Bibliografie Ladislava Hejdánka

Lectures and seminars

undated
Diskuse s Martinem Šimsou o Heideggerovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Martin Šimsa (autor)

Diskuse s Michaelem Konůpkem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Michael Konůpek (autor) ◆ poznámka: v Praze

Komentář k Aristotelovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

O Rádlovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Možný český příspěvek k budoucnosti Evropy
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno

Nietzsche, konec domluvy
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse s theology
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse o životním prostředí s Bedřichem Moldanem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Bedřich Moldan (účastník)

Diskuse s faráři
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse "Poslední Demínka"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Blíže neurčená přednáška na ETF UK
audio ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: datace: začátek března

1945
Pobožnost na text: Mat. 7,1–5.12
projev, česky, vznik: 9. 2. 1945 ◆ poznámka: Na 9. II. 45. Dorost

„Milí bratří a sestry…“
projev, česky, vznik: 27. 6. 1945 ◆ poznámka: Předneseno 27. června 1945 na společné schůzi vinohradské a žižkovské mládeže na Žižkově

O náboženské výchově
projev, česky, vznik: 5. 11. 1945 ◆ poznámka: Sdružení, 5. list. 45

1946
Masaryk myslitel. O jeho filosofii a náboženství (K 7. III. 1946)
přednáška, česky, vznik: 8. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno dne 8. března na schůzi středoškolského odboru Ymky

Biblická úvaha na text 1. Jan 2,24–7
projev, česky, vznik: 30. 9. 1946 ◆ poznámka: Přednesena na schůzce vinohr. Sdružení dne 30. září 1946

1947
Může nám bible pomoci v konkrétních rozhodováních? (3. otázka pro Oslo)
projev, česky, vznik: 17. 2. 1947 ◆ poznámka: Předneseno na schůzi Sdružení na Král. Vinohradech

1949
Filosofie a theologie
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: původně rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Cyklus o Emanuelu Rádlovi
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: květen–červen 1949 ◆ poznámka: podtitul: "na základě Úvodu k Dějinám filosofie"; přednášky pro SKAY; rukopisné poznámky

Jalovost kosmopolitismu
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 6. 1949 ◆ poznámka: rukopis; přednáška v Akademické YMCA

Čemu slouží věda
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 30. 12. 1949 ◆ poznámka: Přednáška pro středoškolskou konferenci Akademické YMCA ve Vrbně. Text poslán a přečten za mé nepřítomnosti (už nemocen). [pozn. aut.]

1957
Projev na celozávodní členské schůzi ROH v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie
projev, česky, vznik: 1957

Atomový věk, jeho nebezpečí i naděje
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 6. 1957 ◆ poznámka: pro přednášku v Kdyni 22. června 1957

1958
„Milí přátelé, soudruzi a soudružky…“
projev, česky, vznik: 24. 12. 1958 ◆ poznámka: proslov v závodním rozhlase Ústavu epidemiologie a mikrobiologie o Lionu Feuchtwangerovi

1959
Bůh a člověk (Několik poznámek k inkarnačnímu dogmatu, míněných na okraj)
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: únor 1959 ◆ poznámka: Upravený text poznámek, částečně přednesených u J. L. Hromádky dne 16. 2. 1959. – Pozn. aut.

1960
Stvoření světa a člověka
přednáška, česky, vznik: 1960/1970 ◆ poznámka: Návrh textu výkladu pro Nedělní školu na Gn 1,1–31; 2,1–3

Věda a víra
přednáška, česky, vznik: 12. 10. 1960 ◆ poznámka: referát holešovické mládeži [pozn. aut.]; skeny obsahují dopisy od organizátorů

„Sestry a bratří, vážení přátelé…“
projev, česky, vznik: 20. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 20. 10. 60 v Jirchářích; obsahuje odkaz na referát „Pierre Teilhard de Chardin“ ze 17. 10. 1960 v Plzni (i zde je tématem věda a víra)

1963
O myšlení předmětném a tzv. nepředmětném
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 11. 1963 ◆ poznámka: pro přednášku v Jirchářích (seminář 13. 11. 1963)

1964
Feuerbachova filosofie člověka
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 5. 1964 ◆ poznámka: Původně šlo o přednášku, k níž mne vyzval Dušan Machovec; publikaci mi pak nabídla redakce Dějin a současnosti, kde také text vyšel (pozn. aut.).
 • in: Dějiny a současnost 6, 1964, č. 7, s. 31–33
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 64–71

1965
Filosofie Pierra Teilharda de Chardin
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 2. 1965 ◆ poznámka: Předneseno 11. 2. 1965 na prvním jirchářském ekumenickém čtvrtku (panel spolu s Václavem Freiem, Jiřím Němcem a Janem Sokolem) – Pozn. aut.

Schweitzerova úcta k životu
| docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška, česky, vznik: 19. 3. 1965 ◆ poznámka: Nedokončeno. Mělo být předneseno na ekumenickém shromáždění, pořádaném ekumenickým a mírovým odborem pražského seniorátu na Vinohradech, dne 19. 3. 1965, nekonalo se.

Spinoza a Leibniz
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 5. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři z dějin filosofie v Jirchářích (pro mladší účastníky) v pondělí dne 24. 5. 1965. – Pozn. aut.

Církev a tradice
přednáška | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: přípravné poznámky k přednášce v Berlíně [pozn. aut.]; dokument obsahuje i německý překlad přípravy

Problém pravdy v české myšlenkové tradici
přednáška, česky, vznik: 22. 6. 1965 ◆ poznámka: Přednáška v Klubu čs. spisovatelů v úterý 22. června 1965 v 16.30 (pro Klub Tváře)

Filosofie a ekumenické hnutí
přednáška, česky, vznik: 6. 10. 1965 ◆ poznámka: Přednáška na semináři v Jirchářích 6. 10. 1965; nedokončeno (nalezeno jen prvních 9 stran)

1966
Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten? (Überlegungen zum Begriff der christlichen Tradition)
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 17. 1. 1966 ◆ poznámka: Původně (německy) předneseno v Berlíně 5. 6. 1965 pod názvem „Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten?“; redakci Communio viatorum odevzdáno 17. 1. 1966. Překlad do češtiny pořízen dodatečně (s malými úpravami) [pozn. aut.].
 • in: Communio viatorum 9, 1966, č. 1–2, s. 17–24

Umění a předmět
přednáška, česky, vznik: 20. 1. 1966 ◆ poznámka: Přednáška v Literárněvědné společnosti při ČSAV (Praha) na filos. fakultě 20. 1. 66

Dílo jako událost
| docx | pdf | html ◆ přednáška | článek, česky, vznik: 30. 1. 1966 ◆ poznámka: předneseno 30. 1. 1966 v pražské Redutě
 • in: Hudební rozhledy 23, 1970, č. 10–11, s. 498–500
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 63–69

Ideologie a kýč
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1966/1968 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: Referát v Redutě 4. 12. 1966 + přednáška v Oblastní galerii v Liberci 18. 5. 1967 (publikovaný text je rozšířenou verzí původního referátu)

Diskusní příspěvek k referátu Dr Sadka (o demytologizaci)
projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1966 ◆ poznámka: Proneseno dne 5. 12. 66 na semináři doc. Machovce (na filos. fakultě)

1967
Pobývání člověka na světě a umění
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 1. 1967 ◆ poznámka: Předneseno 8. 1. 1967 v Redutě; nedokončeno

Jaspers jako filosof
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 10. 1967 ◆ poznámka: Přednáška v Social. akademii (Radiopalác) 24. 10. 1967 (na výzvu organizátora celého cyklu o existencialismu, Milana Průchy). Po drobných úpravách (doplnění několika nových údajů) předneseno v Ústředním kulturním domě železničářů 2. 4. 1992 v rámci kurzu Akademie J. A. Komenského „Novověká filosofie“. Titulní strana rukopisu: „Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra. (Přednáška 24. 10. 1967 v Socialistické akademii – Radiopalác)“ Původně: Karel Jaspers. Filosofie a věda. Pojetí existence. Kritika náboženství. Transcendence a filosofická víra; ve Svazcích pro dialog vydáno jako: Přednáška z r. 1967.
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, s. 3–28 (vydáno jako „Přednáška z r. 1967“)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 145–163

Člověk a kosmos
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 11. 1967 ◆ poznámka: Přednáška 3. 11. 67 v Lounech. – Text byl připraven v listopadu 1967 pro Louny, resp. pro přednášku v Lounech; možná jsem kopii v Lounech nechal, ale zachován je v originále na 12 kroužkových listech, označených čísly 31 až 42 nahoře vlevo. – Pozn. aut.

O smyslu dějin (u Rádla)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 11. 1967 ◆ poznámka: Panelový příspěvek v Jirchářích dne 8. 11. 1967 (pozn. aut.).

1968
Víra a rozum
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1968/1970 ◆ poznámka: Social. akad. Měst. knihovna; jen body

Interpretation und Gestaltung der Weltwerklichkeit
seminář | výklad | přípravné poznámky, česky | německy, vznik: 31. 1. 1968 ◆ poznámka: Seminar über Hromádkas Theologie, Berlin 31. 1. 68 (Gossner-Mission)

Má v moderní církvi své místo liturgie?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 2. 1968 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: předneseno 12. 2. 1968 na večeru třicátníků v Nuslích [pozn. aut.]

