Bibliografie Ladislava Hejdánka

undated
Naše křesťanství je dnes v krizi
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: ? pro Zajíce ?

[Euthanasie]
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Body bez nadpisu a datace.

Předmluva [Život a slovo – Eseje II]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik neuveden,

Listy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, rok vydání neuveden, vydavatel neuveden
Dopis příteli č. 01, s. 1–7 | Dopis příteli č. 02, s. 8–16 | Dopis příteli č. 03, s. 16–23 | Dopis příteli č. 04, s. 24–30 | Dopis příteli č. 05, s. 31–38 | Dopis příteli č. 06, s. 39–49 | Dopis příteli č. 07, s. 49–59 | Dopis příteli č. 08, s. 59–69 | Dopis příteli č. 09, s. 69–78 | Dopis příteli č. 10, s. 79–88 | Dopis příteli č. 11, s. 89–98 | Dopis příteli č. 12, s. 99–108 | Dopis příteli č. 13, s. 108–115 | Dopis příteli č. 14, s. 115–125 | Dopis příteli č. 15, s. 126–138 | Dopis příteli č. 16, s. 138–148 | Dopis příteli č. 17, s. 149–159 | Dopis příteli č. 18, s. 160–170 | Dopis příteli č. 19, s. 170–181 | Dopis příteli č. 20, s. 182–192 | Dopis příteli č. 21, s. 193–203

Člověk a věda v dnešním světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1979/1985 ◆ poznámka: nedokončeno

Emanuel Rádl
článek, česky, vznik: nedatováno

Filosofie pro naši dobu – Co to je filosofovat
článek | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: nedatovaný strojopis, červeným razítkem uvedeno pouze přibližné datum: "14. X."

FIlosofie a pravda / Philosophie und sein Verhältnis zur Wahrheit
článek, česky | německy, vznik neuveden, ◆ poznámka: článek a jeho překlad do němčiny

Filosofie a společenské vědomí
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: patrně nedokončeno

Mythus, náboženství, dějiny
článek, česky, vznik: nedatováno

Vesmír
fragment, česky, vznik: nedatováno

Co s Chartou? (Několik poznámek)
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie, skutečnost a doba
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: zatím nalezeno jen prvních 6 stran

Chce to trochu gramotnosti
glosa, česky, vznik neuveden,

„Jan Šimsa, nar. 2. 10. 1929 v Praze…“
různé, česky, vznik neuveden,

[Jan Šimsa – medailonek]
různé, česky, vznik neuveden,

Z průvodního dopisu k autorské korektuře
glosa, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: máme zatím jen kopii vydaného textu
 • in: Vesmír, 1994, č. 8, s. ???

Emanuel Rádl
medailon, česky, vznik: nedatováno

Emanuel Rádl
medailon, německy, vznik: nedatováno

Pravděpodobnost
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik neuveden,

Diskuse s Martinem Šimsou o Heideggerovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Martin Šimsa (autor)

Diskuse s Michaelem Konůpkem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Michael Konůpek (autor) ◆ poznámka: v Praze

Komentář k Aristotelovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Vyprávění Hebe Kohlbrugge
audio ◆ rozhovor | vzpomínka, německy, vznik: nedatováno, Hebe Kohlbrugge (autor)

O Rádlovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Reflexe
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: Hejdánkovo uvedení datace obsahuje pouze "12. 6."

Marcel - hodnota
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno

Jan Šimsa: O nové orientaci [Hejdánkův komentář]
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno, Jan Šimsa (autor)

Základní struktura víry
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno

Patočkovo koketování s mýtem
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno

Úvod do filosofie
skeny ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno

Možný český příspěvek k budoucnosti Evropy
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno

Nietzsche, konec domluvy
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse s theology
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse o životním prostředí s Bedřichem Moldanem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Bedřich Moldan (účastník)

Diskuse s faráři
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse "Poslední Demínka"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Blíže neurčená přednáška na ETF UK
audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: datace: začátek března

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Vzpomínky různé
vzpomínka, česky, vznik: různé roky

1940
Ptačí rozum
skeny ◆ článek, česky, vznik: 22. 3. 1940
 • in: Naší přírodou. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody, 1940, č. 9, s. 334 (1. 7.)

1944
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1944

1945
Boj o investituru
skeny ◆ referát, česky, vznik: 1945/1948 ◆ poznámka: zřejmě středoškolský referát

„Demokracie znamená vládu lidu a vládu pro lid…“
článek, česky, vznik: 1945/1948

Nálada nebo program?
článek, česky, vznik: 1945/1948? ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první 3 strany

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945

O smyslu lidského života [dřívější titul (pokud jde o tentýž referát): Smysl lidského života]
referát, česky, vznik: 4. 1. 1945 ◆ poznámka: Referát pro Debatní kroužek. V Praze dne 4. ledna 1945 [titulek první verze (?)]

Pobožnost na text: Mat. 7,1–5.12
projev, česky, vznik: 9. 2. 1945 ◆ poznámka: Na 9. II. 45. Dorost

Referáty o Novém zákoně
skeny ◆ přípravné poznámky | referát, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Na 8. února 1945 / Na 3. března 45 (po odložení); Téma I.: Je evangelium životopis, nebo historie? Téma II.: Co je evangelium a kterým podobenstvím se to vypráví? Téma III.: Jak asi došlo k sepsání evangelia? / Téma IV. Pokuste se o vysvětlení, proč můžeme nazvat Matoušovo evangelium ‚Král Izraele‘? Téma VIII.: Co přináší ve své zvěsti Lukáš proti Matoušovi a Markovi? || Na 8. února 1945 / Na 3. března 45 (po odložení)

Rádl als Philosoph und Wissenschaftler (Ein deutscher Kurzvortrag)
referát, německy, vznik: 19. 4. 1945 ◆ poznámka: Předneseno v hodině němčiny dne 19. 4. 1945 (prof. Martilíková, RG Slovenská 27)

O smyslu našich dějin
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1945 ◆ poznámka: poznámky ke školnímu referátu

„Milí bratří a sestry…“
projev, česky, vznik: 27. 6. 1945 ◆ poznámka: Předneseno 27. června 1945 na společné schůzi vinohradské a žižkovské mládeže na Žižkově

Stát a výchova
skeny ◆ článek, česky, vznik: 9. 10. 1945 ◆ poznámka: článek do Lidových novin, vráceno; skeny obsahují i průvodní dopis redakci

O náboženské výchově
projev, česky, vznik: 5. 11. 1945 ◆ poznámka: Sdružení, 5. list. 45

1946
Církve dnes aneb zmodernizovaná veteš
článek, česky, vznik: 1946/1948 ◆ poznámka: nedokončeno

Křesťanství jako světový názor. Studie
fragment, česky, vznik: 1946/1949 ◆ poznámka: rukopis; nedokončeno

O Platónově Ústavě
výklad, česky, vznik: 26. 2. 1946 ◆ poznámka: [pravděpodobně pro vinohradský dorost]

Masaryk myslitel. O jeho filosofii a náboženství (K 7. III. 1946)
přednáška, česky, vznik: 8. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno dne 8. března na schůzi středoškolského odboru Ymky

Masaryk a náboženství
referát, česky, vznik: 29. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno 29. března 1946 na schůzce vinohradského Dorostu

Kam jde svět?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1946?
 • in: Záhon (školní časopis reálného gymnázia ve Slovenské ulici), 1946, č. 5, s. 3–4 (květen)

Biblická úvaha na text 1. Jan 2,24–7
projev, česky, vznik: 30. 9. 1946 ◆ poznámka: Přednesena na schůzce vinohr. Sdružení dne 30. září 1946

1947
Konference evropských křesťanských studentských vůdců v Belgii
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1947
 • in: Křesťanská revue 14, 1947, č. 2, s. 62–63

Úvodem („Vědomí o rozdílnosti skutečného a pravdivého…“)
fragment, česky, vznik: 1947/1953 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 3–4; nedokončeno (?)

Může nám bible pomoci v konkrétních rozhodováních? (3. otázka pro Oslo)
projev, česky, vznik: 17. 2. 1947 ◆ poznámka: Předneseno na schůzi Sdružení na Král. Vinohradech

Filosofické základy křesťanského světového názoru
skeny ◆ článek, česky, vznik: 24. 2. 1947

Biblická studie na text Jan 1,1–5
skeny ◆ výklad, česky, vznik: 3. 3. 1947 ◆ poznámka: předneseno ve vinohradském sdružení 3. 3. 1947 [pozn. aut.]

Smysl života a svobodná vůle
skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1947 ◆ poznámka: Psáno pro Křesťanskou revue; neuveřejněno. V r. 1970 mi prof. Souček vrátil tento text, který našel doma. [pozn. aut.]

O smyslu života
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 2. 5. 1947 ◆ poznámka: neuveřejněný příspěvek do Křesťanské revue (s průvodním dopisem prof. Součkovi) [pozn. aut.]

Osobní reflexe ke dvacetinám
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 5. 1947

Počátky reformace u nás
skeny ◆ referát, česky, vznik: 19. 5. 1947 ◆ poznámka: předneseno na schůzi vinohradského Sdružení 19. května 1947

Za kým půjdeme?
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 27. 9. 1947
 • in: Národní osvobození XVIII, 1947, č. 229, s. ? (1. 10.; zkrácený příspěvek v rubrice „Žijí své mládí“)

Úvodem
skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1947
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, s. 1 (prosinec) | el. forma

Středoškolský seminář v Praze
skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1947
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, s. 10 (prosinec) | el. forma

Co nám říká Masaryk k naší práci
skeny ◆ excerpta, česky, vznik: prosinec 1947
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, s. 2–3 (prosinec) | el. forma

1948
Pevná půda versus filosofie
skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, s. 3 (únor) | el. forma

Konference 48
skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, s. 6 (únor) | el. forma

Naše časopisy
skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, s. 7 (únor) | el. forma

Zajatec přeludů
báseň, česky, vznik: 31. 5. 1948

Česká otázka
referát, česky, vznik: říjen 1948 ◆ poznámka: Předneseno 25. října 1948 ve Sdruž. čbr. ev. ml. na Vinohradech; patrně nedokončeno

K otázce sociologie [Fakultní práce č. 1 (Arnošt Bláha: Na obranu sociologie)]
referát, česky, vznik: listopad 1948 ◆ poznámka: referát na FF UK

Člověk a dějiny (Poznámky k filosofii dějin)
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1948 ◆ poznámka: Napsáno v prosinci 1948; vyšlo 15. února 1949 (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 16, 1949, č. 2, s. 42–47

Několik poznámek o svobodě
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1948
 • in: Oběžník Akademické YMCA, 1948, s. 5 (prosinec) | el. forma

1949
Filosofie a theologie
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: původně rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Smysl dějin a moderní věda
referát, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: Referát v Akademické Ymce

Opožděná recenze [ad: Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: nepublikováno, psáno "pro sebe" (viz dopis členům Nové orientace z 10. května 1964, str. 3)

Josef L. Hromádka: Don Quijote české filosofie. Emanuel Rádl 1873–1942
skeny ◆ referát, česky, vznik: leden 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra Lad. Riegra. Zim. sem. 1948/49 [FF UK, na 28. 1. 1949]

Masarykova filosofie dějin (Fakultní referát č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: 8. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra L. Svobody. 8. března 1949 [FF UK]

Křesťanské ctnosti
skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro SKAY

C. D. Hardie: Background to Modern Thought (Fakultní práce č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: květen 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra J. B. Kozáka. Letní semestr 1948/49 [FF UK]

John Sommerville: Soviet Philosophy
skeny ◆ referát, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. L. Riegra. Letní sem. 1948/49 [FF UK, na 31. 5. 1949]

Krize moderního člověka
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: rukopisné poznámky; referát pro sdružení evangelické církve na Vinohradech [pozn. aut.]

Cyklus o Emanuelu Rádlovi
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: květen–červen 1949 ◆ poznámka: podtitul: "na základě Úvodu k Dějinám filosofie"; přednášky pro SKAY; rukopisné poznámky

Jalovost kosmopolitismu
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 6. 1949 ◆ poznámka: rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Zahájení středoškolského semináře Akademické YMCA, Masaryk: Česká otázka
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 10. 1949 ◆ poznámka: rukopis

Církev a stát I, o politické náboženství
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 10. 1949 ◆ poznámka: referát v Akademické YMCA [pozn. aut.]; rukopisné poznámky

Několik poznámek k otázce janovského pojmu „logos“
skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 10. 1949 ◆ poznámka: připraveno pro Sdružení [vinohradské], ale nepředneseno [pozn. aut.]

O smyslu dějin a zvláště národních dějin
skeny ◆ referát, česky, vznik: říjen 1949 ◆ poznámka: Úvodní referát pro seminář AY o „České otázce“ (na 11. 10. 1949)

O křesťanskou filosofii
skeny ◆ referát, česky, vznik: 20. 10. 1949 ◆ poznámka: rukopisná příprava; referát pro Sdružení Vinohrady

T. G. Masaryk: Otázka sociální (Sv. I., kapitola II., oddíl A: Marxův vývoj vědecký a filosofický) (Společně s Tatjanou Klimentjevovou) (Fakultní práce č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: 25. 10. 1949 ◆ poznámka: Referát pro sociologický seminář prof. dra Ludvíka Svobody [FF UK, na 25. 10. 1949]

Význam Masarykova pojetí pravdy pro myšlení Kozákovo, Hromádkovo a Rádlovo
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 11. 11. 1949 ◆ poznámka: Nedokončeno (chybí Rádl!). Referát pro seminář prof. dra L. Riegra. Předneseno 11. 11. 49 a násl. [FF UK]

Církev a stát II, o zbožnou politku
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 12. 1949 ◆ poznámka: pokračování referátu v Akademické YMCA [pozn. aut.]; rukopis

Biblická studie na text Jan 2,12–22
skeny ◆ výklad, česky, vznik: 8. 12. 1949 ◆ poznámka: pro vinohradské sdružení [pozn. aut.]

Čemu slouží věda
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 30. 12. 1949 ◆ poznámka: Přednáška pro středoškolskou konferenci Akademické YMCA ve Vrbně. Text poslán a přečten za mé nepřítomnosti (už nemocen). [pozn. aut.]

1950
1950-1951
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1950

Vznik liberalismu
referát, česky, vznik: 1947/1950

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1950

John Locke: Two Theatises of Government (o povaze Lockova liberalismu)
skeny ◆ referát, česky, vznik: leden 1950 ◆ poznámka: Referát pro seminář doc. dra J. Patočky v AY [na 13. 1. 1950]; nedokončeno

Theologie a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 1 (11. 2.) | el. forma

Masarykovské jubileum
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 3 (11. 2.) | el. forma

Cesta do Francie?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 3 (11. 2.) | el. forma

Lex est quod notamus...
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 3 (11. 2.) | el. forma

Stále svoboda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950 ◆ poznámka: Vyšlo v 1. čísle oběžníku Mlat.
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 2 (11. 2.) | el. forma

Člověk a věda
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 16. 2. 1950
 • in: Křesťanská revue 17, 1950, č. 2, s. 44–50

K čemu je myšlení?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 2, s. 1–2 (25. 2.) | el. forma

K letní konferenci Akademické YMCA - vysokoškolské
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 2, s. 2–3 (25. 2.) | el. forma

Svatodušní retreat
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 2, s. 3 (25. 2.) | el. forma

Imanence a nové (Fakultní práce č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: březen 1950 ◆ poznámka: Výklad na semináři prof. L. Riegra [FF UK]

Drazí a nejdražší…
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 3, s. 1 (5. 3.) | el. forma

Ryc anebo nic?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 3, s. 2–4 (5. 3.) | el. forma

Theologie a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 3, s. 1–2 (5. 3.) | el. forma

Poznámky k masarykovskému výročí
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 4, s. 1–3 (7. 3.) | el. forma

Výklad citátu z Kazatele
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 5, s. 1–4 (12. 3.) | el. forma

T. G. Masaryk a smysl českých dějin
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 6, s. 1–4 (16. 3.) | el. forma

Milí přátelé… [výhledy práce pro Akademickou YMCA]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 7, s. 1–4 (21. 3.)

Čtete pravidelně bibli?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 7, s. 4 (21. 3.)

T. G. Masaryk: Česká otázka (Kapitola I: Doba Dobrovského)
referát, česky, vznik: duben 1950 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. L. Svobody dne 4. dubna 1950 [FF UK]. Nedokončeno a nepředneseno (nemoc)

Nejmilejší… [výhledy práce pro Akademickou YMCA]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 4. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 8 — 23. 4. 1950, s. 1–3 | el. forma

Milí přátelé… [co dnes s křesťanstvím?]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 5. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 9 — 31. 5. 1950, s. 1–3 | el. forma

Už jednou jsem spolu s vámi… [co je skutečná životní opora?]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 10 — 10. 6. 1950, s. 1–4 | el. forma

O křesťanskou frontu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 1–3 | el. forma

Komenského program křesťanské filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 4–5 | el. forma

Několik slov o otázce zjevení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 5 | el. forma

Prázdniny
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 5 | el. forma

Theologie a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 4 | el. forma

Dvojí individualismus
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. 7. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 12 — 3. 7. 1950, s. 1–4 | el. forma

Víra a reforma světa (k otázce praxe v křesťanství)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. 7. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 12 — 3. 7. 1950, s. 4–6 | el. forma

Filosofie a theologie. Přípravná studie č. 1 / Theologie a filosofie. Přípravná studie č. 2
článek, česky, vznik: 13. 9. 1950 – 17. 9. 1950 ◆ poznámka: patrně příprava k textu „Co je theologie?“ (nedokončeno) [Mlat č. 13]

Co je theologie?
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 9. 1950 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: referát ve Vinohradském Sdružení

Co je theologie?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 9 . 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 13 — 23. 9. 1950, s. 1–5 | el. forma

Karl Barth o filosofii
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: prosinec 1950 ◆ poznámka: Referát na semináři prof. Součka (o moderní theologii); poznámka LvH: digit.

