Témata Hejdánkových textů

Patočka | výběr textů

Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977)
| docx | pdf | html ◆ článek | nekrolog, česky, vznik: 16. 9. 1977? ◆ poznámka: Napsáno a šířeno jako samizdat hned po Patočkově smrti; o případném otištění nebo jiném zveřejnění mi není nic známo (pozn. aut.).