Místo liturgie v moderní církvi
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1968 ◆ poznámka: Předneseno původně 12. 2. 1968 ve sboru ČCE na večeru 30tníků v Nuslích. Dostupné online: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20452 nebo http://scriptum.cz/soubory//scriptum/[node]/via_1969_01_ocr.pdf
 • in: Via: časopis pro teologii 2, 1969, č. 1, s. 10–13

Křesťanská existence a dialog (Filosofická /ontologická/ problematika v dialogu křesťanů s marxisty)
přednáška, česky, vznik: 12. 3. 1968 ◆ poznámka: Přednáška v Městské knihovně 12. 3. 1968; nedokončeno

Poselství evangelia
přednáška, česky, vznik: 8. 4. 1968 ◆ poznámka: projev na ustavující schůzi EHIS 9. 4. 1968 v Jirchářích; přednáška nemá autorem daný název; součástí skenů je i zvací dopis pro studenty EHIS, podepsaného Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Němcem a Josefem Bohumilem Součkem

Křesťané a společnost
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 9. 4. 1968 ◆ poznámka: Prohlášení na ustavující schůzi Ekumenického hnutí inteligence a studentstva 9. 4. 1968 (pozn. aut.)
 • in: Student 4, 1968, č. 22, s. 3 (29. 5.)

Přednáška na konferenci Socialistické akademie v Kroměříži
přednáška, česky, vznik: 28. 6. 1968 ◆ poznámka: přepis opraveného záznamu z magnetofonu [pozn. aut.]

Předpoklady ekumenické spolupráce
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 17. 9. 1968

1969
Filosofie českých dějin (Diskuse)
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 23. 4. 1969
 • in: Sociologický časopis 5, 1969, č. 5, s. 465–466
 • in: Miloš Havelka (ed.): Spor o smysl českých dějin 2: 1938–1989: posuny a akcenty české otázky, Praha: Torst, 2006, s. 193–194
 • in: Jan Patočka: Češi I. Práce publikované (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 12), Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 202–203

Existují „přirozená“ práva?
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1969 ◆ poznámka: Předneseno 5. 12. 1968 na Celostátní konferenci k ochraně lidských práv. Nad Všeobecnou deklarací lidských práv vydanou v Horizontu a v Mladé frontě.
 • in: Tvář [4], 1969, č. 3, s. VII–VIII (příloha – Společnost) (březen)

Ludwig Feuerbach – kritika náboženského odcizení
přednáška, česky, vznik: 23. 11. 1969 ◆ poznámka: Soc. akademie, Měst. knihovna 24. 11. 1969; nedokončeno

Nepředmětné myšlení v antropologii a v ontologii („Nepředmětná ontologie“)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 8. 12. 1969 ◆ poznámka: Přednáška v brněnské pobočce Jednoty filosofické v pondělí, 8. 12. 1969. [pozn. aut.]; text nedokončen

1970
Víra a filosofie
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: datum označeno jako "18. 3."; v Památníku národního písemnictví, kde Hejdánek v té době pracoval

Filosofie v životě člověka a v dějinách
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1969/1970

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Dunaj" (palác Dunaj na Národní třídě, kde Hejdánek pracoval koncem 70. let jako topič)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie I]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie II]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie III, LvH o vězení]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [o reflexi]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Diskuse o Patočkovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

1972
Diskuse o tématu přirozeného světa
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1972 ◆ poznámka: u Jiřího Němce

Předběžný pokus o rekonstrukci závěrečné řeči na zasedání senátu Nejvyššího soudu o odvolání Jana Duse a Ladislava Hejdánka dne 6. 9. 1972
projev, česky, vznik: nedatováno, zřejmě září 1972

1973
Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1973

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 5. 1973, Jiří Němec (účastník)

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1973, Jiří Němec (účastník)

Diskuse s faráři Nové orientace na faře v Prosetíně (u Šimsů)
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973

Diskuse v Prosetíně na faře
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973 ◆ poznámka: nejspíš diskuse v rámci Nové orientace; v Prosetíně, kde toho času působil farář Jan Šimsa

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nejspíš 21. 10. 1973, Bonaventura Bouše (autor)

1974
Rozhovor "in tre"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1974, Petr Rezek (autor), Jiří Němec (autor)

Rozhovor "in tre"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 6. 1974, Petr Rezek (autor), Jiří Němec (autor)

Diskuse o církvi
diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974, Bonaventura Bouše (spoluautor) ◆ poznámka: záznam z hovoru večer 1. 7. 1974 ve Slovenské: B-Bony [Bonaventura Bouše], J-Jarda [?], L-LvH [pozn. aut.]

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

1975
[bez názvu]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

[bez názvu]
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

Jan Patočka: Křesťanská víra a myšlení
audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: asi 1975, Jan Patočka (autor)

Jan Patočka: Arendtová On Violence
audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: asi 1975, Jan Patočka (autor)

Diskuse u Paloušů
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 30. 1. 1975 ◆ poznámka: nejspíš v Praze na Kampě

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem ve Vršovicích [o liturgii]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 24. 3. 1975, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: srv. myšlenkový deník z 26. 3. 1975

Rozhovor o filosofii
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 4. 1975 ◆ poznámka: Poznámka na kazetě: "přepsáno"

Debata ve Stavbách silnic a železnic
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 8. 1975

Filosofie pro naši dobu 1
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1975

Filosofie pro naši dobu 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1975

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 11. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [II. část]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [I. část]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

1976
Filosofie pro naši dobu 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 1. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–61

Filosofie pro naši dobu 4
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 2. 1976

Filosofie pro naši dobu 5
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1976 ◆ poznámka: kazeta 9–68

Filosofie pro naši dobu 6
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 3. 1976

Úvod do filosofie 1
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1976

Filosofie pro naši dobu 7
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi duben 1976

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 14. 9. 1976, Bonaventura Bouše (autor)

Diskuse o fenomenologii v Čechách
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 11. 1976

Úvod do filosofie 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 12. 1976

1977
O životě a smrti (biologicky)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 6. 1977

1979
Nepředmětné myšlení 1
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: kazeta nedatována, asi 25. 4. 1979

Nepředmětné myšlení 2
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 5. 1979

Nepředmětné myšlení 3
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 5. 1979

Věda jako problém
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 5. 1979 ◆ poznámka: kazeta 9–73

Nepředmětné myšlení 4
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1979 ◆ poznámka: kazeta 9–74

1980
Věda – víra – mýtus – vědomí
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 1980

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o čase
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

Diskuse o Rádlovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta, Milena Šimsová (autor), Jan Šimsa (autor)

Ad Eliade
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, možná 80. léta ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Vysočina"

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o pojímání předmětů jako objektů
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta, Jana Hejdánková (autor)

Pravda I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 5. 1980

Řeč II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 5. 1980

Vědomí III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 5. 1980 ◆ poznámka: pokračování a dokončení

Geneze vědomí I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 6. 1980

Geneze vědomí II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 6. 1980

Úroveň sociálních kontaktů II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 6. 1980

Osvětí, ad Buber I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 6. 1980

Hromádkovo pojetí pravdy
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 6. 1980

Problém tázání se II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 6. 1980

Problém tázání se III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 6. 1980

Vztah člověka k „čtvrtému"
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 9. 1980

Modlitba jako reflexe a cesta k reflexi
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 9. 1980

Otázka po arché
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 11. 1980

Otázka metafyzické zkušenosti
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1980

Událost II – diskuse (čas, zvnějšňování vnitřního atd.)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1980 ◆ poznámka: kazeta 9–132

1981
Struktura události 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi 12. 1. 1981

Nepředmětnost, reflexe, vnitřní jednání
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: nedatováno, asi únor 1981

Událost, subjekt, akce I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1981

Událost, subjekt, akce II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 2. 1981

Událost, subjekt, akce II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1981

Reflexe (pokračování)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 3. 1981

Reflexe u Feuerbacha (jen diskuse) I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 3. 1981

Ideologie jako falešné vědomí
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 3. 1981

O Rádlovi (četba – interpretace)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 5. 1981

Dějiny II (singularita)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 6. 1981

Dějiny III (filosofie dějin)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 6. 1981

Dějiny III (filosofie dějin – pokračování)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 6. 1981 ◆ poznámka: poslední výklad před prázdninami

Dějiny I (filosofie a umění)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 9. 1981

Dějiny II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1981

Dějiny III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1981

Dějiny IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 10. 1981

Dějiny V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 10. 1981

Dějiny I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1981

Dějiny VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 11. 1981

Filosofie a krize II (vnitřní krize filosofie)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 12. 1981

1982
Filosofie a její „základ"
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 1. 1982

Otázka po Bohu a atheismus I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 2. 1982

Věc a svět – diskuse
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 2. 1982 ◆ poznámka: kazety LVH8VA, LVH9VA

Otázka po Bohu a atheismus II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 2. 1982

Rozhovor o Lévinasovi („Bez identity")
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 2. 1982

Otázka po Bohu a atheismus III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 3. 1982

Theo de Boer – Lévinas A
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1982, Theo de Boer (autor)

Integrita v myšlení a životě 1
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1982

Integrita v myšlení a životě 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 4. 1982

„Ano–ne“ x „ani–ani“ (ad Koestler)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 4. 1982

Integrita v myšlení a životě 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 5. 1982

Struktura světa a nepředmětná skutečnost
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 5. 1982

Dějiny a „supersubjekty"
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 6. 1982

Věda a světový názor
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 10. 1982

Jsoucna, bytí a Bůh
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 10. 1982

O Cobbově studii
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 10. 1982

Theologie a filosofie
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 11. 1982

Kdo vlastně mluví, když je něco řečeno (ad S. IJsseling; Homér, proroci)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 11. 1982

Rozhovor o řeči (Heiddegger)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 12. 1982 ◆ poznámka: kazeta LVH18VA

Řeč
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 12. 1982

1983
Leibniz – Monadologie I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 4. 1983 ◆ poznámka: kazeta LVH10VA

Leibniz II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 5. 1983

Leibniz IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 6. 1983

Co je to myšlení
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 6. 1983 ◆ poznámka: náhradní program za zahraničního hosta, který nedorazil [pozn. aut.]

