Bibliografie Ladislava Hejdánka

hejdánkiána - secondary literature

Připomenutí textu Symbol a skutečnost
audio ◆ hejdánkiana, příspěvek | rozhovor, česky, vznik: 21. 1. 2013 ◆ poznámka: příspěvek v rámci odpoledního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
Chaplinův Monsieur Verdoux
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 10. 1948
 • in: Oběžník Akademické YMCA — listopad 1948, s. 7-8 | el. forma
La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique
kniha, francouzsky, vznik neuveden,
ANDJELKOVSKI, PETR: Vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 219–232
BÁLEK, JINDŘICH: Zpráva o vydání knihy Úvod do filosofování
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 20. 3. 2012 ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
BALOGH, ALEXANDER: Zomrel filozof Ladislav Hejdánek
nekrolog, slovensky, vznik: 29. 4. 2020
 • in: dennikn.sk — 29. 4. 2020
BARGÁROVÁ, IVANA: Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 74, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2007, č. 3, s. 55
BARGÁROVÁ, IVANA: Zpráva kolokvium к jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
| docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: 2012 ◆ web: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:27e419b0-26af-11e4-a8ab-001018b5eb5c?page=uuid:e04edac0-28ea-11e4-90aa-005056825209
 • in: Křesťanská revue 79, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2012, č. 3, s. 55
BAUER, EVA: Anmerkungen
různé, německy, vznik: 1988
BEZDÍČKOVÁ, VLADIMÍRA: Čím více se filozofie stává vědou, tím více přestává být filozofií
nekrolog, česky, vznik: 28. 4. 2020
 • in: vltava.cz — 28. 4. 2020
BÍSEK, TOMÁŠ: Ladislav Hejdánek – předmětné doteky
nekrolog, česky, vznik: květen 2020 ◆ web: https://protestant.evangnet.cz/ladislav-hejdanek-predmetne-doteky
BLÁHA, PETR: O radikálnosti radikálního myšlení
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 11–19
BOLTON, JONATHAN: Dopisy příteli Ladislava Hejdánka
| pdf ◆ kapitola, česky, vznik: 2015
 • in: Světy disentu, 2015, s. 246-252
BRIKCIUS, EUGEN: Ven z osidel nepravé víry a žádného dialogu
nekrolog, česky, vznik: 30. 4. 2020
 • in: Lidové noviny — 30. 4. 2020, 2020
BRINZANIK, DUŠAN: O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2001 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
BRINZANIK, DUŠAN: Nepředmětné neviditelno Merleau-Pontyho.pdf
diplomová práce, česky, vznik: květen 2003 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. Postupová práce. 76 s.
BUBÍK, TOMÁŠ: Ladislav Hejdánek - Polemiky o víře a filozofii
| pdf ◆ kapitola, česky, vznik: 2009
 • in: Úvod do české filozofie náboženství, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 156-161
ČAPEK, JAKUB: Hejdánkovo pojetí nepředmětnosti v myšlení a ve skutečnosti
různé, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: V. teze
ČAPEK, JAKUB: Událost a nepředmětnost [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 101-107
CHLUP, RADEK: Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor [debata o vzniku filosofie]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?"
 • in: Nomád(v)a 1 — zimní semestr, 2006, č. 2
CHUCHMA, JOSEF: Hejdánka je nám zapotřebí [ad: Co je dnes zapotřebí?]