1951
Zakončení „kurzu“ úvodu do filosofie
výklad, česky, vznik: 1951 ◆ poznámka: asi nepředneseno; nedokončeno

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1951

Augustinus De Civitate Dei (kapitola 8-10)
skeny ◆ referát, česky, vznik: 17. 1. 1951 ◆ poznámka: referát na seminář doc. Amedeo Molnára (v rámci klubu Jeroným) [pozn. aut.]

Odpověď „Jiskře“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 9. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 14 — 9. 3. 1951, s. 1–3 | el. forma

Revize dosavadních filosofických pozic I
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 15 — 13. 3. 1950, s. 1–4 | el. forma

O Barthovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 16 — 17. 3. 1950, s. 1–3 | el. forma

Revize dosavadních filosofických pozic II
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 17 — 28. 3. 1951, s. 1–4 | el. forma

Karl Barth: Gottes Gnadenwahl
skeny ◆ referát, česky, vznik: 3. 4. 1951 ◆ poznámka: Referát na semináři z moderní theologie prof. J. B. Součka (Jeroným); referováno 4. 4. 1951

Několik slov o izolaci
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 4. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 18 — 24. 4. 1951, s. 1–2 | el. forma

Revize dosavadních filosofických pozic III
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 4. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 18 — 24. 4. 1951, s. 2–4 | el. forma

1952
Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady
| docx | pdf | html | skeny ◆ disertační práce, česky, vznik: 1952 ◆ poznámka: disertační práce pro FF UK v Praze; sken strojopisu dostupný online v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112552

Poznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
poznámky, česky, vznik: 1952/1960

Rádlovo pojetí pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1952
 • in: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 279–313

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1952

Filosofie a theologie
skeny ◆ fragment | přípravné poznámky, česky, vznik: květen 1952 ◆ poznámka: Původně koncipováno jako příspěvek do sborníku k Součkovým padesátinám; nedokončeno. Psáno na počátku května 1952 [pozn. aut.]. Dvě přípravné rukopisné a strojopisné studie + nedokonečený koncept příspěvku k Součkovým padesátinám s věnováním "Prof. dru Josefu Bohumilu Součkovi".

O lásce neboli Anti-Šimsa
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 7. 1952 ◆ poznámka: Polemika s přednáškami Jaroslava Šimsy vydanými v knížce „O lásce a flirtu“; obsahuje Hejdánkovu báseň z roku 1948. Rukopisné poznámky v sešitu A5, patrně nepublikované.

Logika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 8. – 8. 9. 1952

Hodnota a smrt
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1952 / 4. 8. 1966 ◆ poznámka: Doprovodný text k překladu Whiteheadovy americké přednášky „Immortality“. Původně věnováno Janu Šimsovi k 20. narozeninám (pozn. aut.).
 • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 8–13

K diskusi o „RPP“ [= Rádlovo pojetí pravdy]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1952? ◆ poznámka: bez titulní stránky, nedokončeno; psáno nejspíš mezi svátky a Novým rokem

Theologie a filosofie. Poznámky
poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

1953
Hromádkovo pojetí theologie, několik poznámek
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: leden 1953

1953
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1953

Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

Pravá skutečnost
poznámky, česky, vznik: srpen-září 1953 ◆ poznámka: nedokončeno (rozsáhlý fragment); přepis ex: 6 listů, spojených, dvojí datum: 18.8.53, 6.9.53 a 20.9.53

1954
1954-1955
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1954-1955

1955
1955
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1955

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1955

Prostý život. Poznámky z března 1955
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1955

1956
1956
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1956

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

Filosofie jako ideologie a theorie
skeny ◆ článek, česky, vznik: červen 1956 ◆ poznámka: příspěvek do Filosofického časopisu - pozn. aut.

Filosofie jako ideologie a jako teorie
článek | fragment, česky, vznik: 15. 6. 1956 ◆ poznámka: rukopis

Pravda, člověk, svět
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 18. 6. 1956
 • in: Křesťanská revue 23, 1956, č. 7, s. 216–217

Drosofila jako akvarijní krmivo
skeny ◆ různé, česky, vznik: 24. 9. 1956 ◆ poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-2/drosifila-jako-akvarijni-krmivo.html
 • in: Živa: časopis pro biologickou práci 5 (43), 1957, č. 2, s. 70–72

Pojetí subjektu (Výklad z disertační práce)
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 9. 10. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. PhDr. J. B. Kozáka, Praha, poprvé 9. 10. 1956, začátek 16.30, a dále 30. 10. a 13. 11. Účastnili se mj. prof. Kozák, Dr. Miškovská, Dr. Klimentěvová-Otýsová, Dr. Kučera, Dr. Bureš, Dr. Hejdánek a další; podruhé a později např. také prof. Zich, Dr. Zeman a jiní (pozn. aut.).

Víra a svět
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 18. 11. 1956

Křesťan a svět
skeny ◆ výklad, česky, vznik: 18. 11. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce vinohradských „třicátníků“ 18. listopadu 1956

Událost a kosmos
| docx | pdf | html ◆ výklad, česky, vznik: 11. 12. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. J. B. Kozáka dne 11. 12. 1956. Jde o přepis poznámek k výkladu na semináři prof. J. B. Kozáka pořízený ze strojopisu 6 kartiček A6, v evidenci pod č. 11469, přepis označen číslem 561211–1/4.

1957
Pravda a dějiny
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 11. 4. 1957
 • in: Křesťanská revue 24, 1957, č. 5, s. 141–142

Lebistes reticulatus na výstavách
skeny ◆ různé, česky, vznik: 10. 10. 1956 ◆ poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-5/lebistes-reticulatus-na-vystavach.html
 • in: Živa: časopis pro biologickou práci 5 (43), Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, č. 5, s. 192

Moderní Komenský [ad: Jan Amos Komenský: Scholarum reformator pansophicus - Pansofický vychovatel, Praha 1956]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 25. 3. 1957

[Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

Projev na celozávodní členské schůzi ROH v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie
projev, česky, vznik: 1957

1957
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1957

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1957

Subjekt a poznání (koncept)
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: Jde o koncept článku „Subjekt a skutečnost“ vycházející ze strojopisných přípravných poznámek, zde přepracovaných a doplněných.

Čas – přípravné poznámky I.
poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

Problém Feuerbachovy anthropologie
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 5. 2. 1957 ◆ poznámka: naskenován, přepsán a zredigován jen vlastní text studie; přípravné poznámky ponechány zatím stranou

Čas a dějiny (Část I. – Změna a současnost)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 13. 3. 1957 ◆ poznámka: První část práce Čas a dějiny

Subjekt a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 3. 1957
 • in: Vesmír 36, 1957, č. 6, s. 212–214 (červen)

Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 4. 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k referátu, který má být (a byl – pozn. lvh) přednesen 3. dubna 1957. Originál, ručně psaný na 15 listech, veden pod č. 10351 (pozn. aut.).; Viz též pozdější verze textu: Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“ (1967)

Atomový věk, jeho nebezpečí i naděje
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 6. 1957 ◆ poznámka: pro přednášku v Kdyni 22. června 1957

[Creatio continua]
poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

Praxe a poznání
skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: červenec 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu; nedokončeno

Otázky kosmologie
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 16.6.1957 (přibližné datum) ◆ poznámka: "sešit A5, nelinkovaný, rukopis na str. 1 – 21; psáno v Kdyni, v létě 1957 - nejspíš kolem 16. 6. 57" [pozn. aut.]

Člověk a zlo. K diskuzi filosofie s theologií
skeny ◆ článek, česky, vznik: srpen 1957 ◆ poznámka: Článek do Křesťanské revue, přijato, neschváleno tiskovým dozorem - pozn. aut.

Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

Milan Machovec a jeho nová knížka
skeny ◆ referát, česky, vznik: 5. 11. 1957 ◆ poznámka: příspěvek, přednesený 5. listopadu 1957 na semináři u J. L. Hromádky [pozn. aut.]

Dění a změna
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: listopad 1957 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. J. B. Kozáka a prof. O. Zicha na filosofické fakultě, přednesen ve dnech 21. a 28. 11. 1957.

Dění a subjekt (přípravné poznámky)
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1957 – 9. 1. 1958 ◆ poznámka: složka 25 listů, spojených sešívačkou v jeden svazek, označený číslem 10355, pokračování ve svazku označeném číslem 10356

K rozhovoru s marxisty
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 16. 12. 1957 ◆ poznámka: Poznámky LvH na večeru u J. L. H. dne 16. 12. 1957
 • in: Jan Mervart, Ivan Landa (eds.): Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia, 2017, s. 407–409 (otištěno pod názvem „K rozhovorům s marxisty“ a s chybami)

1958
Kozákovo pojetí pravdy
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1958 ◆ poznámka: Napsáno k výročí narození profesora filosofie J. B. Kozáka.
 • in: Křesťanská revue 25, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 1958, s. 80–86 (Theologická příloha)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 14–23

O smysl života [původně: Milan Machovec: O smyslu lidského života] [ad: Milan Machovec: O smyslu lidského života, Praha 1957]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 14. 1. 1958
 • in: Křesťanská revue 25, 1958, č. 2, s. 60–61

1958
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1958

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1958

Co je filosofie? Poznámky ke spisku Dušana Machovce [ad: Dušan Machovec: Co je filosofie?, Praha 1957]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 26. 1. 1958 ◆ poznámka: nedokončeno (jen přípravné poznámky)

Co je lidskost [ad: Vercors (= Jean Bruller): Nepřirozená zvířata, Praha 1958]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: březen 1958
 • in: Křesťanská revue 25, 1958, č. 4, s. 123–124

O tzv. posledních elementech
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 10. 4. 1958 ◆ poznámka: Referát na semináři prof. Kozáka a doc. O. Zicha dne 10. 4. 1958 (pozn. aut.)

O Vercorsových Nepřirozených zvířatech
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 2. 5. 1958 ◆ poznámka: předneseno původně ve vinohradském sdružení dne 2. května 1958 [pozn. aut.]

O problému zla
výklad, česky, vznik: 5. 5. 1958 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce u J. L. Hromádky dne 5. května 58

Význam současných událostí na Středním východě pro mezinárodní situaci
článek, česky, vznik: 25. 8. 1958

Změna (1.)
poznámky, česky, vznik: 10. 1. – 21. 9. 1958

Kritika Blochovy filosofie na lipské konferenci 1957
skeny ◆ referát, česky, vznik: říjen 1958 ◆ poznámka: Předneseno na večeru u J. L. Hromádky 23. 10. 1958

„Milí přátelé, soudruzi a soudružky…“
projev, česky, vznik: 24. 12. 1958 ◆ poznámka: proslov v závodním rozhlase Ústavu epidemiologie a mikrobiologie o Lionu Feuchtwangerovi

1959
Pravda a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 1. 1959 ◆ poznámka: Původně napsáno pro Křesťanskou revue.
 • in: Josef Bohumil Souček (ed.): O svrchovanost víry. Sborník k sedmdesátému výročí narození profesora J. L. Hromádky, Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, 1959, s. 69–74
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 24–30

1959
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1959

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1959

Bůh a člověk (Několik poznámek k inkarnačnímu dogmatu, míněných na okraj)
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: únor 1959 ◆ poznámka: Upravený text poznámek, částečně přednesených u J. L. Hromádky dne 16. 2. 1959. – Pozn. aut.

Inkarnace (Přípravné poznámky)
skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: únor 1959 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Pojem vědeckého zákona
poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

Úvod do křesťanské filosofie
skeny ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik: červen a říjen 1959

Vyznání nebo humor
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 6. 1959

Milování nepřátel
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 9. 6. 1959 ◆ poznámka: Kostnické jiskry 47, č. 23, str. 3, 21. června 1962

Úvod do křesťanské filosofie
| docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: listopad 1959

Poznámky k problému mýtu, mytologie a demytologizace
| docx | pdf | html ◆ výklad, česky, vznik: 23. 11. 1959 ◆ poznámka: předneseno 1. 2. 1960 [neznámo, kde]

1960
Filosofie útěchou?
| docx | pdf | html ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: nedokončeno

Dějinnost člověka a dějiny
fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

Dějiny, pravda a odpovědnost
fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie a moc
fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

K otázkám interpretace
fragment, česky, vznik: 1960/1970 ◆ poznámka: nedokončeno

Stvoření světa a člověka
přednáška, česky, vznik: 1960/1970 ◆ poznámka: Návrh textu výkladu pro Nedělní školu na Gn 1,1–31; 2,1–3

8mm rodinné filmy
různé, česky, vznik: různé, konec 60. a začátek 70. let

[Otázka po pravé skutečnosti]
skeny ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta

Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta ◆ poznámka: text předznamenán jako "bod 3.", ostatní body zatím nenalezeny; zřejmě určeno pro diskuse v rámci Nové orientace

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1960

Teilhard de Chardin
fragment, česky, vznik: 17. 2. 1960 ◆ poznámka: rukopis

Věda a víra
přednáška, česky, vznik: 12. 10. 1960 ◆ poznámka: referát holešovické mládeži [pozn. aut.]; skeny obsahují dopisy od organizátorů

Pierre Teilhard de Chardin
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 17. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 17. 10. 1960 v Plzni (na pastorální konferenci); smluvené téma: věda a víra (v jedné složce s přednáškou „Věda a víra“ v holešovické mládeži z 12. 10. 1960). – Pozn. red.

„Sestry a bratří, vážení přátelé…“
projev, česky, vznik: 20. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 20. 10. 60 v Jirchářích; obsahuje odkaz na referát „Pierre Teilhard de Chardin“ ze 17. 10. 1960 v Plzni (i zde je tématem věda a víra)

1961
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1961

1962
Jesus, Glaube, Christologie
článek, německy, vznik: 1962, Petr Pokorný (autor) ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Prof. Dr. J. B. Souček zum 60. Geburtstag
 • in: Theologische Zeitschrift 18, 1962, č. 4, s. 268–282

Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
poznámky, česky, vznik: 1962/1968

1962
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1962

Ježíš – víra – christologie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1962, Petr Pokorný (autor) ◆ poznámka: J. B. Součkovi k 60. narozeninám

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1962

Zpráva z pracovních dnů čs. mikrobiologů a epidemiologů v Luhačovicích
článek, česky, vznik: 1962?
 • in: Praktický lékař 18, 1962, č. 42, s. 809–810

Víra v sekularizovaném světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 7. 1962

Perspektivy automatizace dokumentační práce v mikrobiologii a imunologii
článek, česky, vznik: srpen 1962?
 • in: Časopis český lékař, 1963, s. 582–585

Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

Filosofie a vědy
referát, česky, vznik: 12. 10. 1962 ◆ poznámka: "referát mx-1. 12. 10. 1962 (Míla)" [pozn. aut.]

Dietrich von Oppen: Das personale Zeitalter
referát, česky, vznik: 25. 10. 1962 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první dvě strany

[Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

Práce pro člověka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 11. 1962
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, č. 5, s. 100–102

Víra a myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 11. 1962
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, s. 52–53

Víra a kosmos
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 12. 1962

1963
Co chceme interpretovat?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 9. 1963
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, č. 9, s. 223–224

Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 24. 8. 1963 ◆ poznámka: Recenze Kosíkovy knížky Dialektika konkrétního byla původně napsána pro Křesťanskou revui, byla však cenzurou zamítnuta; posléze vyšla beze změny v Plameni (pozn. aut.).
 • in: Plamen 5, 1963, č. 12, s. 118–120
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 31–34

Odraz ve fyzice (vnitřní a vnější na fyzikální úrovni) [ad Luděk Pekárek: Vlastnost odrazu z hlediska moderní fyziky. Filosofický časopis, 1963, roč. 11, č. 4, s. 523-527.]
článek | polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 1963

Smích, víra a absurdnost
článek | fragment, česky, vznik: 1964?

1963
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1963

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963

Dietrich Bonhoeffer - Nenáboženský člověk dospělého světa
poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1963 – 11. 3. 1963 ◆ poznámka: pro Novou orientaci - pozn. aut.

Nenáboženská výchova dětí
fragment, česky, vznik: 12. 3. 1963 ◆ poznámka: poznámky k výkladu pro 30níky

Pierre Teilhard de Chardin
| docx ◆ referát, česky, vznik: 19. 4. 1963 ◆ poznámka: Předneseno 19. 4. 1963, Vinohrady, sdruž.; nedokončeno

Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
poznámky, česky, vznik: červen 1963

K otázkám tzv. náboženské výchovy dětí [dřívější titulek: Otázka tzv. náboženské výchovy dětí]
výklad, česky, vznik: 11. 6. 1963

Vyznání (Zásady)
| docx | pdf | html ◆ druh neuveden, česky, vznik: 31. 7. 1963 ◆ poznámka: Poznámky pro diskusi v rámci Nové orientace; text datován 25.–31. 7. 1963.

