Bibliografie Ladislava Hejdánka

Hejdánkiána - secondary literature

Chaplinův Monsieur Verdoux
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 10. 1948
 • in: Oběžník Akademické YMCA — listopad 1948, s. 7-8 | el. forma
Připomenutí devadesátiny Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017, Jakub S. Trojan (účastník), Adam Šůra (moderátor), Václav Němec (účastník), Tomáš Hejduk (účastník), Karel Floss (účastník), Jan Sokol (účastník), Pavel Keřkovský (účastník) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Ostrovní ulici v Praze ◆ web: https://www.ff.cuni.cz/udalost/debatni-vecer-venovany-devadesatinam-ladislava-hejdanka-jakuba-trojana/
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis
periodikum, jazyk neuveden, vznik neuveden,
ANDJELKOVSKI, PETR: Vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2013, Petr Andjelkovski (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 219–232
ANDJELKOVSKI, PETR: Postava Ježíše Krista a vztah filosofie a víry u Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2012, Petr Andjelkovski (autor)
BÁLEK, JINDŘICH: Zpráva o vydání knihy Úvod do filosofování
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 20. 3. 2012, Jindřich Bálek (autor), Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
BÁLEK, JINDŘICH: Připomenutí textu Symbol a skutečnost
audio ◆ příspěvek | rozhovor, česky, vznik: 21. 1. 2013, Jindřich Bálek (autor), Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: příspěvek v rámci odpoledního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
BALOGH, ALEXANDER: Zomrel filozof Ladislav Hejdánek
nekrolog, slovensky, vznik: 29. 4. 2020, Alexander Balogh (autor) ◆ web: https://dennikn.sk/1874807/zomrel-filozof-ladislav-hejdanek
 • in: dennikn.sk — 29. 4. 2020
BARGÁROVÁ, IVANA: Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden, , Ivana Bargárová (autor)
 • in: Křesťanská revue 74, 2007, č. 3, s. 55
BARGÁROVÁ, IVANA: Zpráva kolokvium к jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
| docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: 2012, Ivana Bargárová (autor) ◆ web: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:27e419b0-26af-11e4-a8ab-001018b5eb5c?page=uuid:e04edac0-28ea-11e4-90aa-005056825209
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, s. 55
BAUER, EVA: Anmerkungen
různé, německy, vznik: 1988, Eva Bauer (autor)
BEZDÍČKOVÁ, VLADIMÍRA: Čím více se filozofie stává vědou, tím více přestává být filozofií
nekrolog, česky, vznik: 28. 4. 2020, Vladimíra Bezdíčková (autor) ◆ web: https://vltava.rozhlas.cz/ladislav-hejdanek-cim-vice-se-filozofie-stava-vedou-tim-vice-prestava-byt-5011404
 • in: vltava.cz — 28. 4. 2020
BÍSEK, TOMÁŠ: Ladislav Hejdánek – předmětné doteky
nekrolog, česky, vznik: květen 2020, Tomáš Bísek (autor) ◆ web: https://protestant.evangnet.cz/ladislav-hejdanek-predmetne-doteky
 • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 31, 2020, č. 5, s. 9
BLÁHA, PETR: O radikálnosti radikálního myšlení
článek, česky, vznik: 2013, Petr Bláha (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 11–19
BOLTON, JONATHAN: Ladislav Hejdánek’s Letters to a Friend
článek, anglicky, vznik: 2012, Jonathan Bolton (autor)
 • in: Jonathan Bolton: Worlds of Dissent. Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism, Cambridge (Mass.) – London: Harvard University Press, 2012, s. 186–191
BRIKCIUS, EUGEN: Ven z osidel nepravé víry a žádného dialogu
nekrolog, česky, vznik: 30. 4. 2020, Eugen Brikcius (autor)
 • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 101, s. 9 (30. 4.)
BRINZANIK, DUŠAN: O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2001, Dušan Brinzanik (autor), Jaromír Murgaš (vedoucí práce) ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
BRINZANIK, DUŠAN: O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
| pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2000, Dušan Brinzanik (autor)
BRINZANIK, DUŠAN: Nepředmětné neviditelno Merleau-Pontyho.pdf
diplomová práce, česky, vznik: květen 2003, Dušan Brinzanik (autor), Miroslav Petříček (vedoucí práce) ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. Postupová práce. 76 s.
BUBÍK, TOMÁŠ: Ladislav Hejdánek - Polemiky o víře a filozofii
| pdf ◆ kapitola, česky, vznik: 2009, Tomáš Bubík (autor)
 • in: Tomáš Bubík: Úvod do české filozofie náboženství, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 156–161
CÍBIK, MATEJ: Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989
článek, česky, vznik: 2013, Matej Cíbik (autor)
 • in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 250–262
CIVÍN, JAN: Selhávání předmětného přístupu vědy zejména ve vztahu k pravdě (Poznámky k Hejdánkově kritice předmětného myšlení)
článek, česky, vznik: 1999, Jan Civín (autor)
 • in: Ergo 1, 1999, č. 3, s. 40–42
ČAPEK, JAKUB: Hejdánkovo pojetí nepředmětnosti v myšlení a ve skutečnosti
různé, česky, vznik: nedatováno, Jakub Čapek (autor) ◆ poznámka: V. teze
ČAPEK, JAKUB: Událost a nepředmětnost [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: červen 2004, Jakub Čapek (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 101–107
DOLEŽAL, BOHUMIL: Moje vzpomínka na Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020, Bohumil Doležal (autor)
 • in: forum24.cz — 29. 4. 2020, 2020
DOLEŽAL, KRYŠTOF: Dialog Rádl versus Hejdánek
bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2014, Jan P. Kučera (vedoucí práce), Kryštof Doležal (autor) ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 76 s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136908/
DOSTÁL, VÁCLAV: Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
bakalářská práce, česky, vznik: Praha, 2013, Lenka Karfíková (vedoucí práce), Václav Dostál (autor) ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 42, xxxi s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129855
DOSTÁL, VÁCLAV: Hejdánkovo pojetí subjektu
článek, česky, vznik: 2013, Václav Dostál (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 135–155
DOSTÁL, VÁCLAV: Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2017, Václav Dostál (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_52/Vira_podle_Karla_Jasperse_a_Ladislava_Hejdanka.html
