Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Svět, okolí, sousvětíSousvětí, okolí, svět | Svět, okolí, sousvětí

Jan Patočka (2015)
Co obyčejně nazýváme svět, bývá toliko dimenze světa, a to obyčejně sousvětí. Sousvětí má svou podstatnou artikulaci právě tak jako ostatní dimenze. Probeřme poněkud dimenze sousvětí a pohleďme, zda v druhých dimenzích k ní nenajdeme analogii.
(Studie k pojmu světa, in: Fenomenolog. spisy III/1, Praha 2014, str. 88.)
vznik lístku: leden 2015