Bibliografie Ladislava Hejdánka

Diaries and notes

[Euthanasie]
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Body bez nadpisu a datace.

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Poznámky o reflexi
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1944

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945

Matouš 6,11-12
| raw | skeny ◆ poznámky | referát, česky, vznik: 11. 7. 1947 ◆ poznámka: datum dokumentu zřejmě určuje datum, kdy byl program zařazen v rámci letní Konference Akademické YMCA; je možné, že jde o přípravu, je možné, že jde o zpětný zápis

1950-1951
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1950

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1950

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1951

Poznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
poznámky, česky, vznik: 1952/1960

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1952

O lásce neboli Anti-Šimsa
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 7. 1952 ◆ poznámka: Polemika s přednáškami Jaroslava Šimsy vydanými v knížce „O lásce a flirtu“; obsahuje Hejdánkovu báseň z roku 1948. Rukopisné poznámky v sešitu A5, patrně nepublikované.

Theologie a filosofie. Poznámky
poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

Hromádkovo pojetí theologie, několik poznámek
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: leden 1953

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1953

Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

Pravá skutečnost
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: srpen-září 1953 ◆ poznámka: nedokončeno (rozsáhlý fragment); přepis ex: 6 listů, spojených, dvojí datum: 18.8.53, 6.9.53 a 20.9.53

1954-1955
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1954-1955

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1954

1955
| raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1955

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1955

Prostý život. Poznámky z března 1955
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1955

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

[Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1957

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1957

Čas – přípravné poznámky I.
poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

Čas a dějiny (Část I. – Změna a současnost)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 13. 3. 1957 ◆ poznámka: První část práce Čas a dějiny

[Creatio continua]
poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

Otázky kosmologie
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky | různé, česky, vznik: 16.6.1957 (přibližné datum) ◆ poznámka: "sešit A5, nelinkovaný, rukopis na str. 1 – 21; psáno v Kdyni, v létě 1957 - nejspíš kolem 16. 6. 57" [pozn. aut.]

Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

K rozhovoru s marxisty
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 16. 12. 1957 ◆ poznámka: Poznámky LvH na večeru u J. L. H. dne 16. 12. 1957
 • in: Jan Mervart – Ivan Landa (vyd.), Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia, 2017, str. 407–409 (otištěno pod názvem „K rozhovorům s marxisty“ a s chybami)

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1958

Změna (1.)
poznámky, česky, vznik: 10. 1. – 21. 9. 1958

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1959

Materiální jednota světa
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 21. 1. 1959

Pojem vědeckého zákona
poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

Vyznání nebo humor
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 6. 1959

Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta ◆ poznámka: text předznamenán jako "bod 3.", ostatní body zatím nenalezeny; zřejmě určeno pro diskuse v rámci Nové orientace

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1960

Křesťanská víra a moderní věda
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 1. 1960

Předběžná studie o povaze metod
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 60. léta ◆ poznámka: datace odvozena ze zařazení původního dokumentu mezi další dokumenty, týkající se činnosti Nové orientace

O skutečnosti
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 60. léta 20. století ◆ poznámka: datace odvozena ze zařazení původního dokumentu mezi další dokumenty, týkající se činnosti Nové orientace

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1961

Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
poznámky, česky, vznik: 1962/1968

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1962

Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

[Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963

Poznámky k filosofickému aspektu zdraví a nemoci
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963 ◆ poznámka: rukopisné poznámky; v úvodu přípis autora: "ad: konzultace pro Dr. Jedličkovou v ÚEM"

Dietrich Bonhoeffer - Nenáboženský člověk dospělého světa
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1963 – 11. 3. 1963 ◆ poznámka: pro Novou orientaci - pozn. aut.

K otázkám tzv. náboženské výchovy dětí
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: březen-duben 1963

Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
poznámky, česky, vznik: červen 1963

Problémy nové interpreace
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červenec-září 1963

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1964

K otázce ontologického pojetí subjektu
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 7.–21. 6. 1964 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu (patrně nenapsaného)

„Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1965

Dietrich Bonhoeffer - Rezistence a odevzdanost
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1965

Křesťan a svět (předběžné poznámky k jednomu oddílu "Zásad")
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: zřejmě dokument týkající se diskuse v rámci Nové orientace; na konci připsáno: "Opis exempláře, který Božena Komárková poslala Janu Čapkovi jako přílohu k dopisu ze dne 11. 6. 1965."

O našem národním charakteru
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 11. 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku pro Literární noviny; nedokončeno

„V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
poznámky, česky, vznik: 1966/1967

1966
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1966

1967
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1967 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1967

Několik poznámek k článku J. Tomina
| raw ◆ polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967

Návrh revue pro lidská práva
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1968 nebo 1969 ◆ poznámka: Psáno pro Společnost pro lidská práva (jejímž byl Hejdánek členem). [pozn. red.]

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1968

Několik poznámek k textu Jakuba S. Trojana: Kritika a kritičnost v církvi
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 2. 1968

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1969

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1970

Prosetínské úvahy o subjektu
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 22. 8. – 10. 9. 1970 ◆ poznámka: strojopis

1971
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1971 ◆ poznámka: rukopis

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1971

1972
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1972 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

1972/3–1
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1972/1973

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

Pistis a polis
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

[Problém otázky]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1972

Úvahy na témata marxismu
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 19. 11. 1972

1973 (rukopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

1973 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1973

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1973

Poznámky a rozhovory k Patočkově práci "Přirozený svět" (dodatek)
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: březen-červen 1973

1974 (rukopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: elektronická verze

1974 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Mythos
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: nedokončeno

1974–1 (Mythos)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: Jde o přípravné poznámky k textu „Bios, mythos, logos“ (1975). – Pozn. red.