recenze, česky, vznik neuveden,
 • in: MF Dnes — 11. 5. 2013, s. 36 (Magazín Víkend DNES)
CÍBIK, MATEJ: Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 250–262
DOLEŽAL, BOHUMIL: Moje vzpomínka na Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020
 • in: forum24.cz — 29. 4. 2020, 2020
DOLEŽAL, KRYŠTOF: Dialog Rádl versus Hejdánek
bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2014 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 76 s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136908/
DOSTÁL, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek
| docx | pdf | html ◆ medailon, česky, vznik: 14. 9. 2016
DOSTÁL, VÁCLAV: Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2013 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 42, xxxi s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129855
DOSTÁL, VÁCLAV: Hejdánkovo pojetí subjektu
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 135–155
DOSTÁL, VÁCLAV: Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_52/Vira_podle_Karla_Jasperse_a_Ladislava_Hejdanka.html
 • in: Reflexe, 2017, č. 52, s. 21–46
DOSTÁL, VÁCLAV: Glaube ohne Gegenstand? Das Problem des Glaubens und des gegenständlichen Denkens bei Karl Jaspers und Ladislav Hejdánek
článek, německy, vznik: 2019
 • in: Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 33, 2020, s. 91–123
DOSTÁL, VÁCLAV: Hejdánek, Ladislav
překlad, medailon, francouzsky, vznik: 2021 ◆ překlad tohoto textu
 • in: La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, eds. Chantal Delsol, Joanna Nowicki, Paris: Les Éditions du Cerf, 2021, s. 647–648
FILIPI, PAVEL: Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_23/Petasedmdesatiny_L._Hejdanka_a_J._S._Trojana.html
 • in: Reflexe, 2002, č. 23, s. 141–142
FISCHER, PETR: Když volí blbci, volí blbě. Ani volby tedy nemusí pomoci
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020
 • in: Aktuálně.cz — 29. 4. 2020
FLOSS, KAREL: Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Nekolik_slov_k_jubileu_Ladislava_Hejdanka_a_Jakuba_S._Trojana.html
 • in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 173–175
FLOSS, KAREL: Křesťan a socialismus
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 79, 2013, č. 1, s. 55–57
FLOSS, KAREL: V Písku se vyjevilo leccos podstatného
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 4, s. 28–29
FUCHS, JIŘÍ: Omyly o pravdě
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Kritické úvahy III, Praha: Krystal OP, 1996, s. 18–25
FUCHS, JIŘÍ: Iluze skeptiků
kniha, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: o Hejdánkovi na s. 133 a 137
HÁJEK, JIŘÍ: Charta 77 a současné mírové hnutí
článek, česky, vznik: leden 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, s. 2–8
HAVEL, IVAN M.: Nepředmětnost a nejistota
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Vesmír 73, Praha: Vesmír, 1994, č. 7, s. 363
HAVLÍČEK, ALEŠ: Lidská práva a budoucnost
článek, česky, vznik: 2016 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_50/Lidska_prava_a_budoucnost.html
 • in: Reflexe, 2016, č. 50, s. 11–18
HAVLÍČEK, ALEŠ: Otázka lidských a přirozených práv
HAVLÍČEK, ALEŠ: Das Ende der Ontologie und die Aufgabe der Meontologie? (Beitrag über eine tschechische ontologische Tradition)
článek, německy, vznik: 22. 4. 1993 ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci (I. Congreso Internacional de Ontología) v San Sebastiánu, 22. 4. 1993; viz https://studylib.es/doc/3029681/program-i-ontology_congress (program kongresu)
 • in: Actas del Primer Congreso Internacional de Ontología: categorías e inteligibilidad global: el proyecto ontológico a través de la reflexión contemporánea, ed. Víctor Gómez Pin, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1994, s. 373–377
HAVLÍČEK, ALEŠ: V útrobách Zlatého býka: k 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana
článek, česky, vznik: 2012 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/V_utrobach_zlateho_byka.html
 • in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 171–172
HAVLÍČEK, ALEŠ: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://rozmluvy.cz/spolecna-temata/svoboda-a-odpovednost/svoboda-a-odpovednost-u-hejdanka-a-patocky-a-havlicek
 • in: Svoboda od antiky po současnost, ed. Aleš Havlíček, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2012, s. 354–369
HAVLÍČEK, ALEŠ: Jsou lidská práva přirozená?