Bonhoefferovo pojetí víry
článek, česky, vznik: 8. 8. 1963 ◆ poznámka: nedokončeno; uloženo ve složce „Dietrich Bonhoeffer“ spolu s dalšími texty

K problémům odrazu u neživé hmoty na úrovni fyzikálních systémů [nadpis složky: Odraz ve fyzice (Vnitřní a vnější na fyzikální úrovni)]
fragment, česky, vznik: září 1963 ◆ poznámka: nedokončeno

O myšlení předmětném a tzv. nepředmětném
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 11. 1963 ◆ poznámka: pro přednášku v Jirchářích (seminář 13. 11. 1963)

Náboženství a naše ústava
článek, česky, vznik: prosinec 1963 ◆ poznámka: K polemice mezi Miroslavem Jodlem a Vladimírem Mikule (Plamen 9/63, str. 131; RP 4. 12. 63, str. 3). Diskuzní příspěvek napsán a předán redakci Plamene v prosinci 1963; nakonec nebyl uveřejněn [pozn. aut.].

Emanuel Rádl – 90. výročí narození (21. 12. 1873)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 12. 1963 ◆ poznámka: Napsáno ráno 2. 12. 1963; dopoledne předáno Vaškovi Borovičkovi pro Literární noviny nebo Kulturní tvorbu. [pozn. aut.]

1964
Aristoteles a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 19. 6. 1964 ◆ poznámka: Obě recenze Patočkovy knížky byly napsány v situaci, kdy se stále ještě ozývaly hlasy „dogmatiků“; to, že byly dvě, mi tehdy bylo dokonce vytýkáno (pozn. aut.).
 • in: Literární noviny 13, 1964, č. 33, s. 4
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 72–75

Feuerbachova filosofie člověka
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 5. 1964 ◆ poznámka: Původně šlo o přednášku, k níž mne vyzval Dušan Machovec; publikaci mi pak nabídla redakce Dějin a současnosti, kde také text vyšel (pozn. aut.).
 • in: Dějiny a současnost 6, 1964, č. 7, s. 31–33
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 64–71

Objev budoucnosti a umění
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 3. 1964
 • in: Tvář 1, 1964, č. 7, s. 16–19 (září)
 • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969): antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, s. 287–293
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 9–16

Svět bez člověka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 12. 1963 ◆ poznámka: Citát z článku Vesmír, 3, str. 85–86; úryvky dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/ze-starych-rocniku-vesmiru-(5)

Technika, morálka, člověk [původně: Člověk a technika] [ad: Radoslav Selucký: Ekonomika, morálka, život, Praha 1963]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 3. 1. 1964 ◆ poznámka: Přípisek autora: Knížku Seluckého jsem dostal od Dr. Benharta v redakci Plamene 6. 12. 63, když jsem odevzdával text polemiky s Vladimírem Mihule; že mi hodlá dát knížku k recenzi, oznámil mi Benhart až při telefonickém hovoru 5. 12. 1963. Termín: do konce měsíce. (Má jít jen o glosu.) Recenzi jsem přinesl 29. 12. 1963, překročil jsem značně stanovený rozsah (proti domluveným 2 stranám jsem přinesl 3 a ještě o více než 30 řádek). Benhart mi navrhl zkrátit úvodní partie tak na 10 řádek, nereferovat o obsahu a podržet jen kritické partie. To jsem učinil a novou verzi recenze jsem přinesl – jak bylo domluveno – 3. 1. 1964 v 9.00 ráno, těsně před schůzí redakce Plamene.
 • in: Plamen 6, 1964, č. 5, s. 157–158 (květen)

1964
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1964

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1964

Poznámky k předběžnému znění prvních dvou kapitol práce Bedřicha Loewensteina „K otázce ideologických předpokladů nacismu“
článek, česky, vznik: 12. 3. 1964

Předběžné poznámky k recenzi knihy "Praxe a poznání" [ad: Jaromír Janoušek: Praxe a poznání, Praha 1963]
recenze, česky, vznik: 16. 3. 1964 ◆ poznámka: Psáno původně pro dr. Zelenkovou, dokončeno 16. 3. 1964. [pozn. aut.]

O Feuerbachově antropologii
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 4. 1964 ◆ poznámka: Jircháře 22. 4. 64

Atheismus a otázky nové interpretace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: květen 1964 ◆ poznámka: Článek napsán v květnu 1964 pro Křesťanskou revue, ale byl cenzurou zadržen; po delším jednání byl uvolněn pro tisk počátkem roku 1966 (pozn. aut.).

Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 28. 5. 1964
 • in: Plamen 6, 1964, č. 9, s. 146–147
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 76–79

Filosofická antologie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 5. 1964 ◆ poznámka: recenze do Plamene na knihu „Antologie z dějin československé filosofie“ (Praha 1963), nepublikováno

K otázce ontologického pojetí subjektu
poznámky, česky, vznik: 7.–21. 6. 1964 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu (patrně nenapsaného)

„Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

Smysl Feuerbachova atheismu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 8. 7. 1964 ◆ poznámka: článek pro Literární noviny, neuveřejněno (pozn. autora)

Dialog začíná (glosa o článcích Julia Tomina)
článek | glosa, česky, vznik: 20. 9. 1964

Ontologie a pojem praxe
článek, česky, vznik: 15. 10. 1964 ◆ poznámka: Článek byl po předběžné domluvě s redaktorem napsán pro Filosofický časopis, byl však redakční radou zamítnut (pozn. aut.).

Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 12. 1964 ◆ poznámka: Napsáno na výzvu redakce Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 3, s. 31–32 (březen)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 80–83

1965
O pravdě v umění a ve filosofii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1963 – leden 1964

Perspektivy ekumenické práce u nás
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1964 ◆ poznámka: Příspěvek přednesený zhruba v uvedeném znění na panelové diskusi, jíž byl dne 23. 9. 1964 zahájen druhý ročník ekumenického semináře v Jirchářích (pozn. aut.); posléze upraveno pro Křesťanskou revue
 • in: Křesťanská revue 32, 1965, s. 12–15

Odpověď Tominovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 10. 1965 ◆ poznámka: Recenze Machovcovy knížky [Filosofie člověka?] i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 10, s. 35–37 (prosinec)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 101–106

Filosof odmítá cenu?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965
 • in: Tvář 2, 1965, č. 2, s. 34–35 (únor)

Marxismus v proměnách [ad: Lubomír Nový: Filosofie v neklidné době, Praha 1965]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: listopad 1965 ◆ poznámka: nalezeny jen přípravné poznámky, strojopis finálního textu chybí
 • in: Host do domu 13, 1965, č. 4, s. 71–72

Víra a věda v díle Pierra Teilharda de Chardin
| docx ◆ článek, česky, vznik: 1965?
 • in: Křesťanská revue 32, 1965, s. 31–36 (Theologická příloha)

Pravda a praxe u Emanuela Rádla
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965 ◆ poznámka: Původně – 1965 – šlo o přednášku v Mánesu pro ..?..; potom byl text upraven pro Tvář č. 2 na rok 1966, kdy však už článek nemohl vyjít; později – Slováci nám tehdy i s jinými texty ochotně vyšli vstříc – vyšel ve slovenském překladu v Mladej tvorbe 11, 1966, č. 9, str. 12–15. Posléze – 1970 – text přeložil do němčiny Zdeněk Salaquarda, měl vyjít ve sborníku na počest Jana Patočky, připravovaném ve Filosofickém ústavu ČSAV; sborník však v Holandsku nakonec vyšel po Richtově zásahu bez českých autorů. Teprve po dalších několika letech byl v této německé podobě vydán v Holandsku. – Pozn. aut.

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1965

Garaudy a dialog [ad: Roger Garaudy: Perspektivy člověka, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 2. 1. 1965 ◆ poznámka: Napsáno pro Plamen 2. 1. 1965 (a odevzdáno Františkovi Benhartovi 3. 1. 1965) [pozn. aut.].
 • in: Plamen 7, 1965, č. 3, s. 150–152 (březen)

Nový pohled na zakladatele Křesťanské revue
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 1. 1965
 • in: Křesťanská revue 32, 1965

Co je křesťanské umění a co je křesťanskost v umění
| docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 1. 1965 ◆ poznámka: referát přednesený 28. 1. 1965 na schůzc evangelických literárů v Praze (Ječná ulice) [pozn. aut.]

Filosofie Pierra Teilharda de Chardin
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 2. 1965 ◆ poznámka: Předneseno 11. 2. 1965 na prvním jirchářském ekumenickém čtvrtku (panel spolu s Václavem Freiem, Jiřím Němcem a Janem Sokolem) – Pozn. aut.

Dietrich Bonhoeffer - Rezistence a odevzdanost
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1965

L. L. Šeputo: Dialektický materialismus a medicína – lektorský posudek
recenze, česky, vznik: 9. 3. 1965

Dialog křesťanů a marxistů
referát, česky, vznik: 11. 3. 1965 ◆ poznámka: Předneseno 11. 3. 1965 na panelové diskusi v Jirchářích o Hromádkově knížce "Pole je tento svět". (Dále referovali: Jiří Khol, J. B. Pavlíček, (LvH), Jiří Němec) Mimo jiné byl přítomen J. L. Hromádka. [pozn. aut.]

Ohlas Hromádkovy práce „Na prahu dialogu“
referát, česky, vznik: 16. 3. 1965 ◆ poznámka: předneseno na pracovním semináři ÚV Kostnické jednoty v úterý 16. 3. 1965 (Praha 2, Ječná 19) [pozn. aut.]; viz též „Dialog křesťanů a marxistů“

Schweitzerova úcta k životu
| docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška, česky, vznik: 19. 3. 1965 ◆ poznámka: Nedokončeno. Mělo být předneseno na ekumenickém shromáždění, pořádaném ekumenickým a mírovým odborem pražského seniorátu na Vinohradech, dne 19. 3. 1965, nekonalo se.

Místo vědy v obrodě společnosti u T. G. Masaryka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1965 ◆ poznámka: Napsáno v dubnu 1965 pro Tvář; vyřazeno ideologickým oddělením ÚV KSČ (pozn. aut.).
 • in: Sešity pro mladou literaturu 3, 1968, č. 21, s. 7–10 (květen)

Význam pravdy pro lidský život a smysl úsilí o pravdu
výklad, česky, vznik: 8. 4. 1965 ◆ poznámka: Předneseno v Jirchářích ve čtvrtek 8. dubna 1965

Spinoza a Leibniz
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 5. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři z dějin filosofie v Jirchářích (pro mladší účastníky) v pondělí dne 24. 5. 1965. – Pozn. aut.

„Perspektivy člověka“
přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 5. 1965 ◆ poznámka: přednáška o některých problémech Garaudyho knihy [Perspektivy člověka] na stranickém školení ve Státním výzkumnném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích dne 27. 5. 1965 [pozn. aut.]; skeny obsahují i zvací dopis a Hejdánkovu reakci

Církev a tradice
přednáška | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: přípravné poznámky k přednášce v Berlíně [pozn. aut.]; dokument obsahuje i německý překlad přípravy

Křesťan a svět (předběžné poznámky k jednomu oddílu "Zásad")
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: zřejmě dokument týkající se diskuse v rámci Nové orientace; na konci připsáno: "Opis exempláře, který Božena Komárková poslala Janu Čapkovi jako přílohu k dopisu ze dne 11. 6. 1965."

Problém pravdy v české myšlenkové tradici
přednáška, česky, vznik: 22. 6. 1965 ◆ poznámka: Přednáška v Klubu čs. spisovatelů v úterý 22. června 1965 v 16.30 (pro Klub Tváře)

Listy proti jezuitům [ad: Blaise Pascal, Listy proti jezuitom, Bratislava 1965]
fragment | recenze, česky, vznik: 5. 7. 1965 ◆ poznámka: nedokončeno (jen přípravné poznámky)

Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 28. 7. 1965 ◆ poznámka: Recenze Machovcovy knížky i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 7, s. 31–32 (září)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 96–100

Umění a člověk ve filosofickém pohledu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 2. 8. 1965 ◆ poznámka: Psáno pro Plamen; vyšlo jen slovensky jako „Umenie a človek vo filozofickom pohľade“. – Pozn. red.

Umění a filosofie u Karla Kosíka
| docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: září 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky pro článek do Tváře; září 1965 [11056; str. 1–15] (pozn. aut.).

Víra a věda
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: září 1965 ◆ poznámka: Titulní strana obsahuje přípis „Návrh textu, který má sloužit za podklad k diskusi v NO a pak i širší“. Docho-vány jsou dva různé strojopisy, z nichž pozdější obsahuje navíc odstavec nadepsaný „Úvodem“ a některé další drobnější doplňky a odchylky.

Umění a život v autentičnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 9. 1965 ◆ poznámka: Podnětem k napsání textu byla diskuse v redakci Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 9, s. 1–4 (listopad)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 145–151
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 107–115

Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 10. 1965

Filosofie a ekumenické hnutí
přednáška, česky, vznik: 6. 10. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři v Jirchářích 6. 10. 1965; nedokončeno (nalezeno jen prvních 9 stran)

O našem národním charakteru
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 11. 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku pro Literární noviny; nedokončeno

Martin Heidegger: O podstatě pravdy
výklad, česky, vznik: 27. 10. 1965 ◆ poznámka: Jirchářský seminář, 27. 10. 1965; nedokončeno

Kultura tváří v tvář politice
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 22. 11. 1965 ◆ poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, s. 10–13 (prosinec)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 317–322
 • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969): antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, s. 362–368
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 116–123

Filosofie a iniciativa redaktorů [ad: Ján Bodnár (ed.): Človek, kto si?, Bratislava 1965]
recenze, česky, vznik: 23. 11. 1965 ◆ poznámka: pro časopis Tvář

Heideggerovo pojetí pravdy v „Sein und Zeit“, § 44
referát, česky, vznik: 24. 11. – 22. 12. 1965

1966
Co je abstrakce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 6. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 10, s. 156–157

Dielo a predmet
článek, slovensky, vznik: únor 1966 ◆ poznámka: překlad 1. kapitoly souboru „Subjekt v umění a ve skutečnosti“
 • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 10, s. 77–85

Filosofie a politika (I) [ad: Miroslav Kusý: Filozofia politiky, Bratislava 1966]
recenze, česky, vznik: 22. 8. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 10, s. 159–160

Marxistická kritika dialektické teologie [ad: Milan Machovec: O tzv. „dialektické“ teologii současného protestantismu, Praha 1962; slovenský překlad: Bratislava 1964]
recenze, česky, vznik: 27. 4. 1966
 • in: Filozofia, 1966, č. 21, s. 549–557

Myšlení naděje
| docx ◆ referát, česky, vznik: 1966? ◆ poznámka: Původně referát na bytovém semináři u Hromádků, kterým jsem byl pověřen po nesouhlasu s Hromádkovým oceněním Blocha jako vhodného partnera v dialogu. Po čase a po úpravě pro tisk předáno redakci Křesťanské revui, ale cenzurou zamítnuto (s odůvodněním, že křesťanský časopis se nemá co zabývat marxismem). Text nakonec po dlouhých průtazích přece jen vyšel (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 33, 1966, s. 156–157
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 124–133

Perspektieven van oecumenische arbeid in Tsjecho-Slowakije
článek, holandsky, vznik: 1966, Wim Rood (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Kerk in ontmoeting, 1966, č. 1, s. 2–6

Prověrka humanismu
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 7. 12. 1965 ◆ poznámka: Recenze divadelní hry: HAVEL, Václav. Vyrozumění. Režie: J. Grossman, Divadlo Na Zábradlí.
 • in: Křesťanská revue 33, 1966, č. 1–2, s. 44–45
 • in: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, s. 36–39
 • in: Michael Špirit (ed.): Čtení o Václavu Havlovi, Praha: Institut pro studium literatury, 2013, s. 37-46

Umenie a človek vo filozofickom pohľade
článek, slovensky, vznik: 1966? ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 3, s. 41–45

Předmluva [Hodnota a smrt]
předmluva / doslov, česky, vznik: 1966
 • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966, s. 3–6

1966
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Subjekt v umění a ve skutečnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965–1966 ◆ poznámka: z celého korpusu vydán pouze slovenský překlad 1. kapitoly („Dielo a predmet“)

„V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
poznámky, česky, vznik: 1966/1967

Ideologie a kýč
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: Rozšířená podoba referátu předneseného 4. 12. 1966 na večeru o "Ideologii, vědě a umění", který v pražské Redutě pořádala skupina Tvář. "Text původně připraven pro večer o “Ideologii, vědě a umění” v pražské Redutě, který pořádala skupina TVÁŘ v době, kdy časopis Tvář nemohl vycházet; později byl poněkud přepracován, a to zase původně pro Plamen - po domluvě s red. Benhartem; Hájek však otištění stále oddaloval, a tak měl text vyjít v připravovaném sborníku “Podoby”, ale po lednu 1968 se otevřela rychlejší možnost v časopise Plamen, odkud musel odejít Jiří Hájek a na místo šéfredaktora přišel Kostroun. Pro Podoby jsem pak připravil jiný text." (pozn. aut.)
 • in: Plamen 10, 1968, č. 6, s. 12–21 (červen)
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 35–56

Pravda a prax
článek, slovensky, vznik: 1966? ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Mladá tvorba. Mesačník pre literatúru a umenie 11, 1966, č. 9, s. 12–15

Tradice víry: napodobování, nebo navazující překračování? Úvahy nad pojmem křesťanské tradice
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1966 / 1999? ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Původně (německy) předneseno v Berlíně 5. 6. 1965 pod názvem „Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten?“; redakci Communio viatorum odevzdáno 17. 1. 1966. Překlad do češtiny pořízen dodatečně (s malými úpravami) [pozn. aut.].

