ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Některé problémy filosofické a teologické antropologie [Cyklus přednášek]
2003