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_47/Jsou_lidska_prava_prirozena.html
 • in: Reflexe, 2014, č. 47, s. 131–137
HAVLÍČEK, ALEŠ: Evropa jako dialog a úkol v pojetí Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2015
 • in: Národ a Evropa v českém myšlení, ed. Jan Musil, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2015, s. 125-134
HEJDÁNEK, LADISLAV: Záznam ze západního rozhlasu (procesy se Šabatou a dalšími včetně Hejdánka)
audio ◆ zpráva, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1971 ◆ poznámka: pravděpodobně Svobodná Evropa
HEJDÁNEK, LADISLAV: Heslo ve Slovníku českých filosofů
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hejdnk.html
HEJDÁNEK, LADISLAV; NĚMEC, VÁCLAV; KARFÍK, FILIP; KARFÍKOVÁ, LENKA; KRANÁT, JAN; PAYNE, JAN; KOUBA, PAVEL; ČAPEK, JAKUB: Filosofie nepředmětnosti. Disputace s Ladislavem Hejdánkem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2004 ◆ poznámka: disputace se konala 21. 6. 2004 na ETF ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28
HEJDÁNEK, LADISLAV; TOLLAR, VÁCLAV: Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti jeho devadesátých narozenin
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 10. 5. 2017 ◆ poznámka: příspěvek na stanici Český rozhlas Plus
HEJDUK, TOMÁŠ: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
habilitační práce, česky, vznik: Praha, 2018 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. 252 s. ◆ web: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/105497
HEJDUK, TOMÁŠ: Hejdánkova nepolitická politika
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 297–313
HEJDUK, TOMÁŠ: Realismus Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek – moralista, nebo realista? Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
 • in: Hledání české filosofie: soubor studií, eds. Erazim Kohák, Jakub Trnka, Praha: Filosofia, 2012, s. 271–285
HEJDUK, TOMÁŠ: Charter 77 still alive: The Concept of Non-Political Politics in the Work of Ladislav Hejdánek
článek, anglicky, vznik: 2017
 • in: COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, č. 1, s. 67-85
HEJDUK, TOMÁŠ: Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2019
 • in: Filosofický časopis 67, 2019, č. 4, s. 541-559
HELLER, JAN: Oponentský posudek k profesorskému řízení doc. dr. L. Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 12. 10. 1991
HERMANN, TOMÁŠ: Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Dějiny a současnost 30, 2008, č. 2, s. 38–39
HOBLÍK, JIŘÍ: Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka)
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 235–242
HORÁČEK, MICHAL: Co napadá Michala Horáčka
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: MF Dnes — 24. 10. 1998
HOŠEK, PAVEL: Vzpomínka na Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Vzpominka-na-Ladislava-Hejdanka-Pavel-Hosek.html
 • in: Křesťanská revue. Dvouměsíčník pro odpovědný dialog 87, 2020, č. 2
HRÁCH, TOMÁŠ: Chybějící podezdívka docenta Rezka
článek, česky, vznik: 2000
 • in: Respekt 11 — 22.5.2000, 2000, č. 22
HRBKOVÁ, MARKÉTA: Tázat se a málokdy odpovídat
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020 ◆ web: https://a2larm.cz/2020/04/tazat-se-a-malokdy-odpovidat/
HRON, JAN: Provokace jako filosofická metoda [ad: Úvod do filosofování]
recenze, česky, vznik: 2012
 • in: Respekt 23 — 14.5.2012, 2012, č. 20, s. 63
HRON, JAN: Předmluva [kniha Češi a Evropa]
předmluva / doslov, česky, vznik neuveden,
 • in: Češi a Evropa, ed. Jan Hron, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 7–11
HRON, JAN: Předmluva [kniha Havel je uhlík]
předmluva / doslov, česky, vznik neuveden,
HRON, JAN: Myšlenkové deníky Ladislava Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ příspěvek, česky, vznik: listopad 2011 ◆ poznámka: příspěvek na konferenci Česká filosofie a česká kritická teorie, 7.–9. 11. 2011 v Písku
HRON, JAN: Uvedení knížky Češi a Evropa
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, projev, česky, vznik: 25. 10. 2018 ◆ příprava k tomuto textu
HUTKA, JAROSLAV: Řád ztracené boty / Order of the Lost Shoe
| docx | pdf | html ◆ článek, anglicky | česky, vznik: 17. 1. 1978 ◆ web: http://www.hutka.cz/new/html/f19.htm
HVÍŽĎALA, KAREL: Pravda není pro oči
článek, česky, vznik: prosinec 2003 ◆ poznámka: není jasné, kde a kdy vyšlo
JÍRA, PETR: Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 171–183
JIRKOVÁ, MARKÉTA: Medaile přijela za Hejdánkem
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Lidové noviny — 10. 12. 2010
JOHN, CTIRAD: Žít v pravdě
článek, česky, vznik: 2009
 • in: Zrcadlo mých lásek aneb Vzpomínky, ed. František Houdek, Praha: Galén, 2009, s. 184–187 (i jinde: str. 193, 197, 276, 306)
KAISEROVÁ, KRISTINA: Šimona LÖWENSTEIN (ed.), Evropská civilizace a její problémy, I–II. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme, I–II. Festschrift für Bedřich Loewenstein
| pdf ◆ recenze, česky, vznik neuveden,
 • in: Český časopis historický 118, 2020, č. 3, s. 797-800
KARFÍK, FILIP: Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 90–100
KARFÍK, FILIP: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
recenze, česky, vznik neuveden,
 • in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71
KARFÍKOVÁ, LENKA: Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“ [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Také jako: příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_32/Tovarna_na_budoucno._Kritika_Hejdankova_pojeti_budosti.html
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2007, č. 32, s. 127–133
KARFÍKOVÁ, LENKA: Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 81–86
KARFÍKOVÁ, LENKA: [Zpráva o disputaci s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: 2005 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 71
KEŘKOVSKÝ, PAVEL: Setkání a odstup
recenze, česky, vznik: 2011
 • in: Protestant: nezávislý evangelický měsíčník 22, Benešov: Eman, 2011, č. 6
KEŘKOVSKÝ, PAVEL: Filosofické „slovo se nám stávalo“ a „odkazovalo“ nás k tomu, „co být má“
KLIMENT, ŠTĚPÁN: Ke kořenům jedné rodiny. Problém identity
| pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2008 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií. 68 s. Práce obsahuje životopisné zmínky o Ladislavu Hejdánkovi v souvislosti s jeho vztahem k sestře Alexandra Klimenta Taťáně Otýsové (roz. Klimentěvové).