 • in: Reflexe, 2017, č. 52, s. 21–46
DOSTÁL, VÁCLAV: Glaube ohne Gegenstand? Das Problem des Glaubens und des gegenständlichen Denkens bei Karl Jaspers und Ladislav Hejdánek
článek, německy, vznik: 2019, Václav Dostál (autor)
 • in: Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 33, 2020, s. 91–123
DOSTÁL, VÁCLAV: Hejdánek, Ladislav
medailon, francouzsky, vznik: 2021, Václav Dostál (autor), Lara Bonneau (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Chantal Delsol, Joanna Nowicki (eds.): La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, Paris: Les Éditions du Cerf, 2021, s. 647–648
DOSTÁL, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek
| docx | pdf | html ◆ medailon, česky, vznik: 14. 9. 2016, Václav Dostál (autor)
DOSTÁL, VÁCLAV: Šifry a nepředmětné myšlení u Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 27. 7. 2022, Václav Dostál (autor) ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/537-558-fc3_22-DOSTAL.pdf
 • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, s. 537–558
DOSTÁL, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek jako student Univerzity Karlovy (1946–1952)
článek, česky, vznik: 2022, Václav Dostál (autor) ◆ web: https://karolinum.cz/casopis/auc-historia-universitatis-carolinae-pragensis/rocnik-62/cislo-1/clanek-10769
 • in: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 62, 2022, č. 1, s. 73–97
FILIPI, PAVEL: Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden, , Pavel Filipi (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_23/Petasedmdesatiny_L._Hejdanka_a_J._S._Trojana.html
 • in: Reflexe, 2002, č. 23, s. 141–142
FISCHER, PETR: Když volí blbci, volí blbě. Ani volby tedy nemusí pomoci
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020, Petr Fischer (autor)
 • in: Aktuálně.cz — 29. 4. 2020
FLOSS, KAREL: Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek, česky, vznik neuveden, , Karel Floss (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Nekolik_slov_k_jubileu_Ladislava_Hejdanka_a_Jakuba_S._Trojana.html
 • in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 173–175
FLOSS, KAREL: Křesťan a socialismus
článek, česky, vznik neuveden, , Karel Floss (autor)
 • in: Křesťanská revue 79, 2013, č. 1, s. 55–57
FLOSS, KAREL: V Písku se vyjevilo leccos podstatného
článek, česky, vznik neuveden, , Karel Floss (autor)
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 4, s. 28–29
FUCHS, JIŘÍ: Omyly o pravdě
článek, česky, vznik neuveden, , Jiří Fuchs (autor)
 • in: Kritické úvahy III, Praha: Krystal OP, 1996, s. 18–25
FUCHS, JIŘÍ: Iluze skeptiků
kniha, česky, 2015, Praha: Academia Bohemica, Jiří Fuchs (autor); o Ladislavu Hejdánkovi na s. 133 a 137
HÁJEK, JIŘÍ: Charta 77 a současné mírové hnutí
článek, česky, vznik: leden 1983, Jiří Hájek (autor)
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, s. 2–8
HAVEL, IVAN M.: Nepředmětnost a nejistota
článek, česky, vznik neuveden, , Ivan M. Havel (autor)
 • in: Vesmír 73, 1994, č. 7, s. 363
HAVLÍČEK, ALEŠ: Lidská práva a budoucnost
článek, česky, vznik: 2016, Aleš Havlíček (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_50/Lidska_prava_a_budoucnost.html
 • in: Reflexe, 2016, č. 50, s. 11–18
HAVLÍČEK, ALEŠ: Otázka lidských a přirozených práv
HAVLÍČEK, ALEŠ: Das Ende der Ontologie und die Aufgabe der Meontologie? (Beitrag über eine tschechische ontologische Tradition)
článek, německy, vznik: 22. 4. 1993, Aleš Havlíček (autor) ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci (I. Congreso Internacional de Ontología) v San Sebastiánu, 22. 4. 1993; viz https://studylib.es/doc/3029681/program-i-ontology_congress (program kongresu)
 • in: Víctor Gómez Pin (ed.): Actas del Primer Congreso Internacional de Ontología: categorías e inteligibilidad global: el proyecto ontológico a través de la reflexión contemporánea, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1994, s. 373–377
HAVLÍČEK, ALEŠ: V útrobách Zlatého býka: k 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana
článek, česky, vznik: 2012, Aleš Havlíček (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/V_utrobach_zlateho_byka.html
 • in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 171–172
HAVLÍČEK, ALEŠ: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky
článek, česky, vznik neuveden, , Aleš Havlíček (autor) ◆ web: https://rozmluvy.cz/spolecna-temata/svoboda-a-odpovednost/svoboda-a-odpovednost-u-hejdanka-a-patocky-a-havlicek
 • in: Aleš Havlíček (ed.): Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2012, s. 354–369
HAVLÍČEK, ALEŠ: Jsou lidská práva přirozená?
článek, česky, vznik: 2014, Aleš Havlíček (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_47/Jsou_lidska_prava_prirozena.html
 • in: Reflexe, 2014, č. 47, s. 131–137
HAVLÍČEK, ALEŠ: Evropa jako dialog a úkol v pojetí Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2015, Aleš Havlíček (autor)
 • in: Jan Musil (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2015, s. 125-134
HEJDÁNEK, LADISLAV: Filosof každým coulem / Dobrá filosofie je praktičtější než pragmatismus
| docx | pdf | html ◆ článek | rozhovor, česky, vznik: 30. 1. 1995?, Martin Komárek (tazatel)
 • in: Martin Komárek: GEN – 100 Čechů dneška, Praha: Fischer, 1995, s. 225–230
HEJDÁNEK, LADISLAV: Heslo ve Slovníku českých filosofů
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik neuveden, ◆ web: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hejdnk.html
HEJDÁNEK, LADISLAV: Záznam ze západního rozhlasu (procesy se Šabatou a dalšími včetně Hejdánka)
audio ◆ zpráva, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1971 ◆ poznámka: pravděpodobně Svobodná Evropa
HEJDÁNEK, LADISLAV; NĚMEC, VÁCLAV; KARFÍK, FILIP; KARFÍKOVÁ, LENKA; KRANÁT, JAN; PAYNE, JAN; KOUBA, PAVEL; ČAPEK, JAKUB: Filosofie nepředmětnosti. Disputace s Ladislavem Hejdánkem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 2004, Václav Němec (autor), Filip Karfík (autor), Lenka Karfíková (autor), Jan Kranát (autor), Jan Payne (autor), Pavel Kouba (autor), Jakub Čapek (autor) ◆ poznámka: Disputace se konala 21. 6. 2004 na ETF UK; texty příspěvků jsou dostupné také zde: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-801.html ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 71–135