Představa, pojem atd. I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 9. 1983

Představa, pojem atd. II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 10. 1983

Jest jsoucnost
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 10. 1983

Jsoucnost a bytí
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 31.10.1983 ◆ poznámka: kazety LVH38VA, LVH39VA

Vnímání I
| docx | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 12. 1983

1984
Vnímání II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 2. 1984

Zkušenost I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 5. 1984

Zkušenost II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1984

Zkušenost III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4. 6. 1984 ◆ poznámka: kazeta LVH35VA

Poznání I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 6. 1984

Poznání II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 6. 1984

Apeiron a nicota
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.6.1984

Filosofická kosmologie 01
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16.9.1984

Filosofická kosmologie 03 (Pascal)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.10.1984

Filosofická kosmologie 04
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15.10.1984

Filosofická kosmologie 05 (Teilhard de Chardin)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.10.1984

Filosofická kosmologie 06
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5.11.1984

Filosofická kosmologie 07
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12.11.1984

Filosofická kosmologie 08 (Geneze)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26.11.1984

Filosofická kosmologie 09
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3.12.1984

Filosofická kosmologie 10
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17.12.1984

1985
Filosofická kosmologie 11 (Kauzalita)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7.1.1985

Filosofická kosmologie 12 (Kauzalita 2)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14.1.1985

O jsoucím a nejsoucím
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 1. 1985

Filosofická kosmologie 13 (Co je mimo univerzum)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28.1.1985

Přirozený svět - četba I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 2. 1985

Filosofická kosmologie 15
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.2.1985

Přirozený svět - četba II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 2. 1985

Filosofická kosmologie 16
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.2.1985

Filosofická kosmologie 17 (Logos 2)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 4.3.1985

Přirozený svět - četba III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 3. 1985

Filosofická kosmologie 18
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11.3.1985

Filosofická kosmologie 19
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.3.1985

Přirozený svět - četba IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 3. 1985

Filosofická kosmologie 20 (Dějiny 2)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25.3.1985

Filosofická kosmologie 21 (Filosofie a reflexe)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1.4.1985

Přirozený svět - četba V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 4. 1985

Přirozený svět - četba VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 4. 1985

Filosofická kosmologie 22 (Filosofie a dějiny)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22.4.1985

Filosofická kosmologie 23 (Dějiny a pravda)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29.4.1985

Filosofická kosmologie 24 (Theologický pohled)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6.5.1985

Přirozený svět – četba VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 5. 1985

Filosofická kosmologie 25 (JST)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20.5.1985

Filosofická kosmologie 26
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23.5.1985

Filosofická kosmologie 27 (JST)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27.5.1985

Přirozený svět - četba VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 5. 1985

Filosofická kosmologie 28
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24.6.1985

Přirozený svět - četba IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 6. 1985

Víra jako kosmický činitel I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 9. 1985

Přirozený svět B - četba I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 9. 1985

Víra jako kosmický činitel III
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 9. 1985

Víra jako kosmický činitel IV
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 10. 1985

Přirozený svět B - četba II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 10. 1985

Víra jako kosmický činitel V
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 11. 1985

Víra jako kosmický činitel VI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18.11.1985

Víra jako kosmický činitel VII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 02. 12. 1985

1986
Víra (diskuse s Janem Kozlíkem)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1986

Víra jako kosmický činitel VIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 1. 1986

Přirozený svět B - četba IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 1. 1986

Víra jako kosmický činitel IX
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 1. 1986

Přirozený svět B – četba V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 1. 1986

Víra jako kosmický činitel X
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 1. 1986

Víra jako kosmický činitel XI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 27. 1. 1986

Diskuse o povaze a smyslu filosofie
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 2. 1986

Přirozený svět B - četba VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 2. 1986

Přirozený svět B – četba VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 2. 1986

Víra jako kosmický činitel XII (Filosofická theologie)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 3. 1986

Víra jako kosmický činitel XIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 3. 1986

Přirozený svět B - četba VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 3. 1986

Kultura a moc
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 5. 1986

Neidentifikovaný bytový seminář
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: asi září 1986

Etika I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 9. 1986

Etika II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 9. 1986

Etika III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 9. 1986

Etika IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1986

Masaryk – filosof a dnešek
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: říjen 1986 ◆ poznámka: Příspěvek do samizdatového sborníku k 80. výročí úmrtí TGM; někým byl asi poslán jako příspěvek pro londýnskou konferenci o T. G. Masarykovi (podrobnosti neznám); péčí Viléma Prečana vyšel v anglickém překladu jako Masaryk as a Philosopher for Today (pozn. aut.).
 • in: Vzpomínka a výzva: sborník k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka, Praha: [s. n.], 1987, s. 62–74
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 253–260

Etika V (+ Václav Havel)
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1986

Etika VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 10. 1986

Etika VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1986

Etika VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 11. 1986

Etika IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 11. 1986

Etika X
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 24. 11. 1986

Etika XI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1986

1987
Diskuse o Chartě 77 [úkoly]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1987, Petr Uhl (autor) ◆ poznámka: v pražském bytě rodiny Hejdánků

Etika XII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 1. 1987

Etika XIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 1. 1987

Etika XIV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 2. 1987

Etika XV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 3. 1987

Etika XVI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 3. 1987

Etika XXI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 5. 1987

Etika XXII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 5. 1987

Etika XXIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 6. 1987

Ježíš z filosofického pohledu
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 6. 1987 ◆ poznámka: příprava viz Myšlenkové deníky z roku 1987

Filosofie po Marxovi
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 6. 1987 ◆ poznámka: přednáška v Pardubicích

Logika I [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 9. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika I
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 9. 1987

Projev na lánském hřbitově
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 13. 9. 1987 ◆ poznámka: Proneseno u hrobu Masarykových na hřbitově v Lánech 13. 9. 1987; text i s fotodokumentací vyšel jako samizdat (pozn. aut.).
 • in: Informace o Chartě 77 10, 1987, č. 12, s. 3–5 (vyšlo bez titulku)
 • in: Svědectví: čtvrtletník pro politiku a kulturu 21, 1987, č. 82, s. 273–276 (vyšlo jako „Masaryk a dnešek“)
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice 18, 1987, č. 6, s. 59–60 (vyšlo jako „Masarykův odkaz“)

Logika II
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 9. 1987

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 1
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 22. 9. 1987

Logika III
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 9. 1987

Logika IV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 10. 1987

Logika IV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 10. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 2
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 6. 10. 1987

Logika V
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 10. 1987

Logika V [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 10. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 3
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 10. 1987

Logika VI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 11. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika VI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 9. 11. 1987

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 4
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 11. 1987

Logika VII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 11. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika VII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 11. 1987

Logika VIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 11. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika VIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 11. 1987

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 5
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 12. 1987

Logika IX [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 12. 1987 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 12. 1987

1988
Logika X
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 1. 1988

Logika X [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 1. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 25. 1. 1988

Tomáš Garrigue Masaryk jako filosof
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 2. 2. 1988 ◆ poznámka: přednáška v Brně

Logika XII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 8. 2. 1988

Logika XII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 2. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 15. 2. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 6
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 2. 1988

O skutečnostech, které nejsou
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 2. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 7
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 1. 3. 1988

Křesťanství a filosofie
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 9. 3. 1988 ◆ poznámka: není jasné pro jakou příležitost předneseno

Logika XIV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 21. 3. 1988

Logika XIV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 3. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 3. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 28. 3. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 8
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 3. 1988

Logika XVI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 4. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XVI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 11. 4. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 9
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 12. 4. 1988

Logika XVII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 18. 4. 1988

Logika XVIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 2. 5. 1988

Logika XVIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 10
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 5. 1988

Logika XXI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XIX [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XIX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 23. 5. 1988

Logika XX [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 29. 5. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 30. 5. 1988

Logika XXI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 13. 6. 1988

Jaspers, Vernunft und Existenz (čtení) 11
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 6. 1988

Logika XXII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 9. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 9. 1988

Logika XXIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 9. 1988

Logika [událost, jsoucnosti, subjekt]
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: podzim 1988

Logika XXIV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 3. 10. 1988

Logika XXIV [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 10. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXV
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 10. 1988

Logika XXVI
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 7. 11. 1988

Logika XXVI [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 11. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXVII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 14. 11. 1988

Logika XXVIII [příprava]
skeny ◆ bytový seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 12. 1988 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Logika XXVIII
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 5. 12. 1988

1989
Politická filosofie I
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 09. 01. 1989

Politická filosofie II
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 16. 01. 1989

Politická filosofie III
bytový seminář, česky, vznik: 23. 1. 1989 ◆ poznámka: kazeta s nahrávkou je prázdná

Konec metafyziky a perspektiva nové
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

Smysl dějin – smysl v dějinách
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 2. 1989

Politická filosofie IV
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 06. 03. 1989

Politická filosofie V
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 20. 03. 1989

Politická filosofie VI
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 10. 04. 1989

Politická filosofie VII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 17. 04. 1989

Politická filosofie VIII
| docx | pdf | html | audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 29. 05. 1989

Politická filosofie IX
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 19. 06. 1989

Politická filosofie – závěr
audio ◆ bytový seminář, česky, vznik: 26. 06. 1989

Pojetí pravdy a budoucnost Evropy
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 28. 10. 1989 ◆ poznámka: Přečteno 3. 11. 89 jako příspěvek k mezinárodnímu semináři „Central Europe – Culture Perplexed“, Wroclaw 3.–5. 11. 1989

Filosofie a politika
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 18. 11. 1989 ◆ poznámka: přednáška v Pardubicích

1990
Pojetí národa a národnostní otázky u Emanuela Rádla
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: Vybráno z myšlenkových deníků z roku 1990.

