ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Věda  ✖ Věda, technika a člověk  ✖ Věda jako výklad (interpretace)  ✖

Věda jako výklad (interpretace)

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... Marx se liší od svých kritičtějších předchůdců tím, že je právě nekritický: Nepochopil, že všeliká věda a filosofie, i nejempiričtější, je světa a života výkladem. Smysl života a světa nelze vidět, nelze fotografovat, nýbrž jen vyložit – tj. věčně hledat.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 205-06.)
vznik lístku: leden 2008