LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Mínění a jistota  ✖

Mínění a jistota

Sofoklés (-497/6-406/5)
Lichás
Já říkal: z doslechu! To není jedno říctjen mínění, neb mít v čem plnou jistotu.
(Trachíňanky, in: Tragédie, Svoboda, Praha 1975, s. 421.)
- – -
Náčelnice sboru
Máš znát to podle skutku: mít jen domnění,že znáš cos, liché je, než to vyzkoumáš.
(Trachíňanky, in: Tragédie, Svoboda, Praha 1975, s. 427.) 03-09
date of origin: září 2003