Návrat do dějin a zítřek Evropy
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1990/1991 ◆ poznámka: přípravné body k zatím blíže neurčenému vystoupení

Antropologie filosofická
přednáška, česky, vznik: 1990/1993

Masaryk a Rádlovo pojetí pravdy
přednáška, česky, vznik: 1990/1995

La philosophie et la société - les obligations réciproques
fragment | přednáška, česky, vznik: nedatováno, 1990 ◆ poznámka: psáno pro: "COLLOQUE FRANCO-TSCHECOSLOVAQUE, Lundi 22 et mardi 23 octobre 1990, Service culturel de l´Ambassade de France"; není jasné, zda bylo předneseno

Rozhovor o socialismu, současných problémech a globalizaci
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Televizní pořad Sněží, o víře, náboženství atd.
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Panelová diskuse [ETF UK]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta, Milan Balabán (autor), Petr Pokorný (autor)

Descartes [ETF UK]
audio ◆ seminář, česky, vznik: LS 1989/1990

Filosofická propedeutika a filosofická politika [ETF UK]
audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: LS 1989/1990

Filosofická propedeutika a filosofická politika [FF UK]
audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: LS 1989/1990

Rozhlasová diskuse Výzvy přítomnosti [o svobodě]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Smrt v umění a v architektuře [AVU]
přednáška, česky, vznik: nedatováno, 1990/1992 ◆ poznámka: téma nejspíš vyžádáno studenty AVU [pozn. aut.]

Rozhlasová diskuse
audio ◆ diskuse, česky, vznik: asi 1990, Pavel Bratinka (účastník), Miloš Havelka (účastník), Jaroslava Pešková (účastník)

[Pravda u Jasperse]
| docx | pdf | html ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: nedatováno, 90. léta, Václav Němec (účastník) ◆ poznámka: z vystoupení na FF UK; zatím přepsáno jen kuse

Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

Neidentifikovaná přednáška [FF UK nebo ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1990

Věda jako problém
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 24. 1. 1990 ◆ poznámka: přednáška v Jirchářích; chybí část nahrávky

Projev na ustavující schůzi Jednoty filosofické
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 24. 1. 1990 ◆ poznámka: přípravné poznámky a koncept projevu: viz MD 1989.5 (89/612–620, 89/626)
 • in: Reflexe, 1990, č. 3, s. 10.2–5

Charta 77 dnes a zítra
projev, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 16. 3. 1990 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas, vysíláno 18. 3. 1990; příprava viz Myšlenkový deník z 16. 3. 1990
 • in: Týdeník Rozhlas — na týden od 2. 4. do 8. 4. 1990, 1990, č. 14, s. 2

Krize Charty 77?
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 18. 3. 1990 ◆ poznámka: projev na setkání signatářů Charty 77 18. 3. 1990 v Obecním domě v Praze
 • in: Lidová demokracie, 1990, č. 66, s. 1,4 (19. 3.; výňatek)
 • in: Lidové noviny — 24.03.1990, Praha: Lidové noviny, 1990, č. 23, s. 2 (výňatek)

Projev na první valné hromadě Jednoty filosofické
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 22. 3. 1990
 • in: Reflexe, 1990, č. 3, s. 10.5–10

Reflexion des Glaubens als eine philosophische Aufgabe
| docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 7. 5. 1990 ◆ poznámka: Přednáška na pozvání Universitätsseelsorge Wien, Bereich Votivkirche v rámci semináře na 2. Internationales Begegnungswochendes 11.–12. 5. 1990 ve Vídni
 • in: Denkanstöße, München / Zürich: Piper, 1990, č. 3, s. 91–98
 • in: Begegnung mit Menschen, die Mut zur Hoffnung haben, Wien, 1990, s. 11–19

Meontologische Probleme der Struktur des in wahrem Sinne „Seienden“
| docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: květen 1990 ◆ poznámka: Přednáška (neuskutečněná) pro Institut für Philosophie der Universität Wien, která měla proběhnout 9. 5. 1990 (srov. též přípravné poznámky v myšlenkovém deníku z 5. 5. 1990, 90/511)

Odpovědnost
článek | přednáška, anglicky | česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: předneseno 6. 9. 1990; přeloženo 28. 10. 1990 (do češtiny) na urgenci dr. Baranové [pozn. aut.]; nedokončeno

Intelektuál a obec
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně 21. 10. 1990 ◆ poznámka: Všech 5 listů (děrných) francouzského textu nese datum 21.X., ale bez roku. Snad šlo už o r. 1990. (Na 4. listu vzadu jsou mou rukou poznámky z diskuse v Paříži, svolané Asociací Jana Husa.) [pozn. aut.]

Collogne
audio ◆ diskuse, francouzsky, vznik: 22. 10. 1990 ◆ poznámka: v rámci zatím blíže neurčené konference

Umělecké dílo [AVU]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1990 a letní semestr 1991

1991
Pravda a dějiny: k otázce kořenů dnešního evropanství
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: Spojení článků (původně rozhlasových přednášek) „Vítězí pravda v dějinách?“ a „Pravda vítězí v dějinách!“

Filosofie existence, existencialismus
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: pro studenty AVU

Kosmická dimenze a přirozenost člověka
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 2, s. 29–33

Čí je pomsta a odplata
| docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 1991, Antonín Přidal (tazatel), Martin M. Šimečka (autor), Otta Bednářová (autor), Jan Sokol (autor), Zdeněk Kessler (autor), František Lízna (autor)
 • in: Moravské noviny, 1991, s. ? (14. 3.)

Národ v době konce ideologií
přednáška, česky, vznik: 1991?

Věda, školy a budoucnost
skeny ◆ projev, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: Podklady pro vystoupení v Československém rozhlase

Filosofická antropologie [FF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 1991

Filosofická antropologie [FF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1991 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Lidská práva
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1991

Dění, jsoucno-událost, reaktibilita [AVU]
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 2. 1991

Filosofie [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: 26. 2. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

Ideologie [AVU]
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi březen 1991

Náboženství [AVU]
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 3. 1991

Úvod do filosofie [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1990/1991

Víra [AVU]
skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 3. 1991 ◆ poznámka: přednáška na AVU 12. 3. 1991

Lidská práva
skeny ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 3. 1991 ◆ poznámka: Příprava na diskusi v rozhlase; neuveřejněno. [pozn. aut.]

Emanuel Rádl
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: březen 1991 ◆ poznámka: přednáška na 13. 3. 1991

Pravda [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: duben 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas - zřejmě dvě části; viz také Myšlenkový deník z roku 1990

Pravda v české myšlenkové tradici
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 11. 4. 1991 ◆ poznámka: Přednáška v Polském kulturním středisku 11. 4. 1991
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 3, s. 32–36

Filosofie a theologie [ETF UK]
| docx | pdf | html | skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1990/1991 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Filosofie a theologie [ETF UK]
audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1990/1991

Tvořivost a „nové“ [AVU]
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 4. 1991

Finalita [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: 18. 4. 1991

Čas a prostor [AVU]
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 4. 1991

Umění a mravnost [AVU]
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 4. 1991

Zur Frage der Struktur der moralischen Situation
| docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 1. 5. 1991 (?) ◆ poznámka: Příspěvek na sympozium „Návrat etiky“, Bechyně 1.–5. 5. 1991 (pozn. aut.).

