Témata Hejdánkových textů

Demokracie | výběr textů

Musí demokracie rezignovat na pravdu?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991
  • in: Literární noviny 2, 1991, č. 44, s. 1 a 3 (31. 10.)
  • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 268–273

Pravda v demokracii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992? ◆ poznámka: původně přednáška v Akademické Ymce 26. 3. 1992
  • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 6, s. 122–126

Demokracie a pravda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992/1993? ◆ poznámka: původně přednáška pro pražskou YMCA a Akademickou YMCA 26. 3. 1992
  • in: Teologické texty, 1993, č. 2, s. 41–42

Demokracie a intelektuálové = vláda lidu a vláda pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1994?
  • in: Trend politiky, vědy, kultury, společnosti, 1994, č. 9–10, s. 19–20
  • in: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 336–341

Myšlenkové a duchovní předpoklady demokracie
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška v rámci jarního retreatu Akademické YMKY v Herlíkovicích (30. 4. – 1. 5. 1994)