Bibliografie Ladislava Hejdánka

Diaries and notes

[Euthanasie]
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Body bez nadpisu a datace.

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1944

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945

Osobní reflexe ke dvacetinám
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 5. 1947

1950-1951
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1950

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1950

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1951

Poznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
poznámky, česky, vznik: 1952/1960

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1952

O lásce neboli Anti-Šimsa
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 7. 1952 ◆ poznámka: Polemika s přednáškami Jaroslava Šimsy vydanými v knížce „O lásce a flirtu“; obsahuje Hejdánkovu báseň z roku 1948. Rukopisné poznámky v sešitu A5, patrně nepublikované.

Theologie a filosofie. Poznámky
poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

Hromádkovo pojetí theologie, několik poznámek
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: leden 1953

1953
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1953

Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

Pravá skutečnost
poznámky, česky, vznik: srpen-září 1953 ◆ poznámka: nedokončeno (rozsáhlý fragment); přepis ex: 6 listů, spojených, dvojí datum: 18.8.53, 6.9.53 a 20.9.53

1954-1955
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1954-1955

1955
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1955

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1955

Prostý život. Poznámky z března 1955
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1955

1956
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1956

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

[Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

1957
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1957

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1957

Čas – přípravné poznámky I.
poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

Čas a dějiny (Část I. – Změna a současnost)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 13. 3. 1957 ◆ poznámka: První část práce Čas a dějiny

[Creatio continua]
poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

K rozhovoru s marxisty
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 16. 12. 1957 ◆ poznámka: Poznámky LvH na večeru u J. L. H. dne 16. 12. 1957
  • in: Jan Mervart, Ivan Landa (eds.): Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia, 2017, s. 407–409 (otištěno pod názvem „K rozhovorům s marxisty“ a s chybami)

1958
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1958

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1958

Změna (1.)
poznámky, česky, vznik: 10. 1. – 21. 9. 1958

1959
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1959

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1959

Pojem vědeckého zákona
poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

Vyznání nebo humor
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 6. 1959

Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta ◆ poznámka: text předznamenán jako "bod 3.", ostatní body zatím nenalezeny; zřejmě určeno pro diskuse v rámci Nové orientace

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1960

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1961

Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
poznámky, česky, vznik: 1962/1968

1962
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1962

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1962

Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

[Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

1963
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1963

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963

Dietrich Bonhoeffer - Nenáboženský člověk dospělého světa
poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1963 – 11. 3. 1963 ◆ poznámka: pro Novou orientaci - pozn. aut.

Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
poznámky, česky, vznik: červen 1963

1964
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1964

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1964

K otázce ontologického pojetí subjektu
poznámky, česky, vznik: 7.–21. 6. 1964 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu (patrně nenapsaného)

„Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1965

Dietrich Bonhoeffer - Rezistence a odevzdanost
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1965

Křesťan a svět (předběžné poznámky k jednomu oddílu "Zásad")
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: zřejmě dokument týkající se diskuse v rámci Nové orientace; na konci připsáno: "Opis exempláře, který Božena Komárková poslala Janu Čapkovi jako přílohu k dopisu ze dne 11. 6. 1965."

O našem národním charakteru
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 11. 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku pro Literární noviny; nedokončeno

1966
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

„V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
poznámky, česky, vznik: 1966/1967

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1966

1967
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1967 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1967

Několik poznámek k článku J. Tomina
polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967

Návrh revue pro lidská práva
poznámky, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1968 nebo 1969 ◆ poznámka: Psáno pro Společnost pro lidská práva (jejímž byl Hejdánek členem). [pozn. red.]

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1968

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1969

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1970

1970
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 22. 8. – 10. 9. 1970 ◆ poznámka: strojopis

1971
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1971 ◆ poznámka: rukopis

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1971

1972
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1972 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

1972/3–1
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1972/1973

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

1973 (rukopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1973 ◆ poznámka: rukopis

1973 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1973

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1973

1974 (rukopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: elektronická verze

1974 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: součást strojopisného sešitu, obsahující ročníky 1966, 1967, 1972, 1973, 1974

Mythos
poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: nedokončeno

1974–1 (Mythos)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: Jde o přípravné poznámky k textu „Bios, mythos, logos“ (1975). – Pozn. red.

