Bibliografie Ladislava Hejdánka

Published and non-published texts

undated
Naše křesťanství je dnes v krizi
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: ? pro Zajíce ?

[Euthanasie]
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Body bez nadpisu a datace.

Předmluva [Život a slovo – Eseje II]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik neuveden,

Listy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, rok vydání neuveden, vydavatel neuveden
Dopis příteli č. 01, s. 1–7 | Dopis příteli č. 02, s. 8–16 | Dopis příteli č. 03, s. 16–23 | Dopis příteli č. 04, s. 24–30 | Dopis příteli č. 05, s. 31–38 | Dopis příteli č. 06, s. 39–49 | Dopis příteli č. 07, s. 49–59 | Dopis příteli č. 08, s. 59–69 | Dopis příteli č. 09, s. 69–78 | Dopis příteli č. 10, s. 79–88 | Dopis příteli č. 11, s. 89–98 | Dopis příteli č. 12, s. 99–108 | Dopis příteli č. 13, s. 108–115 | Dopis příteli č. 14, s. 115–125 | Dopis příteli č. 15, s. 126–138 | Dopis příteli č. 16, s. 138–148 | Dopis příteli č. 17, s. 149–159 | Dopis příteli č. 18, s. 160–170 | Dopis příteli č. 19, s. 170–181 | Dopis příteli č. 20, s. 182–192 | Dopis příteli č. 21, s. 193–203

Člověk a věda v dnešním světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1979/1985 ◆ poznámka: nedokončeno

Emanuel Rádl
článek, česky, vznik: nedatováno

Filosofie pro naši dobu – Co to je filosofovat
článek | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: nedatovaný strojopis, červeným razítkem uvedeno pouze přibližné datum: "14. X."

FIlosofie a pravda / Philosophie und sein Verhältnis zur Wahrheit
článek, česky | německy, vznik neuveden, ◆ poznámka: článek a jeho překlad do němčiny

Filosofie a společenské vědomí
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: patrně nedokončeno

Mythus, náboženství, dějiny
článek, česky, vznik: nedatováno

Vesmír
fragment, česky, vznik: nedatováno

Co s Chartou? (Několik poznámek)
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie, skutečnost a doba
článek, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: zatím nalezeno jen prvních 6 stran

Chce to trochu gramotnosti
glosa, česky, vznik neuveden,

„Jan Šimsa, nar. 2. 10. 1929 v Praze…“
různé, česky, vznik neuveden,

[Jan Šimsa – medailonek]
různé, česky, vznik neuveden,

Z průvodního dopisu k autorské korektuře
glosa, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: máme zatím jen kopii vydaného textu
 • in: Vesmír, 1994, č. 8, s. ???

Emanuel Rádl
medailon, česky, vznik: nedatováno

Emanuel Rádl
medailon, německy, vznik: nedatováno

Pravděpodobnost
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik neuveden,

Diskuse s Martinem Šimsou o Heideggerovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Martin Šimsa (autor)

Diskuse s Michaelem Konůpkem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Michael Konůpek (autor) ◆ poznámka: v Praze

Komentář k Aristotelovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Vyprávění Hebe Kohlbrugge
audio ◆ rozhovor | vzpomínka, německy, vznik: nedatováno, Hebe Kohlbrugge (autor)

O Rádlovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Reflexe
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno ◆ poznámka: Hejdánkovo uvedení datace obsahuje pouze "12. 6."

Marcel - hodnota
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno

Jan Šimsa: O nové orientaci [Hejdánkův komentář]
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno, Jan Šimsa (autor)

Základní struktura víry
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno

Patočkovo koketování s mýtem
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno

Úvod do filosofie
skeny ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno

Nietzsche, konec domluvy
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse s theology
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse o životním prostředí s Bedřichem Moldanem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, Bedřich Moldan (účastník)

Diskuse s faráři
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Diskuse "Poslední Demínka"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno

Vzpomínky různé
vzpomínka, česky, vznik: různé roky

1940
Ptačí rozum
skeny ◆ článek, česky, vznik: 22. 3. 1940
 • in: Naší přírodou. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody, 1940, č. 9, s. 334 (1. 7.)

1944
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1944

1945
Boj o investituru
skeny ◆ referát, česky, vznik: 1945/1948 ◆ poznámka: zřejmě středoškolský referát

„Demokracie znamená vládu lidu a vládu pro lid…“
článek, česky, vznik: 1945/1948

Nálada nebo program?
článek, česky, vznik: 1945/1948? ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první 3 strany

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945

O smyslu lidského života [dřívější titul (pokud jde o tentýž referát): Smysl lidského života]
referát, česky, vznik: 4. 1. 1945 ◆ poznámka: Referát pro Debatní kroužek. V Praze dne 4. ledna 1945 [titulek první verze (?)]

Referáty o Novém zákoně
skeny ◆ přípravné poznámky | referát, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Na 8. února 1945 / Na 3. března 45 (po odložení); Téma I.: Je evangelium životopis, nebo historie? Téma II.: Co je evangelium a kterým podobenstvím se to vypráví? Téma III.: Jak asi došlo k sepsání evangelia? / Téma IV. Pokuste se o vysvětlení, proč můžeme nazvat Matoušovo evangelium ‚Král Izraele‘? Téma VIII.: Co přináší ve své zvěsti Lukáš proti Matoušovi a Markovi? || Na 8. února 1945 / Na 3. března 45 (po odložení)

Rádl als Philosoph und Wissenschaftler (Ein deutscher Kurzvortrag)
referát, německy, vznik: 19. 4. 1945 ◆ poznámka: Předneseno v hodině němčiny dne 19. 4. 1945 (prof. Martilíková, RG Slovenská 27)

O smyslu našich dějin
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1945 ◆ poznámka: poznámky ke školnímu referátu

Stát a výchova
skeny ◆ článek, česky, vznik: 9. 10. 1945 ◆ poznámka: článek do Lidových novin, vráceno; skeny obsahují i průvodní dopis redakci

1946
Církve dnes aneb zmodernizovaná veteš
článek, česky, vznik: 1946/1948 ◆ poznámka: nedokončeno

Křesťanství jako světový názor. Studie
fragment, česky, vznik: 1946/1949 ◆ poznámka: rukopis; nedokončeno

O Platónově Ústavě
výklad, česky, vznik: 26. 2. 1946 ◆ poznámka: [pravděpodobně pro vinohradský dorost]

Masaryk a náboženství
referát, česky, vznik: 29. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno 29. března 1946 na schůzce vinohradského Dorostu

Kam jde svět?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1946?
 • in: Záhon (školní časopis reálného gymnázia ve Slovenské ulici), 1946, č. 5, s. 3–4 (květen)

1947
Konference evropských křesťanských studentských vůdců v Belgii
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1947
 • in: Křesťanská revue 14, 1947, č. 2, s. 62–63

Úvodem („Vědomí o rozdílnosti skutečného a pravdivého…“)
fragment, česky, vznik: 1947/1953 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 3–4; nedokončeno (?)

Filosofické základy křesťanského světového názoru
skeny ◆ článek, česky, vznik: 24. 2. 1947

Biblická studie na text Jan 1,1–5
skeny ◆ výklad, česky, vznik: 3. 3. 1947 ◆ poznámka: předneseno ve vinohradském sdružení 3. 3. 1947 [pozn. aut.]

Smysl života a svobodná vůle
skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1947 ◆ poznámka: Psáno pro Křesťanskou revue; neuveřejněno. V r. 1970 mi prof. Souček vrátil tento text, který našel doma. [pozn. aut.]

O smyslu života
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 2. 5. 1947 ◆ poznámka: neuveřejněný příspěvek do Křesťanské revue (s průvodním dopisem prof. Součkovi) [pozn. aut.]

Osobní reflexe ke dvacetinám
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 5. 1947

Počátky reformace u nás
skeny ◆ referát, česky, vznik: 19. 5. 1947 ◆ poznámka: předneseno na schůzi vinohradského Sdružení 19. května 1947

Za kým půjdeme?
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 27. 9. 1947
 • in: Národní osvobození XVIII, 1947, č. 229, s. ? (1. 10.; zkrácený příspěvek v rubrice „Žijí své mládí“)

Úvodem
skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1947
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, s. 1 (prosinec) | el. forma

Středoškolský seminář v Praze
skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1947
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, s. 10 (prosinec) | el. forma

Co nám říká Masaryk k naší práci
skeny ◆ excerpta, česky, vznik: prosinec 1947
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, s. 2–3 (prosinec) | el. forma

1948
Pevná půda versus filosofie
skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, s. 3 (únor) | el. forma

Konference 48
skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, s. 6 (únor) | el. forma

Naše časopisy
skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1948
 • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1948, č. 3, s. 7 (únor) | el. forma

Zajatec přeludů
báseň, česky, vznik: 31. 5. 1948

Česká otázka
referát, česky, vznik: říjen 1948 ◆ poznámka: Předneseno 25. října 1948 ve Sdruž. čbr. ev. ml. na Vinohradech; patrně nedokončeno

K otázce sociologie [Fakultní práce č. 1 (Arnošt Bláha: Na obranu sociologie)]
referát, česky, vznik: listopad 1948 ◆ poznámka: referát na FF UK

Člověk a dějiny (Poznámky k filosofii dějin)
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1948 ◆ poznámka: Napsáno v prosinci 1948; vyšlo 15. února 1949 (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 16, 1949, č. 2, s. 42–47

Několik poznámek o svobodě
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1948
 • in: Oběžník Akademické YMCA, 1948, s. 5 (prosinec) | el. forma

1949
Smysl dějin a moderní věda
referát, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: Referát v Akademické Ymce

Opožděná recenze [ad: Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: nepublikováno, psáno "pro sebe" (viz dopis členům Nové orientace z 10. května 1964, str. 3)

Josef L. Hromádka: Don Quijote české filosofie. Emanuel Rádl 1873–1942
skeny ◆ referát, česky, vznik: leden 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra Lad. Riegra. Zim. sem. 1948/49 [FF UK, na 28. 1. 1949]

Masarykova filosofie dějin (Fakultní referát č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: 8. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra L. Svobody. 8. března 1949 [FF UK]

Křesťanské ctnosti
skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro SKAY

C. D. Hardie: Background to Modern Thought (Fakultní práce č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: květen 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra J. B. Kozáka. Letní semestr 1948/49 [FF UK]

John Sommerville: Soviet Philosophy
skeny ◆ referát, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. L. Riegra. Letní sem. 1948/49 [FF UK, na 31. 5. 1949]

Krize moderního člověka
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 30. 5. 1949 ◆ poznámka: rukopisné poznámky; referát pro sdružení evangelické církve na Vinohradech [pozn. aut.]

Zahájení středoškolského semináře Akademické YMCA, Masaryk: Česká otázka
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 10. 1949 ◆ poznámka: rukopis

Církev a stát I, o politické náboženství
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 10. 1949 ◆ poznámka: referát v Akademické YMCA [pozn. aut.]; rukopisné poznámky

Několik poznámek k otázce janovského pojmu „logos“
skeny ◆ výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 10. 1949 ◆ poznámka: připraveno pro Sdružení [vinohradské], ale nepředneseno [pozn. aut.]

O smyslu dějin a zvláště národních dějin
skeny ◆ referát, česky, vznik: říjen 1949 ◆ poznámka: Úvodní referát pro seminář AY o „České otázce“ (na 11. 10. 1949)

O křesťanskou filosofii
skeny ◆ referát, česky, vznik: 20. 10. 1949 ◆ poznámka: rukopisná příprava; referát pro Sdružení Vinohrady

T. G. Masaryk: Otázka sociální (Sv. I., kapitola II., oddíl A: Marxův vývoj vědecký a filosofický) (Společně s Tatjanou Klimentjevovou) (Fakultní práce č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: 25. 10. 1949 ◆ poznámka: Referát pro sociologický seminář prof. dra Ludvíka Svobody [FF UK, na 25. 10. 1949]

Význam Masarykova pojetí pravdy pro myšlení Kozákovo, Hromádkovo a Rádlovo
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 11. 11. 1949 ◆ poznámka: Nedokončeno (chybí Rádl!). Referát pro seminář prof. dra L. Riegra. Předneseno 11. 11. 49 a násl. [FF UK]

Církev a stát II, o zbožnou politku
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 6. 12. 1949 ◆ poznámka: pokračování referátu v Akademické YMCA [pozn. aut.]; rukopis

Biblická studie na text Jan 2,12–22
skeny ◆ výklad, česky, vznik: 8. 12. 1949 ◆ poznámka: pro vinohradské sdružení [pozn. aut.]

1950
Vznik liberalismu
referát, česky, vznik: 1947/1950

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1950

John Locke: Two Theatises of Government (o povaze Lockova liberalismu)
skeny ◆ referát, česky, vznik: leden 1950 ◆ poznámka: Referát pro seminář doc. dra J. Patočky v AY [na 13. 1. 1950]; nedokončeno

Theologie a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 1 (11. 2.) | el. forma

Masarykovské jubileum
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 3 (11. 2.) | el. forma

Cesta do Francie?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 3 (11. 2.) | el. forma

Lex est quod notamus...
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 3 (11. 2.) | el. forma

Stále svoboda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 2. 1950 ◆ poznámka: Vyšlo v 1. čísle oběžníku Mlat.
 • in: Mlat, 1950, č. 1, s. 2 (11. 2.) | el. forma

Člověk a věda
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 16. 2. 1950
 • in: Křesťanská revue 17, 1950, č. 2, s. 44–50

K čemu je myšlení?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 2, s. 1–2 (25. 2.) | el. forma

K letní konferenci Akademické YMCA - vysokoškolské
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 2, s. 2–3 (25. 2.) | el. forma

Svatodušní retreat
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 2, s. 3 (25. 2.) | el. forma

Imanence a nové (Fakultní práce č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: březen 1950 ◆ poznámka: Výklad na semináři prof. L. Riegra [FF UK]

Drazí a nejdražší…
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 3, s. 1 (5. 3.) | el. forma

Ryc anebo nic?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 3, s. 2–4 (5. 3.) | el. forma

Theologie a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 3, s. 1–2 (5. 3.) | el. forma

Poznámky k masarykovskému výročí
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 4, s. 1–3 (7. 3.) | el. forma

Výklad citátu z Kazatele
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 5, s. 1–4 (12. 3.) | el. forma

T. G. Masaryk a smysl českých dějin
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 6, s. 1–4 (16. 3.) | el. forma

Milí přátelé… [výhledy práce pro Akademickou YMCA]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 7, s. 1–4 (21. 3.)

Čtete pravidelně bibli?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1950
 • in: Mlat, 1950, č. 7, s. 4 (21. 3.)

