Bibliografie Ladislava Hejdánka

Interviews

undated
Vyprávění Hebe Kohlbrugge
audio ◆ rozhovor | vzpomínka, česky, vznik: nedatováno, Hebe Kohlbrugge (autor)

1967
Rozhovor o revoluci
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 12. 1966 / 22. 2. 1967 ◆ poznámka: další účastníci kulatého stolu: Pavel Filipi, Jiří Němec; předsedal Josef Smolík
 • in: Křesťanská revue 34, 1967, s. 185–189

1978
Rozhovor časopisu Spuren s L. Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1978 ◆ poznámka: SE Pořad Události a názory 2. 10. 1978; máme průklep strojopisu (přepis vysílání Svobodné Evropy?)
 • in: Spuren, 1978

1979
Rozhovor s bývalými a současnými mluvčími Charty 77
rozhovor, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně únor 1979, Václav Havel (účastník), Jiří Hájek (účastník), Václav Benda (účastník), Jiří Dienstbier (účastník), Zdena Tominová (účastník) ◆ poznámka: Rozhovor vznikl zřejmě při předání funkce mluvčích (původně: Jiří Hájek, Václav Havel a Ladislav Hejdánek, nově: Václav Benda, Jiří Dienstbier a Zdena Tominová).

Rozhovor o Rádlově pojetí pravdy
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 5. 1979, Jan Kozlík (spoluautor)

1980
„Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“
| docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1980, Jiří Ruml (tazatel)

1982
Interview
rozhovor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: červenec
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1982, s. 13–15

1986
Offering a Variety of Views
rozhovor, anglicky, vznik: 1986
 • in: Index on Censorship XV, London: Writers and Scholars International, 1986, č. 3, s. 25–26

Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, jazyk neuveden, vznik: konec dubna 1986 ◆ poznámka: květen, mimořádné číslo
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, s. 1–20

1988
Der Dialog zwischen Christen und Marxisten ist nicht ganz tot
rozhovor, německy, vznik: 1988
 • in: Glaube in der 2. Welt XVI — 1990, Zürich: G2W, 1988, s. 361–364

Ladislav Hejdanek on Czechoslovakia Today
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ poznámka: interview: Jonathan Luxmoore
 • in: National Catholic Register — 04.09.1988, North Haven: Circle Media, 1988, č. 1–6

Rok 1968
rozhovor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: panelová diskuse
 • in: Prostor — červen, Praha: Prostor, 1988, č. 11, s. 7–52

The Future of this Country is at stake
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: výňatky z rozhovoru, ročník XXVIII
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1988, č. 4, s. 112–113

1989
Jde o budoucnost této země
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1989
 • in: Kostnické jiskry, 1989, č. 4, s. 3 (13. 12.)

1990
Democracy without Opposition is Nonsense
rozhovor, anglicky, vznik: 1990 ◆ poznámka: podzim-zima
 • in: East European Reporter 4, 1990, č. 3, s. 96–98

En kirke som svetr sitt folk
rozhovor, dánsky, vznik: 1990
 • in: Akt, 1990, č. 2, s. 2–3

Filosof a politik
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1990, Jan Kašper (tazatel) ◆ poznámka: interview: Jan Kašper
 • in: Pochodeň, 1990, č. 285, s. 4 (5. 12.)

Obnova akademickej filozofie na univerzite
rozhovor, slovensky, vznik: 1990, Peter Michalovič (tazatel), Ladislav Kiczsko (tazatel), Miroslav Marcelli (tazatel)
 • in: Kultúrny život, 1990, č. 35, s. 4, 9 (12. 12.)

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: červenec-srpen
 • in: Protestant, 1990, č. 7–8, s. 8–11

Povídání s Alešem Březinou
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 4. 1. 1990, Aleš Březina (tazatel) ◆ poznámka: na kazetě poznámka "u nás", není jasné, jestli v Praze nebo v Písku

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
| docx ◆ rozhovor, česky, vznik: 17. 6. 1990, M. Plzák (tazatel)

1991
„Como soy responsable, no entro en política“ (Entrevista a Ladislav Hejdanek, filósofo)
rozhovor, španělsky, vznik: 1991
 • in: La Vanguardia, 1991, č. 39, s. 57 (28. 11.)