KOMÁRKOVÁ, BOŽENA: Význam Tolerančního patentu
článek, česky, vznik: 26. 6. 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 21, s. 1–12
KOUBA, PAVEL: Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 76–80
KOUBA, PAVEL: Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
projev, česky, vznik: 3. 12. 1997 ◆ poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR.
KOZÁK, JAN BLAHOSLAV: Posudek o disertaci p. Ladislava Hejdánka: „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 22. 9. 1952
KOZLÍK, JAN: Krátké zamyšlení nad textem Ladislava Hejdánka
| pdf ◆ článek, česky, vznik: 2017
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, s. 18-19
KRANÁT, JAN: Filosofie jako provokace
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 79, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2012, č. 3, s. 2
KRANÁT, JAN: Myšlení skutečnosti
recenze, česky, vznik neuveden,
 • in: Teologická reflexe 4, 1998, č. 1, s. 90–94
KRANÁT, JAN: Ladislav Hejdánek (10. 5. 1927 – 28. 4. 2020)
nekrolog, česky, vznik: 28. 4. 2020 ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=10047&locale=cz
KRANÁT, JAN: Skutečnost [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 87-89
KRATOCHVÍL, ZDENĚK: Hypotézy o původu filosofie [debata o vzniku filosofie]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2006 ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?" ◆ web: http://nomadva.webgarden.cz/rubriky/clanky-podle-rubrik/mimoevropska-fil/hypotezy-o-puvodu-filosofie
KRATOCHVÍL, ZDENĚK: Obrana přirozenosti
| pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na článek Ladislava Hejdánka "Příroda jako téma pro filosofii?"
 • in: Kritický sborník, 1996, č. 1, s. 53-56
KRBEC, ŠIMON: K otázce nepředmětné intencionality
diplomová práce, česky, vznik: Praha, 2006 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/18683
KRBEC, ŠIMON: Fenomén budoucnosti
referát, česky, vznik: 18. 5. 2007 ◆ poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-500-version1-krbec.pdf
KROUPA, DANIEL: Hlavními motivy filozofie Ladislava Hejdánka byly víra a pravda
KRUMPHANZL, ROBERT: Za Evou Formánkovou
| docx | pdf | html ◆ nekrolog, česky, vznik: 17. 1. 2020 ◆ poznámka: vyšlo na webu Bubínek Revolveru ◆ web: https://www.bubinekrevolveru.cz/za-evou-formankovou
KRZENCK, THOMAS: Šimona Löwenstein (Hrsg.): Evropská civilizace a její problémy. Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2020
 • in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 68, 2020, č. 4, s. 359-361
KUBIŠOVÁ, MARTA; MARVANOVÁ, ANNA: Dokument Charty 77 č. 38
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 1. 1978 ◆ poznámka: otevřený dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 96-97
KUCHAŘ, ROMAN: Masarykův koncept demokracie
| pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2015 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 71 s.