HEJDÁNEK, LADISLAV; TOLLAR, VÁCLAV: Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti jeho devadesátých narozenin
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 10. 5. 2017, Adam Šindelář (redaktor), Václav Tollar (autor) ◆ poznámka: příspěvek na stanici Český rozhlas Plus
HEJDUK, TOMÁŠ: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
habilitační práce, česky, vznik: Praha, 2018, Tomáš Hejduk (autor) ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. 252 s. ◆ web: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/105497
HEJDUK, TOMÁŠ: Hejdánkova nepolitická politika
článek, česky, vznik: 2013, Tomáš Hejduk (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 297–313
HEJDUK, TOMÁŠ: Realismus Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, , Tomáš Hejduk (autor) ◆ poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek – moralista, nebo realista? Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
 • in: Erazim Kohák, Jakub Trnka (eds.): Hledání české filosofie: soubor studií, Praha: Filosofia, 2012, s. 271–285
HEJDUK, TOMÁŠ: Charter 77 still alive: The Concept of Non-Political Politics in the Work of Ladislav Hejdánek
článek, anglicky, vznik: 2017, Tomáš Hejduk (autor)
 • in: COMENIUS. Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, č. 1, s. 67–85
HEJDUK, TOMÁŠ: Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik: 2019, Tomáš Hejduk (autor)
 • in: Filosofický časopis 67, 2019, č. 4, s. 541–559
HEJDUK, TOMÁŠ: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
kniha, česky, 2021, Praha: Filosofia, Tomáš Hejduk (autor)
HEJDUK, TOMÁŠ: Odpor, reflexe, tvorba a drobná práce v životě nejen filosofickém
článek, česky, vznik neuveden, , Tomáš Hejduk (autor) ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/519-536-fc3_22-HEJDUK.pdf
 • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, s. 519–536
HELLER, JAN: Oponentský posudek k profesorskému řízení doc. dr. L. Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 12. 10. 1991, Jan Heller (autor)
HERMANN, TOMÁŠ: Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let
článek, česky, vznik neuveden, , Tomáš Hermann (autor)
 • in: Dějiny a současnost 30, 2008, č. 2, s. 38–39
HERMANN, TOMÁŠ: Uvedení knihy Havel je uhlík
audio ◆ projev, česky, vznik: 15. 10. 2009, Tomáš Hermann (autor) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Řetězové ulici, v Galerii Montmartre
HOBLÍK, JIŘÍ: Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka)
článek, česky, vznik neuveden, , Jiří Hoblík (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 235–242
HORÁČEK, MICHAL: Co napadá Michala Horáčka
článek, česky, vznik: říjen 1998, Michal Horáček (autor) ◆ web: http://revue.idnes.cz/co-napada-michala-horacka-0xf-/lidicky.aspx?c=981023_131323_lidicky_rom
 • in: Mladá fronta Dnes 9, 1998, č. 250, s. II (příloha „Víkend doma“, 24. 10.)
HOŠEK, PAVEL: Vzpomínka na Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 2020, Pavel Hošek (autor) ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Vzpominka-na-Ladislava-Hejdanka-Pavel-Hosek.html
 • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, s. 11–12
HRÁCH, TOMÁŠ: Chybějící podezdívka docenta Rezka. Ladislav Hejdánek se stal obětí zášti či uražené ješitnosti
článek, česky, vznik: květen 2000, Tomáš Hrách (autor) ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2000/22/chybejici-podezdivka-docenta-rezka?gift=3homr06452
 • in: Respekt 11, 2000, č. 22, s. 20 (22. 5.)
HRBKOVÁ, MARKÉTA: Tázat se a málokdy odpovídat
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020, Markéta Hrbková (autor) ◆ web: https://a2larm.cz/2020/04/tazat-se-a-malokdy-odpovidat/
HRON, JAN: Provokace jako filosofická metoda [ad: Ladislav Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012]
recenze, česky, vznik: 2012, Jan Hron (autor) ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2012/20/provokace-jako-filosoficka-metoda?issueId=19122
 • in: Respekt 23, 2012, č. 20, s. 63 (14. 5.)
HRON, JAN: Předmluva [kniha Češi a Evropa]
předmluva / doslov, česky, vznik neuveden, , Jan Hron (autor)
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 7–11
HRON, JAN: Předmluva [kniha Havel je uhlík]
předmluva / doslov, česky, vznik neuveden, , Jan Hron (autor)
HRON, JAN: Myšlenkové deníky Ladislava Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ příspěvek, česky, vznik: listopad 2011, Jan Hron (autor) ◆ poznámka: příspěvek na konferenci Česká filosofie a česká kritická teorie, 7.–9. 11. 2011 v Písku
HRON, JAN: Uvedení knížky Češi a Evropa
| docx | pdf | html ◆ projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 25. 10. 2018, Jan Hron (autor) ◆ příprava k tomuto dokumentu
HUTKA, JAROSLAV: Řád ztracené boty
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 17. 1. 1978, Jaroslav Hutka (autor) ◆ web: http://www.hutka.cz/new/html/f19.htm
 • in: Studie, 1978, č. 3 (57), s. 228–229
HVÍŽĎALA, KAREL: Nebezpečné otázky Ladislava Hejdánka
skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 2003, Karel Hvížďala (autor) ◆ poznámka: podtitul "Nově objevená minulost či nově tušená budoucnost je to, co neustále mění přítomnost, tedy její smysl, říká filosof"; jeden z původních nadpisů: "Pravda není pro oči"
 • in: Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 286, s. B/8 (8. 12.)
CHLUP, RADEK: Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor [debata o vzniku filosofie]
článek, česky, vznik neuveden, , Radek Chlup (autor) ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?"
 • in: Nomád(v)a 1, 2006, č. 2
CHUCHMA, JOSEF: Hejdánka je nám zapotřebí [ad: Co je dnes zapotřebí?]
recenze, česky, vznik neuveden, , Josef Chuchma (autor)
 • in: Mladá fronta Dnes — 11. 5. 2013, s. 36 (Magazín Víkend DNES)
JÍRA, PETR: Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“
článek, česky, vznik neuveden, , Petr Jíra (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 171–183
JIRKOVÁ, MARKÉTA: Medaile přijela za Hejdánkem
článek, česky, vznik neuveden, , Markéta Jirková (autor) ◆ web: https://www.lidovky.cz/domov/medaile-prijela-za-hejdankem.A101210_000087_ln_noviny_sko
 • in: Lidové noviny 32, 2010, č. 286, s. 24 (10. 12.)