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1966

Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten? (Überlegungen zum Begriff der christlichen Tradition)
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 17. 1. 1966 ◆ poznámka: Původně (německy) předneseno v Berlíně 5. 6. 1965 pod názvem „Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten?“; redakci Communio viatorum odevzdáno 17. 1. 1966. Překlad do češtiny pořízen dodatečně (s malými úpravami) [pozn. aut.].
 • in: Communio viatorum 9, 1966, č. 1–2, s. 17–24

Umění a předmět
přednáška, česky, vznik: 20. 1. 1966 ◆ poznámka: Přednáška v Literárněvědné společnosti při ČSAV (Praha) na filos. fakultě 20. 1. 66

Co po Tváři?
článek, česky, vznik: 23. 1. 1966 ◆ poznámka: zatím nalezena jen první strana

Dílo jako událost
| docx | pdf | html ◆ přednáška | článek, česky, vznik: 30. 1. 1966 ◆ poznámka: předneseno 30. 1. 1966 v pražské Redutě
 • in: Hudební rozhledy 23, 1970, č. 10–11, s. 498–500
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 63–69

Filosofie a životní smysl
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1965 / únor 1966 ◆ poznámka: psáno pro Literární noviny, nalezeny tři verze, nakonec však patrně nevydáno (v archivu LN text nelze dohledat); redakce podle strojopisu (ovšem jen verze pod názvem „Absurdita a životní smysl“)

Blochovo pojetí naděje
| docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966 ◆ poznámka: číslo 11444 podle Hejdánkova přepisu, fyzicky zatím nenalezeno (jen přepis)

Myšlení naděje
přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966

Člověk a otázka (Příspěvek k pojetí hermeneutiky)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 4. 1966 ◆ poznámka: Věnování: „Profesoru Janu Patočkovi k šedesátinám“
 • in: Bohumil Doležal (ed.): Podoby: literární sborník, Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 129–141
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 152–163

Abstraktní Jessenius
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 20. 5. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 7, s. 160

Aspekte der Angst [ad: Hoimar von Ditfurth (ed.): Aspekte der Angst, Stuttgart 1965]
recenze, německy, vznik: 25. 5. 1966
 • in: Communio viatorum 9, 1966, č. 3, s. 205–206

Víra a dějiny
přípravné poznámky, česky, vznik: 25. 5. 1966 ◆ poznámka: 9 bodů do panelové diskuse v Jirchářích dne 25. 5. 1966; promluvili v panelu: LvH, Dr. Benda, Dr. Frei, Dr. Pokorný, Prof. Souček [pozn. aut.]

Aspekty strachu [ad: Hoimar von Ditfurth (ed.): Aspekte der Angst, Stuttgart 1965]
recenze, česky, vznik: 26. 5. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 8, s. 154–156

Ještě křesťanství a náboženství
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 30. 5. 1966 ◆ poznámka: Odpověď A. Kocnovi do Kostnických jisker; napsáno a do redakce odevzdáno 30. 5. 1966.

Filosofie a theologie
fragment | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 8. 1966 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Křesťanské revue (a případně do Communio viatorum) - pozn. aut.

Věk osobních vztahů [ad: Dietrich von Oppen: Das personale Zeitalter, Stuttgart 1960 (4. vyd. 1965)]
recenze, česky, vznik: 26. 8. 1966
 • in: Křesťanská revue 33, 1966, č. 8–9, s. 215–216

Filosofie a politika
článek, česky, vznik: 9. 10. 1966
 • in: Filosofie a politika, 1978, s. ???

Návrh na provedení tématu „Ideologie, věda a umění“ v Redutě 4. 12. 1966
přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 11. 1966 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Ideologie a kýč
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1966/1968 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: Referát v Redutě 4. 12. 1966 + přednáška v Oblastní galerii v Liberci 18. 5. 1967 (publikovaný text je rozšířenou verzí původního referátu)

Diskusní příspěvek k referátu Dr Sadka (o demytologizaci)
projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1966 ◆ poznámka: Proneseno dne 5. 12. 66 na semináři doc. Machovce (na filos. fakultě)

1967
Rozhovor o revoluci
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 12. 1966 / 22. 2. 1967 ◆ poznámka: další účastníci kulatého stolu: Pavel Filipi, Jiří Němec; předsedal Josef Smolík
 • in: Křesťanská revue 34, 1967, s. 185–189

1967
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1967 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

[Ludvík Vaculík]
článek, česky, vznik: 1967/1968 ◆ poznámka: nedokončeno (?)

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1967

Pobývání člověka na světě a umění
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 1. 1967 ◆ poznámka: Předneseno 8. 1. 1967 v Redutě; nedokončeno

Člověk a civilizace (přípravné poznámky)
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 14.–29. 1. 1967

Člověk a civilizace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 2. 1967 ◆ poznámka: Text byl napsán původně na objednávku pro Slovenské pohľady; vyšel nakonec v Plameni. – Pozn. red.
 • in: Plamen 10, 1968, č. 111, s. 5–14

Několik poznámek k článku J. Tomina
polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967

Ideologie
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 3. 4. 1967

Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 4. 1967 ◆ poznámka: Text původně přednesen 3. 4. 1957 na první ekumenické schůzce nad „Útěchou“ [v bibliografii jako Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“]; s malými změnami a opatřen úvodními větami přepsán a odevzdán J. Smolíkovi 19. 4. 1967 pro Křesť. revue 5/1967 (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 34, 1967, č. 5, s. 99–100

Víra a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1967 ◆ poznámka: Článek byl věnován prof. dr. J. B. Součkovi k jeho pětašedesátinám; napsán byl v květnu 1967. Při schvalování cenzurou se původní text „ztratil“, musel být proto dodán nový opis. Článek byl předán redakci Křesťanské revue počátkem května 1967 (pozn. aut.).

Zamyšlení o Patočkovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 6. 1967 ◆ poznámka: Rukopisný zápis do kroniky vinohradského evangelického sboru, při příležitosti Patočkových šedesátin.

Víra a věda
článek, česky, vznik: říjen 1967 ◆ poznámka: skeny obsahují: a) Víra a věda (5. str.); b) Em. Rádl o víře (1 str.) - citáty; c) Věda a filosofie (2 str., výňatek z textu Ideologie a kýč)

Jaspers jako filosof
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 10. 1967 ◆ poznámka: Přednáška v Social. akademii (Radiopalác) 24. 10. 1967 (na výzvu organizátora celého cyklu o existencialismu, Milana Průchy). Po drobných úpravách (doplnění několika nových údajů) předneseno v Ústředním kulturním domě železničářů 2. 4. 1992 v rámci kurzu Akademie J. A. Komenského „Novověká filosofie“. Titulní strana rukopisu: „Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra. (Přednáška 24. 10. 1967 v Socialistické akademii – Radiopalác)“ Původně: Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra; ve Svazcích pro dialog vydáno jako: Přednáška z r. 1967.
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, s. 3–28 (vydáno jako „Přednáška z r. 1967“)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 145–163

Člověk a kosmos
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 11. 1967 ◆ poznámka: Přednáška 3. 11. 67 v Lounech. – Text byl připraven v listopadu 1967 pro Louny, resp. pro přednášku v Lounech; možná jsem kopii v Lounech nechal, ale zachován je v originále na 12 kroužkových listech, označených čísly 31 až 42 nahoře vlevo. – Pozn. aut.

O smyslu dějin (u Rádla)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 11. 1967 ◆ poznámka: Panelový příspěvek v Jirchářích dne 8. 11. 1967 (pozn. aut.).

1968
Democratization and Christians
článek, anglicky, vznik: 1968 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1968, č. 7–8, s. 63–65

Demokratizace a křesťané
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1968
 • in: Kostnické jiskry, 1968, č. 11, s. 2

Filosofie a dějiny v Rádlově myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: 2. verze
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. 38–43 (listopad)

Masaryk a naše dnešní krize
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 6. 1968 ◆ poznámka: Článek byl připraven a odevzdán do redakce měsíc před invazí „spřátelených armád“; měl původně vyjít v záříjovém čísle obnoveného časopisu Tvář, ale redakce jej považovala za příliš provokativní, a tak se zachovaly jen stránkové obtahy. Text poprvé vyšel v tištěné podobě až ve sborníku „Tvář“ v nakladatelství Torst v roce 1995 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. 7–12
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 323–332
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 176–187

O poctivý vztah k Marxovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 9. 1966 / únor 1968
 • in: Křesťanská revue 35, 1968, s. 75–76

Perspektiven der ökumenischen Arbeit
článek, německy, vznik: 1968 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Stimmen aus der Kirche der ČSSR, München: Josef Smolík, 1968, s. 104–110

Víra a svět u J. L. Hromádky
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1968
 • in: Křesťanská revue 35, 1968, č. 3, s. 65–67
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 164–169

Gnose a dnešek [ad: Petr Pokorný: Počátky gnose, Praha 1968]
recenze, česky, vznik: 1968
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. VIII (příloha – Filosofie) (listopad)

Sborník o jednotě bratrské
recenze, česky, vznik: 21. 10. 1968 ◆ poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, s. VII–VIII (příloha – Církve) (prosinec)

Karel Havlíček před 120 lety
různé, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: Excerpta pro časopis Tvář. Úvodní poznámka k otištění úryvků z článků Karla Havlíčka v Národních novinách a ve Slovanu z let 1848–1851.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. 46–50 (listopad)

Návrh revue pro lidská práva
poznámky, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1968 nebo 1969 ◆ poznámka: Psáno pro Společnost pro lidská práva (jejímž byl Hejdánek členem). [pozn. red.]

Jan Blahoslav Kozák (5. 8. 1888)
předmluva / doslov, česky, vznik: 1968/1972 (?)

[Karl Jaspers] [referát na semináři Milana Machovce o Jaspersově pojetí víry]
referát, česky, vznik: [1968] ◆ poznámka: k textu srov. korespondenci s Milanem Machovcem

Nové poslání cenzury
článek, česky, vznik: 1968?

Úkoly myšlení a evropská odpovědnost [předchozí názvy: Krize myšlení a evropská odpovědnost; Úkoly myšlení jako evropská odpovědnost]
fragment, česky, vznik: 1968/1989 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první 3 strany (nedokončeno?)

T. G. Masaryk, Naše nynější krize
glosa, česky, vznik: 1968/1970?

Víra a rozum
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1968/1970 ◆ poznámka: Social. akad. Měst. knihovna; jen body

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1968

Interpretation und Gestaltung der Weltwerklichkeit
seminář | výklad | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: 31. 1. 1968 ◆ poznámka: Seminar über Hromádkas Theologie, Berlin 31. 1. 68 (Gossner-Mission)

Má v moderní církvi své místo liturgie?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 2. 1968 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: předneseno 12. 2. 1968 na večeru třicátníků v Nuslích [pozn. aut.]

Místo liturgie v moderní církvi
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1968 ◆ poznámka: Předneseno původně 12. 2. 1968 ve sboru ČCE na večeru 30tníků v Nuslích. Dostupné online: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20452 nebo http://scriptum.cz/soubory//scriptum/[node]/via_1969_01_ocr.pdf
 • in: Via: časopis pro teologii 2, 1969, č. 1, s. 10–13

Církev a váhající theologové
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1968 ◆ poznámka: Do Křesťanské revue, napsáno a odevzdáno 25. února 1968. Nepublikováno.

Člověk a příroda [ad: Pierre Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě, Praha 1967]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 25. 2. 1968 ◆ poznámka: Předneseno 14. 2. 1968 na ekumenickém diskusním večeru v Jirchářích jako úvod k rozhovoru o českém výboru z Teilhardových studií. Pro Křesťanskou revue přepsáno a odevzdáno 25. 2. 1968, korektura 23. 4. 1968 (pozn. aut.).; částečně se shoduje s přednáškou Člověk a kosmos [1967]
 • in: Křesťanská revue 35, 1968, č. 5, s. 100–102

Tvář jako zkušenost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 3. 1968
 • in: Literární listy 1 (= Literární noviny 17), 1968, č. 3, s. 8 (14. 3.)

Křesťanská existence a dialog (Filosofická /ontologická/ problematika v dialogu křesťanů s marxisty)
přednáška, česky, vznik: 12. 3. 1968 ◆ poznámka: Přednáška v Městské knihovně 12. 3. 1968; nedokončeno

Pravda a veřejný život (Teze pro Šumperk)
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 3. 1968

Úkoly věřící inteligence
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: duben 1968 ◆ poznámka: Zpráva pro Kostnické jiskry napsána a odevzdána v dubnu 1968, ale už nepamatuji, zda byla otištěna (pozn. aut).

Poselství evangelia
přednáška, česky, vznik: 8. 4. 1968 ◆ poznámka: projev na ustavující schůzi EHIS 9. 4. 1968 v Jirchářích; přednáška nemá autorem daný název; součástí skenů je i zvací dopis pro studenty EHIS, podepsaného Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Němcem a Josefem Bohumilem Součkem

Křesťané a společnost
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 9. 4. 1968 ◆ poznámka: Prohlášení na ustavující schůzi Ekumenického hnutí inteligence a studentstva 9. 4. 1968 (pozn. aut.)
 • in: Student 4, 1968, č. 22, s. 3 (29. 5.)

Přednáška na konferenci Socialistické akademie v Kroměříži
přednáška, česky, vznik: 28. 6. 1968 ◆ poznámka: přepis opraveného záznamu z magnetofonu [pozn. aut.]

Jaspersovo pojetí jednoty dějin
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 7. 1968 ◆ poznámka: Původní název „Jednota světových dějin v pojetí Karla Jasperse“. Článek pro Dějiny a současnost, dopsáno a odevzdáno 15. 7. 1968 (pozn. aut.).
 • in: Dějiny a současnost 10, 1968, č. 9, s. 28–31

Emanuel Rádl: O německé revoluci
různé, česky, vznik: 23. 7. 1968 ◆ poznámka: Vybráno pro Tvář, přepsáno a odevzdáno 23. 7. 1968 (pozn. aut.). [Ukázky z Rádlovy knížky (s krátkou předmluvou) určené pro rubriku Excerpta do Tváře patrně nikdy nevyšly tiskem – neobjevují se ani v připravovaném prvním čísle obnovené Tváře, které mělo vyjít v září 1968 (ovšem kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo stornováno a nedistribuováno), ani v číslech následujících (pozn. red.).]

Křesťané a moderní svět
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 7. 1968 ◆ poznámka: Pro Tvář č. 1/1968; napsáno 28. 7. 1968, odevzdáno 29. 7. 1968 (pozn. aut.). O činnosti ekumenického semináře v Jirchářích. Z nerealizovaného čísla přetištěno v realizované Tváři 1/1968.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. VIII–XI (příloha – Církve) (listopad)
 • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. III–IV (příloha – Církve)

Politikové a kompromis
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: srpen 1968
 • in: Slova svobody II — srpnová okupace 1968, s. 2–3 | el. forma
 • in: Sedm pražských dnů („Černá kniha“), Praha: Academia, 1990, s. 240–241

Dějiny se rozhodují dnes
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: srpen 1968
 • in: Slova svobody I — srpnová okupace 1968, s. 10–12 | el. forma

Situace agresorů
glosa, česky, vznik: 24. 8. 1968

Sebepochopení a dějiny
fragment, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: nedokončeno

Předpoklady ekumenické spolupráce
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 17. 9. 1968

Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 14. 10. 1968 ◆ poznámka: Napsáno pro Tvář 2/1968 (a odevzdáno) 14. 10. 1968 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, s. 58–61 (prosinec)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 170–175

Věda a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 11. 1968 ◆ poznámka: 1. verze: Diskusní příspěvek do Vesmíru. Napsáno a odevzdáno 17. 4. 67. Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).
 • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. 22–26 (leden)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 134–144

Emanuel Rádl: Romantická věda
různé, česky, vznik: 14. 11. 1968 ◆ poznámka: excerptum s komentářem
 • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. 38–42 (leden)

Otazníky nad ediční praxí
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 11. 1968
 • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. II (příloha – Nakladatelé) (leden)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 635–636

1969
Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 2, s. 59–62 (únor)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 476–479
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 188–193

Místo člověka ve světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: Jde jen o první část, napsanou pro Studentské listy; ani ta ovšem nevyšla, protože Studentské listy byly zastaveny. Pokračování nebylo tedy ani napsáno. Na 4 papírech A4 není přesné datum uvedeno (jen rok 1969) [pozn. aut.].

Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Útěcha z filosofie, Praha: Mladá fronta, 1969, s. 73–74

Filosofie českých dějin (Diskuse)
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 23. 4. 1969
 • in: Sociologický časopis 5, 1969, č. 5, s. 465–466
 • in: Miloš Havelka (ed.): Spor o smysl českých dějin 2: 1938–1989: posuny a akcenty české otázky, Praha: Torst, 2006, s. 193–194
 • in: Jan Patočka: Češi I. Práce publikované (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12), Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 202–203

Charakter národa
audio ◆ příspěvek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: vystoupení v Československém rozhlase v jakémsi diskuzním pořadu

Karl Jaspers 23. 2. 1883 – 26. 2. 1969
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), Praha: Mladá fronta, 1969, s. 89–90 (vyšlo jako „Karl Jaspers 23. 2. 1883“)
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), Praha: Mladá fronta, 1991, s. 91–92 (vyšlo jako „Karl Jaspers (1883–1969)“)
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, Praha: Academia, 2006, s. 141–143
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, Praha: Academia, 2019, s. 155–157

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1969

Lidská práva očima politiků
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 1. 1969 ◆ poznámka: Původně glosa pro časopis Tvář. Dopsáno a odevzdáno 11. ledna 1969. Pozn. aut.