KUNTER, KATHARINA: Human Rights as a Theological and Political Controversy among East German and Czech Protestants
článek, anglicky, vznik: 2010
 • in: Christianity and Modernity in Eastern Europe, eds. Bruce R. Berglund, Brian Porter-Szűcs, Budapest-New York: Central European Univesity Press, 2010, s. 217-243
LALÁKOVÁ, MARTINA: Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 317–330
LANDA, IVAN: Ohlédnutí za filosofickým dílem Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 2020
 • in: Filosofický časopis 68, Praha: Filosofia, 2020, č. 3, s. 483-487
LÖWENSTEIN, BEDŘICH: Havel je uhlík
recenze, německy, vznik neuveden,
 • in: Bohemia Band 50, 2010, s. 446–447
LÖWENSTEINOVÁ, ŠIMONA: Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept?
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 377–389
MATĚJČKOVÁ, TEREZA: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]
recenze, česky, vznik: 2012 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Ladislav_Hejdanek_Uvod_do_filosofovani.html
 • in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 129–137
MOURAL, JOSEF: Jak se v Praze studovala filosofie
| pdf ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Filosofický časopis 38, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1990, č. 3, s. 407-409
MUSIL, JAN: Filosofova nesnáz s mocí
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 361–373
MUSIL, JAN: Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10.–12. října 2012 v Písku
| pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Reflexe, 2013, č. 44, s. 191-192
NĚMEC, VÁCLAV: Hodnoty a nepředmětnost
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 23–43
NĚMEC, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 168–187
NĚMEC, VÁCLAV: Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 112–125
NĚMEC, VÁCLAV: Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_39/Intencionalita_budoucnost_a_nejsoucno.html
 • in: Reflexe, 2010, č. 39, s. 3–17
NĚMEC, VÁCLAV: Úloha hodnot ve společnosti
NĚMEC, VÁCLAV: Svoboda, normalita a nepředmětnost
NĚMEC, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek. Svědek nepředmětnosti v předmětném světě
nekrolog, česky, vznik: 2020 ◆ web: http://reflexe.flu.cas.cz/ladislav-hejdanek-svedek-nepredmetnosti-v-predmetnem-svete
 • in: Reflexe, 2020, č. 58, s. 250–253
NĚMEC, VÁCLAV: Intencionální předmět a problém předmětných a nepředmětných intencí
| pdf ◆ různé, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: 5. teze
NĚMEC, VÁCLAV; JINEK, JAKUB: Vážení čtenáři… [editorial]
| pdf ◆ článek, česky, vznik: 2017
 • in: Reflexe, 2017, č. 52, s. 3-5
NOVOTNÝ, JAN: Filozofova tichá válka
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: o diskusi Bělohradského a Hejdánka
 • in: Listy: dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog 37, 2007, č. 4
NOVÝ, LUBOMÍR: Oponentský posudek k profesorskému řízení docenta PhDr. Ladislava Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 30. 10. 1991
ONDRAČKA, LUBOMÍR: Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka) [debata o vzniku filosofie]
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?"
 • in: Nomád(v)a 1 — zimní semestr, 2006, č. 2
PALOUŠ, MARTIN; PEHE, JIŘÍ; HRON, JAN: Uvedení knihy Češi a Evropa
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 25. 10. 2018 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Ostrovní ulice) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=jLblIVVn5Ak&ab_channel=knihovnavaclavahavla
PATOČKA, JAN: Ladislav Hejdánek: Posouzení jeho filosofické publikační činnosti [Posudek, psaný pro Filosofický ústav ČSAV v Praze.]
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 15. 5. 1969
PAYNE, JAN: Zkušenost s nepředmětnou skutečností
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 109–132
PAYNE, JAN: Začíná druhý život filosofa Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 3. 5. 2020 ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Zacina-druhy-zivot-filosofa-Ladislava-Hejdanka-Jan-Payne.html
 • in: Křesťanská revue. Dvouměsíčník pro odpovědný dialog 87, 2020, č. 2
PAYNE, JAN: Poznámka k pojmu nepředmětné intence u Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2005, č. 28, s. 126-133
PEČÍNKA, PAVEL: Šimona Loewensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy – Svazek 1, 2: Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina/Die europäisch Zivilisation und ihre Probleme – Band 1, 2: Festschrift für Bedřich Loewenstein
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2020
 • in: Politologická revue, 2020, č. 1, s. 98-101
PINC, ZDENĚK: Havlova Hostina
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Kritický sborník 1, 1986, č. 6, s. 45–58 (pod pseudonymem K. Žádný)
PINC, ZDENĚK: Víra, její rizika a šance
kapitola, česky, vznik: 1998
 • in: Počítat do 5ti, Praha: Paseka, 1998, s. 182-186
PŘIKRYL, IVO: Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu
bakalářská práce, česky, vznik: Brno, 2006 ◆ poznámka: Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. 50 s. ◆ web: https://is.muni.cz/th/hws6m
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Předmluva [O umění]
předmluva / doslov, česky, vznik: 2014
 • in: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 7–8
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Pravda v Hejdánkově filosofii
bakalářská práce, česky, vznik: Ústí nad Labem, 2005 ◆ poznámka: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra filosofie a politologie. 31 s.