JOHN, CTIRAD: Žít v pravdě
článek, česky, vznik: 2009, Ctirad John (autor)
 • in: František Houdek (ed.): Zrcadlo mých lásek aneb Vzpomínky, Praha: Galén, 2009, s. 184–187 (i jinde: str. 193, 197, 276, 306)
KAISEROVÁ, KRISTINA: Šimona LÖWENSTEIN (ed.), Evropská civilizace a její problémy, I–II. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme, I–II. Festschrift für Bedřich Loewenstein
| pdf ◆ recenze, česky, vznik neuveden, , Kristina Kaiserová (autor)
 • in: Český časopis historický 118, 2020, č. 3, s. 797-800
KARFÍK, FILIP: Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, , Filip Karfík (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 90–93
KARFÍK, FILIP: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
recenze, česky, vznik neuveden, , Filip Karfík (autor)
 • in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71
KARFÍKOVÁ, LENKA: Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“ [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, , Lenka Karfíková (autor) ◆ poznámka: Také jako: příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_32/Tovarna_na_budoucno._Kritika_Hejdankova_pojeti_budosti.html
 • in: Reflexe, 2007, č. 32, s. 127–133
KARFÍKOVÁ, LENKA: Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, , Lenka Karfíková (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 81–83
KARFÍKOVÁ, LENKA: [Zpráva o disputaci s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: 2005, Lenka Karfíková (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 71
KEŘKOVSKÝ, PAVEL: Setkání a odstup
recenze, česky, vznik: 2011, Pavel Keřkovský (autor)
 • in: Protestant: nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 6
KEŘKOVSKÝ, PAVEL: Filosofické „slovo se nám stávalo“ a „odkazovalo“ nás k tomu, „co být má“
nekrolog, česky, vznik: květen 2020, Pavel Keřkovský (autor) ◆ web: https://protestant.evangnet.cz/filosoficke-slovo-se-nam-stavalo-odkazovalo-nas-k-tomu-co-byt-ma
 • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 31, 2020, č. 5, s. 8–9
KLIMENT, ŠTĚPÁN: Ke kořenům jedné rodiny. Problém identity
| pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2008, Štěpán Kliment (autor), Zdeněk Pinc (vedoucí práce) ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií. 68 s. Práce obsahuje životopisné zmínky o Ladislavu Hejdánkovi v souvislosti s jeho vztahem k sestře Alexandra Klimenta Taťáně Otýsové (roz. Klimentěvové).
KOMÁRKOVÁ, BOŽENA: Význam Tolerančního patentu
článek, česky, vznik: 26. 6. 1983, Božena Komárková (autor)
 • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 21, s. 1–12
KOSATÍK, PAVEL: Věřit znamená otevřít se budoucnosti, říkal křesťanský filozof, jenž se zasloužil o vznik Charty 77
článek, česky, vznik: 2023, Pavel Kosatík (autor) ◆ web: https://denikn.cz/1051547/verit-znamena-otevrit-se-budoucnosti-rikal-krestansky-filozof-jenz-se-zaslouzil-o-vznik-charty-77/?ref=list
 • in: Deník N — 13. 1. 2023
KOUBA, PAVEL: Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, , Pavel Kouba (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 76–78
KOUBA, PAVEL: Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
projev, česky, vznik: 3. 12. 1997, Pavel Kouba (autor) ◆ poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR
 • in: Reflexe, 1998, č. 18, s. 9.1–2
KOZÁK, JAN BLAHOSLAV: Posudek o disertaci p. Ladislava Hejdánka: „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 22. 9. 1952, Jan Blahoslav Kozák (autor) ◆ poznámka: místo uložení: Archiv Univerzity Karlovy, fond Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Posudky disertačních prací, kart. 114, i. č. 1294, posudek Jana Blahoslava Kozáka na disertační práci Ladislava Hejdánka „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“ (815/200)
KOZLÍK, JAN: Krátké zamyšlení nad textem Ladislava Hejdánka
| pdf ◆ článek, česky, vznik: 2017, Jan Kozlík (autor)
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, s. 18-19
KRANÁT, JAN: Ladislav Hejdánek (10. 5. 1927 – 28. 4. 2020)
nekrolog, česky, vznik: 28. 4. 2020, Jan Kranát (autor) ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=10047&locale=cz
KRANÁT, JAN: Skutečnost [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: červen 2004, Jan Kranát (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 87–88
KRATOCHVÍL, ZDENĚK: Hypotézy o původu filosofie [debata o vzniku filosofie]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2006, Zdeněk Kratochvíl (autor) ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?" ◆ web: http://nomadva.webgarden.cz/rubriky/clanky-podle-rubrik/mimoevropska-fil/hypotezy-o-puvodu-filosofie
KRATOCHVÍL, ZDENĚK: Obrana přirozenosti
| pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden, , Zdeněk Kratochvíl (autor) ◆ poznámka: reakce na článek Ladislava Hejdánka "Příroda jako téma pro filosofii?"
 • in: Kritický sborník, 1996, č. 1, s. 53-56
KRBEC, ŠIMON: K otázce nepředmětné intencionality
diplomová práce, česky, vznik: Praha, 2006, Lenka Karfíková (vedoucí práce), Šimon Krbec (autor) ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/18683
KRBEC, ŠIMON: Fenomén budoucnosti
referát, česky, vznik: 18. 5. 2007, Šimon Krbec (autor) ◆ poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-500-version1-krbec.pdf
KROUPA, DANIEL: Hlavními motivy filozofie Ladislava Hejdánka byly víra a pravda
KRUMPHANZL, ROBERT: Za Evou Formánkovou
| docx | pdf | html ◆ nekrolog, česky, vznik: 17. 1. 2020, Robert Krumphanzl (autor) ◆ poznámka: vyšlo na webu Bubínek Revolveru ◆ web: https://www.bubinekrevolveru.cz/za-evou-formankovou
KRZENCK, THOMAS: Šimona Löwenstein (Hrsg.): Evropská civilizace a její problémy. Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2020, Thomas Krzenck (autor)
 • in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 68, 2020, č. 4, s. 359-361
KUBIŠOVÁ, MARTA; MARVANOVÁ, ANNA: Dokument Charty 77 č. 38
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 1. 1978, Marta Kubišová (autor), Anna Marvanová (autor) ◆ poznámka: otevřený dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 96–97
KUCHAŘ, ROMAN: Masarykův koncept demokracie
| pdf ◆ bakalářská práce, česky, vznik: 2015, Roman Kuchař (autor), Martin Šimsa (vedoucí práce) ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 71 s.
KUNTER, KATHARINA: Human Rights as a Theological and Political Controversy among East German and Czech Protestants
článek, anglicky, vznik: 2010, Katharina Kunter (autor)
 • in: Bruce R. Berglund, Brian Porter-Szűcs (eds.): Christianity and Modernity in Eastern Europe, Budapest-New York: Central European Univesity Press, 2010, s. 217-243
LALÁKOVÁ, MARTINA: Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi
článek, česky, vznik: 2013, Martina Laláková (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 317–330
LANDA, IVAN: Ohlédnutí za filosofickým dílem Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 2020, Ivan Landa (autor)
 • in: Filosofický časopis 68, Praha: Filosofia, 2020, č. 3, s. 483-487
LOEWENSTEIN, BEDŘICH: Havel je uhlík
recenze, německy, vznik neuveden, , Bedřich Loewenstein (autor)
 • in: Bohemia Band 50, 2010, s. 446–447
LÖWENSTEINOVÁ, ŠIMONA: Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept?
