ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Z  ✖ Aristotelés  ✖
Zákon přirozený Získané x samorostlé Změna (2)