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 255–264
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Zpravodaj UJEP, 2011, č. 1, s. 33
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Portrét bojovníka
nekrolog, česky, vznik: 6. 5. 2020 ◆ web: https://blog.aktualne.cz/blogy/barbora-rebikova.php?itemid=36762
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2012
 • in: Křesťanská revue 79, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2012, č. 5, s. 49-50
REJCHRT, MILOŠ: Nebál se a věřil
nekrolog, česky, vznik: 2. 5. 2020
 • in: Lidové noviny — 2. 5. 2000, 2020
REZEK, PETR: Filosof a podezdívka [ad: Filosofie a víra, 2. vyd.]
recenze, česky, vznik: 2000
 • in: Respekt 11 — 2. 5. 2000, 2000, č. 19
REZEK, PETR: Havlova filosofická hostina
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Střední Evropa, 1986, č. 6
 • in: Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, s. 15–33 (o Hejdánkovi s. 17–18)
 • in: Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, s. 26–49 (o Hejdánkovi s. 29–30)
REZEK, PETR: Válka doktorátů
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Kritický sborník, 1987, č. 3
 • in: Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, s. 90–92
 • in: Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, s. 121–124
REZEK, PETR: Pavarotti české filozofie
článek, česky, vznik: 1997
 • in: Démanty české filosofie, 2011, s. 103-105
RŮŽIČKA, TOMÁŠ: Nesmíš si sebe příliš cenit. Osobní vzpomínka na Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik neuveden,
 • in: Evangelický kalendář 2021, Praha: Kalich, 2021
SCHNEIDER, JAN: Odkaz Ladislava Hejdánka, Filozofické poznání je zajedno s životem
ŠEBEK, JAROSLAV: Zemřel břitký filozof a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek / Setkání s legendou
nekrolog, česky, vznik: 5. 5. 2020
 • in: Katolický týdeník XXXI. — 5.-11. 5. 2020, 2020, č. 19, s. 1
SHABU, MARTIN: Odešel „nepředmětný“ Hejdánek
nekrolog, česky, vznik neuveden,
 • in: Lidové noviny — 29. 4. 2020, 2020
ŠIKLOVÁ, JIŘINA: Přemýšlení o statečnosti
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=125&sid=138&PHPSESSID=cc95e1f63d3b1d80e591f26d710a5ca2
 • in: Literární noviny — 24. 7. 2006, 2006, č. 17, s. 9
ŠIMSA, JAN: Milý čtenáři!
předmluva / doslov, česky, vznik: 8. 11. 1992
 • in: Dopisy příteli, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, s. 7–12
ŠIMSA, JAN: Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/349
 • in: Literární noviny — 11. 1. 2009
ŠIMSA, JAN; ŠIMSOVÁ, MILENA: Vzpomínky na Ladislava Hejdánka
skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 13. 5. 1997
ŠIMSA, MARTIN: Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 393–409
ŠIMSA, MARTIN: Boj, nebo dialog?