článek, česky, vznik neuveden, , Šimona Löwensteinová (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 377–389
MATĚJČKOVÁ, TEREZA: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]
recenze, česky, vznik: 2012, Tereza Matějčková (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_43/Ladislav_Hejdanek_Uvod_do_filosofovani.html
 • in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 129–137
MOURAL, JOSEF: Jak se v Praze studovala filosofie
| pdf ◆ článek, česky, vznik: 1990, Josef Moural (autor)
 • in: Filosofický časopis 38, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1990, č. 3, s. 407-409
MUSIL, JAN: Filosofova nesnáz s mocí
článek, česky, vznik neuveden, , Jan Musil (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 361–373
MUSIL, JAN: Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10.–12. října 2012 v Písku
| pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden, , Jan Musil (autor)
 • in: Reflexe, 2013, č. 44, s. 191-192
NĚMEC, VÁCLAV: Hodnoty a nepředmětnost
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Němec (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 23–43
NĚMEC, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Němec (autor)
 • in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 168–187
NĚMEC, VÁCLAV: Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Němec (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 112–122
NĚMEC, VÁCLAV: Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Němec (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_39/Intencionalita_budoucnost_a_nejsoucno.html
 • in: Reflexe, 2010, č. 39, s. 3–17
NĚMEC, VÁCLAV: Úloha hodnot ve společnosti
NĚMEC, VÁCLAV: Svoboda, normalita a nepředmětnost
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Němec (autor) ◆ web: https://rozmluvy.cz/spolecna-temata/normalita-a-autenticnost/svoboda-normalita-a-nepredmetnost
NĚMEC, VÁCLAV: Ladislav Hejdánek. Svědek nepředmětnosti v předmětném světě
nekrolog, česky, vznik: 2020, Václav Němec (autor) ◆ poznámka: Dostupné také zde: https://www.ff.cuni.cz/2020/04/ladislav-hejdanek-svedek-nepredmetnosti-v-predmetnem-svete ◆ web: http://reflexe.flu.cas.cz/ladislav-hejdanek-svedek-nepredmetnosti-v-predmetnem-svete
 • in: Reflexe, 2020, č. 58, s. 250–253
NĚMEC, VÁCLAV: Intencionální předmět a problém předmětných a nepředmětných intencí
| pdf ◆ různé, česky, vznik neuveden, , Václav Němec (autor) ◆ poznámka: 5. teze
NĚMEC, VÁCLAV; JINEK, JAKUB: Vážení čtenáři… [editorial]
| pdf ◆ článek, česky, vznik: 2017, Václav Němec (autor), Jakub Jinek (autor)
 • in: Reflexe, 2017, č. 52, s. 3-5
NOVOTNÝ, JAN: Filozofova tichá válka
článek, česky, vznik neuveden, , Jan Novotný (autor) ◆ poznámka: o diskusi Bělohradského a Hejdánka
 • in: Listy: dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog 37, 2007, č. 4
NOVÝ, LUBOMÍR: Oponentský posudek k profesorskému řízení docenta PhDr. Ladislava Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 30. 10. 1991, Lubomír Nový (autor)
ONDRAČKA, LUBOMÍR: Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka) [debata o vzniku filosofie]
článek, česky, vznik neuveden, , Lubomír Ondračka (autor) ◆ poznámka: reakce na Hejdánkův článek "Bylo historicky několik ohnisek vzniku filosofie?"
 • in: Nomád(v)a 1, 2006, č. 2
PALOUŠ, MARTIN; PEHE, JIŘÍ; HRON, JAN: Uvedení knihy Češi a Evropa
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 25. 10. 2018, Martin Palouš (autor), Jiří Pehe (autor), Jan Hron (autor), Ondřej Matějka (tazatel) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Ostrovní ulice) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=jLblIVVn5Ak&ab_channel=knihovnavaclavahavla
PATOČKA, JAN: Ladislav Hejdánek: Posouzení jeho filosofické publikační činnosti [Posudek, psaný pro Filosofický ústav ČSAV v Praze.]
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 15. 5. 1969, Jan Patočka (autor)
PAYNE, JAN: Zkušenost s nepředmětnou skutečností
článek, česky, vznik neuveden, , Jan Payne (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 109–132
PAYNE, JAN: Začíná druhý život filosofa Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 3. 5. 2020, Jan Payne (autor) ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Zacina-druhy-zivot-filosofa-Ladislava-Hejdanka-Jan-Payne.html
 • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, s. 9–11
PAYNE, JAN: Poznámka k pojmu nepředmětné intence u Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek, česky, vznik: červen 2004, Jan Payne (autor) ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
 • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 126–132
PEČÍNKA, PAVEL: Šimona Loewensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy – Svazek 1, 2: Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina/Die europäisch Zivilisation und ihre Probleme – Band 1, 2: Festschrift für Bedřich Loewenstein
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2020, Pavel Pečínka (autor)
 • in: Politologická revue, 2020, č. 1, s. 98-101
PEŇÁZ, PETR: Česká tradice na pokračování
polemika, česky, vznik neuveden, , Petr Peňáz (autor) ◆ poznámka: reakce na konferenční příspěvek Ladislava Hejdánka „Lidská práva, budoucnost Evropy a jedna česká tradice“ (1989)
 • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, s. 11.1–3 (říjen)
PINC, ZDENĚK: Havlova Hostina
článek, česky, vznik: 1986, Zdeněk Pinc (autor)
 • in: Kritický sborník 1, 1986, č. 6, s. 45–58 (pod pseudonymem Karel Žádný)
PINC, ZDENĚK: Víra, její rizika a šance
kapitola, česky, vznik: 1998, Zdeněk Pinc (autor)
 • in: Zdeněk Pinc: Počítat do 5ti, Praha: Paseka, 1998, s. 182–186
POSPÍCHAL, PETR: Ladislav Hejdánek
medailon, česky, vznik: 2019, Petr Pospíchal (autor) ◆ web: https://slovnik-disidentu.cz/static/slovnik_disidentu_i_iv_ak.316578bc.pdf
 • in: Alexandr Daniel, Zbigniew Gluza (eds.): Slovník disidentů. Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956–1989 (I), Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, s. 161–162
PŘIKRYL, IVO: Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu
bakalářská práce, česky, vznik: Brno, 2006, Ivo Přikryl (autor), Jakub Šedo (vedoucí práce) ◆ poznámka: Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. 50 s. ◆ web: https://is.muni.cz/th/hws6m
REJCHRT, MILOŠ: Nebál se a věřil
nekrolog, česky, vznik: 2. 5. 2020, Miloš Rejchrt (autor)
 • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 102, s. 15 (2. 5., příloha Orientace)
REZEK, PETR: Filosof a podezdívka. Bezpředmětné myšlení Ladislava Hejdánka [ad: Filosofie a víra, Praha 1999 (2. vyd.)]
recenze, česky, vznik: duben 2000, Petr Rezek (autor) ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2000/19/filosof-a-podezdivka?gift=kpicrzg851
 • in: Respekt 11, 2000, č. 19, s. 21 (2. 5.)