Cesta z dilemat
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 1. 1969 ◆ poznámka: článek pro Zítřek (polemika s Václavem Havlem); dopsáno a odevzdáno 20. ledna 1969 – pozn. autora

Filosofie a křesťanství
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1969 ◆ poznámka: Článek byl napsán v únoru 1969 pro druhý ročník obnovené Tváře (celkově ročník čtvrtý) (pozn. aut.).

Existují „přirozená“ práva?
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1969 ◆ poznámka: Předneseno 5. 12. 1968 na Celostátní konferenci k ochraně lidských práv. Nad Všeobecnou deklarací lidských práv vydanou v Horizontu a v Mladé frontě.
 • in: Tvář [4], 1969, č. 3, s. VII–VIII (příloha – Společnost) (březen)

Masaryk a dnešek
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 3. 1969 ◆ poznámka: Jircháře, 11. 3. 69

Téma: fašismus
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro časopis Tvář. Napsáno a odevzdáno 21. 3. 1969. Nepřijato. Pozn. aut.

Subjekt, dění, univerzum
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 4. 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 5, s. 26–31 (květen)

Vezměte pro dávení!
glosa, česky, vznik: 18. 4. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro Tvář; napsáno a odevzdáno 18. 4. 69 (pozn. aut.).

Víra a moderní svět
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1969 ◆ poznámka: Článek byl napsán pro Tvář (pro ohlas článku „Filosofie a křesťanství“), a to v květnu 1969 (pozn. aut.).

Nový pokus o vyjádření víry
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 5. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro Tvář; napsáno 31. 5. 1969, odevzdáno 2. 6. 1969 (pozn. aut.). [Text pravděpodobně nikdy nevyšel tiskem – není uveden ani v 6. čísle Tváře z června 1969 (posledním vydaném), ani v 7. čísle, které mělo vyjít v září 1969, ale zůstalo nerealizováno ve stránkových obtazích (pozn. red.).]

Svět řeči a řeč světa
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 6. 1969
 • in: Filosofický časopis 17, 1969, č. 5–6, s. 714–720
 • in: 60 let Filosofického časopisu, Praha: Filosofia, 2013, s. 339–348

Několik poznámek k filosofii řeči
přípravné poznámky, česky, vznik: 17.–23. 6. 1969

Das Wahrheitsverständnis bei Emanuel Rádl
článek, německy, vznik: 25. 6. 1969 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Přeloženo pro sborník k Patočkovým 60tinám; odevzdáno 25. 6. 1969 (pozn. aut.).
 • in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 76, 1984, č. 1, s. 1–12

Emanuel Rádl
referát, česky, vznik: 21.–25. 8. 1969 ◆ poznámka: nejspíš série referátů pro setkání Nové orientace v Prosetíně [pozn. red.]

Svod a světlo
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: září 1969? ◆ poznámka: Předmluva k překladu Svůdcova deníku byla objednána nakladatelstvím Odeon (pozn. aut.).
 • in: Søren Kierkegaard: Svůdcův deník, Praha: Odeon, 1970, s. 7–20
 • in: Søren Kierkegaard: Svůdcův deník, Praha: Mladá fronta, 1994, s. 181–190
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 194–203

Ludwig Feuerbach – kritika náboženského odcizení
přednáška, česky, vznik: 23. 11. 1969 ◆ poznámka: Soc. akademie, Měst. knihovna 24. 11. 1969; nedokončeno

Ludwig Feuerbach
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 24. 11. 1969

Nepředmětné myšlení v antropologii a v ontologii („Nepředmětná ontologie“)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 12. 1969 ◆ poznámka: Přednáška v brněnské pobočce Jednoty filosofické v pondělí, 8. 12. 1969. [pozn. aut.]; text nedokončen

1970
Alfred North Whitehead (15. 2. 1861 – 30. 12. 1947)
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 10. 3. 1969
 • in: Matematika a dobro a jiné eseje, Praha: Mladá fronta, 1970, s. 119–121

Cesta člověka k sobě a k druhým (Úvod do filosofie jako problém)
článek, česky, vznik: 1970/1989 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 1–3, 5–6 (chybí s. 4, 7 a možná i další)

„Poučení není hlavním záměrem této knížky…“
článek, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno (možná jde o jeden z připravovaných úvodů do filosofie?)

Úvod. § 1.1 („V této knížce má pozorný čtenář najít…“)
fragment, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno

Nietzsche
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Ontologie
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Politika a filosofie
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 1970 a 1974

Rekonstrukce líčení 2. instance (odvolacího řízení) (Nejvyšší soud)
audio ◆ vzpomínka, česky, vznik: nedatováno, nejspíš začátek 70. let

Víra a filosofie
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: datum označeno jako "18. 3."; v Památníku národního písemnictví, kde Hejdánek v té době pracoval

Mythos a metafyzika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Text představuje druhou kapitolu habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970, str. 19–30. – Pozn. aut. [Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 54–64, a pod názvem „Mýtus a metafyzika“ též in: Filosofie a víra. Nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 99–109. – Pozn. red.]
 • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 1, s. 39–55
 • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 5, s. 102–106 (vyšlo pod názvem „Mýtus a metafyzika“)

Filosofie v životě člověka a v dějinách
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1969/1970

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Dunaj" (palác Dunaj na Národní třídě, kde Hejdánek pracoval koncem 70. let jako topič)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie I]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie II]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie III, LvH o vězení]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [o reflexi]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Diskuse o Patočkovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1970

Reflexe a životní styl
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1970 ◆ poznámka: Článek pro Slovenské pohľady, dopsán a odevzdán 5. 3. 1970. – Pozn. aut.

Reflexia a životný štýl
| docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: březen 1970 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Slovenské pohľady 86, 1970, č. 5, s. 99–107

Filosofie a víra. Příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické
| docx | pdf | html ◆ habilitační práce, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze

Deník svůdce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. (9.?) 7. 1970 ◆ poznámka: Poznámky pro "Novinky Odeonu" (k vyjití Kierkegaardova Svůdcova deníku)
 • in: Novinky Odeonu — září–říjen 1970, s. 2–3

Problém normality z filosofického hlediska
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 8. 1970 ◆ poznámka: Text byl po řadě závažných, ale neautorizovaných úprav a se změněným titulem („Na okraj filosofických úvah o normalitě“) otištěn v knize Normalita osobnosti, ed. Eva Syřišťová a kol., Avicenum, Praha 1972, na str. 215–228; z opatrnosti byly jako autorky uvedeny E. Stuchlíková a E. Syřišťová, protože v době korektur byl autor ve vazbě (a pak byl odsouzen za pobuřování). Tato skutečnost nebyla až dosud uvedena na pravou míru a zveřejněna. – Pozn. aut.
 • in: Eva Syřišťová (ed.): Normalita osobnosti, Praha: Avicenum, 1972, s. 215–228

1970
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 22. 8. – 10. 9. 1970 ◆ poznámka: strojopis

1971
1971
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1971 ◆ poznámka: rukopis

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1971

Úvodem („Nápad napsat nový úvod do filosofie nebyl, to přiznávám, původně můj…“)
fragment, česky, vznik: 9. 5. 1971 / 23. 5. 1972 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 1–5; nedokončeno (?)

Služba světu, služba lidem
článek, česky, vznik: 29. 6. 1971 ◆ poznámka: Text napsaný pro sborník vršovického sboru k výročí založení (osamostatnění)

Hejdánek, Ladislav ↔ major Noga
audio ◆ telefonát, česky, vznik: sedmdesátá léta (zřejmě po skončení vazby)

1972
1972
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1972 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

1972/3–1
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1972/1973

„Vstal jsem, abych odnesl zbytky po kouřícím kolegovi…“
skeny ◆ fejeton, česky, vznik: 1972/1974? ◆ poznámka: postřehy z Památníku národního písemnictví

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

Diskuse o tématu přirozeného světa
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1972 ◆ poznámka: u Jiřího Němce

Krátký úvod do filosofie
článek | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 7. 1972

Předběžný pokus o rekonstrukci závěrečné řeči na zasedání senátu Nejvyššího soudu o odvolání Jana Duse a Ladislava Hejdánka dne 6. 9. 1972
projev, česky, vznik: nedatováno, zřejmě září 1972

1973
Člověk a příroda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1973, Bedřich Moldan (autor) ◆ poznámka: Napsáno 1973 po diskusi (ústní i písemné) s Bedřichem Moldanem, v nějaké podobě to zřejmě vyšlo, ale bez mého jména (myslím, že jen pod jménem Moldanovým – vzhledem k tehdejším okolnostem), ale už nevím, zda jsem to tehdy viděl, nebo snad i in natura dostal (pozn. aut.).
 • in: Životné prostredie. Revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 1974, č. 2, s. 62–65

1973 (rukopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

1973 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1973

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1973

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1973

Jan Patočka
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 2. 5. 1973

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 5. 1973, Jiří Němec (účastník)

Systém filosofie
| docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: 29. 5. 1973 ◆ poznámka: nedokončeno

Člověk a příroda [poznámky]
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 5. a 11. 6. 1973 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: nadepsáno: "Poznámky k textu A (str. 1-6), který mi dal 8.5.73 Bedřich Moldan"

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1973, Jiří Němec (účastník)

Botanické úvahy v Prosetíně
audio ◆ diktát, česky, vznik: červenec 1973

Diskuse s faráři Nové orientace na faře v Prosetíně (u Šimsů)
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973

Diskuse v Prosetíně na faře
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973 ◆ poznámka: nejspíš diskuse v rámci Nové orientace; v Prosetíně, kde toho času působil farář Jan Šimsa

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nejspíš 21. 10. 1973, Bonaventura Bouše (autor)

Přípravné body k dopisu
korespondence, česky, vznik: prosinec 1973 ◆ poznámka: Body, které tvořily podstatný obsah dopisu ze 14. 12. 1973 - pozn. aut.

1974
1974 (rukopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: elektronická verze

1974 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Mythos
poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: nedokončeno

Moc
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 1974

1974–1 (Mythos)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: Jde o přípravné poznámky k textu „Bios, mythos, logos“ (1975). – Pozn. red.

Úvod do filosofování. Filosofie pro naši dobu
fragment, česky, vznik: 1974/1975

Rozhovor "in tre"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1974, Petr Rezek (autor), Jiří Němec (autor)

Platón
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 7. 3. 1974

Rozhovor "in tre"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 6. 1974, Petr Rezek (autor), Jiří Němec (autor)

Diskuse o církvi
diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974, Bonaventura Bouše (spoluautor) ◆ poznámka: záznam z hovoru večer 1. 7. 1974 ve Slovenské: B-Bony [Bonaventura Bouše], J-Jarda [?], L-LvH [pozn. aut.]

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

Kauzalita
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 29. 8. 1974

Názor
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 5. 9. 1974

Světový názor
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 6. 9. 1974

Reakce
| docx | pdf | html | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 21. 9. 1974

Církev
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 20. 10. 1974

Modlitba
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 20. 10. 1974

1975
Bios, mythos, logos
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: Text představuje jednu kapitolu z rozsáhlejší práce, která zůstala torzem; text pochází z roku 1975. Jeho část byla zařazena do jednoho svazku vydaného v Expedici [Mythos a logos] (pozn. aut.).

1975
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: elektronická verze

„Jsou biblické texty, které jsme už tolikrát slyšeli a četli…“ [kázání na L 23,35a; L 6,25b+21b]
kázání, česky, vznik: 1975/1980

„Náš text, podobně jako paralely…“ [kázání na L 9,46–48]
kázání, česky, vznik: 1975/1976 ◆ poznámka: nedokončeno

„Veškerý život, zvláště pak život člověka…“ [kázání na Mt 10,26–27]
kázání, česky, vznik: 1975/1980

[bez názvu]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

[bez názvu]
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

Jan Patočka: Křesťanská víra a myšlení
audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: asi 1975, Jan Patočka (autor)

Jan Patočka: Arendtová On Violence
audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: asi 1975, Jan Patočka (autor)

Diskuse u Paloušů
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 30. 1. 1975 ◆ poznámka: nejspíš v Praze na Kampě

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem ve Vršovicích [o liturgii]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 24. 3. 1975, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: srv. myšlenkový deník z 26. 3. 1975

Rozhovor o filosofii
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 4. 1975 ◆ poznámka: Poznámka na kazetě: "přepsáno"

Diktát o katolictví
audio ◆ diktát | fragment, česky, vznik: 4. 8. 1975

Debata ve Stavbách silnic a železnic
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 8. 1975

Komentář k Nietzschově pojmu Modernität
audio ◆ diktát, česky, vznik: 24. 8. 1975

Pravda a svoboda
| docx | pdf | html ◆ kázání, česky, vznik: 21. 9. 1975 ◆ poznámka: Kázání proslovené ve vršovickém sboru ČCE v roce 1975
 • in: Jakub S. Trojan (ed.): Pravda – víra – reflexe. Sborník k šedesátým narozeninám českého filosofa Ladislava Hejdánka (10. 5. 1987), Praha: [s. n.], 1987, s. 3–10
 • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 8, s. 173–176
 • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 2, s. 27–31

Filosofie pro naši dobu 1
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1975

Reflexe
audio ◆ diktát, česky, vznik: 13. 10. 1975

Filosofie pro naši dobu 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1975

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 11. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [II. část]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [I. část]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

1976
1976
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: elektronická verze

Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: Původně napsáno pro ineditní sborník Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976)
 • in: Irena Šnebergová (ed.): Karlu Kosíkovi k padesátinám [samizdat], Praha: [s. n.], 1976, s. [73]–[96] (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou stránkovány každý zvlášť)
 • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 6, s. 746–761

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1976

Filosofie pro naši dobu 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 1. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–61

Filosofie pro naši dobu 4
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 2. 1976

Filosofie pro naši dobu 5
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–68

Filosofie a moc (– a politika)
přípravné poznámky, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: přepis magnetofonového záznamu [pozn. aut.]

Filosofie pro naši dobu 6
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 3. 1976

Krátký diktát o reflexi
audio ◆ diktát, česky, vznik: 8. 3. 1976

Úvod do filosofie 1
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1976

Myšlení věřícího
| docx | pdf | html ◆ kázání, česky, vznik: 14. 3. 1976

Filosofie pro naši dobu 7
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi duben 1976

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 14. 9. 1976, Bonaventura Bouše (autor)

Diskuse o fenomenologii v Čechách
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 11. 1976

Úvod do filosofie 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 12. 1976

1977
Vztah mezi filosofií a politikou
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1977
 • in: Dialogy — prosinec, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1977, č. 2, s. 6–11

Dopisy příteli
česky, 1977, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 134
Dopis příteli č. 01, s. 1–10 | Dopis příteli č. 02, s. 11–22 | Dopis příteli č. 03, s. 23–31 | Dopis příteli č. 04, s. 32–41 | Dopis příteli č. 05, s. 42–52 | Dopis příteli č. 06, s. 53–65 | Dopis příteli č. 07, s. 66–78 | Dopis příteli č. 08, s. 79–91 | Dopis příteli č. 09, s. 92–105 | Dopis příteli č. 10, s. 106–118 | Dopis příteli č. 11, s. 119–131 | Dopis příteli č. 12, s. 132–144 | Dopis příteli č. 13, s. 145–154 | Dopis příteli č. 14, s. 155–168 | Dopis příteli č. 15, s. 169–183 | Dopis příteli č. 16, s. 184–196 | Dopis příteli č. 17, s. 197–209 | Dopis příteli č. 18, s. 210–222 | Dopis příteli č. 19, s. 223–235 | Dopis příteli č. 20, s. 236–248 | Dopis příteli č. 21, s. 249–260

Dopisy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, 1977, Praha: [s. n.]
Dopis příteli č. 01, s. 2–6 | Dopis příteli č. 02, s. 7–12 | Dopis příteli č. 03, s. 13–17 | Dopis příteli č. 04, s. 18–22 | Dopis příteli č. 05, s. 23–28 | Dopis příteli č. 06, s. 29–35 | Dopis příteli č. 07, s. 36–42 | Dopis příteli č. 08, s. 43–49 | Dopis příteli č. 09, s. 50–56 | Dopis příteli č. 10, s. 57–63 | Dopis příteli č. 11, s. 64–70 | Dopis příteli č. 12, s. 71–77 | Dopis příteli č. 13, s. 78–82 | Dopis příteli č. 14, s. 83–89 | Dopis příteli č. 15, s. 90–97 | Dopis příteli č. 16, s. 98–104 | Dopis příteli č. 17, s. 105–111 | Dopis příteli č. 18, s. 112–118 | Dopis příteli č. 19, s. 119–125 | Dopis příteli č. 20, s. 126–132 | Dopis příteli č. 21, s. 133–139

Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977)
| docx | pdf | html ◆ článek | nekrolog, česky, vznik: 16. 9. 1977? ◆ poznámka: Napsáno a šířeno jako samizdat hned po Patočkově smrti; o případném otištění nebo jiném zveřejnění mi není nic známo (pozn. aut.).