T. G. Masaryk: Česká otázka (Kapitola I: Doba Dobrovského)
referát, česky, vznik: duben 1950 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. L. Svobody dne 4. dubna 1950 [FF UK]. Nedokončeno a nepředneseno (nemoc)

Nejmilejší… [výhledy práce pro Akademickou YMCA]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 4. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 8 — 23. 4. 1950, s. 1–3 | el. forma

Milí přátelé… [co dnes s křesťanstvím?]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 5. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 9 — 31. 5. 1950, s. 1–3 | el. forma

Už jednou jsem spolu s vámi… [co je skutečná životní opora?]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 10 — 10. 6. 1950, s. 1–4 | el. forma

O křesťanskou frontu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 1–3 | el. forma

Komenského program křesťanské filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 4–5 | el. forma

Několik slov o otázce zjevení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 5 | el. forma

Prázdniny
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 5 | el. forma

Theologie a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 6. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 11 — 24. 6. 1950, s. 4 | el. forma

Dvojí individualismus
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. 7. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 12 — 3. 7. 1950, s. 1–4 | el. forma

Víra a reforma světa (k otázce praxe v křesťanství)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. 7. 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 12 — 3. 7. 1950, s. 4–6 | el. forma

Filosofie a theologie. Přípravná studie č. 1 / Theologie a filosofie. Přípravná studie č. 2
článek, česky, vznik: 13. 9. 1950 – 17. 9. 1950 ◆ poznámka: patrně příprava k textu „Co je theologie?“ (nedokončeno) [Mlat č. 13]

Co je theologie?
skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 19. 9. 1950 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: referát ve Vinohradském Sdružení

Co je theologie?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 9 . 1950
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 13 — 23. 9. 1950, s. 1–5 | el. forma

Karl Barth o filosofii
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: prosinec 1950 ◆ poznámka: Referát na semináři prof. Součka (o moderní theologii); poznámka LvH: digit.

1951
Zakončení „kurzu“ úvodu do filosofie
výklad, česky, vznik: 1951 ◆ poznámka: asi nepředneseno; nedokončeno

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1951

Augustinus De Civitate Dei (kapitola 8-10)
skeny ◆ referát, česky, vznik: 17. 1. 1951 ◆ poznámka: referát na seminář doc. Amedeo Molnára (v rámci klubu Jeroným) [pozn. aut.]

Odpověď „Jiskře“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 9. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 14 — 9. 3. 1951, s. 1–3 | el. forma

Revize dosavadních filosofických pozic I
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 15 — 13. 3. 1950, s. 1–4 | el. forma

O Barthovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 16 — 17. 3. 1950, s. 1–3 | el. forma

Revize dosavadních filosofických pozic II
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 3. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 17 — 28. 3. 1951, s. 1–4 | el. forma

Karl Barth: Gottes Gnadenwahl
skeny ◆ referát, česky, vznik: 3. 4. 1951 ◆ poznámka: Referát na semináři z moderní theologie prof. J. B. Součka (Jeroným); referováno 4. 4. 1951

Několik slov o izolaci
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 4. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 18 — 24. 4. 1951, s. 1–2 | el. forma

Revize dosavadních filosofických pozic III
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 4. 1951
 • in: Ladislav Hejdánek: Mlat 18 — 24. 4. 1951, s. 2–4 | el. forma

1952
Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady
| docx | pdf | html | skeny ◆ disertační práce, česky, vznik: 1952 ◆ poznámka: disertační práce pro FF UK v Praze; sken strojopisu dostupný online v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112552

Poznámky k Engelsovu pojetí jednoty světa
poznámky, česky, vznik: 1952/1960

Rádlovo pojetí pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1952
 • in: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 279–313

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1952

Filosofie a theologie
skeny ◆ fragment | přípravné poznámky, česky, vznik: květen 1952 ◆ poznámka: Původně koncipováno jako příspěvek do sborníku k Součkovým padesátinám; nedokončeno. Psáno na počátku května 1952 [pozn. aut.]. Dvě přípravné rukopisné a strojopisné studie + nedokonečený koncept příspěvku k Součkovým padesátinám s věnováním "Prof. dru Josefu Bohumilu Součkovi".

O lásce neboli Anti-Šimsa
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 7. 1952 ◆ poznámka: Polemika s přednáškami Jaroslava Šimsy vydanými v knížce „O lásce a flirtu“; obsahuje Hejdánkovu báseň z roku 1948. Rukopisné poznámky v sešitu A5, patrně nepublikované.

Logika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 8. – 8. 9. 1952

Hodnota a smrt
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1952 / 4. 8. 1966 ◆ poznámka: Doprovodný text k překladu Whiteheadovy americké přednášky „Immortality“. Původně věnováno Janu Šimsovi k 20. narozeninám (pozn. aut.).
 • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 8–13

K diskusi o „RPP“ [= Rádlovo pojetí pravdy]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1952? ◆ poznámka: bez titulní stránky, nedokončeno; psáno nejspíš mezi svátky a Novým rokem

Theologie a filosofie. Poznámky
poznámky, česky, vznik: 22.–23. 12. 1952

1953
Hromádkovo pojetí theologie, několik poznámek
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: leden 1953

Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

Pravá skutečnost
poznámky, česky, vznik: srpen-září 1953 ◆ poznámka: nedokončeno (rozsáhlý fragment); přepis ex: 6 listů, spojených, dvojí datum: 18.8.53, 6.9.53 a 20.9.53

1955
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1955

Prostý život. Poznámky z března 1955
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1955

1956
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

Filosofie jako ideologie a theorie
skeny ◆ článek, česky, vznik: červen 1956 ◆ poznámka: příspěvek do Filosofického časopisu - pozn. aut.

Filosofie jako ideologie a jako teorie
článek | fragment, česky, vznik: 15. 6. 1956 ◆ poznámka: rukopis

Pravda, člověk, svět
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 18. 6. 1956
 • in: Křesťanská revue 23, 1956, č. 7, s. 216–217

Drosofila jako akvarijní krmivo
skeny ◆ různé, česky, vznik: 24. 9. 1956 ◆ poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-2/drosifila-jako-akvarijni-krmivo.html
 • in: Živa: časopis pro biologickou práci 5 (43), 1957, č. 2, s. 70–72

Pojetí subjektu (Výklad z disertační práce)
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 9. 10. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. PhDr. J. B. Kozáka, Praha, poprvé 9. 10. 1956, začátek 16.30, a dále 30. 10. a 13. 11. Účastnili se mj. prof. Kozák, Dr. Miškovská, Dr. Klimentěvová-Otýsová, Dr. Kučera, Dr. Bureš, Dr. Hejdánek a další; podruhé a později např. také prof. Zich, Dr. Zeman a jiní (pozn. aut.).

Víra a svět
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 18. 11. 1956

Křesťan a svět
skeny ◆ výklad, česky, vznik: 18. 11. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce vinohradských „třicátníků“ 18. listopadu 1956

Událost a kosmos
| docx | pdf | html ◆ výklad, česky, vznik: 11. 12. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. J. B. Kozáka dne 11. 12. 1956. Jde o přepis poznámek k výkladu na semináři prof. J. B. Kozáka pořízený ze strojopisu 6 kartiček A6, v evidenci pod č. 11469, přepis označen číslem 561211–1/4.

1957
Pravda a dějiny
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 11. 4. 1957
 • in: Křesťanská revue 24, 1957, č. 5, s. 141–142

Lebistes reticulatus na výstavách
skeny ◆ různé, česky, vznik: 10. 10. 1956 ◆ poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-5/lebistes-reticulatus-na-vystavach.html
 • in: Živa: časopis pro biologickou práci 5 (43), Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, č. 5, s. 192

Moderní Komenský [ad: Jan Amos Komenský: Scholarum reformator pansophicus - Pansofický vychovatel, Praha 1956]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 25. 3. 1957

[Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství]
poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jakuba Trojana „Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí křesťanství“

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1957

Subjekt a poznání (koncept)
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 1957 ◆ poznámka: Jde o koncept článku „Subjekt a skutečnost“ vycházející ze strojopisných přípravných poznámek, zde přepracovaných a doplněných.

Čas – přípravné poznámky I.
poznámky, česky, vznik: 30. 12. 1956 – 20. 1. 1957

Problém Feuerbachovy anthropologie
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 5. 2. 1957 ◆ poznámka: naskenován, přepsán a zredigován jen vlastní text studie; přípravné poznámky ponechány zatím stranou

Čas a dějiny (Část I. – Změna a současnost)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 13. 3. 1957 ◆ poznámka: První část práce Čas a dějiny

Subjekt a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 3. 1957
 • in: Vesmír 36, 1957, č. 6, s. 212–214 (červen)

Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 4. 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k referátu, který má být (a byl – pozn. lvh) přednesen 3. dubna 1957. Originál, ručně psaný na 15 listech, veden pod č. 10351 (pozn. aut.).; Viz též pozdější verze textu: Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“ (1967)

[Creatio continua]
poznámky, česky, vznik: červen 1957 ◆ poznámka: poznámky k textu Jana Duse „Creatio continua“ pro Theologickou přílohu Křesťanské revue; článek nevydán

Praxe a poznání
skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: červenec 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu; nedokončeno

Otázky kosmologie
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 16.6.1957 (přibližné datum) ◆ poznámka: "sešit A5, nelinkovaný, rukopis na str. 1 – 21; psáno v Kdyni, v létě 1957 - nejspíš kolem 16. 6. 57" [pozn. aut.]

Člověk a zlo. K diskuzi filosofie s theologií
skeny ◆ článek, česky, vznik: srpen 1957 ◆ poznámka: Článek do Křesťanské revue, přijato, neschváleno tiskovým dozorem - pozn. aut.

Subjekt [sešit v tvrdých deskách]
poznámky, česky, vznik: 12. 8. – 6. 9. 1957 ◆ poznámka: sešit obsahuje zároveň další zápisky a poznámky z vojenského cvičení; zčásti přepsáno

Milan Machovec a jeho nová knížka
skeny ◆ referát, česky, vznik: 5. 11. 1957 ◆ poznámka: příspěvek, přednesený 5. listopadu 1957 na semináři u J. L. Hromádky [pozn. aut.]

Dění a změna
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: listopad 1957 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. J. B. Kozáka a prof. O. Zicha na filosofické fakultě, přednesen ve dnech 21. a 28. 11. 1957.

Dění a subjekt (přípravné poznámky)
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 5. 12. 1957 – 9. 1. 1958 ◆ poznámka: složka 25 listů, spojených sešívačkou v jeden svazek, označený číslem 10355, pokračování ve svazku označeném číslem 10356

K rozhovoru s marxisty
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 16. 12. 1957 ◆ poznámka: Poznámky LvH na večeru u J. L. H. dne 16. 12. 1957
 • in: Jan Mervart, Ivan Landa (eds.): Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, Praha: Filosofia, 2017, s. 407–409 (otištěno pod názvem „K rozhovorům s marxisty“ a s chybami)

1958
Kozákovo pojetí pravdy
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1958 ◆ poznámka: Napsáno k výročí narození profesora filosofie J. B. Kozáka.
 • in: Křesťanská revue 25, Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 1958, s. 80–86 (Theologická příloha)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 14–23

O smysl života [původně: Milan Machovec: O smyslu lidského života] [ad: Milan Machovec: O smyslu lidského života, Praha 1957]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 14. 1. 1958
 • in: Křesťanská revue 25, 1958, č. 2, s. 60–61

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1958

Co je filosofie? Poznámky ke spisku Dušana Machovce [ad: Dušan Machovec: Co je filosofie?, Praha 1957]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: 26. 1. 1958 ◆ poznámka: nedokončeno (jen přípravné poznámky)

Co je lidskost [ad: Vercors (= Jean Bruller): Nepřirozená zvířata, Praha 1958]
skeny ◆ recenze, česky, vznik: březen 1958
 • in: Křesťanská revue 25, 1958, č. 4, s. 123–124

O tzv. posledních elementech
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 10. 4. 1958 ◆ poznámka: Referát na semináři prof. Kozáka a doc. O. Zicha dne 10. 4. 1958 (pozn. aut.)

O Vercorsových Nepřirozených zvířatech
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 2. 5. 1958 ◆ poznámka: předneseno původně ve vinohradském sdružení dne 2. května 1958 [pozn. aut.]

O problému zla
výklad, česky, vznik: 5. 5. 1958 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce u J. L. Hromádky dne 5. května 58

Význam současných událostí na Středním východě pro mezinárodní situaci
článek, česky, vznik: 25. 8. 1958

Změna (1.)
poznámky, česky, vznik: 10. 1. – 21. 9. 1958

Kritika Blochovy filosofie na lipské konferenci 1957
skeny ◆ referát, česky, vznik: říjen 1958 ◆ poznámka: Předneseno na večeru u J. L. Hromádky 23. 10. 1958

1959
Pravda a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 1. 1959 ◆ poznámka: Původně napsáno pro Křesťanskou revue.
 • in: Josef Bohumil Souček (ed.): O svrchovanost víry. Sborník k sedmdesátému výročí narození profesora J. L. Hromádky, Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, 1959, s. 69–74
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 24–30

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1959

Inkarnace (Přípravné poznámky)
skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: únor 1959 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Pojem vědeckého zákona
poznámky, česky, vznik: 17.–19. 5. 1959 ◆ poznámka: nedokončeno

Úvod do křesťanské filosofie
skeny ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik: červen a říjen 1959

Vyznání nebo humor
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 7. 6. 1959

Milování nepřátel
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 9. 6. 1959 ◆ poznámka: Kostnické jiskry 47, č. 23, str. 3, 21. června 1962

Úvod do křesťanské filosofie
| docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: listopad 1959

Poznámky k problému mýtu, mytologie a demytologizace
| docx | pdf | html ◆ výklad, česky, vznik: 23. 11. 1959 ◆ poznámka: předneseno 1. 2. 1960 [neznámo, kde]

1960
Filosofie útěchou?
| docx | pdf | html ◆ článek | přípravné poznámky, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: nedokončeno

Dějinnost člověka a dějiny
fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

Dějiny, pravda a odpovědnost
fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie a moc
fragment, česky, vznik: 1960/1980 ◆ poznámka: nedokončeno

K otázkám interpretace
fragment, česky, vznik: 1960/1970 ◆ poznámka: nedokončeno

8mm rodinné filmy
různé, česky, vznik: různé, konec 60. a začátek 70. let

[Otázka po pravé skutečnosti]
skeny ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta

Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 60. léta ◆ poznámka: text předznamenán jako "bod 3.", ostatní body zatím nenalezeny; zřejmě určeno pro diskuse v rámci Nové orientace

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1960

Teilhard de Chardin
fragment, česky, vznik: 17. 2. 1960 ◆ poznámka: rukopis

Pierre Teilhard de Chardin
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 17. 10. 1960 ◆ poznámka: Předneseno 17. 10. 1960 v Plzni (na pastorální konferenci); smluvené téma: věda a víra (v jedné složce s přednáškou „Věda a víra“ v holešovické mládeži z 12. 10. 1960). – Pozn. red.

