Témata Hejdánkových textů

Ideologie | výběr textů

Ideologie a kýč
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: Rozšířená podoba referátu předneseného 4. 12. 1966 na večeru o "Ideologii, vědě a umění", který v pražské Redutě pořádala skupina Tvář. "Text původně připraven pro večer o “Ideologii, vědě a umění” v pražské Redutě, který pořádala skupina TVÁŘ v době, kdy časopis Tvář nemohl vycházet; později byl poněkud přepracován, a to zase původně pro Plamen - po domluvě s red. Benhartem; Hájek však otištění stále oddaloval, a tak měl text vyjít v připravovaném sborníku “Podoby”, ale po lednu 1968 se otevřela rychlejší možnost v časopise Plamen, odkud musel odejít Jiří Hájek a na místo šéfredaktora přišel Kostroun. Pro Podoby jsem pak připravil jiný text." (pozn. aut.)
  • in: Plamen 10, 1968, č. 6, s. 12–21 (červen)
  • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 35–56

Ideologie jako falešné vědomí
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 3. 1981