1977
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: elektronická verze

1977 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1977

Vlastní životopis
vlastní životopis, česky, vznik: nedatováno, někdy po r. 1977

O političnosti a politické angažovanosti filosofie
článek, česky, vznik: 1977? ◆ poznámka: nalezeny jen první 2 strany; patrně nedokončeno

Die Anfänge der Charta ’77
článek, německy, vznik: 10. 2. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Letter to Friend No. 1
článek, anglicky, vznik: 10. 2. 1977 ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 01
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 1

Die historische Bedeutung der Menschenrechte in der Demokratie und in der Diktatur
článek, německy, vznik: 17. 2. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Letter to Friend No. 2
článek, anglicky, vznik: 17. 2. 1977 ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 02
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 2. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 2

Glaubens- und Gedankenfreiheit im Marxismus-Leninismus
článek, německy, vznik: 24. 2. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel)

Letter to Friend No. 3
článek, anglicky, vznik: 24. 2. 1977

Dopis příteli č. 03
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 2. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 3

Sozialismus und Demokratie
článek, německy, vznik: 3. 3. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Letter to Friend No. 4
článek, česky, vznik: 3. 3. 1977 ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 04
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 4

Charta ’77 und die Moral der Kritiker
článek, německy, vznik: 10. 3. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 05
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 5

Der Stellenwert der Politik im menschlichen Leben
článek, německy, vznik: 19. 3. 1977, Milan Walter (překladatel), Eva Bauer (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 06
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 6

Dopis příteli č. 07
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 7

Was ist Revolution?
článek, německy, vznik: 31. 3. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 08
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 8

Dopis příteli č. 09
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 4. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 9

Was ist Christentum?
článek, německy, vznik: 14. 4. 1977, Milan Walter (překladatel), Eva Bauer (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Unterwegs - Itinerarium, Wien: Universitätsseelsorge, 1990, č. 4, s. 12–14

Dopis příteli č. 10
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 14. 4. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 10

Demokratie oder Diktatur
článek, německy, vznik: 21. 4. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 11
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 4. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 11

Der Mensch und sein Gewissen
článek, německy, vznik: 5. 5. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 12
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 5. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 12

Emigration oder Verfolgung?
článek, německy, vznik: 12. 5. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 13
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 13

Dopis příteli č. 13 [původní nezveřejněná verze]
článek, česky, vznik: 12. 5. 1977 ◆ poznámka: autorem přeškrtnuto a nadepsáno: "neplatné"

Ist Emigration Verrat?
článek, německy, vznik: 26. 5. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 14
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 26. 5. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 14

Die Stellung der Kirche zur Charta ’77
článek, německy, vznik: 9. 6. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 15
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 9. 6. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 15

O životě a smrti (biologicky)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 6. 1977

Kommunismus und Marxismus
článek, německy, vznik: 23. 6. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 16
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 6. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 16

Der Kommunismus und seine christlichen Wurzeln
článek, německy, vznik: 7. 7. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 17
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 7. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 17

Dopis příteli č. 18
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 7. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 18

Die „sozialistische“ Auslegung der Menschen- und Bürgerrechte
článek, německy, vznik: 4. 8. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 19
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 8. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 19

Die Berechtigung und die Wirkung der Charta ’77
článek, německy, vznik: 18. 8. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 20
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 8. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 20

Die Vorstellungen zur Durchsetzung der Menschenrechte
článek, německy, vznik: 1. 9. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 21
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 9. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 21

Dokument Charty 77 č. 20
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 9. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 56–59

Dokument Charty 77 č. 21
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 9. 1977, Jiří Hájek (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 59–60

Reakce na Jana Tesaře [Dialogy 1977/1]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1977
 • in: Dialogy 1 — říjen, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1977, č. 1, s. 5–10

Úvodem [Dialogy 1977/1]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1977?, Jan Tesař (autor) ◆ poznámka: spoluautor: Jan Tesař
 • in: Dialogy 1 — říjen, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1977, č. 1, s. 1

Dokument Charty 77 č. 22
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: konec září 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 60–63

Svět, v němž žijeme
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: podzim 1977 ◆ web: http://scriptum.cz/soubory/scriptum/spektrum/spektrum_1_red_ocr.pdf
 • in: Spektrum, 1978, č. 1, s. 13–28 (exilové vydání)
 • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 2, s. 1–21 (samizdatové vydání)
 • in: Herbert Hanreich, Marcela Sedláčková, Petra Stehlíková (eds.): Mezi řádky = Entre les lignes. Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám, Praha: Filosofia, 1999, s. 121–133

Dokument Charty 77 č. 23
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 10. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 63–64

Dokument Charty 77 č. 24
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 17. 10. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 65

Dokument Charty 77 č. 25
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 66–67

Dokument Charty 77 č. 26
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 68

Dokument Charty 77 č. 27
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 14. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 69–70

Dokument Charty 77 č. 28
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 70–71

Dokument Charty 77 č. 29
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 72–76

Dokument Charty 77 č. 30
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 23. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 76–77

Dokument Charty 77 č. 31
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 9. 12. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 78–86

Dokument Charty 77 č. 32
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 12. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 87

Dokument Charty 77 č. 33
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 12. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 88

1978
Reakce na Jana Tesaře [Dialogy 1978/4]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 4. 1978
 • in: Dialogy — duben, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 4, s. 4–9

Několik slov úvodem [Filosofie a politika: Patnáct let nepolitické politiky (Dokumenty)]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1978 ◆ poznámka: sborník obsahuje texty z let 1963–1978: Náboženství a naše ústava (1963), Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič (1964), Kultura tváří v tvář politice (1965), Filosofie a politika (1) (1966), Filosofie a politika (1966)
 • in: Pravda – Exodus proti exilu (sborník L. Hejdánkovi), Praha: Cesty, 1978

Poznámka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1978
 • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 31–32

Dopisy příteli (2. řada – 1978)
česky, 1978, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 150
Dopis příteli č. 22, s. 2–17 | Dopis příteli č. 23, s. 18–33 | Dopis příteli č. 24, s. 34–45 | Dopis příteli č. 25, s. 46–61 | Dopis příteli č. 26, s. 62–77 | Dopis příteli č. 27, s. 78–93 | Dopis příteli č. 28, s. 94–110 | Dopis příteli č. 29, s. 111–125 | Dopis příteli č. 30, s. 126–140 | Dopis příteli č. 31, s. 141–156 | Dopis příteli č. 32, s. 157–172 | Dopis příteli č. 33, s. 173–188 | Dopis příteli č. 34, s. 189–203 | Dopis příteli č. 35, s. 204–218 | Dopis příteli č. 36, s. 219–234 | Dopis příteli č. 37, s. 235–250 | Dopis příteli č. 38, s. 251–266 | Dopis příteli č. 39, s. 267–282 | Dopis příteli č. 40, s. 283–297

1978
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: elektronická verze

Úvodní slovo [Dialogy 1978/4]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1978
 • in: Dialogy — duben, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 4, s. 1

„Rudolfe…“
předmluva / doslov, česky, vznik: květen 1978
 • in: Dialogy — konec listopadu 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 5, s. 1

Odpověď a komentář k „ne-dialogu“ dr. Jana Tesaře
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1978
 • in: Dialogy — konec listopadu 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 5, s. 7–14

Reakce na článek Miloš Rejchrta [Dialogy 1978/6]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 1978
 • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 4–10

1978 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1978

Možnosti a meze dialogu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1978
 • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 10–26

Czy będę występował w telewizji?
fejeton, polsky, vznik: 1978 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Krytyka. Kwartalnik polityczny, 1978, č. 2

Ethik und Politik
článek, německy, vznik: 5. 1. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dokument Charty 77 č. 34
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 5. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 89

Dopis příteli č. 22
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 1. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 1

Dokument Charty 77 č. 35
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 90–93

Budu vystupovat v televizi?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 1. 1978 ◆ poznámka: strojopis velmi pravděpodobně nepsal sám Hejdánek
 • in: Studie, 1978, č. 4 (58), s. 296–298 (uveřejněno jako „Budu vystupovat na televisi?“)

Dokument Charty 77 č. 36
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 9. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 93–94

Dokument Charty 77 č. 37
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 95–96

Dokument Charty 77 č. 39
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 98–102

Dokument Charty 77 č. 40
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 103–105

Dopis příteli č. 23
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 1. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 2

Dopis příteli č. 24
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 2. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 3

Dokument Charty 77 č. 41
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 3. 2. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 105–106

Dokument Charty 77 č. 42
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 2. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 106–118

Die Technik der Macht
článek, německy, vznik: 16. 2. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 25
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 2. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 4

Dokument Charty 77 č. 43
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 28. 2. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 119–120

Konservative, gemäßigte und radikale Strömungen innerhalb der Charta ’77
článek, německy, vznik: 2. 3. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 26
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 3. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 5

Dokument Charty 77 č. 44
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 11. 3. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 121–125

Dokument Charty 77 č. 45
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 11. 3. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 125

Dokument Charty 77 č. 46
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 3. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 126–127

Über den Sinn der Geschichte
článek, německy, vznik: 16. 3. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 27
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 16. 3. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 6

Dokument Charty 77 č. 47
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 5. 4. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 127–129

Die historischen und politischen Bedingungen der Charta ’77 und ihre Folgen
článek, německy, vznik: 6. 4. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dokument Charty 77 č. 48
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 4. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 129–130

Dokument Charty 77 č. 49
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 4. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 130–131

Dopis příteli č. 28
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 4. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 7

Dokument Charty 77 č. 50
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 24. 4. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 132–133

Dopis příteli č. 29
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 4. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 8

Dokument Charty 77 č. 51
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 133–134

Nationalismus, Heimat und Emigration
článek, německy, vznik: 18. 5. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 30
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 5. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 9

Dokument Charty 77 č. 52
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 22. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 134–152

Dokument Charty 77 č. 53
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 23. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 153

Dokument Charty 77 č. 54
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 29. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 154–155

Reakce na články Rudolfa Battěka a Miloše Rejchrta [Dialogy 1978/6–9]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1978
 • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 16–20
 • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 1, s. 56–58 (uveden je zde pouze citát)

Úvodní slovo [Dialogy 1978/6–9]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1978
 • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 1

Dokument Charty 77 č. 55
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 3. 6. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 155–156

Dokument Charty 77 č. 56
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 4. 6. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 156–157

Dopis příteli č. 31
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 6. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 10

Dokument Charty 77 č. 57
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 11. 6. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 157

Dopis příteli č. 32
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 6. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 11

Dokument Charty 77 č. 58
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 158

Dokument Charty 77 č. 59
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 158–159

Dopis příteli č. 33
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 7. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 12

Dokument Charty 77 č. 60
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 22. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 159

Dokument Charty 77 č. 61
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 22. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 160

Dokument Charty 77 č. 62
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 7. 1978
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 160–161

Dokument Charty 77 č. 63
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 7. 1978
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 161

Dokument Charty 77 č. 64
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 8. 1978
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 162

Dopis příteli č. 34
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 8. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 13

Dokument Charty 77 č. 65
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 8. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 162–163

Philosophie und Demokratie
článek, německy, vznik: 31. 8. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 35
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 8. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 14

Dokument Charty 77 č. 66
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: počátkem září 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 163–164

Philosophie und Politik
článek, německy, vznik: 21. 9. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 36
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 9. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 15

Dokument Charty 77 č. 67
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 164–166

Rozhovor časopisu Spuren s L. Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1978 ◆ poznámka: SE Pořad Události a názory 2. 10. 1978; máme průklep strojopisu (přepis vysílání Svobodné Evropy?)
 • in: Spuren, 1978

Dokument Charty 77 č. 68
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 166

Dokument Charty 77 č. 69
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 166–167

Dokument Charty 77 č. 70
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 168–170

Dokument Charty 77 č. 71
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 171

Dopis příteli č. 37
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 10. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 16

Dokument Charty 77 č. 72
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 13. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 171–174

Dokument Charty 77 č. 73
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 175–176

Dokument Charty 77 č. 74
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 176–178

Dokument Charty 77 č. 75
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 28. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 179–180

Christentum und Sozialismus
článek, německy, vznik: 2. 11. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 38
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 11. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 17

Dokument Charty 77 č. 76
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 11. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 181

Dokument Charty 77 č. 77
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 181–182

Dokument Charty 77 č. 78
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 182

Dokument Charty 77 č. 79
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 20. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 183

Dopis příteli č. 39
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 11. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 18

Dokument Charty 77 č. 80
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 183–190

Dokument Charty 77 č. 81
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 30. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 191

Poznámka [Dialogy 1978/10]
článek, česky, vznik: prosinec 1978 ◆ poznámka: máme strojopis z Dialogů č. 10
 • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 31

Dokument Charty 77 č. 82
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 4. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 191

Dokument Charty 77 č. 83
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 9. 12. 1978, Jiří Dienstbier (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 192

Dokument Charty 77 č. 84
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 193–197

Dokument Charty 77 č. 85
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 14. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 198–206

Dopis příteli č. 40
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 14. 12. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 19

Dokument Charty 77 č. 86
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 207–210

Dokument Charty 77 č. 87
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 210–211

Dokument Charty 77 č. 88
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 30. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 212

1979
Appariró in televisione?
článek, italsky, vznik: 1979 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro studi Europa orientale, 1979, s. 15–19

Lettere a un amico
italsky, 1979, Bologna: Centro studi Europa orientale

1979
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1979 ◆ poznámka: elektronická verze

1979 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1979

Perspektivy demokracie a socialismu ve východní Evropě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 2. 1979
 • in: O svobodě a moci: památce Jana Patočky, Köln / Roma: Index / Listy, 1980, s. 169–191
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1980, č. ?
 • in: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 314–335

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1979

Dopis příteli č. 41
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 1. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 1

Dokument Charty 77 č. 89
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: před 9. lednem 1979, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 213

Dokument Charty 77 č. 90
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: po 11. lednu 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor), Václav Benda (spoluautor), Jiří Dienstbier (spoluautor), Václav Havel (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 214–216

Dokument Charty 77 č. 91
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 17. 1. 1979
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 216

Dopis příteli č. 42
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 1. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 2

Dokument Charty 77 č. 92
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 7. 2. 1979, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 217–221

Dokument Charty 77 č. 93
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 2. 1979, Václav Benda (spoluautor), Jiří Dienstbier (spoluautor), Václav Havel (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 221–222

Rozhovor s bývalými a současnými mluvčími Charty 77
rozhovor, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně únor 1979, Václav Havel (účastník), Jiří Hájek (účastník), Václav Benda (účastník), Jiří Dienstbier (účastník), Zdena Tominová (účastník) ◆ poznámka: Rozhovor vznikl zřejmě při předání funkce mluvčích (původně: Jiří Hájek, Václav Havel a Ladislav Hejdánek, nově: Václav Benda, Jiří Dienstbier a Zdena Tominová).

Dopis příteli č. 43
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 2. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 3

Die Vertreibung der Deutschen nach 1945 und die Menschenrechte
článek, německy, vznik: 10. 3. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 44
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 3. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 4

Pragmatismus und Idealismus
článek, německy, vznik: 29. 3. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 45
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 3. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 5

Dopis příteli č. 46
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 4. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 6

Nepředmětné myšlení 1
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: kazeta nedatována, asi 25. 4. 1979

Poznámky z prvního čtení textu Petra Krejčího "Meze vědeckého myšlení"
poznámky, česky, vznik: 1. 5. 1979

Nepředmětné myšlení 2
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 5. 1979

Menschenrechte und Ökologie
článek, německy, vznik: 10. 5. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 47
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 5. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 7

Rozhovor o Rádlově pojetí pravdy
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 5. 1979, Jan Kozlík (spoluautor)

Nepředmětné myšlení 3
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 5. 1979

Věda jako problém
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 5. 1979 ◆ poznámka: kazeta 9–73

Nepředmětné myšlení 4
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1979 ◆ poznámka: kazeta 9–74

Dokument Charty 77 č. 109
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 5. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 262

Repressionen gegen die Charta ’77 und gegen das „Komitee zur Verteidigung der zu Unrecht Verfolgten“ (VONS)
článek, německy, vznik: 7. 6. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 48
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 6. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 8

Dokument Charty 77 č. 110
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 263–264

Dokument Charty 77 č. 111
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 25. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 264–265

Dokument Charty 77 č. 112
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 25. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 266

Dopis příteli č. 49
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 7. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 9

Dopis příteli č. 50
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 9. 8. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 10

Dokument Charty 77 č. 113
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 13. 8. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 267–268

Dokument Charty 77 č. 114
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 8. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 268–269

Dopis příteli č. 51
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 9. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 11

Dopis příteli č. 52
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 10. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 12

Dokument Charty 77 č. 115
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 270

Dokument Charty 77 č. 116
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 15. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 270–272

Dokument Charty 77 č. 117
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: říjen 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 272

Dokument Charty 77 č. 118
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 273–274

Dopis příteli č. 53
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 10. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 13

Dokument Charty 77 č. 119
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 275

Dokument Charty 77 č. 120
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 24. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 275–277

Dokument Charty 77 č. 121
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: říjen 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 278–281

Dokument Charty 77 č. 122
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 281–282

Dokument Charty 77 č. 123
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 282–286

Dokument Charty 77 č. 124
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 287–289

Dokument Charty 77 č. 125
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 14. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 290–292

Charta ’77 und der Zusammenhang zwischen Unterdrückung und Aufrüstung
článek, německy, vznik: 15. 11. 1979, Milan Walter (překladatel), Eva Bauer (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 54
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 11. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 14

Dokument Charty 77 č. 126
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 12. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 293–294

Dokument Charty 77 č. 127
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 12. 1979
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 294