1961
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1961

1962
Jesus, Glaube, Christologie
článek, německy, vznik: 1962, Petr Pokorný (autor) ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Prof. Dr. J. B. Souček zum 60. Geburtstag
 • in: Theologische Zeitschrift 18, 1962, č. 4, s. 268–282

Problémy dokumentační práce ve výzkumném ústavu [původně: Problémy dokumentační práce pro vědecké pracovníky]
poznámky, česky, vznik: 1962/1968

Ježíš – víra – christologie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1962, Petr Pokorný (autor) ◆ poznámka: J. B. Součkovi k 60. narozeninám

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1962

Zpráva z pracovních dnů čs. mikrobiologů a epidemiologů v Luhačovicích
článek, česky, vznik: 1962?
 • in: Praktický lékař 18, 1962, č. 42, s. 809–810

Víra v sekularizovaném světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 7. 1962

Perspektivy automatizace dokumentační práce v mikrobiologii a imunologii
článek, česky, vznik: srpen 1962?
 • in: Časopis český lékař, 1963, s. 582–585

Jediný život + Bod 3. Sakrálno a profánno v Ježíšově učení. Dovršení radikálního přehodnocení v prorocké linii
poznámky, česky, vznik: srpen–říjen 1962

Filosofie a vědy
referát, česky, vznik: 12. 10. 1962 ◆ poznámka: "referát mx-1. 12. 10. 1962 (Míla)" [pozn. aut.]

Dietrich von Oppen: Das personale Zeitalter
referát, česky, vznik: 25. 10. 1962 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první dvě strany

[Entropie a tzv. „otevřené systémy“]
poznámky, česky, vznik: 8. 10. 1961 – 11. 11. 1962 ◆ poznámka: ve složce obsaženy troje různé poznámky; není jasné, zda všechny patří k sobě

Práce pro člověka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 11. 1962
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, č. 5, s. 100–102

Víra a myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 11. 1962
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, s. 52–53

Víra a kosmos
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 12. 1962

1963
Co chceme interpretovat?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 9. 1963
 • in: Křesťanská revue 30, 1963, č. 9, s. 223–224

Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 24. 8. 1963 ◆ poznámka: Recenze Kosíkovy knížky Dialektika konkrétního byla původně napsána pro Křesťanskou revui, byla však cenzurou zamítnuta; posléze vyšla beze změny v Plameni (pozn. aut.).
 • in: Plamen 5, 1963, č. 12, s. 118–120
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 31–34

Odraz ve fyzice (vnitřní a vnější na fyzikální úrovni) [ad Luděk Pekárek: Vlastnost odrazu z hlediska moderní fyziky. Filosofický časopis, 1963, roč. 11, č. 4, s. 523-527.]
článek | polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 1963

Smích, víra a absurdnost
článek | fragment, česky, vznik: 1964?

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1963

Dietrich Bonhoeffer - Nenáboženský člověk dospělého světa
poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1963 – 11. 3. 1963 ◆ poznámka: pro Novou orientaci - pozn. aut.

Nenáboženská výchova dětí
fragment, česky, vznik: 12. 3. 1963 ◆ poznámka: poznámky k výkladu pro 30níky

Pierre Teilhard de Chardin
| docx ◆ referát, česky, vznik: 19. 4. 1963 ◆ poznámka: Předneseno 19. 4. 1963, Vinohrady, sdruž.; nedokončeno

Poznámky k otázce „Křesťan a svět“
poznámky, česky, vznik: červen 1963

K otázkám tzv. náboženské výchovy dětí [dřívější titulek: Otázka tzv. náboženské výchovy dětí]
výklad, česky, vznik: 11. 6. 1963

Vyznání (Zásady)
| docx | pdf | html ◆ druh neuveden, česky, vznik: 31. 7. 1963 ◆ poznámka: Poznámky pro diskusi v rámci Nové orientace; text datován 25.–31. 7. 1963.

Bonhoefferovo pojetí víry
článek, česky, vznik: 8. 8. 1963 ◆ poznámka: nedokončeno; uloženo ve složce „Dietrich Bonhoeffer“ spolu s dalšími texty

K problémům odrazu u neživé hmoty na úrovni fyzikálních systémů [nadpis složky: Odraz ve fyzice (Vnitřní a vnější na fyzikální úrovni)]
fragment, česky, vznik: září 1963 ◆ poznámka: nedokončeno

Náboženství a naše ústava
článek, česky, vznik: prosinec 1963 ◆ poznámka: K polemice mezi Miroslavem Jodlem a Vladimírem Mikule (Plamen 9/63, str. 131; RP 4. 12. 63, str. 3). Diskuzní příspěvek napsán a předán redakci Plamene v prosinci 1963; nakonec nebyl uveřejněn [pozn. aut.].

Emanuel Rádl – 90. výročí narození (21. 12. 1873)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 12. 1963 ◆ poznámka: Napsáno ráno 2. 12. 1963; dopoledne předáno Vaškovi Borovičkovi pro Literární noviny nebo Kulturní tvorbu. [pozn. aut.]

1964
Aristoteles a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 19. 6. 1964 ◆ poznámka: Obě recenze Patočkovy knížky byly napsány v situaci, kdy se stále ještě ozývaly hlasy „dogmatiků“; to, že byly dvě, mi tehdy bylo dokonce vytýkáno (pozn. aut.).
 • in: Literární noviny 13, 1964, č. 33, s. 4
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 72–75

Objev budoucnosti a umění
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 3. 1964
 • in: Tvář 1, 1964, č. 7, s. 16–19 (září)
 • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969): antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, s. 287–293
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 9–16

Svět bez člověka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 12. 1963 ◆ poznámka: Citát z článku Vesmír, 3, str. 85–86; úryvky dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/ze-starych-rocniku-vesmiru-(5)

Technika, morálka, člověk [původně: Člověk a technika] [ad: Radoslav Selucký: Ekonomika, morálka, život, Praha 1963]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 3. 1. 1964 ◆ poznámka: Přípisek autora: Knížku Seluckého jsem dostal od Dr. Benharta v redakci Plamene 6. 12. 63, když jsem odevzdával text polemiky s Vladimírem Mihule; že mi hodlá dát knížku k recenzi, oznámil mi Benhart až při telefonickém hovoru 5. 12. 1963. Termín: do konce měsíce. (Má jít jen o glosu.) Recenzi jsem přinesl 29. 12. 1963, překročil jsem značně stanovený rozsah (proti domluveným 2 stranám jsem přinesl 3 a ještě o více než 30 řádek). Benhart mi navrhl zkrátit úvodní partie tak na 10 řádek, nereferovat o obsahu a podržet jen kritické partie. To jsem učinil a novou verzi recenze jsem přinesl – jak bylo domluveno – 3. 1. 1964 v 9.00 ráno, těsně před schůzí redakce Plamene.
 • in: Plamen 6, 1964, č. 5, s. 157–158 (květen)

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1964

Poznámky k předběžnému znění prvních dvou kapitol práce Bedřicha Loewensteina „K otázce ideologických předpokladů nacismu“
článek, česky, vznik: 12. 3. 1964

Předběžné poznámky k recenzi knihy "Praxe a poznání" [ad: Jaromír Janoušek: Praxe a poznání, Praha 1963]
recenze, česky, vznik: 16. 3. 1964 ◆ poznámka: Psáno původně pro dr. Zelenkovou, dokončeno 16. 3. 1964. [pozn. aut.]

O Feuerbachově antropologii
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 22. 4. 1964 ◆ poznámka: Jircháře 22. 4. 64

Atheismus a otázky nové interpretace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: květen 1964 ◆ poznámka: Článek napsán v květnu 1964 pro Křesťanskou revue, ale byl cenzurou zadržen; po delším jednání byl uvolněn pro tisk počátkem roku 1966 (pozn. aut.).

Studie o Aristotelovi [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 28. 5. 1964
 • in: Plamen 6, 1964, č. 9, s. 146–147
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 76–79

Filosofická antologie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 5. 1964 ◆ poznámka: recenze do Plamene na knihu „Antologie z dějin československé filosofie“ (Praha 1963), nepublikováno

K otázce ontologického pojetí subjektu
poznámky, česky, vznik: 7.–21. 6. 1964 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Filosofického časopisu (patrně nenapsaného)

„Myslím, že diskuse o tom, zda v třicátých nebo padesátých letech byly zřejmé přehmaty…“
poznámky, česky, vznik: 1. 6. 1964

Smysl Feuerbachova atheismu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 8. 7. 1964 ◆ poznámka: článek pro Literární noviny, neuveřejněno (pozn. autora)

Dialog začíná (glosa o článcích Julia Tomina)
článek | glosa, česky, vznik: 20. 9. 1964

Ontologie a pojem praxe
článek, česky, vznik: 15. 10. 1964 ◆ poznámka: Článek byl po předběžné domluvě s redaktorem napsán pro Filosofický časopis, byl však redakční radou zamítnut (pozn. aut.).

Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 12. 1964 ◆ poznámka: Napsáno na výzvu redakce Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 3, s. 31–32 (březen)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 80–83

1965
O pravdě v umění a ve filosofii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1963 – leden 1964

Perspektivy ekumenické práce u nás
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1964 ◆ poznámka: Příspěvek přednesený zhruba v uvedeném znění na panelové diskusi, jíž byl dne 23. 9. 1964 zahájen druhý ročník ekumenického semináře v Jirchářích (pozn. aut.); posléze upraveno pro Křesťanskou revue
 • in: Křesťanská revue 32, 1965, s. 12–15

Odpověď Tominovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 10. 1965 ◆ poznámka: Recenze Machovcovy knížky [Filosofie člověka?] i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 10, s. 35–37 (prosinec)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 101–106

Filosof odmítá cenu?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965
 • in: Tvář 2, 1965, č. 2, s. 34–35 (únor)

Marxismus v proměnách [ad: Lubomír Nový: Filosofie v neklidné době, Praha 1965]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: listopad 1965 ◆ poznámka: nalezeny jen přípravné poznámky, strojopis finálního textu chybí
 • in: Host do domu 13, 1965, č. 4, s. 71–72

Víra a věda v díle Pierra Teilharda de Chardin
| docx ◆ článek, česky, vznik: 1965?
 • in: Křesťanská revue 32, 1965, s. 31–36 (Theologická příloha)

Pravda a praxe u Emanuela Rádla
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965 ◆ poznámka: Původně – 1965 – šlo o přednášku v Mánesu pro ..?..; potom byl text upraven pro Tvář č. 2 na rok 1966, kdy však už článek nemohl vyjít; později – Slováci nám tehdy i s jinými texty ochotně vyšli vstříc – vyšel ve slovenském překladu v Mladej tvorbe 11, 1966, č. 9, str. 12–15. Posléze – 1970 – text přeložil do němčiny Zdeněk Salaquarda, měl vyjít ve sborníku na počest Jana Patočky, připravovaném ve Filosofickém ústavu ČSAV; sborník však v Holandsku nakonec vyšel po Richtově zásahu bez českých autorů. Teprve po dalších několika letech byl v této německé podobě vydán v Holandsku. – Pozn. aut.

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1965

Garaudy a dialog [ad: Roger Garaudy: Perspektivy člověka, Praha 1964]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 2. 1. 1965 ◆ poznámka: Napsáno pro Plamen 2. 1. 1965 (a odevzdáno Františkovi Benhartovi 3. 1. 1965) [pozn. aut.].
 • in: Plamen 7, 1965, č. 3, s. 150–152 (březen)

Nový pohled na zakladatele Křesťanské revue
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 1. 1965
 • in: Křesťanská revue 32, 1965

Co je křesťanské umění a co je křesťanskost v umění
| docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 1. 1965 ◆ poznámka: referát přednesený 28. 1. 1965 na schůzc evangelických literárů v Praze (Ječná ulice) [pozn. aut.]

Dietrich Bonhoeffer - Rezistence a odevzdanost
poznámky, česky, vznik: 9. 3. 1965

L. L. Šeputo: Dialektický materialismus a medicína – lektorský posudek
recenze, česky, vznik: 9. 3. 1965

Dialog křesťanů a marxistů
referát, česky, vznik: 11. 3. 1965 ◆ poznámka: Předneseno 11. 3. 1965 na panelové diskusi v Jirchářích o Hromádkově knížce "Pole je tento svět". (Dále referovali: Jiří Khol, J. B. Pavlíček, (LvH), Jiří Němec) Mimo jiné byl přítomen J. L. Hromádka. [pozn. aut.]

Ohlas Hromádkovy práce „Na prahu dialogu“
referát, česky, vznik: 16. 3. 1965 ◆ poznámka: předneseno na pracovním semináři ÚV Kostnické jednoty v úterý 16. 3. 1965 (Praha 2, Ječná 19) [pozn. aut.]; viz též „Dialog křesťanů a marxistů“

Místo vědy v obrodě společnosti u T. G. Masaryka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1965 ◆ poznámka: Napsáno v dubnu 1965 pro Tvář; vyřazeno ideologickým oddělením ÚV KSČ (pozn. aut.).
 • in: Sešity pro mladou literaturu 3, 1968, č. 21, s. 7–10 (květen)

Význam pravdy pro lidský život a smysl úsilí o pravdu
výklad, česky, vznik: 8. 4. 1965 ◆ poznámka: Předneseno v Jirchářích ve čtvrtek 8. dubna 1965

„Perspektivy člověka“
přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 5. 1965 ◆ poznámka: přednáška o některých problémech Garaudyho knihy [Perspektivy člověka] na stranickém školení ve Státním výzkumnném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích dne 27. 5. 1965 [pozn. aut.]; skeny obsahují i zvací dopis a Hejdánkovu reakci

Křesťan a svět (předběžné poznámky k jednomu oddílu "Zásad")
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: červen 1965 ◆ poznámka: zřejmě dokument týkající se diskuse v rámci Nové orientace; na konci připsáno: "Opis exempláře, který Božena Komárková poslala Janu Čapkovi jako přílohu k dopisu ze dne 11. 6. 1965."

Listy proti jezuitům [ad: Blaise Pascal, Listy proti jezuitom, Bratislava 1965]
fragment | recenze, česky, vznik: 5. 7. 1965 ◆ poznámka: nedokončeno (jen přípravné poznámky)

Filosofie člověka? [ad: Milan Machovec: Smysl lidského života, Praha 1965]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 28. 7. 1965 ◆ poznámka: Recenze Machovcovy knížky i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 7, s. 31–32 (září)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 96–100

Umění a člověk ve filosofickém pohledu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 2. 8. 1965 ◆ poznámka: Psáno pro Plamen; vyšlo jen slovensky jako „Umenie a človek vo filozofickom pohľade“. – Pozn. red.

Umění a filosofie u Karla Kosíka
| docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: září 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky pro článek do Tváře; září 1965 [11056; str. 1–15] (pozn. aut.).

Víra a věda
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: září 1965 ◆ poznámka: Titulní strana obsahuje přípis „Návrh textu, který má sloužit za podklad k diskusi v NO a pak i širší“. Docho-vány jsou dva různé strojopisy, z nichž pozdější obsahuje navíc odstavec nadepsaný „Úvodem“ a některé další drobnější doplňky a odchylky.