 • in: Petr Rezek: Démanty české filozofie, Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2011, s. 107–112 (jako „Filozof a podezdívka“)
REZEK, PETR: Havlova filosofická hostina
článek, česky, vznik neuveden, , Petr Rezek (autor)
 • in: Střední Evropa, 1986, č. 6, s. 125–144 (o Hejdánkovi s. 127–128)
 • in: Petr Rezek: Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, s. 15–33 (o Hejdánkovi s. 17–18)
 • in: Petr Rezek: Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, s. 26–49 (o Hejdánkovi s. 29–30)
REZEK, PETR: Válka doktorátů
článek, česky, vznik neuveden, , Petr Rezek (autor)
 • in: Kritický sborník, 1987, č. 3
 • in: Petr Rezek: Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, s. 90–92
 • in: Petr Rezek: Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, s. 121–124
REZEK, PETR: Pavarotti české filozofie
článek, česky, vznik: 1997, Petr Rezek (autor)
 • in: Petr Rezek: Démanty české filozofie, Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2011, s. 103–105
RŮŽIČKA, TOMÁŠ: Nesmíš si sebe příliš cenit. Osobní vzpomínka na Ladislava Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 2020, Tomáš Růžička (autor) ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Tomas-Ruzicka-Nesmis-si-sebe-prilis-cenit.html
 • in: Evangelický kalendář 2021, Praha: Kalich, 2020
 • in: Křesťanská revue 88, 2021, č. 1, s. 42–46 (upravená podoba textu vydaného v Evangelickém kalendáři 2021)
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Předmluva [O umění]
předmluva / doslov, česky, vznik: 2014, Barbora Řebíková (autor)
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 7–8
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení
článek, česky, vznik neuveden, , Barbora Řebíková (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 255–264
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku
článek, česky, vznik neuveden, , Barbora Řebíková (autor)
 • in: Zpravodaj UJEP, 2011, č. 1, s. 33
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Portrét bojovníka
nekrolog, česky, vznik: 6. 5. 2020, Barbora Řebíková (autor) ◆ web: https://blog.aktualne.cz/blogy/barbora-rebikova.php?itemid=36762
ŘEBÍKOVÁ, BARBORA: Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování
| pdf ◆ recenze, česky, vznik: 2012, Barbora Řebíková (autor)
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 5, s. 49-50
SHABU, MARTIN: Odešel „nepředmětný“ Hejdánek
nekrolog, česky, vznik neuveden, , Martin Shabu (autor)
 • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 100, s. 3 (29. 4.)
SCHNEIDER, JAN: Odkaz Ladislava Hejdánka, Filozofické poznání je zajedno s životem
SOBOTKA, MILAN: Posudek k profesorskému řízení docenta PhDr. L. Hejdánka
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: leden 1992, Milan Sobotka (autor)
SOUSEDÍK, STANISLAV: Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
článek, česky, vznik: 1998, Stanislav Sousedík (autor) ◆ web: https://www.distance.cz/ro%C4%8Dn%C3%ADk-1998/1-%C4%8D%C3%ADslo/ladislav-hejd%C3%A1nek-nep%C5%99edm%C4%9Btnost-v-my%C5%A1len%C3%AD-a-ve-skute%C4%8Dnosti
 • in: Distance 1, 1998, č. 1, s. 74–81
SOUSEDÍK, STANISLAV: Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad
článek, česky, vznik neuveden, , Stanislav Sousedík (autor)
 • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, s. 673–676
SOUSEDÍK, STANISLAV: Poznámka
článek, česky, vznik neuveden, , Stanislav Sousedík (autor)
 • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, s. 679–680
STARK, STANISLAV: Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie
článek, česky, vznik neuveden, , Stanislav Stark (autor)
 • in: Stanislav Stark: Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení, 2011, s. 91–93
STARÝ, ONDŘEJ: Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka
bakalářská práce, česky, vznik: Pardubice, 2013, Ondřej Starý (autor), Tomáš Hejduk (vedoucí práce) ◆ poznámka: Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta. Katedra filosofie. 31 s. ◆ web: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/51943/StaryO_Pojetireflexe_TH_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y
SVOBODA, LUDVÍK: Posudek na disertační práci Ladislava Hejdánka „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“„Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“
| docx | pdf | html ◆ posudek, česky, vznik: 6. 10. 1952, Ludvík Svoboda (autor) ◆ poznámka: místo uložení: Archiv Univerzity Karlovy, fond Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Posudky disertačních prací, kart. 114, i. č. 1294, posudek Ludvíka Svobody na disertační práci Ladislava Hejdánka „Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady“ (815/200)
ŠEBEK, JAROSLAV: Zemřel břitký filozof a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek / Setkání s legendou
nekrolog, česky, vznik: 5. 5. 2020, Jaroslav Šebek (autor)
 • in: Katolický týdeník XXXI. — 5.-11. 5. 2020, 2020, č. 19, s. 1
ŠIKLOVÁ, JIŘINA: Přemýšlení o statečnosti
článek, česky, vznik neuveden, , Jiřina Šiklová (autor) ◆ web: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=125&sid=138&PHPSESSID=cc95e1f63d3b1d80e591f26d710a5ca2
 • in: Literární noviny — 24. 7. 2006, 2006, č. 17, s. 9
ŠIMSA, JAN: Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá
článek, česky, vznik neuveden, , Jan Šimsa (autor) ◆ web: http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/349
 • in: Literární noviny — 11. 1. 2009
ŠIMSA, JAN: O věrném přátelství Amise a Amila. Vzpomínky na Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 13. 6. 1997, Jan Šimsa (autor), Milena Šimsová (tazatel), Jiří Šimsa (tazatel)
ŠIMSA, JAN: Bitka u Černého stropu L. P. 1950
vzpomínka, česky, vznik: 1981, Jan Šimsa (autor)
 • in: Jan Šimsa: Bitky Jana Šimsy, Heršpice: Eman, 2000, s. 76–91
ŠIMSA, JAN: Předmluva
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 8. 11. 1992, Jan Šimsa (autor)
 • in: Ladislav Hejdánek: Dopisy příteli, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, s. 7-12
ŠIMSA, MARTIN: Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii
článek, česky, vznik neuveden, , Martin Šimsa (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 393–409
ŠIMSA, MARTIN: Boj, nebo dialog?
