ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Reakce a „zpětné“ působení〈  ✖