Umění a život v autentičnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 9. 1965 ◆ poznámka: Podnětem k napsání textu byla diskuse v redakci Tváře (pozn. aut.).
 • in: Tvář 2, 1965, č. 9, s. 1–4 (listopad)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 145–151
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 107–115

Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 10. 1965

O našem národním charakteru
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 14. 11. 1965 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k článku pro Literární noviny; nedokončeno

Martin Heidegger: O podstatě pravdy
výklad, česky, vznik: 27. 10. 1965 ◆ poznámka: Jirchářský seminář, 27. 10. 1965; nedokončeno

Kultura tváří v tvář politice
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 22. 11. 1965 ◆ poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, s. 10–13 (prosinec)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 317–322
 • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969): antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, s. 362–368
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 116–123

Filosofie a iniciativa redaktorů [ad: Ján Bodnár (ed.): Človek, kto si?, Bratislava 1965]
recenze, česky, vznik: 23. 11. 1965 ◆ poznámka: pro časopis Tvář

Heideggerovo pojetí pravdy v „Sein und Zeit“, § 44
referát, česky, vznik: 24. 11. – 22. 12. 1965

1966
Co je abstrakce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 6. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 10, s. 156–157

Dielo a predmet
článek, slovensky, vznik: únor 1966 ◆ poznámka: překlad 1. kapitoly souboru „Subjekt v umění a ve skutečnosti“
 • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 10, s. 77–85

Filosofie a politika (I) [ad: Miroslav Kusý: Filozofia politiky, Bratislava 1966]
recenze, česky, vznik: 22. 8. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 10, s. 159–160

Marxistická kritika dialektické teologie [ad: Milan Machovec: O tzv. „dialektické“ teologii současného protestantismu, Praha 1962; slovenský překlad: Bratislava 1964]
recenze, česky, vznik: 27. 4. 1966
 • in: Filozofia, 1966, č. 21, s. 549–557

Myšlení naděje
| docx ◆ referát, česky, vznik: 1966? ◆ poznámka: Původně referát na bytovém semináři u Hromádků, kterým jsem byl pověřen po nesouhlasu s Hromádkovým oceněním Blocha jako vhodného partnera v dialogu. Po čase a po úpravě pro tisk předáno redakci Křesťanské revui, ale cenzurou zamítnuto (s odůvodněním, že křesťanský časopis se nemá co zabývat marxismem). Text nakonec po dlouhých průtazích přece jen vyšel (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 33, 1966, s. 156–157
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 124–133

Perspektieven van oecumenische arbeid in Tsjecho-Slowakije
článek, holandsky, vznik: 1966, Wim Rood (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Kerk in ontmoeting, 1966, č. 1, s. 2–6

Prověrka humanismu
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 7. 12. 1965 ◆ poznámka: Recenze divadelní hry: HAVEL, Václav. Vyrozumění. Režie: J. Grossman, Divadlo Na Zábradlí.
 • in: Křesťanská revue 33, 1966, č. 1–2, s. 44–45
 • in: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, s. 36–39
 • in: Michael Špirit (ed.): Čtení o Václavu Havlovi, Praha: Institut pro studium literatury, 2013, s. 37-46

Umenie a človek vo filozofickom pohľade
článek, slovensky, vznik: 1966? ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Slovenské pohľady, 1966, č. 3, s. 41–45

Předmluva [Hodnota a smrt]
předmluva / doslov, česky, vznik: 1966
 • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966, s. 3–6

Subjekt v umění a ve skutečnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1965–1966 ◆ poznámka: z celého korpusu vydán pouze slovenský překlad 1. kapitoly („Dielo a predmet“)

„V překladu Sartrovy práce…“ [ad: Jean-Paul Sartre: Marxismus a existencialismus, Praha 1966]
poznámky, česky, vznik: 1966/1967

Ideologie a kýč
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1966 ◆ poznámka: Rozšířená podoba referátu předneseného 4. 12. 1966 na večeru o "Ideologii, vědě a umění", který v pražské Redutě pořádala skupina Tvář. "Text původně připraven pro večer o “Ideologii, vědě a umění” v pražské Redutě, který pořádala skupina TVÁŘ v době, kdy časopis Tvář nemohl vycházet; později byl poněkud přepracován, a to zase původně pro Plamen - po domluvě s red. Benhartem; Hájek však otištění stále oddaloval, a tak měl text vyjít v připravovaném sborníku “Podoby”, ale po lednu 1968 se otevřela rychlejší možnost v časopise Plamen, odkud musel odejít Jiří Hájek a na místo šéfredaktora přišel Kostroun. Pro Podoby jsem pak připravil jiný text." (pozn. aut.)
 • in: Plamen 10, 1968, č. 6, s. 12–21 (červen)
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 35–56

Pravda a prax
článek, slovensky, vznik: 1966? ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Mladá tvorba. Mesačník pre literatúru a umenie 11, 1966, č. 9, s. 12–15

Tradice víry: napodobování, nebo navazující překračování? Úvahy nad pojmem křesťanské tradice
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1966 / 1999? ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Původně (německy) předneseno v Berlíně 5. 6. 1965 pod názvem „Glaubensüberlieferung: Nachahmung oder anknüpfendes Überschreiten?“; redakci Communio viatorum odevzdáno 17. 1. 1966. Překlad do češtiny pořízen dodatečně (s malými úpravami) [pozn. aut.].

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1966

Co po Tváři?
článek, česky, vznik: 23. 1. 1966 ◆ poznámka: zatím nalezena jen první strana

Filosofie a životní smysl
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1965 / únor 1966 ◆ poznámka: psáno pro Literární noviny, nalezeny tři verze, nakonec však patrně nevydáno (v archivu LN text nelze dohledat); redakce podle strojopisu (ovšem jen verze pod názvem „Absurdita a životní smysl“)

Blochovo pojetí naděje
| docx | pdf | html ◆ různé | přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966 ◆ poznámka: číslo 11444 podle Hejdánkova přepisu, fyzicky zatím nenalezeno (jen přepis)

Myšlení naděje
přípravné poznámky, česky, vznik: duben 1966

Člověk a otázka (Příspěvek k pojetí hermeneutiky)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 4. 1966 ◆ poznámka: Věnování: „Profesoru Janu Patočkovi k šedesátinám“
 • in: Bohumil Doležal (ed.): Podoby: literární sborník, Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 129–141
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 152–163

Abstraktní Jessenius
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 20. 5. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 7, s. 160

Aspekte der Angst [ad: Hoimar von Ditfurth (ed.): Aspekte der Angst, Stuttgart 1965]
recenze, německy, vznik: 25. 5. 1966
 • in: Communio viatorum 9, 1966, č. 3, s. 205–206

Víra a dějiny
přípravné poznámky, česky, vznik: 25. 5. 1966 ◆ poznámka: 9 bodů do panelové diskuse v Jirchářích dne 25. 5. 1966; promluvili v panelu: LvH, Dr. Benda, Dr. Frei, Dr. Pokorný, Prof. Souček [pozn. aut.]

Aspekty strachu [ad: Hoimar von Ditfurth (ed.): Aspekte der Angst, Stuttgart 1965]
recenze, česky, vznik: 26. 5. 1966
 • in: Plamen 8, 1966, č. 8, s. 154–156

Ještě křesťanství a náboženství
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 30. 5. 1966 ◆ poznámka: Odpověď A. Kocnovi do Kostnických jisker; napsáno a do redakce odevzdáno 30. 5. 1966.

Filosofie a theologie
fragment | přípravné poznámky, česky, vznik: 7. 8. 1966 ◆ poznámka: přípravné poznámky k článku do Křesťanské revue (a případně do Communio viatorum) - pozn. aut.

Věk osobních vztahů [ad: Dietrich von Oppen: Das personale Zeitalter, Stuttgart 1960 (4. vyd. 1965)]
recenze, česky, vznik: 26. 8. 1966
 • in: Křesťanská revue 33, 1966, č. 8–9, s. 215–216

Filosofie a politika
článek, česky, vznik: 9. 10. 1966
 • in: Filosofie a politika, 1978, s. ???

Návrh na provedení tématu „Ideologie, věda a umění“ v Redutě 4. 12. 1966
přípravné poznámky, česky, vznik: 18. 11. 1966 ◆ příprava k tomuto dokumentu

1967
Rozhovor o revoluci
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 12. 1966 / 22. 2. 1967 ◆ poznámka: další účastníci kulatého stolu: Pavel Filipi, Jiří Němec; předsedal Josef Smolík
 • in: Křesťanská revue 34, 1967, s. 185–189

[Ludvík Vaculík]
článek, česky, vznik: 1967/1968 ◆ poznámka: nedokončeno (?)

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1967

Člověk a civilizace (přípravné poznámky)
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 14.–29. 1. 1967

Člověk a civilizace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 2. 1967 ◆ poznámka: Text byl napsán původně na objednávku pro Slovenské pohľady; vyšel nakonec v Plameni. – Pozn. red.
 • in: Plamen 10, 1968, č. 111, s. 5–14

Několik poznámek k článku J. Tomina
polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967

Ideologie
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 3. 4. 1967

Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 4. 1967 ◆ poznámka: Text původně přednesen 3. 4. 1957 na první ekumenické schůzce nad „Útěchou“ [v bibliografii jako Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“]; s malými změnami a opatřen úvodními větami přepsán a odevzdán J. Smolíkovi 19. 4. 1967 pro Křesť. revue 5/1967 (pozn. aut.).
 • in: Křesťanská revue 34, 1967, č. 5, s. 99–100

Víra a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1967 ◆ poznámka: Článek byl věnován prof. dr. J. B. Součkovi k jeho pětašedesátinám; napsán byl v květnu 1967. Při schvalování cenzurou se původní text „ztratil“, musel být proto dodán nový opis. Článek byl předán redakci Křesťanské revue počátkem května 1967 (pozn. aut.).

Zamyšlení o Patočkovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 6. 1967 ◆ poznámka: Rukopisný zápis do kroniky vinohradského evangelického sboru, při příležitosti Patočkových šedesátin.

Víra a věda
článek, česky, vznik: říjen 1967 ◆ poznámka: skeny obsahují: a) Víra a věda (5. str.); b) Em. Rádl o víře (1 str.) - citáty; c) Věda a filosofie (2 str., výňatek z textu Ideologie a kýč)

1968
Democratization and Christians
článek, anglicky, vznik: 1968 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1968, č. 7–8, s. 63–65

Demokratizace a křesťané
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1968
 • in: Kostnické jiskry, 1968, č. 11, s. 2

Filosofie a dějiny v Rádlově myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: 2. verze
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. 38–43 (listopad)

Masaryk a naše dnešní krize
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 6. 1968 ◆ poznámka: Článek byl připraven a odevzdán do redakce měsíc před invazí „spřátelených armád“; měl původně vyjít v záříjovém čísle obnoveného časopisu Tvář, ale redakce jej považovala za příliš provokativní, a tak se zachovaly jen stránkové obtahy. Text poprvé vyšel v tištěné podobě až ve sborníku „Tvář“ v nakladatelství Torst v roce 1995 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. 7–12
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 323–332
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 176–187

O poctivý vztah k Marxovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 9. 1966 / únor 1968
 • in: Křesťanská revue 35, 1968, s. 75–76

Perspektiven der ökumenischen Arbeit
článek, německy, vznik: 1968 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Stimmen aus der Kirche der ČSSR, München: Josef Smolík, 1968, s. 104–110

Víra a svět u J. L. Hromádky
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1968
 • in: Křesťanská revue 35, 1968, č. 3, s. 65–67
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 164–169

Gnose a dnešek [ad: Petr Pokorný: Počátky gnose, Praha 1968]
recenze, česky, vznik: 1968
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. VIII (příloha – Filosofie) (listopad)

Sborník o jednotě bratrské
recenze, česky, vznik: 21. 10. 1968 ◆ poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, s. VII–VIII (příloha – Církve) (prosinec)

Karel Havlíček před 120 lety
různé, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: Excerpta pro časopis Tvář. Úvodní poznámka k otištění úryvků z článků Karla Havlíčka v Národních novinách a ve Slovanu z let 1848–1851.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. 46–50 (listopad)

Návrh revue pro lidská práva
poznámky, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 1968 nebo 1969 ◆ poznámka: Psáno pro Společnost pro lidská práva (jejímž byl Hejdánek členem). [pozn. red.]

Jan Blahoslav Kozák (5. 8. 1888)
předmluva / doslov, česky, vznik: 1968/1972 (?)

[Karl Jaspers] [referát na semináři Milana Machovce o Jaspersově pojetí víry]
referát, česky, vznik: [1968] ◆ poznámka: k textu srov. korespondenci s Milanem Machovcem

Nové poslání cenzury
článek, česky, vznik: 1968?

Úkoly myšlení a evropská odpovědnost [předchozí názvy: Krize myšlení a evropská odpovědnost; Úkoly myšlení jako evropská odpovědnost]
fragment, česky, vznik: 1968/1989 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první 3 strany (nedokončeno?)

T. G. Masaryk, Naše nynější krize
glosa, česky, vznik: 1968/1970?

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1968

Církev a váhající theologové
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 2. 1968 ◆ poznámka: Do Křesťanské revue, napsáno a odevzdáno 25. února 1968. Nepublikováno.

Člověk a příroda [ad: Pierre Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě, Praha 1967]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 25. 2. 1968 ◆ poznámka: Předneseno 14. 2. 1968 na ekumenickém diskusním večeru v Jirchářích jako úvod k rozhovoru o českém výboru z Teilhardových studií. Pro Křesťanskou revue přepsáno a odevzdáno 25. 2. 1968, korektura 23. 4. 1968 (pozn. aut.).; částečně se shoduje s přednáškou Člověk a kosmos [1967]
 • in: Křesťanská revue 35, 1968, č. 5, s. 100–102

Tvář jako zkušenost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 3. 1968
 • in: Literární listy 1 (= Literární noviny 17), 1968, č. 3, s. 8 (14. 3.)

Pravda a veřejný život (Teze pro Šumperk)
výklad | přípravné poznámky, česky, vznik: 23. 3. 1968

Úkoly věřící inteligence
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: duben 1968 ◆ poznámka: Zpráva pro Kostnické jiskry napsána a odevzdána v dubnu 1968, ale už nepamatuji, zda byla otištěna (pozn. aut).

Jaspersovo pojetí jednoty dějin
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 7. 1968 ◆ poznámka: Původní název „Jednota světových dějin v pojetí Karla Jasperse“. Článek pro Dějiny a současnost, dopsáno a odevzdáno 15. 7. 1968 (pozn. aut.).
 • in: Dějiny a současnost 10, 1968, č. 9, s. 28–31

Emanuel Rádl: O německé revoluci
různé, česky, vznik: 23. 7. 1968 ◆ poznámka: Vybráno pro Tvář, přepsáno a odevzdáno 23. 7. 1968 (pozn. aut.). [Ukázky z Rádlovy knížky (s krátkou předmluvou) určené pro rubriku Excerpta do Tváře patrně nikdy nevyšly tiskem – neobjevují se ani v připravovaném prvním čísle obnovené Tváře, které mělo vyjít v září 1968 (ovšem kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo stornováno a nedistribuováno), ani v číslech následujících (pozn. red.).]