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Literární noviny, 2008, č. 51
ŠIMSA, MARTIN: Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie
článek, česky, vznik: 2005 ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci „Péče o tělo“ v Ústí nad Labem 5. 5. 2005 (http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/pece_konference.htm). ◆ web: http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/martin_simsa.htm
ŠIMSA, MARTIN: Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Filosofický časopis 59, 2011, č. 1, s. 148–152
ŠIMSA, MARTIN: Muž, který strach z komunistů pokládal za hlavní příčinu špatnosti jejich režimu
ŠIMSA, MARTIN: Filosof, křesťan a kritický občan Ladislav Hejdánek
nekrolog, česky, vznik: květen 2020 ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Filosof-krestan-a-kriticky-obcan-Ladislav-Hejdanek-Martin-Simsa.html
 • in: Křesťanská revue. Dvouměsíčník pro odpovědný dialog 87, 2020, č. 2
ŠIMSA, MARTIN: Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue
| pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 2, s. 52-55
ŠKORPÍKOVÁ, ZUZANA: K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 79–90
ŠKORPÍKOVÁ, ZUZANA: Hejdánek o přirozené morálce a politice
referát, česky, vznik: 7.11.2011 ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
SOBOTKA, MILAN: Posudek k profesorskému řízení docenta PhDr. L. Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: leden 1992
SOUSEDÍK, STANISLAV: Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.distance.cz/rocnik-1998/1-cislo-8/ladislav-hejdanek-nepredmetnost-v-mysleni-a-ve-skutecnosti
 • in: Distance 1, 1998, č. 1, s. 74–81
SOUSEDÍK, STANISLAV: Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Filosofický časopis, Praha: Československá akademie věd, 1992, č. 4, s. 673–676
SOUSEDÍK, STANISLAV: Poznámka
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Filosofický časopis, Praha: Československá akademie věd, 1992, č. 4, s. 679–680
STARK, STANISLAV: Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení, 2011, s. 91–93
STARÝ, ONDŘEJ: Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka
bakalářská práce, česky, vznik: Pardubice, 2013 ◆ poznámka: Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta. Katedra filosofie. 31 s. ◆ web: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/51943/StaryO_Pojetireflexe_TH_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y
ŠŤASTNÁ, BARBORA: Příběh Ladislava Hejdánka. Filozofie má své místo v ulicích
nekrolog, česky, vznik: 2. 5. 2020
 • in: Pražský deník — 2. 5. 2020
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Metafyzická cesta méontologie
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 47–75
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Dialektika dějinnosti vyššího: Hejdánek vs. Hegel
příspěvek, česky, vznik: květen 2018 ◆ poznámka: Konference revue ERGOt, 19. května 2018, Ústí nad Labem ◆ web: https://www.muni.cz/vyzkum/publikace/1422961
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Svoboda plane v každém v nás. Hejdánek a palachovská symbolika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://ergotsite.wordpress.com/2019/03/28/svoboda-plane-v-kazdem-z-nas-hejdanek-a-palachovska-symbolika/
 • in: Ergot. Revue pro filosofie a společenské vědy, 2009, č. 1, s. 125-130
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Hranice a meze otevřené společnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Ergot. Revue pro filosofie a společenské vědy, 2019, č. 2, s. 163-173
ŠŮRA, ADAM: Za Ladislavem Hejdánkem
nekrolog, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/PD_1_20_s101-102.pdf
 • in: Paměť a dějiny, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 1, s. 101-102
ŠUSTROVÁ, PETRUŠKA: Příběh myslitele v pomatené době
nekrolog, česky, vznik neuveden,
 • in: Lidové noviny — 29. 4. 2020, 2020
ŠVEHLA, MAREK: Nikdo to nechtěl dělat, tak šel
nekrolog, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/19/nikdo-to-nechtel-delat-tak-sel
 • in: Respekt XXXI — 4. 5. 2020, 2020, č. 19, s. 59
TARNOVSKÝ, MAREK: Dopisy (každému) příteli
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Lidové noviny 6, 1993, č. 35, s. 7
TIPPELT, HYNEK: Nepředmětné myšlení nesubstanční reality
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 93–106
TOLLAR, VÁCLAV: Zpráva o vydání knihy Co je dnes zapotřebí
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 25. 9. 2012 ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
TOLLAR, VÁCLAV: Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
disertační práce, česky, vznik: Praha, 2014 ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 156 s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103085
TOLLAR, VÁCLAV: Filosofie jako dialog [ad: Setkání a odstup]
recenze, česky, vznik: 2011
 • in: Respekt 22 — 21. 3. 2011, 2011, č. 12, s. 63
TOLLAR, VÁCLAV: Emancipáty a problém lidských práv
článek, česky, vznik neuveden,