Humanismus [AVU]
| docx | pdf | html ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1991

Co se rozumí vztahem? [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html | skeny ◆ projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 6. 1991 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: pro Československý rozhlas; vysíláno 5. 6. 1991

Hodnoty [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: 3. 6. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

Co se rozumí vztahem? [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html | audio ◆ projev, česky, vznik: 5. 6. 1991, Jiří Zajíc (redaktor) ◆ poznámka: pro Československý rozhlas, stanice Vltava

Filosofická logika [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: 16. 6. 1991 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

Méontologie
přednáška, česky, vznik: červenec 1991 ◆ poznámka: Sázava – 4.–5. 7. 1991

Überlegungen zu einigen fundamentalen ethischen Fragen
| docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 5. 9. 1991 ◆ poznámka: Pfarrkonvent des Dekanats Herrenberg in Prag – 5. 9. 1991

Patočkovo kritické vidění Masaryka
| docx ◆ přednáška, česky, vznik: 14. 9. 1991 ◆ poznámka: Původně objednáno děkanem FF UK do připravovaného sborníku, který pak po jistém váhání a nedostatku dalších příspěvků nevyšel (pozn. aut.).
 • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, s. 4.1–16 (říjen)
 • in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [Letní školy slovanských studií], Praha: Filozofická fakulta UK, 1997, s. 224–235
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 274–290

Barthovo pojetí nicoty [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 1991/1992

Fysis [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1991/1992

Víra a myšlení [FF UK]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1991–1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: přípravné poznámky nejsou ke všem přednáškám

Víra a myšlení [FF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 1991–1992

Struktura uměleckého díla
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1991 ◆ poznámka: pro studenty DAMU

K Rádlovu pojetí národa
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 20. 10. 1991 ◆ poznámka: Přednáška v rozhlase 20. 10. 1991

Projev na Václavském náměstí k výročí 28. října
projev, česky, vznik: 28. 10. 1991

Trest jako symbol
fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 30. 10. 1991 ◆ poznámka: asi přednáška, soudě podle formy přípravných bodů

O skutečnostech, které „nejsou“
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 11. 1991 ◆ poznámka: pro studenty AVU (z širšího cyklu přednášek)

Filosofie a vědy
přednáška, česky, vznik: 19. 12. 1991 ◆ poznámka: seminář na MFF UK 19. 12. 1991 v 18.15, posluchárna T2

Diskuse o státu a národě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1992, Jan Sokol (autor), Zdeněk Pinc (autor), Jiří Zajíc (redaktor) ◆ poznámka: záznam z rozhlasové debaty

1992
J. B. Součkova filosofie a její antropologické důsledky
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: Body k diskusnímu příspěvku na fakultní konferenci (1992), která měla připomenout J. B. Součka – jako samostatný text nebyly zpracovány (pozn. aut.).

Karl Barth a sociální otázka
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 18. 3. 1992 ◆ poznámka: Přednáška v Masarykově dělnické akademii 18. 3. 1992

Hegelova filosofie náboženství
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1992-1993

Příroda - člověk - svět
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1992

Úvod do filosofie [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1990/1993

Philosophy and nationalism
skeny ◆ přednáška, anglicky, vznik: 9. 5. 1992 ◆ poznámka: Přednáška na symposiu „Universality and Particularism“ v Lovani 9. 5. 1992
 • in: Tijdschrift voor Filosofie 55, 1993, č. 1, s. 1–12

Einige Bemerkungen zu einer Tradition der Wahrheitsauffassung in der tschechischen Denksgeschichte und zu deren akutellen Tragweite
přednáška, německy, vznik: 1992 ◆ poznámka: v záhlaví textu uvedeno "Vídeň '92"; skeny obsahují dvě verze textu

Zur Geschichte einer tschechischen Entwicklung nichtgriechischer Tradition der Wahrheitsauffassung
přednáška, německy, vznik: 1992 ◆ poznámka: Bonn ’92

Filosofie logu, filosofie fysis [FF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 1992

Co se rozumí vírou? [filosofický slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Pravda v české myšlenkové tradici [FF UK]
audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1992

Filosofie logu, filosofie fysis [FF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Jaspers jako filosof
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1992

Co se rozumí smyslem? [rozhlasový slovník]
audio ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Co se rozumí vírou? [filosofický slovník]
audio ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Co se rozumí smyslem? [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: asi 1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Der Glaube und die Zukunft. Zur Frage der nichgegentständlichen Intentionalität
přednáška, německy, vznik: 6. 1. 1992 ◆ poznámka: pro Amsterdam, Dies academica

Modernität und die Aussichten einer „postmodernen“ Philosophie
přednáška | přípravné poznámky, německy, vznik: 4. 1. 1992 ◆ poznámka: Amsterdam, Fakultät – 10. 1. 1992

Křesťanství: náboženství, nebo víra?
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 21. 1. 1992 ◆ poznámka: přednáška zřejmě pro Evangelickou církev Braník

Úzkost jako archaický relikt
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1. 2. 1992 ◆ poznámka: předneseno v Městské knihovně v Praze 1. 2. 1992
 • in: Psychoterapie. Sborník přednášek I, Praha: Triton, 1992, s. 23–29

Filosofie na konci modernity
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: únor 1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: Přednáška v Jednotě filosofické 4. 2. 1992

Fenomén nacionalismu a mondializace kultury
přednáška, česky, vznik: 12. 2. 1992 ◆ poznámka: EKK, 12. 2. 1992

Svoboda, demokracie a pravda
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 2. 1992

Čas jako theologický a filosofický problém [ETF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1992

Pravda a problém nepředmětnosti
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 22. 2. 1992 ◆ poznámka: Přednáška při profesorském řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Pravda a demokracie
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26. 3. 1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Víra v Novém zákoně [diskuse s Petrem Pokorným na ETF]
diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 4. 1992

Demokracie jako tyranie většiny?
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: duben 1992 ◆ poznámka: původně jako přednáška pro Symposium "Alexis de Tocqueville a nové formy demokracie" (13.-14. 4. 1992, Karolinum, malá aula)
 • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, s. 10.1–5

Naděje [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 16. 4. 1992 ◆ poznámka: pro Československý rozhlas

Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 4. 1992 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: pro vinohradský sbor ČCE

Sexualita z filosofického hlediska
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 27. 4. 1992 ◆ poznámka: pro studenty AVU

Spirituality and Commitment
přednáška | přípravné poznámky, anglicky, vznik: 4. 5. 1992 ◆ poznámka: Přednáška v Chotěboři 4. 5. 1992; součástí skenů je i zvací dopis podepsaný Monikou Kittovou

O významu a důležitosti idejí (národ a nacionalismy)
přednáška, česky, vznik: 11. 5. 1992 ◆ poznámka: ThF, 11. 5. 92

Tyrannie de la majorité comme une des vices de la démocratie et l’importance de l’avenir
| docx | pdf | html ◆ přednáška, francouzsky, vznik: květen 1992 ◆ poznámka: příspěvek na mezinárodní konferenci „Démocratie et révolution chez Tocqueville“ v Bukurešti 21.–23. 5. 1992

Smíření [rozhlasový slovník]
skeny ◆ projev, česky, vznik: 25. 5. 1992 ◆ poznámka: pro rozhlasový cyklus "Filosofický slovník" (redaktor Jiří Zajíc)

Metafyzika, hodnoty, křesťanství
přednáška, česky, vznik: 27. 8. 1992 ◆ poznámka: Sympozium Kroměříž, 26.–29. 8. 1992

Filosofická etika [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993

Hegelova filosofie náboženství [ETF UK]
skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1992-1993

Trest smrti
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 10. 1992 ◆ poznámka: Původně přednáška v Jilemnici 3. 10. 1992; následně předneseno pro studenty AVU v rámci cyklu "Vybrané kapitoly z filosofie".

Hegel a Patočka
seminář, česky, vznik: zimní semestr 1992/1993 ◆ poznámka: pro studenty FF UK

Vybrané kapitoly z filosofie umění [úvod] [AVU]
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 10. 1992

Europa in der künftigen Welt und die Wahrheitsfrage
přednáška, německy, vznik: říjen 1992? ◆ poznámka: přednáška pro II. kongres "Evropská kultura" ve španělské Pamploně 28. 10. 1992

Může být umělecké dílo "aere perennius"? [AVU]
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 11. 1992

1993
Der Umbruch als Memento und Herausforderung
| docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 25. 6. 1993 ◆ poznámka: Přednáška pro seminář dr. Milana Průchy ve Freie Universität v Berlíně 25. 6. 1993

Přelom jako memento a výzva
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1993/2016 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Přednáška pro seminář dr. Milana Průchy ve Freie Universität, někdy 1993 (během pobytu ve Wissenschaftskollegu). Dodatečně (s malými úpravami) přeloženo autorem 7. 7. 2016.

Hodnoty dnes
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1993-1994 ◆ poznámka: Ad: Římský klub 1. 12. 1993 (pozn. aut.).

Rozum v dějinách I [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1992/1993

Über das Nicht-sein der Wahrheit. Zur Frage der Nicht-gegenständlichkeit und deren „Ortes“
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, německy, vznik: 6. 5. 1993 ◆ poznámka: Ursprünglich im Wissenschaftskolleg zu Berlin am 6. Mai 1993 als Vortrag gehalten (pozn. aut.).
 • in: Martin Prudký (ed.): Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag, Praha – Kampen: OIKOYMENH – Kok, 1995, s. 276–293

Debata o pravdě
| docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 31. 5. – 3. 6. 1993, Václav Bělohradský (autor) ◆ poznámka: Příloha bakalářské eseje Dušana Brinzanika (Fakulta humanitních studií) „O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského“ z roku 2000. Přepis pořídil Dušan Brinzanik.
 • in: Dušan Brinzanik: O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského — 2000, 2000

Menschliche Identität in der Situation der sg. Totalität
přednáška, německy, vznik: 15. 6. 1993 ◆ poznámka: Přednáška v Berlíně na pozvání Bedřicha Loewensteina (15. 6. 1993)

Is a New Germany possible in an Old Europe
přednáška | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 28. 8. 1993 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost vzniklo

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 1993-1994

Rozum v dějinách II [FF UK]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Whitehead – Immortality (četba a interpretace)
seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ poznámka: Hejdánkovy kusé poznámky, skeny obsahují stručné zápisky Václava Tollara

Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison [ETF UK]
přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: 1993/1994

Kantova filosofie náboženství [ETF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

Immanuel Kant: Prolegomena aj. [ETF UK]
seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

Rozum v dějinách II [FF UK]
audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]
audio ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: ZS a LS semestr 1993/1994 ◆ poznámka: zvukový záznam přednášek ze zimního i letního semestru (zaznamenal tehdejší student Pavel Tachecí); skeny obsahují zápisky Pavla Tachecího i Václava Tollara

O skutečnostech, které „nejsou“
| docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 5. 10. 1993 ◆ poznámka: Pro Český rozhlas, vysíláno. Natočeno 20. 1. 1994.