Dopis příteli č. 55
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 12. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 15

Dokument Charty 77 č. 128
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 12. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 295–297

Dopis příteli č. 56
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 12. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 16

Politische Prozesse und die Bedeutung der Charta ’77 für die Zukunft
článek, německy, vznik: 27. 12. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 57
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 12. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 17

1980
Dopisy příteli (ročník 1977, 1978, 1979)
česky, 1980, Praha: [s. n.]; 691 s. (včetně obsahu)
Dopis příteli č. 01, s. 4–10 | Dopis příteli č. 02, s. 11–19 | Dopis příteli č. 03, s. 20–26 | Dopis příteli č. 04, s. 27–33 | Dopis příteli č. 05, s. 34–41 | Dopis příteli č. 06, s. 42–51 | Dopis příteli č. 07, s. 52–61 | Dopis příteli č. 08, s. 62–71 | Dopis příteli č. 09, s. 72–81 | Dopis příteli č. 10, s. 82–91 | Dopis příteli č. 11, s. 92–101 | Dopis příteli č. 12, s. 102–112 | Dopis příteli č. 13, s. 113–119 | Dopis příteli č. 14, s. 120–130 | Dopis příteli č. 15, s. 131–143 | Dopis příteli č. 16, s. 144–153 | Dopis příteli č. 17, s. 154–163 | Dopis příteli č. 18, s. 164–173 | Dopis příteli č. 19, s. 174–183 | Dopis příteli č. 20, s. 184–193 | Dopis příteli č. 21, s. 194–203 | Dopis příteli č. 22, s. 205–217 | Dopis příteli č. 23, s. 218–230 | Dopis příteli č. 24, s. 231–240 | Dopis příteli č. 25, s. 241–253 | Dopis příteli č. 26, s. 254–266 | Dopis příteli č. 27, s. 267–279 | Dopis příteli č. 28, s. 280–292 | Dopis příteli č. 29, s. 293–304 | Dopis příteli č. 30, s. 305–317 | Dopis příteli č. 31, s. 318–330 | Dopis příteli č. 32, s. 331–343 | Dopis příteli č. 33, s. 344–356 | Dopis příteli č. 34, s. 357–369 | Dopis příteli č. 35, s. 370–382 | Dopis příteli č. 36, s. 383–395 | Dopis příteli č. 37, s. 396–408 | Dopis příteli č. 38, s. 409–421 | Dopis příteli č. 39, s. 422–434 | Dopis příteli č. 40, s. 435–447 | Dopis příteli č. 41, s. 449–461 | Dopis příteli č. 42, s. 462–474 | Dopis příteli č. 43, s. 475–487 | Dopis příteli č. 44, s. 488–500 | Dopis příteli č. 45, s. 501–513 | Dopis příteli č. 46, s. 514–526 | Dopis příteli č. 47, s. 527–539 | Dopis příteli č. 48, s. 540–553 | Dopis příteli č. 49, s. 554–567 | Dopis příteli č. 50, s. 568–580 | Dopis příteli č. 51, s. 581–593 | Dopis příteli č. 52, s. 594–611 | Dopis příteli č. 53, s. 612–624 | Dopis příteli č. 54, s. 625–638 | Dopis příteli č. 55, s. 639–655 | Dopis příteli č. 56, s. 656–669 | Dopis příteli č. 57, s. 670–688

Dopisy příteli (3. řada – 1979)
česky, 1980, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 190
Dopis příteli č. 41, s. 1–15 | Dopis příteli č. 42, s. 16–31 | Dopis příteli č. 43, s. 32–47 | Dopis příteli č. 44, s. 48–63 | Dopis příteli č. 45, s. 64–79 | Dopis příteli č. 46, s. 80–95 | Dopis příteli č. 47, s. 96–111 | Dopis příteli č. 48, s. 112–127 | Dopis příteli č. 49, s. 128–143 | Dopis příteli č. 50, s. 144–159 | Dopis příteli č. 51, s. 160–175 | Dopis příteli č. 52, s. 176–194 | Dopis příteli č. 53, s. 195–210 | Dopis příteli č. 54, s. 211–226 | Dopis příteli č. 55, s. 227–246 | Dopis příteli č. 56, s. 247–262 | Dopis příteli č. 57, s. 263–284

1980
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1980

Pravda, řeč a dějiny
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1980/1985 ◆ poznámka: Patrně nedokončený text určený původně pro Svazcích pro dialog.

Dokument Charty 77 č. 130
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 1. 1980, Jiří Hájek (spoluautor), Marie Hromádková (spoluautor), Miloš Rejchrt (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 299–300

Svoboda přesvědčení a pravda
článek, česky, vznik: 1977/1989?

Věda – víra – mýtus – vědomí
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 1980

Diktát o ukazování pravdy
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno, asi 80 léta

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o čase
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

Diskuse o Rádlovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta, Milena Šimsová (autor), Jan Šimsa (autor)

Ad Eliade
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, možná 80. léta ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Vysočina"

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o pojímání předmětů jako objektů
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta, Jana Hejdánková (autor)

Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1980

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1980

Nation – Territorium oder Tradition
článek, německy, vznik: 24. 1. 1980, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 58
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 1. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 1

Dopis příteli č. 59
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 2. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 2

Dopis příteli č. 60
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 3. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 3

Dopis příteli č. 61
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 10. 4. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 4

Philosophische Seminare und „Wissenschaftlicher Sozialismus“
článek, německy, vznik: 10. 4. 1980, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 62
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 5. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 5

Philosophie und politisches Handeln
článek, německy, vznik: 8. 5. 1980, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Pravda I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 5. 1980

Filosofie a krize
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 18. 5. 1980 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu: srv. Myšlenkový deník 1980, 80/021, 80/024–26 [800425–1 až 800425–4] (25. 4. 1980). – Pozn. red.
 • in: Svazky pro dialog, 1980, č. 3, s. 1–29 (samizdatové vydání)

Řeč II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 5. 1980

Vědomí III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 5. 1980 ◆ poznámka: pokračování a dokončení

Geneze vědomí I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 6. 1980

Geneze vědomí II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 6. 1980

Úroveň sociálních kontaktů II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 6. 1980

Osvětí, ad Buber I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 6. 1980

Hromádkovo pojetí pravdy
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 6. 1980

Problém tázání se II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 6. 1980

Problém tázání se III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 6. 1980

Vztah člověka k „čtvrtému"
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 9. 1980

Modlitba jako reflexe a cesta k reflexi
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 9. 1980

Otázka po arché
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 11. 1980

Otázka metafyzické zkušenosti
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1980

„Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“
| docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1980, Jiří Ruml (tazatel)

Událost II – diskuse (čas, zvnějšňování vnitřního atd.)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1980 ◆ poznámka: kazeta 9–132

Dokument Charty 77 č. 129
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: prosinec 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 298

1981
O dialogu
článek, česky, vznik: 1981
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1981, č. 7

1981
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1981

1981 (rukopis)
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1981

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

Struktura události 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 12. 1. 1981

Nepředmětnost, reflexe, vnitřní jednání
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi únor 1981

Událost, subjekt, akce I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1981

Událost, subjekt, akce II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 2. 1981

Událost, subjekt, akce II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1981

Reflexe (pokračování)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1981

K rozhovorům o J. L. Hromádkovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1981 ◆ poznámka: Napsáno pro přátele (pozn. aut.).
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1981, č. 5, s. 1–32
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 207–229

Reflexe u Feuerbacha (jen diskuse) I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 3. 1981

Ideologie jako falešné vědomí
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 3. 1981

O Rádlovi (četba – interpretace)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 5. 1981

Dějiny II (singularita)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 6. 1981

Dějiny III (filosofie dějin)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 6. 1981

Dějiny III (filosofie dějin – pokračování)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 6. 1981 ◆ poznámka: poslední výklad před prázdninami

Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 22. 8. 1981 ◆ poznámka: Text vyšel v létě 1981 ve sborníku věnovaném Ivanu Dubskému k pětapadesátinám, na str. 307–342. (Strojopisem.) Znovu zařazen do Svazků pro dialog č. 8, str. 1–27, Praha 1981. – Pozn. aut.
 • in: Petr Rezek (ed.): I. D. [sborník k 55. narozeninám Ivana Dubského], Praha: [s. n.], 1981, s. 307–342 (samizdat)
 • in: Svazky pro dialog, 1981, č. 8, s. 1–27 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 44–79 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek: O filosofii nepředmětnosti, Praha: Nové cesty myšlení, 1987, s. 1–39 (samizdat)

Dějiny I (filosofie a umění)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 9. 1981

Dějiny II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1981

Dějiny III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1981

Definice
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 7. 10. 1981

Dějiny IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 10. 1981

Dějiny V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 10. 1981

Dějiny I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1981

Dějiny VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 11. 1981

Filosofie a krize II (vnitřní krize filosofie)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 12. 1981

Socialismus včera, dnes a zítra. Vzpomínky, úvahy, otázky
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 12. 1981 ◆ poznámka: Text byl původně psán jako příspěvek do sborníku věnovaného prof. Vladimíru Kadlecovi k jeho sedmdesátinám r. 1982.
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 13, s. 1–14
 • in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 1–12
 • in: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, s. 85–93

1982
Interview
rozhovor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: červenec
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1982, s. 13–15

Nepředmětné myšlení (Fragment)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 16. 1. 1982

1982
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1982

1982b
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1982

[Předmětné a nepředmětné myšlení]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: nedokončený text určený pro Svazky pro dialog (16 s.)

Případ filosofa Jacquesa Derridy v širších souvislostech
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 1. 1982
 • in: Informace o Chartě 77 5, 1982, č. 1, s. 9–11
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice 12, 1982, č. 2, s. 79–80 (vyšlo pod názvem „Případ filosofa Jacquesa Derridy“ s četnými chybami v přepisu)

L’affaire du philosophe Jacques Derrida
článek, francouzsky, vznik: 2. 1. 1982 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Les temps modernes 38, 1982, č. 429, s. 1839–1843

Filosofie a její „základ"
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 1. 1982

Otázka po Bohu a atheismus I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 2. 1982

Věc a svět – diskuse
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 2. 1982 ◆ poznámka: kazety LVH8VA, LVH9VA

Otázka po Bohu a atheismus II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 2. 1982

Rozhovor o Lévinasovi („Bez identity")
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 2. 1982

Otázka po Bohu a atheismus III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 3. 1982

Theo de Boer – Lévinas A
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1982, Theo de Boer (autor)

Integrita v myšlení a životě 1
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1982

Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: duben 1982

K otázce založení „ontologie subjektivity“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 4. 1982 ◆ poznámka: Text byl původně určen do sborníku „Oslovení“ pro Zdeňka Neubauera, kde je zařazen na str. 62–83. Obsahově se váže téměř výhradně k prvnímu z textů tvořících soubor „Deus et natura“; text nese název „Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa“, v souboru je na str. 5–22. Zde přepsaný text byl samizdatově vydán také jako 11. číslo Svazků pro dialog, a to ještě v roce 1982 (pozn. aut.).
 • in: Martin Palouš (ed.): Oslovení / Oslavení. Laudatio Z. N., Praha: [s. n.], 1982, s. 61–83
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 11, s. 1–19
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 80–102 (samizdat)
 • in: Studie, 1987, č. 2–3 (110–111), s. 137–149

Integrita v myšlení a životě 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 4. 1982

„Ano–ne“ x „ani–ani“ (ad Koestler)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 4. 1982

Integrita v myšlení a životě 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 5. 1982

Struktura světa a nepředmětná skutečnost
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 5. 1982

Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 6. 1982

Dějiny a „supersubjekty"
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 6. 1982

„To pravé“ pro přítomnost a člověk
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červenec 1982 ◆ poznámka: Vyšlo původně samizdatové edici „Svazky pro dialog“ ve svazku č. 12 nesoucím titul „Přítomnost pravidel a to pravé“ na str. 13–44 (tamtéž na str. 1–12 je obsažen text Martina Hyblera „Pravidla přítomnosti“, na nějž Hejdánek svým textem reaguje). – Pozn. red.
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 12, s. 13–44 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 103–143 (samizdat)

Věda a světový názor
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 10. 1982

Jsoucna, bytí a Bůh
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 10. 1982

O Cobbově studii
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 10. 1982

Theologie a filosofie
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 11. 1982

Kdo vlastně mluví, když je něco řečeno (ad S. IJsseling; Homér, proroci)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 11. 1982

Rozhovor o řeči (Heiddegger)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 12. 1982 ◆ poznámka: kazeta LVH18VA

Řeč
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 12. 1982

1983
1983
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1983 ◆ poznámka: strojopis

Per quale pace?
článek, italsky, vznik: 1983
 • in: Charta 77 e il movimento pacifista, Bologna: Centro studi Europa orientale, 1983, s. 35–47

Slovo úvodem
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, s. 1–2

Poznámka
různé, česky, vznik: 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, s. 28

Filosofie a její lidské poslání
článek, česky, vznik: 1983? ◆ poznámka: zatím nalezeno jen prvních 6 stran

Několik bodů k tématu: MÍR
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 1982 ◆ poznámka: Hejdánkův vlastní překlad (z angličtiny?); máme strojopis ze Svazků pro dialog č. 15
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, s. 9–11

Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1983 ◆ poznámka: Text byl věnován Václavu Havlovi na uvítanou po jeho návratu z vězení a z nemocnice dne 9. dubna 1983.
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 17, s. I–III, 1–37
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 144–190 (samizdat)
 • in: Listy 20, 1990, č. 6, s. 6–19
 • in: Proměny: čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění 27, New York: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 1990, č. 4, s. 3–17
 • in: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, s. 56–84

Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 11. 1982 / leden 1983 ◆ poznámka: Text byl napsán pro samizdatový sborník k osmdesátinám Dr. Boženy Komárkové („Ad honorem anofelie minoris“, Brno 1983); pochází z ledna 1983 (pozn. aut.).

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1983

Co vlastně chceme, když chceme mír?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: únor 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, s. 13–26

What do we actually want when we want peace
článek, anglicky, vznik: únor 1983

Leibniz – Monadologie I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 4. 1983 ◆ poznámka: kazeta LVH10VA

Leibniz II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 5. 1983

Leibniz IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 6. 1983

Co je to myšlení
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 6. 1983 ◆ poznámka: náhradní program za zahraničního hosta, který nedorazil [pozn. aut.]

Představa, pojem atd. I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 9. 1983

Představa, pojem atd. II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 10. 1983

Jest jsoucnost
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 10. 1983

Jsoucnost a bytí
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 31.10.1983 ◆ poznámka: kazety LVH38VA, LVH39VA

Filosofie a společnost. K filosofickému odkazu Emanuela Rádla (21. 12. 1873 – 12. 5. 1942)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1983
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1983, č. 19, s. 1–50
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 224–281 (samizdat)
 • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 1–2, s. 59–86

Vnímání I
| docx | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 12. 1983

1984
Básník a slovo – k otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: Původně výklad při příležitosti setkání se švýcarským PG studentem Davidem Jakubcem, z poloviny českého původu, který přijel do Prahy studovat hlavně Holana; výklad byl potom zpracován na studii (pozn. aut.). – Přípravné poznámky k textu: viz MD 84(A4)/061–066 (pozn. red.).
 • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 20, s. 1–29
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 191–223 (samizdat)
 • in: Czech Studies: Literature, Language, Culture, Amsterodam: Rodopi, 1990, s. 57–81
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 230–252

1984
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: strojopis

Glauben und Denken
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: duben 1984 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu a první německé znění: viz MD 84(A4)/013–027 (pozn. red.).

Místo člověka ve světě a krize tzv. předmětného myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1984? ◆ poznámka: Viz myšlenkový deník 1984 (A4): 84/092–097. Patrně nedokončeno.

1984 (A4)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1984

Úvahy nad poznámkami Vl. Kadlece o současném stavu naší ekonomiky
fragment | článek, česky, vznik: 1984/1985? ◆ poznámka: máme strojopis z připravovaných Svazků pro dialog; patrně nedokončeno

K Florestanovu střečkování
článek, česky, vznik: září 1983 ◆ poznámka: Reakce na polemiku Jiřího Němce „Komentář ke stati L. Hejdánka Socialismus včera, dnes a zítra“, in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 12–15; přetištěno in: PALEK, Karel (ed.). Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků. Praha: Triáda, 2009, s. 94–96.
 • in: Kritický sborník 4, 1984, č. 2, s. 89–91
 • in: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, s. 97–98

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1984

Vnímání II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 2. 1984

Věřit a myslit
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 3. 1984 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Text byl původně napsán německy (Glauben und Denken) v dubnu 1984 jako příspěvek do soukromého sborníku věnovaného Hebe Kohlbruggové k jejím sedmdesátinám (pozn. aut.). – První znění překladu do češtiny: viz MD 84(A4)/029–041 (pozn. red.).

