ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Spravedlnost  ✖ Izaiáš 11  ✖

Spravedlnost a pravda | Pravda (a spravedlnost)

Izaiáš 11 ()
[1Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese. ...]
4Ale souditi bude chudé podle spravedlnosti, a v pravosti trestati chudé v zemi. Bíti zajisté bude zemi holí úst svých, a duchem úst svých zabije bezbožného. 5Nebo spravedlnost bude pasem bedr jeho, a pravda přepásáním ledví jeho.
(Iz. 11, 4-5; překlad Kralických, 1579-1593.)
(6630, Biblí svatá, Kutná Hora 1940, str. 607.)
vznik lístku: listopad 2006