Ladislav Hejdánek | Socialismus včera, dnes a zítra [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1982
poznámka: Text byl původně psán jako příspěvek do sborníku věnovaného prof. Vladimíru Kadlecovi k jeho sedmdesátinám r. 1982.
  • in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 1–12.
  • in: Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, s. 85–93.