ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Konkrescence (srůstání)〈  ✖