Zkušenost I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 5. 1984

Zkušenost II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1984

Zkušenost III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1984 ◆ poznámka: kazeta LVH35VA

Poznání I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 6. 1984

Poznání II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 6. 1984

Apeiron a nicota
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.6.1984

Událost
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 6. 7. 1984

Tolerance dnes a zítra
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 8. 1984
 • in: Laudatio R. P. Radimu Paloušovi k šedesátinám, Praha: Edice Expedice, 1984
 • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 21, s. 12–25

Filosofická kosmologie 01
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16.9.1984

Filosofická kosmologie 03 (Pascal)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.10.1984

Filosofická kosmologie 04
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15.10.1984

Filosofická kosmologie 05 (Teilhard de Chardin)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.10.1984

Filosofická kosmologie 06
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5.11.1984

Filosofická kosmologie 07
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12.11.1984

Filosofická kosmologie 08 (Geneze)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26.11.1984

Filosofická kosmologie 09
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3.12.1984

Filosofická kosmologie 10
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17.12.1984

1985
A Besieged Culture
článek, anglicky, vznik: 1985 ◆ poznámka: anketa – odpovědi na 5 otázek, položených řadě autorů
 • in: A Besieged Culture, Stockholm / Wien: The Charta 77 Foundation etc. (ed. A. Heneka), 1985, s. 75–78

Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie]
Nepředmětná „entita“?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1985?
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1985, č. 1, s. 10.6–13
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 9.16–22

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
Prospects for democracy and socialism in eastern Europe
článek, anglicky, vznik: 1985, A. G. Brain (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: The Power of the Powerless, Armonk: M. E. Sharpe, 1985, s. 141–151
 • in: International Journal of Politics 15, 1985, č. 3—4, s. 141–151

Život a slovo. Eseje I
česky, 1985, Praha: OIKOYMENH; Edice Oikoumené [samizdat], sv. 4 (svazek byl ohlášen, ale zůstal nevydán)

1985
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: elektronická verze

Souvislost Února se Srpnem
| docx | pdf | html ◆ článek | fragment, česky, vznik: 1983/1985 ◆ poznámka: Text připravovaný pro Svazky pro dialog (mezi lety 1983 a 1985); nedokončeno

Otazník nad naší filosofií [ad: Václav Havel (ed.): Hostina. Filozofický sborník, Praha 1985]
recenze, česky, vznik: 1985? ◆ poznámka: uveřejněno pod pseudonymem „Lev Tvrdý“
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 7.19–31

Místo úvodu
| docx ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1985
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 0.1–6

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1985

Filosofická kosmologie 11 (Kauzalita)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7.1.1985

Filosofická kosmologie 12 (Kauzalita 2)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14.1.1985

O jsoucím a nejsoucím
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 1. 1985

Filosofická kosmologie 13 (Co je mimo univerzum)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28.1.1985

Pojetí pravdy a jeho méontologické předpoklady
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 2. 1985
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1985, č. 1, s. 2.1–11
 • in: Hostina: filozofický sborník, 1985
 • in: Svazky pro dialog, 1985, č. 23, s. 1–20
 • in: Hostina: filozofický sborník, 1986
 • in: Hostina: filozofický sborník, Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989, s. 35–48
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 2.1–12

Přirozený svět - četba I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 2. 1985

Filosofická kosmologie 15
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.2.1985

Přirozený svět - četba II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 2. 1985

Filosofická kosmologie 16
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.2.1985

Filosofická kosmologie 17 (Logos 2)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4.3.1985

Přirozený svět - četba III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 3. 1985

Filosofická kosmologie 18
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11.3.1985

Filosofická kosmologie 19
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.3.1985

Přirozený svět - četba IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 3. 1985

Filosofická kosmologie 20 (Dějiny 2)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.3.1985

Filosofická kosmologie 21 (Filosofie a reflexe)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.4.1985

Přirozený svět - četba V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 4. 1985

Přirozený svět - četba VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 4. 1985

Filosofická kosmologie 22 (Filosofie a dějiny)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.4.1985

Filosofická kosmologie 23 (Dějiny a pravda)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29.4.1985

Filosofická kosmologie 24 (Theologický pohled)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6.5.1985

Přirozený svět – četba VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 5. 1985

Filosofická kosmologie 25 (JST)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20.5.1985

Filosofická kosmologie 26
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23.5.1985

Filosofická kosmologie 27 (JST)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27.5.1985

Přirozený svět - četba VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1985

Filosofická kosmologie 28
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24.6.1985

Přirozený svět - četba IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 6. 1985

Víra jako kosmický činitel I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 9. 1985

Přirozený svět B - četba I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 9. 1985

Víra jako kosmický činitel III
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 9. 1985

Víra jako kosmický činitel IV
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 10. 1985

Přirozený svět B - četba II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 10. 1985

Víra jako kosmický činitel V
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 11. 1985

Víra jako kosmický činitel VI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.11.1985

Víra jako kosmický činitel VII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 02. 12. 1985

1986
Budapešťská anketa k Evropskému kulturnímu fóru, říjen 1985. Příloha Listů
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: anketa
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1986, č. XVI, s. VI–VII

Filosofie a theologie. Sborník textů
Masaryk as a Philosopher for Today
článek, anglicky, vznik: 1986 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: T. G. Masaryk and Our Times, Hannover: ČSDS, 1986, s. 101–112

Offering a Variety of Views
rozhovor, anglicky, vznik: 1986
 • in: Index on Censorship XV, London: Writers and Scholars International, 1986, č. 3, s. 25–26

Reflexe víry ve Starém zákoně
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986

Dopisy příteli IV [dopisy č. 58–62, interview]
česky, 1986, Praha: OIKOYMENH, Jiří Ruml (tazatel); Edice OIKOUMENE [samizdat], sv. 3 (ii, 69 s.)
Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli, s. I–II | Dopis příteli č. 58, s. 1–9 | Dopis příteli č. 59, s. 9–17 | Dopis příteli č. 60, s. 17–25 | Dopis příteli č. 61, s. 25–33 | Dopis příteli č. 62, s. 34–41 | „Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“, s. 42–69

1986
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: elektronická verze

Milánská výzva a co je kolem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, č. 4, s. 13–14

Víra (diskuse s Janem Kozlíkem)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1986

Předmluva [Filosofie a theologie. Sborník textů]
předmluva / doslov, česky, vznik: 1986?

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1986

Poznámky k textům
poznámky, česky, vznik: 1986

Víra jako kosmický činitel VIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 1. 1986

Přirozený svět B - četba IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 1. 1986

Víra jako kosmický činitel IX
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 1. 1986

Přirozený svět B – četba V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 1. 1986

Víra jako kosmický činitel X
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 1. 1986

Víra jako kosmický činitel XI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 1. 1986

Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti (1986)]
předmluva / doslov, česky, vznik: únor 1986

Diskuse o povaze a smyslu filosofie
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 2. 1986

Přirozený svět B - četba VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 2. 1986

Přirozený svět B – četba VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 2. 1986

Víra jako kosmický činitel XII (Filosofická theologie)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 3. 1986

Víra jako kosmický činitel XIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 3. 1986

Přirozený svět B - četba VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 3. 1986

Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, jazyk neuveden, vznik: konec dubna 1986 ◆ poznámka: květen, mimořádné číslo
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, s. 1–20

Příspěvek k Besedě Informací o Chartě 77
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: konec dubna 1986
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, s. 5–8

Poznámky k Leibnizovi
audio ◆ diktát, česky, vznik: 24. 4. 1986

Kultura a moc
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 5. 1986

Neidentifikovaný bytový seminář
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: asi září 1986

O velkém třesku
audio ◆ diktát, česky, vznik: 5. 9. 1986

Etika I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 9. 1986

Etika II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 9. 1986

Etika III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 9. 1986

Etika IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1986

Masaryk – filosof a dnešek
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: říjen 1986 ◆ poznámka: Příspěvek do samizdatového sborníku k 80. výročí úmrtí TGM; někým byl asi poslán jako příspěvek pro londýnskou konferenci o T. G. Masarykovi (podrobnosti neznám); péčí Viléma Prečana vyšel v anglickém překladu jako Masaryk as a Philosopher for Today (pozn. aut.).
 • in: Vzpomínka a výzva: sborník k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka, Praha: [s. n.], 1987, s. 62–74
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 253–260

Etika V (+ Václav Havel)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1986

Etika VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 10. 1986

Etika VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1986

Etika VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 11. 1986

Etika IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 11. 1986

Etika X
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1986

Etika XI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1986

1987
Dankwoord
článek, holandsky, vznik: 1987 ◆ poznámka: poděkování za udělení čestného doktorátu v r. 1987
 • in: 89, 1987, s. 15–17

K otázce meontologické archeologie (O významu myšlenkového experimentu ve filosofii)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1986 ◆ poznámka: J. S. Trojanovi k šedesátinám

1987
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopis

Philosophie und ihr Verhältnis zur Wahrheit
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: duben 1987? ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu viz myšlenkový deník 87/201–202 (17. 4. 1987)

Diskuse o Chartě 77 [úkoly]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1987, Petr Uhl (autor) ◆ poznámka: v pražském bytě rodiny Hejdánků

O filosofii nepředmětnosti
česky, 1987, Praha: Nové cesty myšlení, Radim Palouš (editor)
Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“, s. 1–39 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, s. 40–152

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1987

Etika XII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 1. 1987

Poděkování Univerzitě v Amsterodamu za udělení čestného doktorátu filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986/1987
 • in: 89, 1987, s. 15–17
 • in: Kritický sborník 7, 1987, č. 2, s. 61–63

Etika XIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 1. 1987

Etika XIV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1987

Etika XV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 3. 1987

Etika XVI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 3. 1987

Vorwort [Wahrheit und Widerstand]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, německy, vznik: 2. 5. 1987, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel)

Etika XXI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 5. 1987

Etika XXII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 5. 1987

Etika XXIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 6. 1987

Ježíš z filosofického pohledu
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 6. 1987 ◆ poznámka: příprava viz Myšlenkové deníky z roku 1987

Filosofie po Marxovi
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 6. 1987 ◆ poznámka: přednáška v Pardubicích

Logika I [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 9. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 9. 1987

Projev na lánském hřbitově
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 13. 9. 1987 ◆ poznámka: Proneseno u hrobu Masarykových na hřbitově v Lánech 13. 9. 1987; text i s fotodokumentací vyšel jako samizdat (pozn. aut.).
 • in: Informace o Chartě 77 10, 1987, č. 12, s. 3–5 (vyšlo bez titulku)
 • in: Svědectví: čtvrtletník pro politiku a kulturu 21, 1987, č. 82, s. 273–276 (vyšlo jako „Masaryk a dnešek“)
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice 18, 1987, č. 6, s. 59–60 (vyšlo jako „Masarykův odkaz“)

Logika II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 9. 1987

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 1
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 9. 1987

Logika III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1987

Logika IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1987

Logika IV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 10. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1987

Logika V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 10. 1987

Logika V [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 10. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1987

Logika VI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 11. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1987

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 4
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 11. 1987

Logika VII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 11. 1987

Logika VIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 11. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 11. 1987

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 5
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1987

Poznámky
audio ◆ diktát, česky, vznik: 9. 12. 1987

Logika IX [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 12. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 12. 1987

1988
Co je dnes zapotřebí
článek, česky, vznik: 1988
 • in: Informace o Chartě 77 11, 1988, č. 13, s. 12–14

Der Dialog zwischen Christen und Marxisten ist nicht ganz tot
rozhovor, německy, vznik: 1988
 • in: Glaube in der 2. Welt XVI — 1990, Zürich: G2W, 1988, s. 361–364

Dvojí Rubikon
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: přetištěno Praha 1990
 • in: Lidové noviny, Praha: Lidové noviny, 1988, č. 3, s. 1

Chartisté o sobě a mezi sebou (příspěvek k rozpravě)
článek, česky, vznik: 1988
 • in: Svědectví, Paris / Wien / New York / Frankfurt / Praha: Svědectví, 1988, č. 83–84, s. 619–623

Ladislav Hejdanek on Czechoslovakia Today
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ poznámka: interview: Jonathan Luxmoore
 • in: National Catholic Register — 04.09.1988, North Haven: Circle Media, 1988, č. 1–6

1988
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopis

Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1988?
 • in: Vilém Prečan, Eva Kantůrková (eds.): Československo 88. Sborník příspěvků pro mezinárodní sympozium a dokumentů o jeho zmařeném a permanentním průběhu, Praha: [s. n.], 1989, s. 256–266
 • in: Proměny: čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění 26, New York: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 1989, č. 4, s. 22–29

Potřebujeme Majestát
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: přetištěno Lidové noviny 1988, Literární noviny + SNTL, Praha 1990
 • in: Křesťanské obzory. Časopis pro náboženství, ekumenismus a veřejnou činnost 1, 1988, č. 1, s. 27–28 (převzato z Lidových novin)
 • in: Lidové noviny, 1988, č. 4, s. 3

Rok 1968
rozhovor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: panelová diskuse
 • in: Prostor — červen, Praha: Prostor, 1988, č. 11, s. 7–52

The Future of this Country is at stake
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: výňatky z rozhovoru, ročník XXVIII
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1988, č. 4, s. 112–113

Parallel Polis, or An Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry
| docx | pdf | html ◆ článek, anglicky, vznik: červenec 1987
 • in: Social Research. Central and East Europaen Social Research LV, New York: Graduate Faculty of Political and Social Science, , 1988, č. 1–2, s. 237–243

Ještě k "deváté vlně" [ad Ivan Sviták: Kriticky o Chartě]
článek | polemika, česky, vznik neuveden,

„Socialismus“ jako filosofický problém
| docx | pdf | html ◆ glosa, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz MD 1989.3, 89/327–329
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 8.2–3
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1990, č. 2, s. 8.1–3

„Causa Heidegger“ contra „causa Hromádka“
glosa, česky, vznik: 1988? ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz Myšlenkový deník 1989.3, 89/322–326
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 8.4–7

Logika X
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 1. 1988

Logika X [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 1. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Telefonáty s rádiem Svobodná Evropa [odpovědi na otázky k pojetí lidských práv]
audio ◆ telefonát, česky, vznik: 20. 1. 1988

Logika XI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 1. 1988

Tomáš Garrigue Masaryk jako filosof
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 2. 2. 1988 ◆ poznámka: přednáška v Brně

Logika XII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 2. 1988

Logika XII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Písemné (a dodatečné ústní) vyjádření k tématu 3. fóra Charty 77
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1988
 • in: Informace o Chartě 77 11, 1988, č. 4, s. 7–10, 15, 19–20
 • in: Vilém Prečan, Blanka Císařovská (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Přílohy, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 294-297

Logika XIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 2. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 2. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 6
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1988

O skutečnostech, které nejsou
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 2. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 7
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 3. 1988

Křesťanství a filosofie
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 9. 3. 1988 ◆ poznámka: není jasné pro jakou příležitost předneseno

Logika XIV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1988

Logika XIV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 3. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 3. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 3. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 8
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1988

J. L. Hromádka a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 4. 1988 ◆ poznámka: Duben 1988; předneseno na přípravném setkání k 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí J. L. Hromádky (pozn. aut.)
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 9.1–19
 • in: Nepřeslechnutelná výzva. Sborník prací k 100. výročí narození českého bohoslovce J. L. Hromádky 1889-1989, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 36–54
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1990, č. 2, s. 9.1–21

Logika XVI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 4. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XVI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 4. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 9
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 4. 1988

Logika XVII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 4. 1988

Logika XVIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 5. 1988

Logika XVIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 10
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 5. 1988

Logika XXI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Uvedení do filosofického myšlení
článek | fragment, česky, vznik: květen 1988 ◆ poznámka: text nemá vlastní titul, "uvedení do filosofického myšlení" je pouze zmíněno jako titul na začátku textu

[Uvedení do filosofického myšlení]
fragment, česky, vznik: 16. 5. 1988 ◆ poznámka: nedokončeno

Logika XIX [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XIX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 5. 1988

Logika XX [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 29. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 5. 1988

Logika XXI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 6. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 11
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 6. 1988

Logika XXII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 9. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 9. 1988

Logika XXIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 9. 1988

Logika [událost, jsoucnosti, subjekt]
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: podzim 1988

Logika XXIV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 10. 1988

Logika XXIV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 10. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 10. 1988

Poznámky k Barthovi
audio ◆ diktát, česky, vznik: 20. 10. 1988

Logika XXVI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 11. 1988

Logika XXVI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 11. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXVII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 11. 1988

Logika XXVIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 12. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXVIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 12. 1988

1989
Jde o budoucnost této země
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1989
 • in: Kostnické jiskry, 1989, č. 4, s. 3 (13. 12.)

Linie a kompromis
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989? ◆ poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, 1989, č. 1, s. 3 (leden)

Masaryks Vision
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: 1989
 • in: Dazwischen. Ostmitteleuropäische Reflexionen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, s. 85–92

Politika a programy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, Praha: Lidové noviny, 1989, č. 12, s. 4–5 (2. 12.)

Víra jako „kosmický faktor“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: srpen 1989

1989
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopis

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

Politická filosofie I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 09. 01. 1989

Politická filosofie II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 01. 1989

Politická filosofie III
bytový seminář, česky, vznik: 23. 1. 1989 ◆ poznámka: kazeta s nahrávkou je prázdná

Sebekritika nebo iluze?
článek, česky, vznik: 27. 1. 1989
 • in: Velehrad, 1989, č. 2, s. 18–19

Konec metafyziky a perspektiva nové
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

Smysl dějin – smysl v dějinách
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

Politická filosofie IV
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 06. 03. 1989

Politická filosofie V
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 03. 1989

Politická filosofie VI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 04. 1989

Politická filosofie VII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 04. 1989

Theolog v reálném socialismu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 26. 4. 1989 ◆ poznámka: Přetištěno in: „Lidové noviny 1989“. Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, 1989, č. 5, s. 4–5 (květen)

Poznámka redakce
předmluva / doslov | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 5. 1989 ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz MD 1989.3, 89/321
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 8.1

Politická filosofie VIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 05. 1989

Politická filosofie IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 06. 1989

Politická filosofie – závěr