1975
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: elektronická verze

1976
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: elektronická verze

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1976

1977
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1977 ◆ poznámka: elektronická verze

1977 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1977

1978
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1978 ◆ poznámka: elektronická verze

1978 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1978

1979
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1979 ◆ poznámka: elektronická verze

1979 (strojopis)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1979

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1979

Poznámky z prvního čtení textu Petra Krejčího "Meze vědeckého myšlení"
poznámky, česky, vznik: 1. 5. 1979

1980
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1980

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1980

1981
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1981

1981 (rukopis)
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1981

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

1982
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1982

1982b
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1982

1983
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1983 ◆ poznámka: strojopis

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1983

1984
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: strojopis

1984 (A4)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1984

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1984

1985
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1985 ◆ poznámka: elektronická verze

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1985

1986
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: elektronická verze

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1986

Poznámky k textům
poznámky, česky, vznik: 1986

1987
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: strojopis

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1987

1988
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: strojopis

1989
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: strojopis

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

1990
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1990

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1990

1991
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1991

Poznámky ke koncepci filosofie na FF UK
poznámky, česky, vznik: 1992

1992
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1992

Poznámky k situaci v ČSAV
poznámky, česky, vznik: 1. 3. 1992

Pojetí pojmu a otázka konce filosofie
poznámky, česky, vznik: 26. 9. 1992 ◆ poznámka: nepublikováno

1993
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1993

1994
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1994

K problému nepředmětných intencí
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 1. 1994 ◆ poznámka: Hejdánek zařadil text do složky, kde shromažďoval materiály k plánovaným knihám - možná jde o nedopsaný text, který měl vyjít v druhém vydání knihy Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. (vyšlo 1997).

Nadace Ecoterra, dotazník
poznámky, česky, vznik: 4. 3. 1994

1995
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1995

1996
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1996

1997
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1997

1998
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 27. 3. 1998

1999
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 1999

Svobodné církve ve svobodné společnosti
poznámky, česky, vznik: 17. 3. 1999 ◆ poznámka: zřejmě vyjádření pro jakousi komisi

2000
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2000

2001
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2001

2002
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2002

Poznámky k „textu Husserliánů“
poznámky, česky, vznik: 28. 5. 2002

2003
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2003

Poznámka pro Učenou společnost o spojování vědeckých ústavů
poznámky, česky, vznik: 17. 9. 2003

2004
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2004

Filosofie nepředmětnosti
poznámky, česky, vznik: 6. 6. 2004 ◆ poznámka: fragment; poznámky pro výuku studenta Luboše Krbce

Poznámka k tématu úzkost pro časopis Přítomnost
poznámky, česky, vznik: 2. 12. 2004 ◆ poznámka: zřejmě vyžádáno časopisem Přítomnost pro téma čísla "Strach a úzkost na počátku 21. století", ale nakonec zřejmě neotištěno (viz číslo časopisu 2005/4)

2005
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2005

2006
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2006

2007
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2007

Událost a její „budost“
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 23. 1. 2007

Poznámky k textu Václava Němce k otázce viny
poznámky, česky, vznik: duben 2007 ◆ poznámka: ad kniha: Václav Němec, Apoštol svobody a dotěrná monstra, Hermann a synové, 2008; nepublikováno; části textu jsou součástí Hejdánkovy kartotéky (téma Vina)

Vzpomínky [příprava pro orálně-historický rozhovor s Tomášem Vilímkem]
poznámky, česky, vznik: 28. 8. 2007

2008
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2008

Česká otázka po 40 letech
poznámky, česky, vznik: 7. 1. 2008 ◆ poznámka: psáno pro Literární noviny, nedokončeno

2009
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2009

2010
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2010

2011
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2011

2012
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2012

2013
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2013

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 2013

Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků
poznámky, česky, vznik: 2014
  • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 129–137

2014
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2014

2015
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2015

Jaký je ontologický status „možného“?
poznámky, česky, vznik: 2015 ◆ poznámka: pro seminář studentů Školy Aria, datum nejisté

2016
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2016

2017
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2017

2018
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2018

2019
myšlenkový deník – ročník, česky, vznik: 2019