Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Specializace ve filosofii (a ve vědě)„Nomádi“ ve vědě | Konkurence ve vědě | Specializace ve filosofii (a ve vědě)

James Gleick (1987)
Mandelbrot, kterému vždy záleželo na mytologii, kterou o sobě vytvořil, připojil ke svému heslu v encyklopedii Kdo je kdo tento názor: „Vědu by zničilo, kdyby (podobně jako sport) měla nade vše postavit konkurenci a kdyby měla pravidlům konkurence vyhovět tím, že se stáhne do úzce vymezených specializací. Vzácně se vyskytující vědci, kteří jsou nomády z vlastní volby, mají pro intelektuální blaho zavedených disciplín zcela zásadní význam.“ Tento nomád z vlastní volby, který se také nazýval průkopníkem z nutnosti, svůj odchod z Francie spojil s odchodem z akademického světa a přijal přístřeší Výzkumného centra Thomase J. Watsona, patřícího IBM. Během třicetileté pouti ze zapomenutí na výsluní se nikdy nedožil toho, že by jeho práce byla některou z disciplín, ke kterým byla nasměrována, správně pochopena. Dokonce i matematikové se bez zjevné škodolibosti nechávali slyšet, že ať je Mandelbrot čímkoli, mezi ně nepatří.
(7194, Chaos, přel. J. Sedlář a R. Kamenická, Praha 1996, str. 94.)
vznik lístku: září 2008