Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Světlo a nocSvětlo a noc

Jan, apoštol ()
5A noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je osvěcuje, a kralovati budou na věky věků.
(Zjevení 22, 5)
(Nový Zákon, podle vydání Kralického z r. 1601, Kutná Hora, 1941, str. 267.)
vznik lístku: listopad 2011