Aisthesis a Fainomena [AVU]
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26. 10. 1993

Rádlovo pojetí pravdy v souvislosti s tradicemi a budoucností evropského myšlení
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 13. 11. 1993 ◆ poznámka: pro "Žižkov I - sbor Českobratrské církva evangelické"

Čas jako filosofický problém [AVU]
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 11. 1993

Křesťan a politika z pohledu filosofie
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 27. 11. 1993 ◆ poznámka: Rychnov nad Kněžnou – 27. 11. 1993

Pravda a pravdy
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 12. 1993 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

Emanuel Rádl
projev, česky, vznik: prosinec 1993 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Systém a systematičnost [AVU]
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 12. 1993

1994
Jan Patočka
projev, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas při příležitosti Patočkových nedožitých 93. narozenin

Český negativní platonismus: Rádl a Patočka
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: Redakčně upravený text přednášky, která byla proslovena 9. 3. 1994 na půdě Jednoty filosofické v Praze.
 • in: Reflexe, 2016, č. 50, s. 5–10

Český negativní platonismus: Rádl a Patočka
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1994 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: Přípravné body k přednášce v Jednotě filosofické 9. 3. 1994.

Umění a umělecké dílo [AVU]
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 1. 1994

Život jako dluh a splácení
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

O nespokojenosti pravé a nepravé
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: pro Český rozhlas

O nespokojenosti pravé a nepravé
audio ◆ projev, česky, vznik: 17. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Svět našeho života
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 20.1.1994 ◆ poznámka: Vysíláno rozhlasem. Natáčení – 20. 1. 1994

Reflexe jako nový počátek
| docx | pdf | html | skeny ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Reflexe jako nový počátek
audio ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Dialog jako převratné setkání
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 20. 1. 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

K čemu je filosofie?
projev, česky, vznik: únor 1994 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Pravidla hry a mravní normy
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 2. 2. 1994 ◆ poznámka: Vysíláno rozhlasem 2. 2. 1994 ve dvou částech: Je život hrou? a Pravidla hry a mravní normy
 • in: Křesťanská revue 61, 1994, č. 7, s. 183–186

Rozum v dějinách III [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1993/1994

Co to je filosofie a jaké je její poslání II [FF UK]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1993/1994 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Víra a nihilismus
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 21. 3. 1994 ◆ poznámka: body k přednášce v Liberci 21. 3. 1994

Funkce reflexe ve vědě a úkol filosofie
přednáška, česky, vznik: duben 1994 ◆ poznámka: původně vystoupení při jakési příležitosti: „6.–7. 4. 1994 v Třešti“

Remytizace LOGU a ideologie
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 13. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

Víra a filosofie
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Liberec

Myšlenkové a duchovní předpoklady demokracie
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 4. 1994 ◆ poznámka: přednáška v rámci jarního retreatu Akademické YMKY v Herlíkovicích (30. 4. – 1. 5. 1994)

Filosofie jako reflexe vědy [Jednota filosofická]
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 20. 5. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Jednotu filosofickou v Karlových Varech

Četba vybraných textů [FF UK]
seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: semestr 1994/1995 ◆ poznámka: profilový seminář

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 1994-1995

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1994-1995 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]
skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Úvod do filosofie (pro nefilosofy) [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995

Pravda a subjekt v české myšlenkové tradici [FF UK]
audio ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995 ◆ poznámka: nahrávka tehdejšího studenta Pavla Tachecího

Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
skeny ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
audio ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1994/1995

Myšlenka vítězné pravdy jako perspektiva pro Evropu
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 10. 1994
 • in: Veritas vincit – Pravda vítězí: symposium: Praha 20. X. 1994, Praha: Koniasch Latin Press, 1995, s. 12–15

Víra a myšlení
přednáška, česky, vznik: listopad 1994 ◆ poznámka: Přednáška pro Křesťanskou akademii v Karlových Varech.

Co to je "skutečnost" [AVU]
skeny ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 11. 1994

Příroda
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 11. 1994 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

1995
Filosofie jako reflexe [FF UK]
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: zimní semestr 1995/1996 ◆ poznámka: Text přednášky na FF UK ze zimního semestru akademického roku 1995/96 není kompletní.

Úvod do problematiky nepředmětnosti [FF UK]
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 1994–95 ◆ poznámka: Profilový seminář na Filosofické fakultě University Karlovy v akademickém roce 1994/95.

Člověk ve filosofickém pohledu
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1995 ◆ poznámka: Není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala.

Rozum, nerozum a evropanství
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 1. 1995 ◆ poznámka: Texty pro rozhlas – „Reflexe“; natáčeno a vysíláno v 4. ledna 1995. Později – v létě – opakováno (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 6, s. 144–149 (I. část)
 • in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 7, s. 175–180 (II. část)

Filosofie a víra
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 8. 2. 1995 ◆ poznámka: "přednáška pro Maďary - 8. 2. 1995, 11.00" [pozn. aut.]

Morální stav české společnosti
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 20. 2. 1995 ◆ poznámka: přednáška pro Masarykovu dělnickou akademii

Nic(ota), vznikání, reaktibilita [AVU]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: letní semestr 1994/1995

Svoboda společenská
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, zřejmě 31. 3. 1995 ◆ poznámka: přednáška v Českých Budějovicích

Vztah theologie a filosofie – jen „partnerské“ disciplíny?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: Běleč nad Orlicí, 9.–11. 6. 1995 (ETF)

Je negativní platonismus dostatečnou kritikou tzv. metafyziky?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: červenec 1995 ◆ poznámka: pro setkání "Prokopios" na Sázavě, konaného ve dnech 10.-12. 7. 1995

Co to je filosofie?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 31. 8. 1995 ◆ poznámka: Přednáška v Rožmitále; autorova poznámka: "soustředění začínajícího 1. ročníku a částečně 2. ročníku", není jasné, jestli šlo o studenty ETF nebo FF.

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 1995-1996

Bližní jako subjekt (sociální dimenze víry) [ETF UK]
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1995/1996

Úvod do filosofie (pro nefilosofy) [FF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1995/1996

Projev při imatrikulaci při příležitosti imatrikulace studentů ETF UK
projev, česky, vznik: 10. 10. 1995 ◆ poznámka: v Karolinu

Budoucnost vztahů mezi Čechy a Němci
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 10. 1995 ◆ poznámka: přednáška v Kučkově mlýně, Čistá u Rakovníka, 27. 10. 1995; původní nadpis německy "Die Zukunft der Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen"

Víra jako životní styl
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 11. 1995 ◆ poznámka: přednáška pro studenty VŠCHT

Balabán, Milan / Pokorný, Petr: Jircháře
audio ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: 14. 11. 1995, Petr Pokorný (přednášející), Milan Balabán (přednášející)

Šance a rizika svobody
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 17. 11. 1995 ◆ poznámka: Přednáška v Ústí nad Labem 17. 11. 1995.

Svoboda a její rizika
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2. 12. 1995 ◆ poznámka: "V sobotu dne 2.12.95 v 9.00 na stanici metra Roztyly, kde bude čekat a doveze mne na místo (Liberečáci)" [pozn. aut.]

1996
Charta 77, reformní komunisté a ideologie restaurace
projev, česky, vznik: 1996 ◆ poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
 • in: Česká Metanoia 7, Praha: Metanoia Press, 1996, č. 12–13, s. 43–46

Evropská integrita jako dialog
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: září 1996 ◆ poznámka: Předneseno na symposiu „Identita, integrita a integrace“ 28. 9. 1996 v Praze
 • in: Křesťanská revue 64, 1997, č. 1, s. 5–8
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 30–35
 • in: Šimona Löwensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein (zum nichterreichten neunzigsten Geburtstag), Kulmbach: Nakladatelství a knihkupectví Šabat, 2019, s. 114-133 (vyšlo pod názvem Evropa a evropanství / Europa und das Europäertum)

O smrti
audio ◆ přednáška, česky, vznik: květen/červen 1996 ◆ poznámka: vysokoškolská přednáška, není jasné, jestli na FF UK nebo ETF UK

Filosofie jako "pomocná věda"?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 6. 1996 ◆ poznámka: nejspíš pro studenty ETF UK, setkání v Heřmani 14.-16. 6. 1996

Kritické poznámky k tomu, co lze vidět
přednáška, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 25. 6. 1996 ◆ poznámka: Není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala, podle všeho se odehrála někde v Praze na Palmovce.

