Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Spravedlivost (konati)Spravedlivost (konati)

Demokritos (≈460-370)
Spravedlivost je konati, co je třeba, nespravedlivost je nekonati, co třeba, ale odkládati to.
(Zl. ? 256 ze Stobaia.)
(0170, Zlomky předsokratovských myslitelů, př. Karel Svoboda, Praha 1944,
str. 114.)
vznik lístku: září 2012