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1974

1975
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: elektronická verze

1976
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: elektronická verze

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1976

Poznámky k problému „utrpení“
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam | poznámky, česky, vznik: 27. 6. - 1. 7. 1976

1977
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: elektronická verze

1977 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1977

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1977

1978
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: elektronická verze

1978 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1978

1979
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1979 ◆ poznámka: elektronická verze

1979 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1979

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1979

Poznámky z prvního čtení textu Petra Krejčího "Meze vědeckého myšlení"
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 5. 1979

1980
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1980

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1980

Meontologické předpoklady pojetí subjektu a jeho odpovědné svobody
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

1981
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1981

1981 (rukopis)
| raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1981

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

1982
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1982

1982b
| raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1982

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1982

1983
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1983 ◆ poznámka: strojopis

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1983

1984
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: strojopis

1984 (A4)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1984

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1984

1985
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: elektronická verze

Příležitostné poznámky
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1985

Vztah člověka ke světu
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1985 ◆ poznámka: souvislost s nadřízeným dokumentem je dovozená na základě obsahu, tématu a uložení ve stejném šanonu
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofie, skutečnost a doba

 • Filosofie tváří v tvář své době
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 2. 1985 ◆ poznámka: souvislost s nadřízeným dokumentem je dovozená na základě obsahu, tématu a uložení ve stejném šanonu
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Filosofie, skutečnost a doba

 • 1986
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: elektronická verze

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1986

  Poznámky k textům [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1986

  1987
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopis

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1987

  1988
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopis

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1988

  První filosofie, nově pojatá
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 8.-9. 4. 1988

  1989
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopis

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

  1990
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1990

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1990

  Úvaha o čase
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

  Katedra filosofie
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989

  1991
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1991

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1991

  Poznámky ke koncepci filosofie na FF UK
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1992

  1992
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1992

  Poznámky k situaci v ČSAV
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 3. 1992

  Pojetí pojmu a otázka konce filosofie
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 26. 9. 1992 ◆ poznámka: nepublikováno

  1993
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1993

  1994
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1994

  K problému nepředmětných intencí
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 1. 1994 ◆ poznámka: Hejdánek zařadil text do složky, kde shromažďoval materiály k plánovaným knihám - možná jde o nedopsaný text, který měl vyjít v druhém vydání knihy Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. (vyšlo 1997).

  Nadace Ecoterra, dotazník
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 4. 3. 1994

  1995
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1995

  Poznámky k výuce filosofie
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: první polovina 90. let 20. století ◆ poznámka: není jasné, k jakému účelu bylo napsáno; nejasná je i datace, pravděpodobně první polovina 90. let 20. století (původní dokument psán zřejmě v programu T602)

  1996
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1996

  1997
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1997

  1998
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 27. 3. 1998

  1999
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 1999

  Svobodné církve ve svobodné společnosti
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 17. 3. 1999 ◆ poznámka: zřejmě vyjádření pro jakousi komisi

  2000
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2000

  2001
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2001

  2002
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2002

  Poznámky k „textu Husserliánů“
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 28. 5. 2002

  2003
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2003

  Poznámka pro Učenou společnost o spojování vědeckých ústavů
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 17. 9. 2003

  2004
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2004

  Filosofie nepředmětnosti
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 6. 6. 2004 ◆ poznámka: fragment; poznámky pro výuku studenta Luboše Krbce

  Poznámka k tématu úzkost pro časopis Přítomnost
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 2. 12. 2004 ◆ poznámka: zřejmě vyžádáno časopisem Přítomnost pro téma čísla "Strach a úzkost na počátku 21. století", ale nakonec zřejmě neotištěno (viz číslo časopisu 2005/4)

  2005
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2005

  2006
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2006

  2007
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2007

  Událost a její „budost“
  | docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 23. 1. 2007

  Poznámky k textu Václava Němce k otázce viny
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: duben 2007 ◆ poznámka: ad kniha: Václav Němec, Apoštol svobody a dotěrná monstra, Hermann a synové, 2008; nepublikováno; části textu jsou součástí Hejdánkovy kartotéky (téma Vina)

  Vzpomínky [příprava pro orálně-historický rozhovor s Tomášem Vilímkem]
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 28. 8. 2007

  2008
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2008

  Česká otázka po 40 letech
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 1. 2008 ◆ poznámka: psáno pro Literární noviny, nedokončeno

  2009
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2009

  2010
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2010

  2011
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2011

  2012
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2012

  2013
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2013

  Příležitostné poznámky
  | raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 2013

  Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků
  poznámky, česky, vznik: 2014
  • in: Ladislav Hejdánek, O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, str. 129–137

  2014
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2014

  2015
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2015

  Jaký je ontologický status „možného“?
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 2015 ◆ poznámka: pro seminář studentů Školy Aria, datum nejisté

  2016
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2016

  2017
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2017

  2018
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2018

  2019
  | raw ◆ myšlenkový deník – soubor, česky, vznik: 2019