ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
T  ✖ Tolerance  ✖
<< < 2 / 2 >> > záznamů: 7

Tolerance | Pravda

Božena Komárková (1981)
… Podmínky svobodného a tolerantního spolužití nám umožnily vzkříšení národního života. Na nich také záleží jeho morální regenerace, po které se nyní volá ze všech stran. Je to důkaz o naléhavosti tohoto úkolu pro přítomnost i pro budoucnost. Základnou současného zápasu se stal respekt k důstojnosti člověka, formulované v první rovině lidskými právy. Program byl šťastně vytyčen úkolem, vytvářet z odpovědné iniciativy všech, kdo k ní nabyli odvahy, uprostřed úhoru zcela zmanipulovaného života skupiny, v nichž se žije věrohodně, bez onoho takticky nebo i jinak doporučovaného „jakoby“, jež se znovu stává naší přirozeností. Společný zápas o autentickou budoucnost je také cestou ke smíření hořkosti z dávné i nedávné minulosti. Tolerance je jeho podmínkou. Z rozpětí skoro šesti století do toho zápasu dodnes volá Hus svoje napomenutí: abyste dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli !
Je to výraz staleté kontinuity duchovních hodnot, které jsme společně přijali.
(Tolerance jako podmínka života, in: týž název, Heršpice 1999, str. 23.)
vznik lístku: duben 2002

Tolerance

Richard Karl Ullmann (19)
Tolerance v nejširším smyslu znamená snášet druhého člověka v jeho odlišnosti.
in: Tolerance and Intolerable, str. 6 (quakerský pacifista)
najít – ověřit !
vznik lístku: červenec 2003