Křesťané a moderní svět
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 7. 1968 ◆ poznámka: Pro Tvář č. 1/1968; napsáno 28. 7. 1968, odevzdáno 29. 7. 1968 (pozn. aut.). O činnosti ekumenického semináře v Jirchářích. Z nerealizovaného čísla přetištěno v realizované Tváři 1/1968.
 • in: Tvář 3, 1968, č. 1, s. VIII–XI (příloha – Církve) (listopad)
 • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. III–IV (příloha – Církve)

Politikové a kompromis
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: srpen 1968
 • in: Slova svobody II — srpnová okupace 1968, s. 2–3 | el. forma
 • in: Sedm pražských dnů („Černá kniha“), Praha: Academia, 1990, s. 240–241

Dějiny se rozhodují dnes
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: srpen 1968
 • in: Slova svobody I — srpnová okupace 1968, s. 10–12 | el. forma

Situace agresorů
glosa, česky, vznik: 24. 8. 1968

Sebepochopení a dějiny
fragment, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: nedokončeno

Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 14. 10. 1968 ◆ poznámka: Napsáno pro Tvář 2/1968 (a odevzdáno) 14. 10. 1968 (pozn. aut.).
 • in: Tvář 3, 1968, č. 2, s. 58–61 (prosinec)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 170–175

Věda a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 13. 11. 1968 ◆ poznámka: 1. verze: Diskusní příspěvek do Vesmíru. Napsáno a odevzdáno 17. 4. 67. Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).
 • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. 22–26 (leden)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 134–144

Emanuel Rádl: Romantická věda
různé, česky, vznik: 14. 11. 1968 ◆ poznámka: excerptum s komentářem
 • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. 38–42 (leden)

Otazníky nad ediční praxí
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 11. 1968
 • in: Tvář [4], 1969, č. 1, s. II (příloha – Nakladatelé) (leden)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 635–636

1969
Útěcha z filosofie [ad: Emanuel Rádl: Útěcha z filosofie, Praha 1969]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 2, s. 59–62 (únor)
 • in: Michael Špirit (ed.): Tvář – výbor z časopisu, Praha: Torst, 1995, s. 476–479
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 188–193

Místo člověka ve světě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: Jde jen o první část, napsanou pro Studentské listy; ani ta ovšem nevyšla, protože Studentské listy byly zastaveny. Pokračování nebylo tedy ani napsáno. Na 4 papírech A4 není přesné datum uvedeno (jen rok 1969) [pozn. aut.].

Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Útěcha z filosofie, Praha: Mladá fronta, 1969, s. 73–74

Charakter národa
audio ◆ příspěvek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: vystoupení v Československém rozhlase v jakémsi diskuzním pořadu

Karl Jaspers 23. 2. 1883 – 26. 2. 1969
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969?
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), Praha: Mladá fronta, 1969, s. 89–90 (vyšlo jako „Karl Jaspers 23. 2. 1883“)
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny (Příspěvek k německé otázce), Praha: Mladá fronta, 1991, s. 91–92 (vyšlo jako „Karl Jaspers (1883–1969)“)
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, Praha: Academia, 2006, s. 141–143
 • in: Karl Jaspers: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, Praha: Academia, 2019, s. 155–157

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1969

Lidská práva očima politiků
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 11. 1. 1969 ◆ poznámka: Původně glosa pro časopis Tvář. Dopsáno a odevzdáno 11. ledna 1969. Pozn. aut.

Cesta z dilemat
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 1. 1969 ◆ poznámka: článek pro Zítřek (polemika s Václavem Havlem); dopsáno a odevzdáno 20. ledna 1969 – pozn. autora

Filosofie a křesťanství
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1969 ◆ poznámka: Článek byl napsán v únoru 1969 pro druhý ročník obnovené Tváře (celkově ročník čtvrtý) (pozn. aut.).

Masaryk a dnešek
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 3. 1969 ◆ poznámka: Jircháře, 11. 3. 69

Téma: fašismus
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro časopis Tvář. Napsáno a odevzdáno 21. 3. 1969. Nepřijato. Pozn. aut.

Subjekt, dění, univerzum
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 4. 1969
 • in: Tvář [4], 1969, č. 5, s. 26–31 (květen)

Vezměte pro dávení!
glosa, česky, vznik: 18. 4. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro Tvář; napsáno a odevzdáno 18. 4. 69 (pozn. aut.).

Víra a moderní svět
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1969 ◆ poznámka: Článek byl napsán pro Tvář (pro ohlas článku „Filosofie a křesťanství“), a to v květnu 1969 (pozn. aut.).

Nový pokus o vyjádření víry
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 5. 1969 ◆ poznámka: Glosa pro Tvář; napsáno 31. 5. 1969, odevzdáno 2. 6. 1969 (pozn. aut.). [Text pravděpodobně nikdy nevyšel tiskem – není uveden ani v 6. čísle Tváře z června 1969 (posledním vydaném), ani v 7. čísle, které mělo vyjít v září 1969, ale zůstalo nerealizováno ve stránkových obtazích (pozn. red.).]

Svět řeči a řeč světa
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 6. 1969
 • in: Filosofický časopis 17, 1969, č. 5–6, s. 714–720
 • in: 60 let Filosofického časopisu, Praha: Filosofia, 2013, s. 339–348

Několik poznámek k filosofii řeči
přípravné poznámky, česky, vznik: 17.–23. 6. 1969

Das Wahrheitsverständnis bei Emanuel Rádl
článek, německy, vznik: 25. 6. 1969 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Přeloženo pro sborník k Patočkovým 60tinám; odevzdáno 25. 6. 1969 (pozn. aut.).
 • in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 76, 1984, č. 1, s. 1–12

Emanuel Rádl
referát, česky, vznik: 21.–25. 8. 1969 ◆ poznámka: nejspíš série referátů pro setkání Nové orientace v Prosetíně [pozn. red.]

Svod a světlo
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: září 1969? ◆ poznámka: Předmluva k překladu Svůdcova deníku byla objednána nakladatelstvím Odeon (pozn. aut.).
 • in: Søren Kierkegaard: Svůdcův deník, Praha: Odeon, 1970, s. 7–20
 • in: Søren Kierkegaard: Svůdcův deník, Praha: Mladá fronta, 1994, s. 181–190
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 194–203

Ludwig Feuerbach
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 24. 11. 1969

1970
Alfred North Whitehead (15. 2. 1861 – 30. 12. 1947)
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 10. 3. 1969
 • in: Matematika a dobro a jiné eseje, Praha: Mladá fronta, 1970, s. 119–121

Cesta člověka k sobě a k druhým (Úvod do filosofie jako problém)
článek, česky, vznik: 1970/1989 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 1–3, 5–6 (chybí s. 4, 7 a možná i další)

„Poučení není hlavním záměrem této knížky…“
článek, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno (možná jde o jeden z připravovaných úvodů do filosofie?)

Úvod. § 1.1 („V této knížce má pozorný čtenář najít…“)
fragment, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno

Nietzsche
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Ontologie
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Politika a filosofie
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 1970 a 1974

Rekonstrukce líčení 2. instance (odvolacího řízení) (Nejvyšší soud)
audio ◆ vzpomínka, česky, vznik: nedatováno, nejspíš začátek 70. let

Víra a filosofie
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta ◆ poznámka: datum označeno jako "18. 3."; v Památníku národního písemnictví, kde Hejdánek v té době pracoval

Mythos a metafyzika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Text představuje druhou kapitolu habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970, str. 19–30. – Pozn. aut. [Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 54–64, a pod názvem „Mýtus a metafyzika“ též in: Filosofie a víra. Nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 99–109. – Pozn. red.]
 • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 1, s. 39–55
 • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 5, s. 102–106 (vyšlo pod názvem „Mýtus a metafyzika“)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Dunaj" (palác Dunaj na Národní třídě, kde Hejdánek pracoval koncem 70. let jako topič)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie I]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie II]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [pravoslavná liturgie III, LvH o vězení]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [o reflexi]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta, Bonaventura Bouše (autor)

Diskuse o Patočkovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1970

Reflexe a životní styl
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 3. 1970 ◆ poznámka: Článek pro Slovenské pohľady, dopsán a odevzdán 5. 3. 1970. – Pozn. aut.

Reflexia a životný štýl
| docx | pdf | html ◆ článek, slovensky, vznik: březen 1970 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Slovenské pohľady 86, 1970, č. 5, s. 99–107

Filosofie a víra. Příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické
| docx | pdf | html ◆ habilitační práce, česky, vznik: 1970 ◆ poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze

Deník svůdce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. (9.?) 7. 1970 ◆ poznámka: Poznámky pro "Novinky Odeonu" (k vyjití Kierkegaardova Svůdcova deníku)
 • in: Novinky Odeonu — září–říjen 1970, s. 2–3

Problém normality z filosofického hlediska
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 8. 1970 ◆ poznámka: Text byl po řadě závažných, ale neautorizovaných úprav a se změněným titulem („Na okraj filosofických úvah o normalitě“) otištěn v knize Normalita osobnosti, ed. Eva Syřišťová a kol., Avicenum, Praha 1972, na str. 215–228; z opatrnosti byly jako autorky uvedeny E. Stuchlíková a E. Syřišťová, protože v době korektur byl autor ve vazbě (a pak byl odsouzen za pobuřování). Tato skutečnost nebyla až dosud uvedena na pravou míru a zveřejněna. – Pozn. aut.
 • in: Eva Syřišťová (ed.): Normalita osobnosti, Praha: Avicenum, 1972, s. 215–228

1971
Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1971

Úvodem („Nápad napsat nový úvod do filosofie nebyl, to přiznávám, původně můj…“)
fragment, česky, vznik: 9. 5. 1971 / 23. 5. 1972 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 1–5; nedokončeno (?)

Služba světu, služba lidem
článek, česky, vznik: 29. 6. 1971 ◆ poznámka: Text napsaný pro sborník vršovického sboru k výročí založení (osamostatnění)

Hejdánek, Ladislav ↔ major Noga
audio ◆ telefonát, česky, vznik: sedmdesátá léta (zřejmě po skončení vazby)

1972
„Vstal jsem, abych odnesl zbytky po kouřícím kolegovi…“
skeny ◆ fejeton, česky, vznik: 1972/1974? ◆ poznámka: postřehy z Památníku národního písemnictví

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1972

Diskuse o tématu přirozeného světa
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1972 ◆ poznámka: u Jiřího Němce

Krátký úvod do filosofie
článek | přípravné poznámky, česky, vznik: 10. 7. 1972

1973
Člověk a příroda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1973, Bedřich Moldan (autor) ◆ poznámka: Napsáno 1973 po diskusi (ústní i písemné) s Bedřichem Moldanem, v nějaké podobě to zřejmě vyšlo, ale bez mého jména (myslím, že jen pod jménem Moldanovým – vzhledem k tehdejším okolnostem), ale už nevím, zda jsem to tehdy viděl, nebo snad i in natura dostal (pozn. aut.).
 • in: Životné prostredie. Revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 1974, č. 2, s. 62–65

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1973

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1973

Jan Patočka
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 2. 5. 1973

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 5. 1973, Jiří Němec (účastník)

Systém filosofie
| docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: 29. 5. 1973 ◆ poznámka: nedokončeno

Člověk a příroda [poznámky]
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 15. 5. a 11. 6. 1973 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: nadepsáno: "Poznámky k textu A (str. 1-6), který mi dal 8.5.73 Bedřich Moldan"

Diskuse o přirozeném světě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 27. 6. 1973, Jiří Němec (účastník)

Botanické úvahy v Prosetíně
audio ◆ diktát, česky, vznik: červenec 1973

Diskuse s faráři Nové orientace na faře v Prosetíně (u Šimsů)
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973

Diskuse v Prosetíně na faře
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973 ◆ poznámka: nejspíš diskuse v rámci Nové orientace; v Prosetíně, kde toho času působil farář Jan Šimsa

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nejspíš 21. 10. 1973, Bonaventura Bouše (autor)

Přípravné body k dopisu
korespondence, česky, vznik: prosinec 1973 ◆ poznámka: Body, které tvořily podstatný obsah dopisu ze 14. 12. 1973 - pozn. aut.

1974
Mythos
poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: nedokončeno

Moc
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 1974

1974–1 (Mythos)
| docx | pdf | html ◆ poznámky, česky, vznik: 1974 ◆ poznámka: Jde o přípravné poznámky k textu „Bios, mythos, logos“ (1975). – Pozn. red.

Úvod do filosofování. Filosofie pro naši dobu
fragment, česky, vznik: 1974/1975

Rozhovor "in tre"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 1974, Petr Rezek (autor), Jiří Němec (autor)

Platón
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 7. 3. 1974

Rozhovor "in tre"
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 6. 1974, Petr Rezek (autor), Jiří Němec (autor)

Diskuse o církvi
diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974, Bonaventura Bouše (spoluautor) ◆ poznámka: záznam z hovoru večer 1. 7. 1974 ve Slovenské: B-Bony [Bonaventura Bouše], J-Jarda [?], L-LvH [pozn. aut.]

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 1. 7. 1974, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: na nahrávce je přítomen i "Jarda"

Kauzalita
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 29. 8. 1974

Názor
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 5. 9. 1974

Světový názor
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 6. 9. 1974

Reakce
| docx | pdf | html | skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 21. 9. 1974

Církev
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 20. 10. 1974

Modlitba
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 20. 10. 1974

1975
Bios, mythos, logos
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1975 ◆ poznámka: Text představuje jednu kapitolu z rozsáhlejší práce, která zůstala torzem; text pochází z roku 1975. Jeho část byla zařazena do jednoho svazku vydaného v Expedici [Mythos a logos] (pozn. aut.).

„Jsou biblické texty, které jsme už tolikrát slyšeli a četli…“ [kázání na L 23,35a; L 6,25b+21b]
kázání, česky, vznik: 1975/1980

„Náš text, podobně jako paralely…“ [kázání na L 9,46–48]
kázání, česky, vznik: 1975/1976 ◆ poznámka: nedokončeno

„Veškerý život, zvláště pak život člověka…“ [kázání na Mt 10,26–27]
kázání, česky, vznik: 1975/1980

[bez názvu]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

[bez názvu]
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: 1975

Diskuse u Paloušů
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 30. 1. 1975 ◆ poznámka: nejspíš v Praze na Kampě

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem ve Vršovicích [o liturgii]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 24. 3. 1975, Bonaventura Bouše (autor) ◆ poznámka: srv. myšlenkový deník z 26. 3. 1975

Rozhovor o filosofii
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 2. 4. 1975 ◆ poznámka: Poznámka na kazetě: "přepsáno"

Diktát o katolictví
audio ◆ diktát | fragment, česky, vznik: 4. 8. 1975

Debata ve Stavbách silnic a železnic
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 8. 1975

Komentář k Nietzschově pojmu Modernität
audio ◆ diktát, česky, vznik: 24. 8. 1975

Pravda a svoboda
| docx | pdf | html ◆ kázání, česky, vznik: 21. 9. 1975 ◆ poznámka: Kázání proslovené ve vršovickém sboru ČCE v roce 1975
 • in: Jakub S. Trojan (ed.): Pravda – víra – reflexe. Sborník k šedesátým narozeninám českého filosofa Ladislava Hejdánka (10. 5. 1987), Praha: [s. n.], 1987, s. 3–10
 • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 8, s. 173–176
 • in: Křesťanská revue 73, 2006, č. 2, s. 27–31

Reflexe
audio ◆ diktát, česky, vznik: 13. 10. 1975

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 4. 11. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [II. část]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem [I. část]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 5. 12. 1975, Bonaventura Bouše (autor)

1976
Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: Původně napsáno pro ineditní sborník Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976)
 • in: Irena Šnebergová (ed.): Karlu Kosíkovi k padesátinám [samizdat], Praha: [s. n.], 1976, s. [73]–[96] (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou stránkovány každý zvlášť)
 • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 6, s. 746–761

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1976

Filosofie a moc (– a politika)
přípravné poznámky, česky, vznik: 1976 ◆ poznámka: přepis magnetofonového záznamu [pozn. aut.]

