Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Subjektivní (a reálné)Reálné (a subjektivní) | Filosofie (a metafyzika) | Subjektivní (a reálné)

Claude Lévi-Strauss (1955)
Nebyl jsem tedy moc přístupný novým tendencím metafysického myšlení, jak se tehdy začínaly rýsovat. Fenomenologie vzbuzovala můj odpor v té míře, pokud postuluje kontinuitu mezi prožívaným a reálným. Souhlasím, že toto je v onom zahrnuto a jím vysvětleno, ale od svých tří učitelů jsem se naučil, že přechod mezi oběma řády je přetržitý; že k tomu, abychom dospěli k reálnému, musíme prožívané nejprve zamítnout, i když je později, v objektivní syntéze oproštěné od vší sentimentality, do svého poznání opět včleníme. Co se pak týče onoho myšlenkového směru, který se naplno rozvinul v existencialismu, připadá mi jako pravý opak platného filosofování tím, jak vychází vstříc iluzím subjektivity. ... Místo aby metafyziku odstranily, fenomenologie a existencialismus přinášejí dvě metody, jak pro ni najít alibi.
(2871, Smutné tropy, Praha 1966, př. Jiří Pechar, str. 39.)
vznik lístku: prosinec 2006