Ladislav Hejdánek | Křesťané a společnost [projev]


docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 9. 4. 1968 ◆ poznámka: Prohlášení na ustavující schůzi Ekumenického hnutí inteligence a studentstva 9. 4. 1968 (pozn. aut.)
  • in: Student 4 — 29. 5., 1968, č. 22, s. 3