LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES

Eva Bauer (translator) / Milan Walter (translator) / Ladislav Hejdánek (author)
Christentum und Sozialismus [Article]německy
článek; vznik: 2. 11. 1978
překladatel: Milan Walter, Eva Bauer
přeloženo z textu: Dopis příteli č. 38 (2. 11. 1978)