článek, česky, vznik neuveden, , Martin Šimsa (autor)
 • in: Literární noviny, 2008, č. 51
ŠIMSA, MARTIN: Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie
článek, česky, vznik: 2005, Martin Šimsa (autor) ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci „Péče o tělo“ v Ústí nad Labem 5. 5. 2005 (http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/pece_konference.htm). ◆ web: http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/martin_simsa.htm
ŠIMSA, MARTIN: Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, , Martin Šimsa (autor)
 • in: Filosofický časopis 59, 2011, č. 1, s. 148–152
ŠIMSA, MARTIN: Muž, který strach z komunistů pokládal za hlavní příčinu špatnosti jejich režimu
ŠIMSA, MARTIN: Filosof, křesťan a kritický občan Ladislav Hejdánek
nekrolog, česky, vznik: květen 2020, Martin Šimsa (autor) ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Filosof-krestan-a-kriticky-obcan-Ladislav-Hejdanek-Martin-Simsa.html
 • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, s. 7–8
ŠIMSA, MARTIN: Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue
| pdf ◆ článek, česky, vznik neuveden, , Martin Šimsa (autor)
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 2, s. 52-55
ŠKORPÍKOVÁ, ZUZANA: K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho
článek, česky, vznik: 2012, Zuzana Škorpíková (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 79–90
ŠKORPÍKOVÁ, ZUZANA: Hejdánek o přirozené morálce a politice
referát, česky, vznik: 7.11.2011, Zuzana Škorpíková (autor) ◆ poznámka: Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
ŠKORPÍKOVÁ, ZUZANA: Lidská práva, nepochopená povinnost (k Hejdánkovu pojetí lidských práv)
článek, česky, vznik: 2011, Zuzana Škorpíková (autor)
ŠŤASTNÁ, BARBORA: Příběh Ladislava Hejdánka. Filozofie má své místo v ulicích
nekrolog, česky, vznik: 2. 5. 2020, Barbora Šťastná (autor)
 • in: Pražský deník — 2. 5. 2020
ŠŤASTNÁ, BARBORA: Pravda nikdy nevítězí sama, varoval filozof Ladislav Hejdánek
článek, česky, vznik: 29. 4. 2020, Barbora Šťastná (autor) ◆ web: https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/pribehy/pravda-nikdy-nevitezi-sama-varoval-filozof-ladislav-hejdanek
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Metafyzická cesta méontologie
článek, česky, vznik neuveden, , Daniel Štěpánek (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 47–75
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Dialektika dějinnosti vyššího: Hejdánek vs. Hegel
příspěvek, česky, vznik: květen 2018, Daniel Štěpánek (autor) ◆ poznámka: Konference revue ERGOt, 19. května 2018, Ústí nad Labem ◆ web: https://www.muni.cz/vyzkum/publikace/1422961
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Svoboda plane v každém v nás. Hejdánek a palachovská symbolika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2018, Daniel Štěpánek (autor) ◆ web: https://ergotsite.wordpress.com/2019/03/28/svoboda-plane-v-kazdem-z-nas-hejdanek-a-palachovska-symbolika
 • in: Ergot. Revue pro filosofii a společenské vědy 3, 2019, č. 5 (1), s. 125–130
ŠTĚPÁNEK, DANIEL: Hranice a meze otevřené společnosti. Popperova kritika Hegelova pojetí společnosti z perspektivy myšlení Ladislava Hejdánka
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 2019, Daniel Štěpánek (autor) ◆ web: https://ergotsite.wordpress.com/2019/12/19/hranice-a-meze-otevrene-spolecnosti-popperova-kritika-hegelova-pojeti-spolecnosti-z-perspektivy-mysleni-ladislava-hejdanka
 • in: Ergot. Revue pro filosofii a společenské vědy 3, 2019, č. 6 (2), s. 163–173
ŠŮRA, ADAM: Za Ladislavem Hejdánkem
nekrolog, česky, vznik neuveden, , Adam Šůra (autor) ◆ web: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/PD_1_20_s101-102.pdf
 • in: Paměť a dějiny, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 1, s. 101-102
ŠUSTROVÁ, PETRUŠKA: Příběh myslitele v pomatené době
nekrolog, česky, vznik neuveden, , Petruška Šustrová (autor)
 • in: Lidové noviny 33, 2020, č. 100, s. 11 (29. 4.)
ŠVEHLA, MAREK: Nikdo to nechtěl dělat, tak šel
nekrolog, česky, vznik neuveden, , Marek Švehla (autor) ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/19/nikdo-to-nechtel-delat-tak-sel?gift=un6ina37wj
 • in: Respekt 31, 2020, č. 19, s. 59 (4. 5.)
TARNOVSKÝ, MAREK: Dopisy (každému) příteli
článek, česky, vznik neuveden, , Marek Tarnovský (autor)
 • in: Lidové noviny 6, 1993, č. 35, s. 7
TIPPELT, HYNEK: Nepředmětné myšlení nesubstanční reality
článek, česky, vznik neuveden, , Hynek Tippelt (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 93–106
TOLLAR, VÁCLAV: Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
disertační práce, česky, vznik: Praha, 2014, Jiří Chotaš (vedoucí práce), Václav Tollar (autor) ◆ poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 156 s. ◆ web: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103085
TOLLAR, VÁCLAV: Filosofie jako dialog [ad: Ladislav Hejdánek, Setkání a odstup, Praha 2010]
recenze, česky, vznik: březen 2011, Václav Tollar (autor) ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/2011/12/filosofie-jako-dialog
 • in: Respekt 22, 2011, č. 12, s. 63 (21. 3.)