Gesprek met Ladislav Hejdánek, voorjaar 1991
rozhovor, holandsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: interview
 • in: In de waag­schaal, 1991, č. 5, s. 132–138 (20. 4.)

Intelektuálové a moc
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: (účast na diskusi pořádané revuí Prostor), červen 1991
 • in: Prostor, 1991, č. 16, s. 21–42

Otázky pro filosofa
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991
 • in: Kostnické jiskry, 1991, č. 3, s. 2 (23. 1.)

Milovník moudrosti
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: únor 1991, Jiří Hoblík (tazatel) ◆ web: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3ec78f70-5e83-11e4-be62-005056825209
 • in: Studentské listy 2, 1991, č. 4, s. 3 (18. 2.)

Interview de L. Hejdánek
rozhovor, francouzsky, vznik: 30. 4. 1991
 • in: Culture indepen­dante et espaces de liberté en Tchécoslovaquie 1969–1989, Grenoble II: Institut Pierre Mendes-France, 1991, s. 213–219

1992
Charta 77 - Zda být, či nebýt
rozhovor, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: Rozhovor je součástí více rozhovorů s mluvčími Charty 77: Jiří Hájek, Marta Kubišová, Václav Malý, Radim Palouš, Petr Uhl, Martin Palouš, Libuše Šilhánová.
 • in: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog XXII, 1992, č. 1, s. 7–8

[Norský rozhovor]
rozhovor, norsky, vznik: 8. 12. 1992, Lars Roar Langslet (tazatel) ◆ poznámka: Na skenu rozhovoru není čitelný název.

1993
Křesťanství a filosofie
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1993, Václav Němec (tazatel)

Spravedlnost
rozhovor | přípravné poznámky, česky, vznik: listopad 1993 ◆ poznámka: Příprava na rozhovor - natáčený 18.11.1993, bude vysílán. [pozn. aut.]

Morálka a pravda
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1993, L. Křivánek (tazatel)
 • in: Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku 26, 1993, č. 12

1994
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: Dostupné online: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/5.1994/19/20.png
 • in: Tvar. Literární obtýdeník 5, 1994, č. 19, s. 20 (17. 11.)

GEN – Ladislav Hejdánek
rozhovor, česky, vznik: 1994

1995
Filosof každým coulem / Dobrá filosofie je praktičtější než pragmatismus
| docx | pdf | html ◆ článek | rozhovor, česky, vznik: 30. 1. 1995?, Martin Komárek (tazatel)
 • in: Martin Komárek: GEN – 100 Čechů dneška, Praha: Fischer, 1995, s. 225–230

Nejhorší je zlo, které vypadá jako dobro. S Ladislavem Hejdánkem o pravdě, zlu, feminismu a mýtu
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 8. 1995, Olga Nytrová (autor) ◆ poznámka: název na titulní straně: S profesorem Ladislavem Hejdánkem o Bohu, slovu Bůh, pravdě, mýtu, feminismu a zlu ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/1995/33/nejhorsi-je-zlo-ktere-vypada-jako-dobro?gift=h1r4izxy5f
 • in: Respekt 6, 1995, č. 33, s. 1 a 12 (14. 8.)

1996
Vnitřní emigrace jako téma
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1996, Tomáš Hájek (tazatel)
 • in: Literární noviny 7, 1996, č. 51–52, s. 7 (18. 12.)

1997
Nebýt pouhým příživníkem
rozhovor, česky, vznik: leden 1997, Martina Dvořáková (tazatel) ◆ poznámka: interview: Martina Dvořáková
 • in: Dobrý večer plus, 1997

Philosophieren im Geheimen
rozhovor, německy, vznik: 1997, Doris Liebermann (tazatel)
 • in: Frankfurter Rundschau, 1997, č. 107, s. ZB 2 (10. 5.)

Philosophieren im geheimen
rozhovor, německy, vznik: květen 1997, Doris Liebermann (tazatel) ◆ poznámka: interview: Doris Liebermann; skeny obsahují i průvodní dopis redaktorky

O věrném přátelství Amise a Amila. Vzpomínky na Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 13. 6. 1997, Jan Šimsa (autor), Milena Šimsová (tazatel), Jiří Šimsa (tazatel)

Vážím si například Jana Stráského
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 12. 1997, Bob Fiedler (tazatel)
 • in: Lidové noviny, 1997, s. ? (11. 12.)

