LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Český negativní platonismus: Rádl a Patočka [Lecture]
1994