TOLLAR, VÁCLAV: Emancipáty a problém lidských práv
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Tollar (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 333–357
TOLLAR, VÁCLAV: Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Tollar (autor) ◆ poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek, panpsychismus v jeho myšlení. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
 • in: Erazim Kohák, Jakub Trnka (eds.): Hledání české filosofie: soubor studií, Praha: Filosofia, 2012, s. 287–300
TOLLAR, VÁCLAV: Úkol filosofie pro 3. tisíciletí
referát, česky, vznik: 18.5.2007, Václav Tollar (autor) ◆ poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK. ◆ web: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-500-version1-tollar.doc
TOLLAR, VÁCLAV: Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí]
článek, česky, vznik neuveden, , Václav Tollar (autor)
TOLLAR, VÁCLAV: Zpráva o vydání knihy Co je dnes zapotřebí
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 25. 9. 2012, Václav Tollar (autor), Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava
TOLLAR, VÁCLAV: Ideologie z perspektivy první osoby
článek, česky, vznik: 2022, Václav Tollar (autor) ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/559-573-fc3_22-TOLLAR.pdf
 • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, s. 559–573
TOLLAR, VÁCLAV; ŠVEHLÍK, ALOIS: Uvedení knihy Co je dnes zapotřebí
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 20. 9. 2012, Václav Tollar (autor), Alois Švehlík (autor) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Řetězová ulice, Galerie Montmartre) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=RohcUHFH6FI&ab_channel=knihovnavaclavahavla
TOMIN, JULIUS: Překvapení z internetu
článek, česky, vznik neuveden, , Julius Tomin (autor) ◆ web: http://www.juliustomin.org/images/Prekvapeni_z_internetu.pdf
TROJAN, JAKUB S.: Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku
článek, česky, vznik: 2012, Jakub S. Trojan (autor)
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 6, s. 53–54
TROJAN, JAKUB S.: Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka
článek, česky, vznik neuveden, , Jakub S. Trojan (autor) ◆ poznámka: Poznámky ke statím v Reflexi, č. 28, 2005 ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_30/Zastaveni_u_nekolika_tezi_Ladislava_Hejdanka.html
 • in: Reflexe, 2006, č. 30, s. 137–143
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 159–167
TROJAN, JAKUB S.: Theologie a filosofie
článek, česky, vznik: 1982, Jakub S. Trojan (autor)
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 9, s. 1–23 (samizdat)
 • in: Jakub S. Trojan, Ladislav Hejdánek: Filosofie a theologie. Sborník textů, Praha: [s. n.], 1986, s. 61–85 (samizdat)
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 5.1–14 (upravené znění)
TROJAN, JAKUB S.: Několik poznámek k příspěvku LvH k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
článek, česky, vznik: říjen 1982, Jakub S. Trojan (autor)
TROJAN, JAKUB S.: Od Jakuba Trojana
různé, česky, vznik: 2020, Jakub S. Trojan (autor) ◆ poznámka: ze vzpomínek Jakuba Trojana uspořádal Jiří Schneider ◆ web: http://www.krestanskarevue.cz/Od-Jakuba-Trojana.html
 • in: Křesťanská revue 87, 2020, č. 2, s. 13–14
TROJAN, JAKUB S.: Ladislav Hejdánek: 90 let filozofa
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: květen 2017, Jakub S. Trojan (autor), Aleš Prázný (tazatel) ◆ web: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ladislav-hejdanek-90-let-hyperkritickeho-filozofa.A170511_172319_pozice-tema_lube
 • in: Lidové noviny 30, 2017, č. 105, s. 13–14 (6. 5., příloha Česká pozice)
TROJAN, JAKUB S.: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík
| docx | pdf | html | skeny ◆ recenze, česky, vznik: 2010, Jakub S. Trojan (autor)
 • in: Křesťanská revue 77, 2010, č. 1, s. 51–52
TROJAN, JAKUB S.: Pět poznámek k textu Ladislava Hejdánka
skeny ◆ článek, česky, vznik: léto 1983, Jakub S. Trojan (autor)
TROJAN, JAKUB S.: Poznámka k otázce nepředmětného myšlení
skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1977, Jakub S. Trojan (autor)
TROJAN, JAKUB S.; NĚMEC, VÁCLAV; HEJDUK, TOMÁŠ; SOKOL, JAN; KEŘKOVSKÝ, PAVEL; FLOSS, KAREL: Večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017, Jakub S. Trojan (autor), Václav Němec (autor), Adam Šůra (tazatel), Tomáš Hejduk (autor), Jan Sokol (autor), Pavel Keřkovský (autor), Karel Floss (autor) ◆ poznámka: V Praze, v Knihovně Václava Havla (Ostrovní ulice). ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=4xmK3jlszMA&ab_channel=knihovnavaclavahavla
TRUTZSCHLER, EUGENIE: Šimona Loewenstein (Hg.): Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. 2 Bde. Festschrift für Bedřich Loewenstein. Kulmbach: Sabat, 2019. Band. 1, 262 Seiten, Band 2, 281 Seiten mit zahlreichen Fotos und Dokumenten
| pdf ◆ recenze, česky, vznik neuveden, , Eugenie Trutzschler (autor)
 • in: Brücken. Zeitschrift für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft 27, 2020, č. 1, s. 140–144
TYDLITÁTOVÁ, VĚRA: Úsvit módního intelektualismu
nekrolog, česky, vznik: 5. 5. 2020, Věra Tydlitátová (autor) ◆ web: https://monikalefay.cz/usvit-modniho-intelektualismu/
TYDLITÁTOVÁ, VĚRA: Jak je to vlastně s Hejdánkovým křesťanstvím?
| docx | pdf | html ◆ článek | polemika, česky, vznik neuveden, , Věra Tydlitátová (autor)
 • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 2, s. 35–38
UMLAUF, VÁCLAV: Autonomie politické praxe
článek, česky, vznik: květen 2007, Václav Umlauf (autor)
UMLAUF, VÁCLAV: Hejdánek opět v Brně
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989, Václav Umlauf (autor) ◆ poznámka: samizdatový strojopis, není jasné, jestli a v jakém samizdatovém periodiku vyšlo
UMLAUF, VÁCLAV: Časovost demokracie
článek, česky, vznik: duben 2007, Václav Umlauf (autor)
URBAN, JAN: Povedeme-li dialog, bude svět lepší
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020, Jan Urban (autor) ◆ poznámka: na webu publikováno pod názvem „Pravda byla Ladislavu Hejdánkovi nade vše. Víc než přátelství s Václavem Havlem“ ◆ web: https://denikn.cz/350573/pravda-byla-ladislavu-hejdankovi-nade-vse-vic-nez-pratelstvi-s-vaclavem-havlem/
 • in: Deník N 2, 2020, č. 84, s. 14 (30. 4.)
VALÚCHOVÁ, IVANA: Idea bezbranného Boha u Emanuela Rádla
| docx | pdf | html ◆ diplomová práce, slovensky, vznik: 2005, Ivana Valúchová (autor) ◆ poznámka: Hejdánka se týká část práce
VANÍČKOVÁ, VĚRA: Teologie a ekonomie. Teologická reflexe principů klasického liberalismu
disertační práce, česky, vznik: 2019, Věra Vaníčková (autor), Zdeněk Kučera (vedoucí práce) ◆ poznámka: Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta. Doktorský studijní program: Teologie. Studijní obor: Husitská teologie. 175 s.
VODRÁŽKA, MIREK: Nestát se funkcionářem nějaké doby a myslet proti srsti
nekrolog, česky, vznik: 30. 4. 2020, Mirek Vodrážka (autor) ◆ web: https://www.respekt.cz/agenda/nestat-se-funkcionarem-nejake-doby-a-myslet-proti-srsti
VONDRA, ALEXANDR: Vzpomínka na Láďu Hejdánka
nekrolog, česky, vznik: 29. 4. 2020, Alexandr Vondra (autor) ◆ web: https://alexandrvondra.cz/prispevek/vzpominka-na-ladu-hejdanka/
WALTER, MILAN: Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze
předmluva / doslov, německy, vznik neuveden, , Milan Walter (autor)
ZLATOHLÁVEK, MARTIN: Pravda zůstává
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992, Martin Zlatohlávek (autor) ◆ web: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:bbfb4e00-2d50-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f?page=uuid:e4592cb0-2dfe-11e4-90aa-005056825209
 • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 3, s. 70–72
ŽÁRSKÝ, VIKTOR: Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka
článek, česky, vznik: 2013, Viktor Žárský (autor)
 • in: Martin Šimsa (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 247–252