Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | SyntaktikaSyntaktika

Jan Štěpán (1998)
syntaktika sémiotická disciplína (↑sémiotika), která studuje ↑jazyk pouze z hlediska forem znaků (↑znak 1), aniž přihlíží k tomu, co jazykové výrazy znamenají, tj- zabývá se pouze vztahy mezi znaky, resp. řadami znaků a jejich tvořením. Nepřihlíží k ↑významu znaků, tedy o jakémkoliv výrazu lze na úrovni s. pouze rozhodnout, zda je nebo není gramaticky správný.
(Filosofický slovník, Naklad. Olomouc, Olomouc 21998, str. 393.)
vznik lístku: prosinec 2000