1998
Potřebujeme novináře, kteří začnou dělat věci jinak...
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1998 ◆ poznámka: příloha Orientace
 • in: Lidové noviny, 1998, č. 12, s. II–III (21. 3.)

Wahrheit und Widerstand
rozhovor, německy, vznik: 1998, Doris Liebermann (tazatel)
 • in: Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat (eds.): Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler. Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, Essen: Klartext, 1998, s. 141–154

„Profily“
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 23. 6. 1998, Antonín Zelenka (redaktor) ◆ poznámka: rozhovor pro Český rozhlas

2000
Kdyby dnes přišel Ježíš, kolik křesťanů by alespoň poznalo, že je to alespoň velký muž?
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 18. 8. 2000 ◆ poznámka: s fotografií, příloha Salon č. 183, ročník 10
 • in: Právo, 2000, s. 2–4 (7. 9.)

Demokracii máme, demokratů se nedostává
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2000, Josef Mlejnek (tazatel)
 • in: Mladá fronta Dnes 11, 2000, č. 6, s. 16–17 (8. 1.)

2001
Rozhovory o židovství
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2001
 • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 6, s. 158–164

Nikdo si s pojmy nedává dost práce
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14.1.2001, Lubor Kasal (tazatel) ◆ web: http://old.itvar.cz/prilohy/327/T02_01.pdf
 • in: Tvar. Literární obtýdeník 12, 2001, č. 2, s. 8–9

2002
Gentlemani nemívají většinu
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 17. 7. 2002, Pavel Taněv (tazatel)
 • in: Reflex 13, 2002, č. 30, s. 48–50 (25. 7.)

2003
My pravdu nemáme, pravda má nás
rozhovor, česky, vznik: 1. 1. 2003, Erazim Kohák (autor) ◆ poznámka: pro televizní cyklus Cesty víry; režie Vladimír Fanta

2004
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2004, Jan Stern (redaktor)

2005
Pravda se stále mění a vyzývá nás k činu
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2005 ◆ poznámka: Dostupné online: www.husiti.cz/dialognaceste/rozhovory.htm (s titulkem „O hledání pravdy a dialogu na cestě“).

Disputace s profesorem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 14. 4. / 8. 11. 2005, Václav Němec (účastník), Lenka Karfíková (účastník), Jan Kranát (účastník), Jan Kuneš (účastník) ◆ poznámka: zápis z disputace s Václavem Němcem a Janem Kunešem + Hejdánkovy poznámky k zápisu

2006
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
| docx ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006, Barbora Řebíková (tazatel)
 • in: Nomád(v)a 1, 2006, č. 1, s. 5–7 (květen)

Perspektiva člověka je svoboda
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006 ◆ poznámka: Dostupné online: http://www.krasnapani.cz/casopis-krasna/clanky-online/osobnosti-a-rozhovory/300
 • in: Krásná paní, 2006

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2006, Jakub S. Trojan (tazatel) ◆ poznámka: Rozhovor vznikl po mailu. Dostupné online: http://www.krestanskarevue.cz/6_2006_rozhovor_s_Ladislavem_Hejdankem.html
 • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 6, s. 34–36

Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým
| docx | pdf | html ◆ přednáška | rozhovor, česky, vznik: 3. 6. 2006
 • in: Filosofický časopis 65, 2017, č. 3, s. 331–339

2007
Filosof Ladislav Hejdánek k Chartě 77
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: leden 2007, Kateřina Volná (tazatel)
 • in: Deníky Bohemia, 2007 (leden)

Otázky a témata pro prof. Hejdánka
rozhovor | přípravné poznámky, česky, vznik: 2007? ◆ poznámka: otázky: Václav Tollar, Stanislav Synek

Hovory o víře
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 24. 3. 2007

Hovory o víře
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 31. 3. 2007

Setkávání
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 27. 5. 2007, Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: pořad Setkávání vysílala stanice Český rozhlas 3, Vltava; v rozhovoru vystupují také studenti středních a vysokých škol

Rozmluvy
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 29. 5. 2007, Libor Dvořák (tazatel)

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 28. 8. a 4. 9. 2007, Tomáš Vilímek (tazatel)

Prameny a proudy [víra a její reflexe]
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 30. 9. 2007, Karel Vepřek (tazatel) ◆ poznámka: pořad Prameny víry č. 57 na stanici Český rozhlas 3, Vltava