Krátký diktát o reflexi
audio ◆ diktát, česky, vznik: 8. 3. 1976

Myšlení věřícího
| docx | pdf | html ◆ kázání, česky, vznik: 14. 3. 1976

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 14. 9. 1976, Bonaventura Bouše (autor)

Diskuse o fenomenologii v Čechách
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 11. 1976

1977
Vztah mezi filosofií a politikou
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1977
 • in: Dialogy — prosinec, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1977, č. 2, s. 6–11

Dopisy příteli
česky, 1977, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 134
Dopis příteli č. 01, s. 1–10 | Dopis příteli č. 02, s. 11–22 | Dopis příteli č. 03, s. 23–31 | Dopis příteli č. 04, s. 32–41 | Dopis příteli č. 05, s. 42–52 | Dopis příteli č. 06, s. 53–65 | Dopis příteli č. 07, s. 66–78 | Dopis příteli č. 08, s. 79–91 | Dopis příteli č. 09, s. 92–105 | Dopis příteli č. 10, s. 106–118 | Dopis příteli č. 11, s. 119–131 | Dopis příteli č. 12, s. 132–144 | Dopis příteli č. 13, s. 145–154 | Dopis příteli č. 14, s. 155–168 | Dopis příteli č. 15, s. 169–183 | Dopis příteli č. 16, s. 184–196 | Dopis příteli č. 17, s. 197–209 | Dopis příteli č. 18, s. 210–222 | Dopis příteli č. 19, s. 223–235 | Dopis příteli č. 20, s. 236–248 | Dopis příteli č. 21, s. 249–260

Dopisy příteli [dopisy č. 1–21]
česky, 1977, Praha: [s. n.]
Dopis příteli č. 01, s. 2–6 | Dopis příteli č. 02, s. 7–12 | Dopis příteli č. 03, s. 13–17 | Dopis příteli č. 04, s. 18–22 | Dopis příteli č. 05, s. 23–28 | Dopis příteli č. 06, s. 29–35 | Dopis příteli č. 07, s. 36–42 | Dopis příteli č. 08, s. 43–49 | Dopis příteli č. 09, s. 50–56 | Dopis příteli č. 10, s. 57–63 | Dopis příteli č. 11, s. 64–70 | Dopis příteli č. 12, s. 71–77 | Dopis příteli č. 13, s. 78–82 | Dopis příteli č. 14, s. 83–89 | Dopis příteli č. 15, s. 90–97 | Dopis příteli č. 16, s. 98–104 | Dopis příteli č. 17, s. 105–111 | Dopis příteli č. 18, s. 112–118 | Dopis příteli č. 19, s. 119–125 | Dopis příteli č. 20, s. 126–132 | Dopis příteli č. 21, s. 133–139

Za profesorem Janem Patočkou (1907–1977)
| docx | pdf | html ◆ článek | nekrolog, česky, vznik: 16. 9. 1977? ◆ poznámka: Napsáno a šířeno jako samizdat hned po Patočkově smrti; o případném otištění nebo jiném zveřejnění mi není nic známo (pozn. aut.).

Vlastní životopis
vlastní životopis, česky, vznik: nedatováno, někdy po r. 1977

O političnosti a politické angažovanosti filosofie
článek, česky, vznik: 1977? ◆ poznámka: nalezeny jen první 2 strany; patrně nedokončeno

Die Anfänge der Charta ’77
článek, německy, vznik: 10. 2. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Letter to Friend No. 1
článek, anglicky, vznik: 10. 2. 1977 ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 01
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 1

Die historische Bedeutung der Menschenrechte in der Demokratie und in der Diktatur
článek, německy, vznik: 17. 2. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Letter to Friend No. 2
článek, anglicky, vznik: 17. 2. 1977 ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 02
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 2. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 2

Glaubens- und Gedankenfreiheit im Marxismus-Leninismus
článek, německy, vznik: 24. 2. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel)

Letter to Friend No. 3
článek, anglicky, vznik: 24. 2. 1977

Dopis příteli č. 03
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 2. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 3

Sozialismus und Demokratie
článek, německy, vznik: 3. 3. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Letter to Friend No. 4
článek, česky, vznik: 3. 3. 1977 ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 04
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 3. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 4

Charta ’77 und die Moral der Kritiker
článek, německy, vznik: 10. 3. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 05
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 5

Der Stellenwert der Politik im menschlichen Leben
článek, německy, vznik: 19. 3. 1977, Milan Walter (překladatel), Eva Bauer (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 06
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 6

Dopis příteli č. 07
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 7

Was ist Revolution?
článek, německy, vznik: 31. 3. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 08
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 3. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 8

Dopis příteli č. 09
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 4. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 9

Was ist Christentum?
článek, německy, vznik: 14. 4. 1977, Milan Walter (překladatel), Eva Bauer (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Unterwegs - Itinerarium, Wien: Universitätsseelsorge, 1990, č. 4, s. 12–14

Dopis příteli č. 10
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 14. 4. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 10

Demokratie oder Diktatur
článek, německy, vznik: 21. 4. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 11
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 4. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 11

Der Mensch und sein Gewissen
článek, německy, vznik: 5. 5. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 12
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 5. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 12

Emigration oder Verfolgung?
článek, německy, vznik: 12. 5. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 13
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 5. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 13

Dopis příteli č. 13 [původní nezveřejněná verze]
článek, česky, vznik: 12. 5. 1977 ◆ poznámka: autorem přeškrtnuto a nadepsáno: "neplatné"

Ist Emigration Verrat?
článek, německy, vznik: 26. 5. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 14
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 26. 5. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 14

Die Stellung der Kirche zur Charta ’77
článek, německy, vznik: 9. 6. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 15
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 9. 6. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 15

Kommunismus und Marxismus
článek, německy, vznik: 23. 6. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 16
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 6. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 16

Der Kommunismus und seine christlichen Wurzeln
článek, německy, vznik: 7. 7. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 17
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 7. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 17

Dopis příteli č. 18
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 7. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 18

Die „sozialistische“ Auslegung der Menschen- und Bürgerrechte
článek, německy, vznik: 4. 8. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 19
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 8. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 19

Die Berechtigung und die Wirkung der Charta ’77
článek, německy, vznik: 18. 8. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 20
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 8. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 20

Die Vorstellungen zur Durchsetzung der Menschenrechte
článek, německy, vznik: 1. 9. 1977, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 21
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 9. 1977 ◆ poznámka: první ročník, dopis č. 21

Dokument Charty 77 č. 20
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 9. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 56–59

Dokument Charty 77 č. 21
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 9. 1977, Jiří Hájek (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 59–60

Reakce na Jana Tesaře [Dialogy 1977/1]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1977
 • in: Dialogy 1 — říjen, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1977, č. 1, s. 5–10

Úvodem [Dialogy 1977/1]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1977?, Jan Tesař (autor) ◆ poznámka: spoluautor: Jan Tesař
 • in: Dialogy 1 — říjen, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1977, č. 1, s. 1

Dokument Charty 77 č. 22
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: konec září 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 60–63

Svět, v němž žijeme
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: podzim 1977 ◆ web: http://scriptum.cz/soubory/scriptum/spektrum/spektrum_1_red_ocr.pdf
 • in: Spektrum, 1978, č. 1, s. 13–28 (exilové vydání)
 • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 2, s. 1–21 (samizdatové vydání)
 • in: Herbert Hanreich, Marcela Sedláčková, Petra Stehlíková (eds.): Mezi řádky = Entre les lignes. Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám, Praha: Filosofia, 1999, s. 121–133

Dokument Charty 77 č. 23
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 10. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 63–64

Dokument Charty 77 č. 24
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 17. 10. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 65

Dokument Charty 77 č. 25
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 66–67

Dokument Charty 77 č. 26
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 68

Dokument Charty 77 č. 27
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 14. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 69–70

Dokument Charty 77 č. 28
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 70–71

Dokument Charty 77 č. 29
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 72–76

Dokument Charty 77 č. 30
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 23. 11. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 76–77

Dokument Charty 77 č. 31
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 9. 12. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 78–86

Dokument Charty 77 č. 32
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 12. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 87

Dokument Charty 77 č. 33
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 12. 1977, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 88

1978
Reakce na Jana Tesaře [Dialogy 1978/4]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 4. 1978
 • in: Dialogy — duben, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 4, s. 4–9

Několik slov úvodem [Filosofie a politika: Patnáct let nepolitické politiky (Dokumenty)]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1978 ◆ poznámka: sborník obsahuje texty z let 1963–1978: Náboženství a naše ústava (1963), Sancho Panza, Švejk a Ivan Děnisovič (1964), Kultura tváří v tvář politice (1965), Filosofie a politika (1) (1966), Filosofie a politika (1966)
 • in: Pravda – Exodus proti exilu (sborník L. Hejdánkovi), Praha: Cesty, 1978

Poznámka
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1978
 • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 31–32

Dopisy příteli (2. řada – 1978)
česky, 1978, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 150
Dopis příteli č. 22, s. 2–17 | Dopis příteli č. 23, s. 18–33 | Dopis příteli č. 24, s. 34–45 | Dopis příteli č. 25, s. 46–61 | Dopis příteli č. 26, s. 62–77 | Dopis příteli č. 27, s. 78–93 | Dopis příteli č. 28, s. 94–110 | Dopis příteli č. 29, s. 111–125 | Dopis příteli č. 30, s. 126–140 | Dopis příteli č. 31, s. 141–156 | Dopis příteli č. 32, s. 157–172 | Dopis příteli č. 33, s. 173–188 | Dopis příteli č. 34, s. 189–203 | Dopis příteli č. 35, s. 204–218 | Dopis příteli č. 36, s. 219–234 | Dopis příteli č. 37, s. 235–250 | Dopis příteli č. 38, s. 251–266 | Dopis příteli č. 39, s. 267–282 | Dopis příteli č. 40, s. 283–297

Úvodní slovo [Dialogy 1978/4]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1978
 • in: Dialogy — duben, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 4, s. 1

„Rudolfe…“
předmluva / doslov, česky, vznik: květen 1978
 • in: Dialogy — konec listopadu 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 5, s. 1

Odpověď a komentář k „ne-dialogu“ dr. Jana Tesaře
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1978
 • in: Dialogy — konec listopadu 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 5, s. 7–14

Reakce na článek Miloš Rejchrta [Dialogy 1978/6]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 1978
 • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 4–10

Možnosti a meze dialogu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1978
 • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 10–26

Czy będę występował w telewizji?
fejeton, polsky, vznik: 1978 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Krytyka. Kwartalnik polityczny, 1978, č. 2

Ethik und Politik
článek, německy, vznik: 5. 1. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dokument Charty 77 č. 34
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 5. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 89

Dopis příteli č. 22
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 5. 1. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 1

Dokument Charty 77 č. 35
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 90–93

Budu vystupovat v televizi?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 1. 1978 ◆ poznámka: strojopis velmi pravděpodobně nepsal sám Hejdánek
 • in: Studie, 1978, č. 4 (58), s. 296–298 (uveřejněno jako „Budu vystupovat na televisi?“)

Dokument Charty 77 č. 36
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 9. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 93–94

Dokument Charty 77 č. 37
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 95–96

Dokument Charty 77 č. 39
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 98–102

Dokument Charty 77 č. 40
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 1. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 103–105

Dopis příteli č. 23
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 1. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 2

Dopis příteli č. 24
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 2. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 3

Dokument Charty 77 č. 41
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 3. 2. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 105–106

Dokument Charty 77 č. 42
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 2. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 106–118

Die Technik der Macht
článek, německy, vznik: 16. 2. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 25
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 2. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 4

Dokument Charty 77 č. 43
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 28. 2. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 119–120

Konservative, gemäßigte und radikale Strömungen innerhalb der Charta ’77
článek, německy, vznik: 2. 3. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 26
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 3. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 5

Dokument Charty 77 č. 44
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 11. 3. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 121–125

Dokument Charty 77 č. 45
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 11. 3. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 125

Dokument Charty 77 č. 46
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 3. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 126–127

Über den Sinn der Geschichte
článek, německy, vznik: 16. 3. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 27
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 16. 3. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 6

Dokument Charty 77 č. 47
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 5. 4. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 127–129

Die historischen und politischen Bedingungen der Charta ’77 und ihre Folgen
článek, německy, vznik: 6. 4. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dokument Charty 77 č. 48
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 4. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 129–130

Dokument Charty 77 č. 49
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 4. 1978, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 130–131

Dopis příteli č. 28
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 4. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 7

Dokument Charty 77 č. 50
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 24. 4. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 132–133

Dopis příteli č. 29
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 4. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 8

Dokument Charty 77 č. 51
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 133–134

Nationalismus, Heimat und Emigration
článek, německy, vznik: 18. 5. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 30
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 5. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 9

Dokument Charty 77 č. 52
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 22. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 134–152

Dokument Charty 77 č. 53
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 23. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 153

Dokument Charty 77 č. 54
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 29. 5. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 154–155

Reakce na články Rudolfa Battěka a Miloše Rejchrta [Dialogy 1978/6–9]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1978
 • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 16–20
 • in: Svazky pro dialog, 1979, č. 1, s. 56–58 (uveden je zde pouze citát)

Úvodní slovo [Dialogy 1978/6–9]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: září 1978
 • in: Dialogy 2 — červen–září 1978, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 6–7, s. 1

Dokument Charty 77 č. 55
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 3. 6. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 155–156

Dokument Charty 77 č. 56
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 4. 6. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 156–157

Dopis příteli č. 31
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 6. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 10

Dokument Charty 77 č. 57
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 11. 6. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 157

Dopis příteli č. 32
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 6. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 11

Dokument Charty 77 č. 58
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 158

Dokument Charty 77 č. 59
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 158–159

Dopis příteli č. 33
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 7. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 12

Dokument Charty 77 č. 60
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 22. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 159

Dokument Charty 77 č. 61
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 22. 7. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 160

Dokument Charty 77 č. 62
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 7. 1978
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 160–161

Dokument Charty 77 č. 63
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 7. 1978
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 161

Dokument Charty 77 č. 64
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 8. 1978
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 162

Dopis příteli č. 34
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 8. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 13

Dokument Charty 77 č. 65
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 8. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 162–163

Philosophie und Demokratie
článek, německy, vznik: 31. 8. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 35
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 8. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 14

Dokument Charty 77 č. 66
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: počátkem září 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 163–164

Philosophie und Politik
článek, německy, vznik: 21. 9. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 36
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 9. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 15

Dokument Charty 77 č. 67
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 164–166

Rozhovor časopisu Spuren s L. Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1978 ◆ poznámka: SE Pořad Události a názory 2. 10. 1978; máme průklep strojopisu (přepis vysílání Svobodné Evropy?)
 • in: Spuren, 1978

