Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | PojmyPojmy – nepevnost

Jan Patočka (1945-50)
... I základní pojmy třeba často modifikovat. Postup vědění děje se tak, že žádný pojem a soud není získán definitivně. Veliká sjednocení, veliké deduktivní teorie mají po boku tuto podstatnou nepevnost svých základních pojmů.
(Problém pravdy z hlediska negativního platonismu, in: Péče o duši 1, Praha 1996, str. 479.)
vznik lístku: říjen 2011