Prameny a proudy [šíření křesťanství prostřednictvím apoštola Pavla]
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 7. 10. 2007, Karel Vepřek (tazatel) ◆ poznámka: pořad Prameny víry č. 67 na stanici Český rozhlas 3, Vltava

2008
Osudy
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2008

2009
Havel – filosof?
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2009, Michal Urban (tazatel)

2010
Rozhovor o Patočkovi
skeny ◆ rozhovor | vzpomínka, česky, vznik: nedatováno, okolo roku 2010, Boris Jankovec (tazatel) ◆ poznámka: pro dokumentární film "Jan Patočka: darovat smrt"; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569092-jan-patocka-darovat-smrt/

Filosofovat ve svém volném čase a bez šéfa
rozhovor, česky, vznik: 2010, Barbora Řebíková (tazatel) ◆ poznámka: zkrácená verze rozhovoru „Univerzita ocenila disidenta, uznávaného profesora filozofie“
 • in: Zpravodaj UJEP 6, 2010, s. 24–25

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem o Patočkovi [Pavel Ryjáček] [2010] [oo audio oo]
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2010, Pavel Ryjáček (redaktor)

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem o filosofii
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 2010, Pavel Ryjáček (redaktor)

2011
Dodatečné odmítání dospělosti
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 19.2.2011 ◆ poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/dodatecne-odmitani-dospelosti.
 • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 4

Filosof se má lidí tázat na to, co oni sami říkají
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 19.2.2011 ◆ poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/filosof-se-ma-lidi-tazat-na-co-oni-sami-rikaji.
 • in: Protestant. Nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 5

2012
Zpráva o vydání knihy Úvod do filosofování
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 20. 3. 2012, Jindřich Bálek (autor), Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

Katedry filosofie na UK v 90. letech
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 31. 8. 2012, Alena Tesková (tazatel)

Zpráva o vydání knihy Co je dnes zapotřebí
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 25. 9. 2012, Václav Tollar (autor), Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: příspěvek v rámci ranního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

2013
Připomenutí textu Symbol a skutečnost
audio ◆ příspěvek | rozhovor, česky, vznik: 21. 1. 2013, Jindřich Bálek (autor), Pavel Ryjáček (tazatel) ◆ poznámka: příspěvek v rámci odpoledního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

2014
Rozhovor o Patočkovi
rozhovor, česky, vznik: červenec 2014, Ivan Chvatík (tazatel), Aleš Havlíček (tazatel), Heda Hejdánková (autor)

2016
Subjekt, nepředmětnost a čas: rozhovor Václava Němce s Ladislavem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 2016, Václav Němec (tazatel) ◆ poznámka: interview: Václav Němec
 • in: Reflexe, 2016, č. 50, s. 173–186

2017
Chvála filosofického otřásání
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: duben 2017, Zdeněk Ambrož Eminger (tazatel) ◆ poznámka: interview: Zdeněk Ambrož Eminger

Do budoucnosti o 2000 let nazpět
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2017, Zdeněk Ambrož Eminger (tazatel)
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, s. 10–17

Ladislav Hejdánek: 90 let filozofa
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: květen 2017, Jakub S. Trojan (autor), Aleš Prázný (tazatel) ◆ web: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/ladislav-hejdanek-90-let-hyperkritickeho-filozofa.A170511_172319_pozice-tema_lube
 • in: Lidové noviny 30, 2017, č. 105, s. 13–14 (6. 5., příloha Česká pozice)

Připomenutí Ladislava Hejdánka při příležitosti jeho devadesátých narozenin
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 10. 5. 2017, Adam Šindelář (redaktor), Václav Tollar (autor) ◆ poznámka: příspěvek na stanici Český rozhlas Plus

Jak je možné, že tolika lidem nevadí hrubost a prolhanost ani tak zjevná?
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2017, Jan Rychetský (tazatel) ◆ poznámka: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ladislav-Hejdanek-pro-PL-o-Zemanovi-ci-Babisovi-Jak-je-mozne-ze-tolika-lidem-nevadi-hrubost-a-prolhanost-ani-tak-zjevna-488406

2019
Rozhovor pro Paměť národa
skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: 16. 10. - 11. 12. 2019 ◆ poznámka: celkem čtyři sezení ◆ web: https://www.pametnaroda.cz/cs/hejdanek-ladislav-1927