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 333–357
TOLLAR, VÁCLAV: Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek, panpsychismus v jeho myšlení. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
 • in: Hledání české filosofie: soubor studií, eds. Erazim Kohák, Jakub Trnka, Praha: Filosofia, 2012, s. 287–300
TOLLAR, VÁCLAV: Úkol filosofie pro 3. tisíciletí
referát, česky, vznik: 18.5.2007 ◆ poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-500-version1-tollar.doc
TOLLAR, VÁCLAV: Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí]
článek, česky, vznik neuveden,
TOLLAR, VÁCLAV; ŠVEHLÍK, ALOIS: Uvedení knihy Co je dnes zapotřebí
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 20. 9. 2012 ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Řetězová ulice, Galerie Montmartre) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=RohcUHFH6FI&ab_channel=knihovnavaclavahavla
TOMIN, JULIUS: Překvapení z internetu
článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.juliustomin.org/images/Prekvapeni_z_internetu.pdf
TROJAN, JAKUB S.: Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku
článek, česky, vznik: 2012
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 6, s. 53–54
TROJAN, JAKUB S.: Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Poznámky ke statím v Reflexi, č. 28, 2005 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_30/Zastaveni_u_nekolika_tezi_Ladislava_Hejdanka.html
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 2006, č. 30, s. 137–143
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 159–167
TROJAN, JAKUB S.: Theologie a filosofie
článek, česky, vznik: 1982
TROJAN, JAKUB S.: Několik poznámek k příspěvku LvH k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
článek, česky, vznik: říjen 1982
TROJAN, JAKUB S.: Od Jakuba Trojana
různé, česky, vznik neuveden, ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Od-Jakuba-Trojana.html
 • in: Křesťanská revue. Dvouměsíčník pro odpovědný dialog 87, 2020, č. 2
TROJAN, JAKUB S.: Ladislav Hejdánek - 90 let filozofa
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: květen 2017
 • in: Lidové noviny — 6. 5. 2017, s. 1-2 (příloha Česká pozice)
TROJAN, JAKUB S.: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2010
 • in: Křesťanská revue 77, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2010, č. 1, s. 51-52
TROJAN, JAKUB S.; NĚMEC, VÁCLAV; HEJDUK, TOMÁŠ; SOKOL, JAN; KEŘKOVSKÝ, PAVEL; FLOSS, KAREL: Večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017 ◆ poznámka: V Praze, v Knihovně Václava Havla (Ostrovní ulice). ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=4xmK3jlszMA&ab_channel=knihovnavaclavahavla
TRUTZSCHLER, EUGENIE: Šimona Loewenstein (Hg.): Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. 2 Bde. Festschrift für Bedřich Loewenstein. Kulmbach: Sabat, 2019. Band. 1, 262 Seiten, Band 2, 281 Seiten mit zahlreichen Fotos und Dokumenten
| pdf ◆ recenze, česky, vznik neuveden,
 • in: Brücken. Zeitschrift für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft 27, 2020, č. 1, s. 140-144
TYDLITÁTOVÁ, VĚRA: Úsvit módního intelektualismu
nekrolog, česky, vznik: 5. 5. 2020 ◆ web: https://monikalefay.cz/usvit-modniho-intelektualismu/
TYDLITÁTOVÁ, VĚRA: Jak je to vlastně s Hejdánkovým křesťanstvím?
| docx | pdf | html ◆ článek | polemika, česky, vznik neuveden,
 • in: Křesťanská revue 68, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 2001, č. 2, s. 35-38
UMLAUF, VÁCLAV: Autonomie politické praxe
článek, česky, vznik: květen 2007 ◆ web: http://www.umlaufoviny.com/www/publikace/publikace/Eseje/hejdanek.html
UMLAUF, VÁCLAV: Hejdánek opět v Brně
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: samizdatový strojopis, není jasné, jestli a v jakém samizdatovém periodiku vyšlo
URBAN, JAN: Pravda byla Ladislavu Hejdánkovi nade vše. Víc než přátelství s Václavem Havlem
VANÍČKOVÁ, VĚRA: Teologie a ekonomie. Teologická reflexe principů klasického liberalismu
disertační práce, česky, vznik: 2019 ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta. Doktorský studijní program: Teologie. Studijní obor: Husitská teologie. 175 s.
VODRÁŽKA, MIREK: Nestát se funkcionářem nějaké doby a myslet proti srsti
VONDRA, ALEXANDR: Vzpomínka na Láďu Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020 ◆ web: https://alexandrvondra.cz/prispevek/vzpominka-na-ladu-hejdanka/
WALTER, MILAN: Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze
předmluva / doslov, německy, vznik neuveden,
ŽÁRSKÝ, VIKTOR: Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka
článek, česky, vznik: 2013
 • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 247–252
ZLATOHLÁVEK, MARTIN: Pravda zůstává
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992 ◆ web: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:bbfb4e00-2d50-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f?page=uuid:e4592cb0-2dfe-11e4-90aa-005056825209
 • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 3, s. 70-72