Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Svědectví (o skutečnostech)Svědectví (o skutečnostech)

Ludvík Vaculík (2001)
… Takové dokumenty, a někdy jsou to literární práce, by měly někde být sebrány a zapsány. Historikové, literární i obyčejní, hledávají prameny, doklady a důkazy pro své pohledy a svá hodnocení poměrů a událostí. V první řadě jdou po novinách a časopisech, pak hledají memoáry a životopisy. V těch však jde vždycky o osoby známé či dokonce slavné, jež už samy straní něčemu. Ale co se zápisy, vzpomínkami a dopisy lidí obyčejných, neznámých, vzdálených literárním snahám, kteří mají jen intuitivní vůli svědčit, vypovědět. Ty by, podle mne, měly mít první platnost, protože se nesnaží jít od osobní zkušenosti k výkladům a tezím o něčem. …
(O sličném mládenci a hodné baronce, in: Literární noviny č.40, 3.10.2001, str. 15.)
vznik lístku: říjen 2001