ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Prima philosophia  ✖

Prima philosophia | Filosofie – pojetí

Jan Patočka (1967)
Tak se během mých studií konkretizoval pomalu cíl mé práce – překonání pozitivismu dovršit zapojením do velké tradice jedné filosofie, ovšem ne jako systému, nýbrž jako odvěké diskuse o základech prima philosophia, ovládnout za tím účelem hlavní osy této tradice a její nynější frontu, kterou jsem si osvojoval v podobě fenomenologie a jejích vnitřních rozdělení. Když jsem se vrátil do Čech, byl jsem s tím vším skoro úplně izolován, skoro nikdo nechápal, co chci, ani nejbližší přátelé z mé generace, většinou nadanější než já; ...Z této izolace mne vyvedl až příchod E. Utitze do Prahy a vytvoření Cercle philosophique de Prague z jeho iniciativy. ...
(K filosofovým šedesátinám [táže se Josef Zumr], in: Češi I., Spisy 12, Praha 2006, str. 615.)
vznik lístku: září 2010