Dokument Charty 77 č. 68
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 166

Dokument Charty 77 č. 69
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 166–167

Dokument Charty 77 č. 70
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 168–170

Dokument Charty 77 č. 71
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 171

Dopis příteli č. 37
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 10. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 16

Dokument Charty 77 č. 72
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 13. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 171–174

Dokument Charty 77 č. 73
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 175–176

Dokument Charty 77 č. 74
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 176–178

Dokument Charty 77 č. 75
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 28. 10. 1978, Marta Kubišová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 179–180

Christentum und Sozialismus
článek, německy, vznik: 2. 11. 1978, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 38
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 11. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 17

Dokument Charty 77 č. 76
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 11. 1978, Marta Kubišová (spoluautor), Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 181

Dokument Charty 77 č. 77
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 181–182

Dokument Charty 77 č. 78
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 182

Dokument Charty 77 č. 79
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 20. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 183

Dopis příteli č. 39
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 23. 11. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 18

Dokument Charty 77 č. 80
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 183–190

Dokument Charty 77 č. 81
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 30. 11. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 191

Poznámka [Dialogy 1978/10]
článek, česky, vznik: prosinec 1978 ◆ poznámka: máme strojopis z Dialogů č. 10
 • in: Dialogy, Praha / Brno: [Rudolf Battěk / Ladislav Hejdánek / Jan Tesař], 1978, č. 10, s. 31

Dokument Charty 77 č. 82
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 4. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 191

Dokument Charty 77 č. 83
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 9. 12. 1978, Jiří Dienstbier (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 192

Dokument Charty 77 č. 84
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 10. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 193–197

Dokument Charty 77 č. 85
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 14. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 198–206

Dopis příteli č. 40
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 14. 12. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 19

Dokument Charty 77 č. 86
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 207–210

Dokument Charty 77 č. 87
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 210–211

Dokument Charty 77 č. 88
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 30. 12. 1978, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 212

1979
Appariró in televisione?
článek, italsky, vznik: 1979 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Lettere a un amico, Bologna: Centro studi Europa orientale, 1979, s. 15–19

Lettere a un amico
italsky, 1979, Bologna: Centro studi Europa orientale

Perspektivy demokracie a socialismu ve východní Evropě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 2. 1979
 • in: O svobodě a moci: památce Jana Patočky, Köln / Roma: Index / Listy, 1980, s. 169–191
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1980, č. ?
 • in: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 314–335

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1979

Dopis příteli č. 41
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 1. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 1

Dokument Charty 77 č. 89
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: před 9. lednem 1979, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 213

Dokument Charty 77 č. 90
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: po 11. lednu 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Marta Kubišová (spoluautor), Václav Benda (spoluautor), Jiří Dienstbier (spoluautor), Václav Havel (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 214–216

Dokument Charty 77 č. 91
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 17. 1. 1979
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 216

Dopis příteli č. 42
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 1. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 2

Dokument Charty 77 č. 92
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 7. 2. 1979, Václav Havel (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 217–221

Dokument Charty 77 č. 93
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 2. 1979, Václav Benda (spoluautor), Jiří Dienstbier (spoluautor), Václav Havel (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor), Jaroslav Šabata (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 221–222

Rozhovor s bývalými a současnými mluvčími Charty 77
rozhovor, česky, vznik: nedatováno, pravděpodobně únor 1979, Václav Havel (účastník), Jiří Hájek (účastník), Václav Benda (účastník), Jiří Dienstbier (účastník), Zdena Tominová (účastník) ◆ poznámka: Rozhovor vznikl zřejmě při předání funkce mluvčích (původně: Jiří Hájek, Václav Havel a Ladislav Hejdánek, nově: Václav Benda, Jiří Dienstbier a Zdena Tominová).

Dopis příteli č. 43
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 2. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 3

Die Vertreibung der Deutschen nach 1945 und die Menschenrechte
článek, německy, vznik: 10. 3. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 44
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 3. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 4

Pragmatismus und Idealismus
článek, německy, vznik: 29. 3. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 45
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 3. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 5

Dopis příteli č. 46
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 4. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 6

Poznámky z prvního čtení textu Petra Krejčího "Meze vědeckého myšlení"
poznámky, česky, vznik: 1. 5. 1979

Menschenrechte und Ökologie
článek, německy, vznik: 10. 5. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 47
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 5. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 7

Rozhovor o Rádlově pojetí pravdy
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 5. 1979, Jan Kozlík (spoluautor)

Dokument Charty 77 č. 109
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 5. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 262

Repressionen gegen die Charta ’77 und gegen das „Komitee zur Verteidigung der zu Unrecht Verfolgten“ (VONS)
článek, německy, vznik: 7. 6. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 48
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 6. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 8

Dokument Charty 77 č. 110
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 19. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 263–264

Dokument Charty 77 č. 111
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 25. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 264–265

Dokument Charty 77 č. 112
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 25. 6. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 266

Dopis příteli č. 49
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 7. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 9

Dopis příteli č. 50
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 9. 8. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 10

Dokument Charty 77 č. 113
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 13. 8. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 267–268

Dokument Charty 77 č. 114
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 27. 8. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 268–269

Dopis příteli č. 51
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 9. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 11

Dopis příteli č. 52
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 7. 10. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 12

Dokument Charty 77 č. 115
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 8. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 270

Dokument Charty 77 č. 116
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 15. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 270–272

Dokument Charty 77 č. 117
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: říjen 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 272

Dokument Charty 77 č. 118
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 16. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 273–274

Dopis příteli č. 53
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 10. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 13

Dokument Charty 77 č. 119
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 21. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 275

Dokument Charty 77 č. 120
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 24. 10. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 275–277

Dokument Charty 77 č. 121
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: říjen 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 278–281

Dokument Charty 77 č. 122
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 281–282

Dokument Charty 77 č. 123
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 282–286

Dokument Charty 77 č. 124
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 12. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 287–289

Dokument Charty 77 č. 125
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 14. 11. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 290–292

Charta ’77 und der Zusammenhang zwischen Unterdrückung und Aufrüstung
článek, německy, vznik: 15. 11. 1979, Milan Walter (překladatel), Eva Bauer (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 54
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 11. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 14

Dokument Charty 77 č. 126
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 12. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 293–294

Dokument Charty 77 č. 127
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 6. 12. 1979
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 294

Dopis příteli č. 55
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 12. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 15

Dokument Charty 77 č. 128
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 18. 12. 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 295–297

Dopis příteli č. 56
| docx | html ◆ článek, česky, vznik: 19. 12. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 16

Politische Prozesse und die Bedeutung der Charta ’77 für die Zukunft
článek, německy, vznik: 27. 12. 1979, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 57
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 12. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 17

1980
Dopisy příteli (ročník 1977, 1978, 1979)
česky, 1980, Praha: [s. n.]; 691 s. (včetně obsahu)
Dopis příteli č. 01, s. 4–10 | Dopis příteli č. 02, s. 11–19 | Dopis příteli č. 03, s. 20–26 | Dopis příteli č. 04, s. 27–33 | Dopis příteli č. 05, s. 34–41 | Dopis příteli č. 06, s. 42–51 | Dopis příteli č. 07, s. 52–61 | Dopis příteli č. 08, s. 62–71 | Dopis příteli č. 09, s. 72–81 | Dopis příteli č. 10, s. 82–91 | Dopis příteli č. 11, s. 92–101 | Dopis příteli č. 12, s. 102–112 | Dopis příteli č. 13, s. 113–119 | Dopis příteli č. 14, s. 120–130 | Dopis příteli č. 15, s. 131–143 | Dopis příteli č. 16, s. 144–153 | Dopis příteli č. 17, s. 154–163 | Dopis příteli č. 18, s. 164–173 | Dopis příteli č. 19, s. 174–183 | Dopis příteli č. 20, s. 184–193 | Dopis příteli č. 21, s. 194–203 | Dopis příteli č. 22, s. 205–217 | Dopis příteli č. 23, s. 218–230 | Dopis příteli č. 24, s. 231–240 | Dopis příteli č. 25, s. 241–253 | Dopis příteli č. 26, s. 254–266 | Dopis příteli č. 27, s. 267–279 | Dopis příteli č. 28, s. 280–292 | Dopis příteli č. 29, s. 293–304 | Dopis příteli č. 30, s. 305–317 | Dopis příteli č. 31, s. 318–330 | Dopis příteli č. 32, s. 331–343 | Dopis příteli č. 33, s. 344–356 | Dopis příteli č. 34, s. 357–369 | Dopis příteli č. 35, s. 370–382 | Dopis příteli č. 36, s. 383–395 | Dopis příteli č. 37, s. 396–408 | Dopis příteli č. 38, s. 409–421 | Dopis příteli č. 39, s. 422–434 | Dopis příteli č. 40, s. 435–447 | Dopis příteli č. 41, s. 449–461 | Dopis příteli č. 42, s. 462–474 | Dopis příteli č. 43, s. 475–487 | Dopis příteli č. 44, s. 488–500 | Dopis příteli č. 45, s. 501–513 | Dopis příteli č. 46, s. 514–526 | Dopis příteli č. 47, s. 527–539 | Dopis příteli č. 48, s. 540–553 | Dopis příteli č. 49, s. 554–567 | Dopis příteli č. 50, s. 568–580 | Dopis příteli č. 51, s. 581–593 | Dopis příteli č. 52, s. 594–611 | Dopis příteli č. 53, s. 612–624 | Dopis příteli č. 54, s. 625–638 | Dopis příteli č. 55, s. 639–655 | Dopis příteli č. 56, s. 656–669 | Dopis příteli č. 57, s. 670–688

Dopisy příteli (3. řada – 1979)
česky, 1980, Praha: Edice Petlice; Edice Petlice, sv. 190
Dopis příteli č. 41, s. 1–15 | Dopis příteli č. 42, s. 16–31 | Dopis příteli č. 43, s. 32–47 | Dopis příteli č. 44, s. 48–63 | Dopis příteli č. 45, s. 64–79 | Dopis příteli č. 46, s. 80–95 | Dopis příteli č. 47, s. 96–111 | Dopis příteli č. 48, s. 112–127 | Dopis příteli č. 49, s. 128–143 | Dopis příteli č. 50, s. 144–159 | Dopis příteli č. 51, s. 160–175 | Dopis příteli č. 52, s. 176–194 | Dopis příteli č. 53, s. 195–210 | Dopis příteli č. 54, s. 211–226 | Dopis příteli č. 55, s. 227–246 | Dopis příteli č. 56, s. 247–262 | Dopis příteli č. 57, s. 263–284

Pravda, řeč a dějiny
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1980/1985 ◆ poznámka: Patrně nedokončený text určený původně pro Svazcích pro dialog.

Dokument Charty 77 č. 130
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: 1. 1. 1980, Jiří Hájek (spoluautor), Marie Hromádková (spoluautor), Miloš Rejchrt (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 299–300

Svoboda přesvědčení a pravda
článek, česky, vznik: 1977/1989?

Diktát o ukazování pravdy
audio ◆ diktát, česky, vznik: nedatováno, asi 80 léta

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o čase
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

Diskuse o Rádlovi
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta, Milena Šimsová (autor), Jan Šimsa (autor)

Ad Eliade
skeny ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, možná 80. léta ◆ poznámka: na kazetě poznámka "Vysočina"

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o pojímání předmětů jako objektů
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta, Jana Hejdánková (autor)

Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1980

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1980

Nation – Territorium oder Tradition
článek, německy, vznik: 24. 1. 1980, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 58
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 1. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 1

Dopis příteli č. 59
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 2. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 2

Dopis příteli č. 60
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 6. 3. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 3

Dopis příteli č. 61
| docx | pdf ◆ článek, česky, vznik: 10. 4. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 4

Philosophische Seminare und „Wissenschaftlicher Sozialismus“
článek, německy, vznik: 10. 4. 1980, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Dopis příteli č. 62
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 5. 1980 ◆ poznámka: čtvrtý ročník, dopis č. 5

Philosophie und politisches Handeln
článek, německy, vznik: 8. 5. 1980, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu

Filosofie a krize
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 18. 5. 1980 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu: srv. Myšlenkový deník 1980, 80/021, 80/024–26 [800425–1 až 800425–4] (25. 4. 1980). – Pozn. red.
 • in: Svazky pro dialog, 1980, č. 3, s. 1–29 (samizdatové vydání)

„Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“
| docx | pdf | html | skeny ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1980, Jiří Ruml (tazatel)

Dokument Charty 77 č. 129
| docx | pdf | html ◆ dokument Charty 77, česky, vznik: prosinec 1979, Jiří Hájek (spoluautor), Zdena Tominová (spoluautor)
 • in: Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Svazek 1, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 298

1981
O dialogu
článek, česky, vznik: 1981
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1981, č. 7

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1981

K rozhovorům o J. L. Hromádkovi
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 3. 1981 ◆ poznámka: Napsáno pro přátele (pozn. aut.).
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1981, č. 5, s. 1–32
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 207–229

Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 22. 8. 1981 ◆ poznámka: Text vyšel v létě 1981 ve sborníku věnovaném Ivanu Dubskému k pětapadesátinám, na str. 307–342. (Strojopisem.) Znovu zařazen do Svazků pro dialog č. 8, str. 1–27, Praha 1981. – Pozn. aut.
 • in: Petr Rezek (ed.): I. D. [sborník k 55. narozeninám Ivana Dubského], Praha: [s. n.], 1981, s. 307–342 (samizdat)
 • in: Svazky pro dialog, 1981, č. 8, s. 1–27 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 44–79 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek: O filosofii nepředmětnosti, Praha: Nové cesty myšlení, 1987, s. 1–39 (samizdat)

Definice
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 7. 10. 1981

Socialismus včera, dnes a zítra. Vzpomínky, úvahy, otázky
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 12. 1981 ◆ poznámka: Text byl původně psán jako příspěvek do sborníku věnovaného prof. Vladimíru Kadlecovi k jeho sedmdesátinám r. 1982.
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 13, s. 1–14
 • in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 1–12
 • in: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, s. 85–93

1982
Interview
rozhovor, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: červenec
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1982, s. 13–15

Nepředmětné myšlení (Fragment)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 16. 1. 1982

[Předmětné a nepředmětné myšlení]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1982 ◆ poznámka: nedokončený text určený pro Svazky pro dialog (16 s.)

