ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jsoucí  ✖ Leukippos  ✖

Nejsoucí a jsoucí | Jsoucí a nejsoucí

Leukippos (-?500-440)
Leukippos ... Dále učil, že jsoucí není o nic více než nejsoucí a že obojí je stejně příčinou vznikání věcí. Pokládaje totiž ...
(zl. A 8 ze Simplikia)
(3478, Zlomky předsokratovských myslitelů, přel. K. Svoboda, Praha 21962,
str. 121.)
vznik lístku: leden 2009