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1996-1997

Ježíš - filosofický pohled (a kritika mýtu)
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 11. 1996 ◆ poznámka: přednáška v Brně

1997
Konvence a konsensus ve filosofii
přednáška, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1997 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala

Fenomén Charty 77 a dnešek
| docx | pdf | html ◆ článek | projev, česky, vznik: 10. 1. 1997 ◆ poznámka: Předneseno na slavnostním zasedání vědecké rady UK, věnovaném 20. výročí vzniku Charty 77, 10. 1. 1997 v 10.00 v Betlémské kapli v Praze.
 • in: Křesťanská revue 64, 1997, č. 2, s. 33–35
 • in: Protestant, 1997, č. 2, s. 1–12

Víra a její reflexe [ETF UK]
seminář, česky, vznik: letní semestr 1996/1997

Marxismus jako hereze
přednáška, česky, vznik: 10. 5. 1997 ◆ poznámka: přednáška v Heřmani pro Akademickou YMCA

Několik myšlenek o svobodě
přednáška, česky, vznik: 13. 5. 1997 ◆ poznámka: pro "Žižkov I - sbor Českobratrské církva evangelické"

K problému křesťanskosti filosofie [ETF UK]
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 5. 1997

Filosofie jako poslání
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 5. 1997 ◆ poznámka: přednáška na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Platónův „mýtus o jeskyni“
skeny ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 6. 1997 ◆ poznámka: přednáška pro studentské sdružení Škola Aria

Méontologie pravdy (Příspěvek k přípravným krokům)
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 16. 6. 1997 ◆ poznámka: „Pro husitské studenty, Roháčova 66, P.3“ (přednáška)

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1997-1998

Denken und Handeln. Zur Meontologie der Wahrheit
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, německy, vznik: 13. 10. 1997 ◆ poznámka: přednáška na půdě ETF, "pro Holanďany" [pozn. aut.], zřejmě mimořádná přednáška [pozn. red.]

Filosofická theologie: filosofická christologie [ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 11. 1997

Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
projev, česky, vznik: 3. 12. 1997, Pavel Kouba (autor) ◆ poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR
 • in: Reflexe, 1998, č. 18, s. 9.1–2

1998
Křesťan a politika
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1998 ◆ poznámka: "27. 5. 1998 chvíli po mém příjezdu do Písku (asi v 13.30) zavolal Karel Floss z Prahy (mluvil předtím s Hedou, ta mu dala číslo) a přemluvil mne, abych přišel 23.6. ve 14.00 do senátu, kde bych asi 30minutovým projevem uvedl diskusi o křesťanství v politice a o politice v křesťanství. Nakonec jsem slíbil. (Dodatečně jsem se dozvěděl, že koreferáty budou mít Halík a Trojan.)" [pozn. aut.]

Philosophy - Introductive lectures [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek | fragment | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 1998-1999 ◆ poznámka: poznámky jsou velmi kusé

Pravda, víra a reflexe
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1998-1999

O potřebě nového filosofického založení myšlenky lidských práv
přednáška, česky, vznik: květen 1998 ◆ poznámka: Zatím se nepodařilo zjistit, pro koho a co byla přednáška určena.

Skutečnosti, které „nejsou“
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 15. 6. 1998 ◆ poznámka: Přednáška v Masarykově dělnické akademii 15. 6. 1998

Inkarnace ve filosofickém pohledu
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 6. 1998 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA, Na Poříčí v Praze (16. 6. 1998)

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1998-1999

Česká státnost, kritické poznámky
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 10. 1998 ◆ poznámka: Národní muzeum, Matice česká

Filosofie a víra
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 19. 11. 1998 ◆ poznámka: nejspíš pro přednášku v Kutné Hoře

1999
Pravda, víra a rozum [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1999

Narativita a pojmovost [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1999-2000

O evropskou identitu [ETF UK]
přednáška | přípravné poznámky, česky | anglicky, vznik: 1. 2. 1999 ◆ poznámka: "Pro Angličany, ETF 1.2.99" [pozn. aut.]

Svět jako filosofický problém
přednáška, česky, vznik: duben 1999 ◆ poznámka: přípravné body k vystoupení pro Akademickou YMKU 6. dubna 1999

Evangelium pro tzv. inteligenci
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 4. 1999 ◆ poznámka: poznámky pro vystoupení na bratislavské konferenci

Metafyzika [ETF UK]
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 20. 4. 1999 ◆ poznámka: záskok za Jana Kranáta, přednáška pro 1.–3. ročník

Domov, občanská společnost a nezajištěnost
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1. 6. 1999 ◆ poznámka: Posláno jako přednáška pro psychoterapeuty v červnu 1999 (pro onemocnění jsem nepřijel) [pozn. aut.].
 • in: Evangelický kalendář 2001, Praha: Kalich, 2000, s. 13–20 (vyšlo bez konce v hranatých závorkách)

Demokracie a náboženství
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 6. 1999 ◆ poznámka: diskusní seminář, pořádaný Ústavem TGM dne 3. 6. 1999 [pozn. aut.]

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 1999-2000

Normalita 1
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 10. 1999 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

Pravdivost ve vědě a filosofii
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: nedatováno, zřejmě listopad 1999

Základní problémy „ekologického“ přístupu ke světu [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 4. 11. 1999 ◆ poznámka: Výklad pro studenty ETF, v Praze dne 4. 11. 1999 v 17.00 (pozn. aut.).

Na hraně [Česká televize]
diskuse, česky, vznik: 20. 12. 1999, Ivan M. Havel (autor)

2000
Heideggerův dopis Beaufretovi
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: 2000-2001

Normalita 2
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 2. 2000 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

Umělecké dílo jako fenomén [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: letní semestr 1999/2000 ◆ poznámka: Poznámky k přednáškám na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru roku 2000. Celkem šlo o čtrnáct dvouhodinových přednášek. [pozn. aut.]
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 91–106

Několik vystoupení v Břeclavi
diskuse | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2.-5. 3. 2000 ◆ poznámka: Několik vystoupení v Břeclavi 2.-5. 3. 2000. 2. 3. čtvrtek večer 18.00 "Celoživotní zkušenosti s knihou Jób" (biblická hodina). 3. 3. pátek dopoledne (8.45) "Technické myšlení v dalším tisíciletí a globalizace" (4. ročník průmyslovky); dopoledne (10.45) "Globalizace světa" (4. ročník gymnázia). 4. 3. sobota večer (18.00) "Rozum nebo víra?" (pro sbor i pro veřejnost). 5. 3. neděle dopoledne (8.45) kázání - Job 4,18 a 15,15; neděle dopoledne (10.00) beseda u kávy "Církev a současné myšlení".

Kázání [výklad části Joba]
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 3. 2000 ◆ poznámka: nedělní kázání / výklad v kostele sv. Petra v Brandýse nad Labem 19. 3. 2000

Rádlův život
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2000 ◆ poznámka: panelová diskuse na ETF UK, 11. 5. 2000 (Klub Emanuela Rádla - Doležal); další účastníci, mimo jiné: Vl. Rádl, Jan Šimsa, Jiřina Šiklová

„Vzpomínáme-li dnes…“ [projev k 93. výročí narození Jana Patočky]
projev, česky, vznik: 1.6.2000

V jakých podobách promlouvá pravda a jaké podoby může mít vítězství pravdy?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 8. 2000 ◆ poznámka: přednáška v Bohosudově pro studentské sdružení Škola Aria

Lidská práva a filosofický problém „humanismu“ [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: zimní semestr 2000/2001 ◆ poznámka: ETF 2000–01, zimní. ETF, 11. 10. 2000, st. 11.00–12.30, D E, S1 (pozn. aut.).

Was ist wahr?
| docx | pdf | html ◆ přednáška, německy, vznik: 1. 12. 2000? ◆ poznámka: Předneseno v Mühlheimu na Evangelické akademii. Tagung 1.–3. 12. 2000. Mit dem heutigen Wissen den Glauben denken (10). Wirklichkeit und Wahrheit. Zum Streit um die Bedeutung biblischer Texte (Evangelische Akademie, Mülheim an der Ruhr)
 • in: Begegnungen 2, Mülheim an der Ruhr, 2001, č. 1, s. 13–21
 • in: Communio viatorum 43, 2001, č. 1, s. 28–38

2001
Patočka jako myslitel křesťanství
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

Problém euthanasie jako problém "dobré smrti"
přednáška, česky, vznik: 23. 1. 2001 ◆ poznámka: pro farářský kurz

Znamení času (co to je, jak to případně poznat, co s tím církev a podobně)
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 3. 2001 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: téma přednášky ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické na pražském Jarově (21. 3. 2001 v 19.00) zadáno tehdejším farářem Michalem Plzákem

Znamení času (co to je, jak to případně poznat, co s tím církev a podobně)
audio ◆ přednáška, česky, vznik: 21. 3. 2001 ◆ poznámka: pouze fragment, není jisté, že jde skutečně o tuto přednášku, odhadnuto podle pravděpodobně související přípravy

Rádlova filosofie a její některé problémy
| docx | pdf | html ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 1. 4. 2001 ◆ poznámka: Připraveno pro Machovcův kurz z dějin české filosofie z roku 2000–2001. Tyto přípravné poznámky nebyly sice doslova čteny, ale zhruba v téže podobě volně předneseny v kurzu prof. Milana Machovce o české filosofii, a to na jeho osobní návrh, dne 3. 4. 2001 (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, s. 34–42

Dobro a zlo
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 4. 2001 ◆ poznámka: Vodňany, 10. 4. 2001 [přednáška v České křesťanské akademii]

Kmen, národ, národnost
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 28. 5. 2001 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMCA

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
skeny ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2001-2002

2002
Jak jsem znal Součka
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 8. 10. 2002 ◆ poznámka: vzpomínka k 100. výročí Součkova narození na ETF UK (předneseno 8. 10. 2002)

Dvacáté století – je nač navazovat?
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 12.10.2002 ◆ poznámka: Přednáška pro Akademickou YMCA v Heřmani. Autorův přepis mluveného slova z magnetofonového záznamu.

Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?
přednáška, česky, vznik: 12. 10. 2002 ◆ poznámka: AY, Heřmaň 12. 10. 02

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2002-2003

Udržitelnost (rozvoje)
přednáška, česky, vznik: 14. 11. 2002 ◆ poznámka: kolokvium České křesťanské akademie na téma "Trvale udržitelný rozvoj", 11. 12. 2002 v Praze, v divadelním sále benediktinského kláštera Emauzy

Něco o náladě, zejména „blbé“
diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 11. 2002 ◆ poznámka: zřejmě vystoupení v diskusi, kterou v Písku pořádala Česká katolická akademie

2003
Co je to skutečnost [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2003-2004

Pojmy a pojmovost
| docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2003-2004

Rádlovo (a rádlovské) myšlenkové experimentování
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 27. 3. 2003
 • in: Emanuel Rádl – vědec a filosof: sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla (Praha 9.–12. února 2003), Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 64–73

Evropa – naše budoucnost
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 6. 2003 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Evropa - naše budoucnost, zápis
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 21.6.2003

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 2003-2004

2004
Duše v dnešním pohledu
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 25. 3. 2004 ◆ poznámka: Pro Sbor Českobratrské církve evangelické na pražském Žižkově

Sekularizovaná Evropa očima filosofa
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 4. 2004 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost připraveno

Křesťanství a religiozita
přednáška, česky, vznik: 19. 4. 2004 ◆ poznámka: pro studenty Fakulty humanitních studií, 19. 4. 2004

Pravda, svoboda a tolerance
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 9. 2004 ◆ poznámka: Přednáška pro vršovický evangelický sbor. "Michal Otřísal mne před prázdninami požádal o kázání a odpolední přednášku na 18. září 1994. Dnes mi připomněl, že v neděli musí ohlásit téma. Domluvil jsem s ním a) čtení z apokryfního textu (3. Ezdráš), b) základem kázání bude text biblický. Obojí a téma odpolední přednášky mu zítra dopoledne zavolám (tj. 8. 9. 1994)." [pozn. aut.]

Filosofické předpoklady ideje svobody a lidských práv [ETF UK]
fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2004/2005

Je technika (technověda) novou modlou?
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 10. 2004 ◆ poznámka: přednáška pro studenty ETF UK

Úvodní kapitoly z filosofie [ETF UK]
cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: 2004-2005

Pravda, víra a heideggerovská neskrytost [ETF UK]
cyklus přednášek, česky, vznik: 12. 10. 2004

Komentář k textu "3000 slov patřících těm, kteří přemýšlejí o podobě demokracie v třetím tisíciletí"
skeny ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 12. 2004 ◆ poznámka: pro setkání se studenty ze sdružení Školy Aria o víkendu 3.-5. 12. 2004; skeny obsahují i původní text i zvací dopis

Je potřeba říkat věci ostře, aby bylo co kritizovat
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 5.12.2004 ◆ poznámka: bodový zápis z debaty

2005
Pravda na trhu myšlenek
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 2. 2005 ◆ poznámka: přednáška v Prácheňském muzeu v Písku

O jedné "české" tradici pojetí Pravdy a jeho aktuálním významu
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 16.4.2005 ◆ poznámka: Původně přednáška u sv. Mikuláše, 16. 4. 2005; později upraveno pro tisk - ? (pozn. aut.).

2006
Svoboda a myšlenka lidských práv
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 7.4.2006 ◆ poznámka: Projev pro Vzdělávací nadaci Jana Husa v Brně 7. 4. 2006.
 • in: Protestant, Benešov: Eman, 2006, č. 10 (Pod názvem „Řeč o svobodě slova“, zkráceno. Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/sites/protestant.evangnet.cz/files/protestant10-06.php#5.)
 • in: Literární noviny, 2006, č. 38 (18. 9.; pod názvem „Lidská svoboda a svoboda slova“, zkráceno)
 • in: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, s. 27–35

Text jako událost: problém nepředmětnosti
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26. 5. 2006 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Text jako událost: problém nepředmětnosti
přednáška, česky, vznik: zřejmě červen 2006 ◆ poznámka: Původně vystoupení pro Jihočeskou univerzitu. "Dne 26.5.06 při zpáteční cestě do Písku mne pověřený proděkan FF prof. Dalibor Tureček vyzval, abych napsal příspěvek do jejich připravovaného sborníčku, a to na stejné téma, na které jsem byl pozván k přednášce, nejlépe snad o „události“ jako myšlenkovém modelu a možnostech jeho aplikací v různých oborech (zajímá je hlavně historie a literatura). Nezávazně jsem přislíbil, že o tom zauvažuju (ještě o tom budeme jednat)." [pozn. aut.]

Pomáhá filosofie proti ohlupování? A jak?
| docx | pdf | html | skeny ◆ přednáška, česky, vznik: 3. 6. 2006 ◆ poznámka: přednáška a diskuze pro studentské sdružení Škola Aria

Filosofie nás musí naučit kritičnosti zejména vůči nám samým
| docx | pdf | html ◆ přednáška | rozhovor, česky, vznik: 3. 6. 2006
 • in: Filosofický časopis 65, 2017, č. 3, s. 331–339

„Nepředmětnost“ a povaha „textu“
| docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 29. 11. 2006
 • in: Dialog mezi filozofií a literaturou. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice: Tomáš Halama, 2006, s. 11–23

2007
Rádlovy Dějiny biologie [ad: Emanuel Rádl: Dějiny biologických teorií novověku I–II, Praha 2006]
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 21. 2. 2007 ◆ poznámka: Předneseno v kavárně nakladatelství Academia při uvedení knihy 21. 2. 2007 (pozn. aut.). Fotografie z představení knihy: http://abicko.avcr.cz/archiv/2007/3/obsah/18-gallery.html.

Hejdánek, Ladislav + Šimsa, Jan
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 10. 2007, Jan Šimsa (účastník)

2008
2009
Reflexe v Evropě a Evropa v reflexi
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2009 ◆ poznámka: není jasné, pro koho byla přednáška určena a přednesena

Uvedení knihy Havel je uhlík
audio ◆ projev, česky, vznik: 15. 10. 2009, Tomáš Hermann (autor) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Řetězové ulici, v Galerii Montmartre

Člověk jako reflektující bytost
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26.11.2009 ◆ poznámka: Předneseno na konferenci "Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie" (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc).

2010
Filosofie a vědy
přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 9. 2010 ◆ poznámka: přednáška pro Učenou společnost

Poděkování Univerzitě v Ústí nad Labem za udělení čestného doktorátu
projev, česky, vznik: prosinec 2010 ◆ poznámka: předneseno v Písku

2012
Uvedení knihy Co je dnes zapotřebí
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 20. 9. 2012, Václav Tollar (autor), Alois Švehlík (autor) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Řetězová ulice, Galerie Montmartre) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=RohcUHFH6FI&ab_channel=knihovnavaclavahavla

2017
Dílo jako událost [rozhlasová nahrávka]
audio ◆ článek | přednáška, česky, vznik: 10. 5. 2017 ◆ poznámka: čtení textu na stanici Český rozhlas 3, Vltava; čte Vladimír Krátký

Večer věnovaný devadesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017, Jakub S. Trojan (autor), Václav Němec (autor), Adam Šůra (tazatel), Tomáš Hejduk (autor), Jan Sokol (autor), Pavel Keřkovský (autor), Karel Floss (autor) ◆ poznámka: V Praze, v Knihovně Václava Havla (Ostrovní ulice). ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=4xmK3jlszMA&ab_channel=knihovnavaclavahavla

Připomenutí devadesátiny Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2017, Jakub S. Trojan (účastník), Adam Šůra (moderátor), Václav Němec (účastník), Tomáš Hejduk (účastník), Karel Floss (účastník), Jan Sokol (účastník), Pavel Keřkovský (účastník) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla, v Ostrovní ulici v Praze ◆ web: https://www.ff.cuni.cz/udalost/debatni-vecer-venovany-devadesatinam-ladislava-hejdanka-jakuba-trojana/

Projev k převzetí Ceny 1. června od města Plzeň
| docx | pdf | html ◆ projev, česky, vznik: 31. 5. 2017 ◆ poznámka: napsáno v Písku, Hejdánek se pro nemoc převzetí osobně neúčastnil, cenu za něj v Plzni převzala Hejdánkova dcera Martina Kutišová.

2018
Uvedení knihy Češi a Evropa
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 25. 10. 2018, Martin Palouš (autor), Jiří Pehe (autor), Jan Hron (autor), Ondřej Matějka (tazatel) ◆ poznámka: v Knihovně Václava Havla (Praha, Ostrovní ulice) ◆ web: https://www.youtube.com/watch?v=jLblIVVn5Ak&ab_channel=knihovnavaclavahavla

Uvedení knížky Češi a Evropa
| docx | pdf | html ◆ projev | přípravné poznámky, česky, vznik: 25. 10. 2018, Jan Hron (autor) ◆ příprava k tomuto dokumentu