Témata Hejdánkových textů

Smrt | výběr textů

Hodnota a smrt
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1952 / 4. 8. 1966 ◆ poznámka: Doprovodný text k překladu Whiteheadovy americké přednášky „Immortality“. Původně věnováno Janu Šimsovi k 20. narozeninám (pozn. aut.).
  • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966
  • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 8–13

Trest smrti
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 10. 1992 ◆ poznámka: Původně přednáška v Jilemnici 3. 10. 1992; následně předneseno pro studenty AVU v rámci cyklu "Vybrané kapitoly z filosofie".