Ladislav Hejdánek | Svět divadla a znamení časů [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 18. 7. 1989
poznámka: Text vyšel s názvem „O divadle“ v samizdatu v Praze 1989. Později vyšel s úpravami v Listech jako „Svět divadla a znamení časů“ (pozn. aut.).
  • in: O divadle, 1989, s. 1–15.
  • in: Listy 24, 1994, č. 3, s. 93–103.
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 70–86.