Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Světlo vnitřníSvětlo vnitřní

Otokar Březina (1896)
Ples věčných svítání do soumraků mých zpíval,
v nach růží západních se třásl rosou jitřní.
Den času nového mé slunce stmíval,
však šerem duše mé lil tajnou záři vnitřní.
(Svítání na západě, in: 1074, Spisy Ot. Březiny I., Praha 1948, str. .)
vznik lístku: únor 2005