ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a theologie (FF UK) [Cyklus přednášek]
1991