Případ filosofa Jacquesa Derridy v širších souvislostech
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2. 1. 1982
 • in: Informace o Chartě 77 5, 1982, č. 1, s. 9–11
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice 12, 1982, č. 2, s. 79–80 (vyšlo pod názvem „Případ filosofa Jacquesa Derridy“ s četnými chybami v přepisu)

L’affaire du philosophe Jacques Derrida
článek, francouzsky, vznik: 2. 1. 1982 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Les temps modernes 38, 1982, č. 429, s. 1839–1843

Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: duben 1982

K otázce založení „ontologie subjektivity“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 17. 4. 1982 ◆ poznámka: Text byl původně určen do sborníku „Oslovení“ pro Zdeňka Neubauera, kde je zařazen na str. 62–83. Obsahově se váže téměř výhradně k prvnímu z textů tvořících soubor „Deus et natura“; text nese název „Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa“, v souboru je na str. 5–22. Zde přepsaný text byl samizdatově vydán také jako 11. číslo Svazků pro dialog, a to ještě v roce 1982 (pozn. aut.).
 • in: Martin Palouš (ed.): Oslovení / Oslavení. Laudatio Z. N., Praha: [s. n.], 1982, s. 61–83
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 11, s. 1–19
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 80–102 (samizdat)
 • in: Studie, 1987, č. 2–3 (110–111), s. 137–149

Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 6. 1982

„To pravé“ pro přítomnost a člověk
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červenec 1982 ◆ poznámka: Vyšlo původně samizdatové edici „Svazky pro dialog“ ve svazku č. 12 nesoucím titul „Přítomnost pravidel a to pravé“ na str. 13–44 (tamtéž na str. 1–12 je obsažen text Martina Hyblera „Pravidla přítomnosti“, na nějž Hejdánek svým textem reaguje). – Pozn. red.
 • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 12, s. 13–44 (samizdat)
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 103–143 (samizdat)

1983
Per quale pace?
článek, italsky, vznik: 1983
 • in: Charta 77 e il movimento pacifista, Bologna: Centro studi Europa orientale, 1983, s. 35–47

Slovo úvodem
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, s. 1–2

Poznámka
různé, česky, vznik: 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 18, s. 28

Filosofie a její lidské poslání
článek, česky, vznik: 1983? ◆ poznámka: zatím nalezeno jen prvních 6 stran

Několik bodů k tématu: MÍR
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 1982 ◆ poznámka: Hejdánkův vlastní překlad (z angličtiny?); máme strojopis ze Svazků pro dialog č. 15
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, s. 9–11

Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1983 ◆ poznámka: Text byl věnován Václavu Havlovi na uvítanou po jeho návratu z vězení a z nemocnice dne 9. dubna 1983.
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 17, s. I–III, 1–37
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 144–190 (samizdat)
 • in: Listy 20, 1990, č. 6, s. 6–19
 • in: Proměny: čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění 27, New York: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 1990, č. 4, s. 3–17
 • in: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, s. 56–84

Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 11. 1982 / leden 1983 ◆ poznámka: Text byl napsán pro samizdatový sborník k osmdesátinám Dr. Boženy Komárkové („Ad honorem anofelie minoris“, Brno 1983); pochází z ledna 1983 (pozn. aut.).

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1983

Co vlastně chceme, když chceme mír?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: únor 1983
 • in: Svazky pro dialog, 1983, č. 15, s. 13–26

What do we actually want when we want peace
článek, anglicky, vznik: únor 1983

Filosofie a společnost. K filosofickému odkazu Emanuela Rádla (21. 12. 1873 – 12. 5. 1942)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: listopad 1983
 • in: Svazky pro dialog, Praha: [s. n.], 1983, č. 19, s. 1–50
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 224–281 (samizdat)
 • in: Filosofický časopis 38, 1990, č. 1–2, s. 59–86

1984
Básník a slovo – k otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1984 ◆ poznámka: Původně výklad při příležitosti setkání se švýcarským PG studentem Davidem Jakubcem, z poloviny českého původu, který přijel do Prahy studovat hlavně Holana; výklad byl potom zpracován na studii (pozn. aut.). – Přípravné poznámky k textu: viz MD 84(A4)/061–066 (pozn. red.).
 • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 20, s. 1–29
 • in: Ladislav Hejdánek: Život a slovo. Eseje II, Praha: [s. n.], 1985, s. 191–223 (samizdat)
 • in: Czech Studies: Literature, Language, Culture, Amsterodam: Rodopi, 1990, s. 57–81
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 230–252

Glauben und Denken
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: duben 1984 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu a první německé znění: viz MD 84(A4)/013–027 (pozn. red.).

Místo člověka ve světě a krize tzv. předmětného myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1984? ◆ poznámka: Viz myšlenkový deník 1984 (A4): 84/092–097. Patrně nedokončeno.

Úvahy nad poznámkami Vl. Kadlece o současném stavu naší ekonomiky
fragment | článek, česky, vznik: 1984/1985? ◆ poznámka: máme strojopis z připravovaných Svazků pro dialog; patrně nedokončeno

K Florestanovu střečkování
článek, česky, vznik: září 1983 ◆ poznámka: Reakce na polemiku Jiřího Němce „Komentář ke stati L. Hejdánka Socialismus včera, dnes a zítra“, in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 12–15; přetištěno in: PALEK, Karel (ed.). Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků. Praha: Triáda, 2009, s. 94–96.
 • in: Kritický sborník 4, 1984, č. 2, s. 89–91
 • in: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, s. 97–98

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1984

Věřit a myslit
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 24. 3. 1984 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Text byl původně napsán německy (Glauben und Denken) v dubnu 1984 jako příspěvek do soukromého sborníku věnovaného Hebe Kohlbruggové k jejím sedmdesátinám (pozn. aut.). – První znění překladu do češtiny: viz MD 84(A4)/029–041 (pozn. red.).

Událost
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 6. 7. 1984

Tolerance dnes a zítra
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 12. 8. 1984
 • in: Laudatio R. P. Radimu Paloušovi k šedesátinám, Praha: Edice Expedice, 1984
 • in: Svazky pro dialog, 1984, č. 21, s. 12–25

1985
A Besieged Culture
článek, anglicky, vznik: 1985 ◆ poznámka: anketa – odpovědi na 5 otázek, položených řadě autorů
 • in: A Besieged Culture, Stockholm / Wien: The Charta 77 Foundation etc. (ed. A. Heneka), 1985, s. 75–78

Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie]
Nepředmětná „entita“?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1985?
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1985, č. 1, s. 10.6–13
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 9.16–22

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
Prospects for democracy and socialism in eastern Europe
článek, anglicky, vznik: 1985, A. G. Brain (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: The Power of the Powerless, Armonk: M. E. Sharpe, 1985, s. 141–151
 • in: International Journal of Politics 15, 1985, č. 3—4, s. 141–151

Život a slovo. Eseje I
česky, 1985, Praha: OIKOYMENH; Edice Oikoumené [samizdat], sv. 4 (svazek byl ohlášen, ale zůstal nevydán)

Souvislost Února se Srpnem
| docx | pdf | html ◆ článek | fragment, česky, vznik: 1983/1985 ◆ poznámka: Text připravovaný pro Svazky pro dialog (mezi lety 1983 a 1985); nedokončeno

Otazník nad naší filosofií [ad: Václav Havel (ed.): Hostina. Filozofický sborník, Praha 1985]
recenze, česky, vznik: 1985? ◆ poznámka: uveřejněno pod pseudonymem „Lev Tvrdý“
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 7.19–31

Místo úvodu
| docx ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1985
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 0.1–6

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1985

Pojetí pravdy a jeho méontologické předpoklady
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1. 2. 1985
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1985, č. 1, s. 2.1–11
 • in: Hostina: filozofický sborník, 1985
 • in: Svazky pro dialog, 1985, č. 23, s. 1–20
 • in: Hostina: filozofický sborník, 1986
 • in: Hostina: filozofický sborník, Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989, s. 35–48
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 2.1–12

1986
Budapešťská anketa k Evropskému kulturnímu fóru, říjen 1985. Příloha Listů
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986 ◆ poznámka: anketa
 • in: Listy: časopis československé socialistické opozice, Roma: Listy, 1986, č. XVI, s. VI–VII

Filosofie a theologie. Sborník textů
Masaryk as a Philosopher for Today
článek, anglicky, vznik: 1986 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: T. G. Masaryk and Our Times, Hannover: ČSDS, 1986, s. 101–112

Offering a Variety of Views
rozhovor, anglicky, vznik: 1986
 • in: Index on Censorship XV, London: Writers and Scholars International, 1986, č. 3, s. 25–26

Reflexe víry ve Starém zákoně
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986

Dopisy příteli IV [dopisy č. 58–62, interview]
česky, 1986, Praha: OIKOYMENH, Jiří Ruml (tazatel); Edice OIKOUMENE [samizdat], sv. 3 (ii, 69 s.)
Předmluva ke čtvrtému ročníku Dopisů příteli, s. I–II | Dopis příteli č. 58, s. 1–9 | Dopis příteli č. 59, s. 9–17 | Dopis příteli č. 60, s. 17–25 | Dopis příteli č. 61, s. 25–33 | Dopis příteli č. 62, s. 34–41 | „Naše cesta k lepšímu uspořádání společnosti nepovede přes žádné návraty ke starým pořádkům“, s. 42–69

Milánská výzva a co je kolem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, č. 4, s. 13–14

Předmluva [Filosofie a theologie. Sborník textů]
předmluva / doslov, česky, vznik: 1986?

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1986

Poznámky k textům
poznámky, česky, vznik: 1986

Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti (1986)]
předmluva / doslov, česky, vznik: únor 1986

Beseda Informací o Chartě s Václavem Havlem, Ladislavem Hejdánkem, Jiřím Hájkem a Václavem Bendou
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, jazyk neuveden, vznik: konec dubna 1986 ◆ poznámka: květen, mimořádné číslo
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, s. 1–20

Příspěvek k Besedě Informací o Chartě 77
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: konec dubna 1986
 • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, s. 5–8

Poznámky k Leibnizovi
audio ◆ diktát, česky, vznik: 24. 4. 1986

O velkém třesku
audio ◆ diktát, česky, vznik: 5. 9. 1986

1987
Dankwoord
článek, holandsky, vznik: 1987 ◆ poznámka: poděkování za udělení čestného doktorátu v r. 1987
 • in: 89, 1987, s. 15–17

K otázce meontologické archeologie (O významu myšlenkového experimentu ve filosofii)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1986 ◆ poznámka: J. S. Trojanovi k šedesátinám

Philosophie und ihr Verhältnis zur Wahrheit
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: duben 1987? ◆ poznámka: Přípravné poznámky k textu viz myšlenkový deník 87/201–202 (17. 4. 1987)

Diskuse o Chartě 77 [úkoly]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1987, Petr Uhl (autor) ◆ poznámka: v pražském bytě rodiny Hejdánků

O filosofii nepředmětnosti
česky, 1987, Praha: Nové cesty myšlení, Radim Palouš (editor)
Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“, s. 1–39 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, s. 40–152

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1987

Poděkování Univerzitě v Amsterodamu za udělení čestného doktorátu filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1986/1987
 • in: 89, 1987, s. 15–17
 • in: Kritický sborník 7, 1987, č. 2, s. 61–63

Vorwort [Wahrheit und Widerstand]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, německy, vznik: 2. 5. 1987, Eva Bauer (překladatel), Milan Walter (překladatel)

Poznámky
audio ◆ diktát, česky, vznik: 9. 12. 1987

1988
Co je dnes zapotřebí
článek, česky, vznik: 1988
 • in: Informace o Chartě 77 11, 1988, č. 13, s. 12–14

Der Dialog zwischen Christen und Marxisten ist nicht ganz tot
rozhovor, německy, vznik: 1988
 • in: Glaube in der 2. Welt XVI — 1990, Zürich: G2W, 1988, s. 361–364

Dvojí Rubikon
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: přetištěno Praha 1990
 • in: Lidové noviny, Praha: Lidové noviny, 1988, č. 3, s. 1

Chartisté o sobě a mezi sebou (příspěvek k rozpravě)
článek, česky, vznik: 1988
 • in: Svědectví, Paris / Wien / New York / Frankfurt / Praha: Svědectví, 1988, č. 83–84, s. 619–623

Ladislav Hejdanek on Czechoslovakia Today
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ poznámka: interview: Jonathan Luxmoore
 • in: National Catholic Register — 04.09.1988, North Haven: Circle Media, 1988, č. 1–6

Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1988?
 • in: Vilém Prečan, Eva Kantůrková (eds.): Československo 88. Sborník příspěvků pro mezinárodní sympozium a dokumentů o jeho zmařeném a permanentním průběhu, Praha: [s. n.], 1989, s. 256–266
 • in: Proměny: čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění 26, New York: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 1989, č. 4, s. 22–29

Potřebujeme Majestát
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: přetištěno Lidové noviny 1988, Literární noviny + SNTL, Praha 1990
 • in: Křesťanské obzory. Časopis pro náboženství, ekumenismus a veřejnou činnost 1, 1988, č. 1, s. 27–28 (převzato z Lidových novin)
 • in: Lidové noviny, 1988, č. 4, s. 3

Rok 1968
rozhovor, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: panelová diskuse
 • in: Prostor — červen, Praha: Prostor, 1988, č. 11, s. 7–52

The Future of this Country is at stake
rozhovor, anglicky, vznik: 1988 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: výňatky z rozhovoru, ročník XXVIII
 • in: Religion in Communist Dominated Areas, New York: Dept. of International Affairs, National Council o, 1988, č. 4, s. 112–113

Parallel Polis, or An Independent Society in Central and Eastern Europe: An Inquiry
| docx | pdf | html ◆ článek, anglicky, vznik: červenec 1987
 • in: Social Research. Central and East Europaen Social Research LV, New York: Graduate Faculty of Political and Social Science, , 1988, č. 1–2, s. 237–243

Ještě k "deváté vlně" [ad Ivan Sviták: Kriticky o Chartě]
článek | polemika, česky, vznik neuveden,

„Socialismus“ jako filosofický problém
| docx | pdf | html ◆ glosa, česky, vznik: 1988 ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz MD 1989.3, 89/327–329
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 8.2–3
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1990, č. 2, s. 8.1–3

„Causa Heidegger“ contra „causa Hromádka“
glosa, česky, vznik: 1988? ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz Myšlenkový deník 1989.3, 89/322–326
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 8.4–7

Telefonáty s rádiem Svobodná Evropa [odpovědi na otázky k pojetí lidských práv]
audio ◆ telefonát, česky, vznik: 20. 1. 1988

Písemné (a dodatečné ústní) vyjádření k tématu 3. fóra Charty 77
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 2. 1988
 • in: Informace o Chartě 77 11, 1988, č. 4, s. 7–10, 15, 19–20
 • in: Vilém Prečan, Blanka Císařovská (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Přílohy, Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2007, s. 294-297

J. L. Hromádka a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 16. 4. 1988 ◆ poznámka: Duben 1988; předneseno na přípravném setkání k 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí J. L. Hromádky (pozn. aut.)
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 9.1–19
 • in: Nepřeslechnutelná výzva. Sborník prací k 100. výročí narození českého bohoslovce J. L. Hromádky 1889-1989, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 36–54
 • in: Reflexe, [s. l.]: OIKOYMENH, 1990, č. 2, s. 9.1–21

Uvedení do filosofického myšlení
článek | fragment, česky, vznik: květen 1988 ◆ poznámka: text nemá vlastní titul, "uvedení do filosofického myšlení" je pouze zmíněno jako titul na začátku textu

[Uvedení do filosofického myšlení]
fragment, česky, vznik: 16. 5. 1988 ◆ poznámka: nedokončeno

Poznámky k Barthovi
audio ◆ diktát, česky, vznik: 20. 10. 1988

1989
Jde o budoucnost této země
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1989
 • in: Kostnické jiskry, 1989, č. 4, s. 3 (13. 12.)

Linie a kompromis
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989? ◆ poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, 1989, č. 1, s. 3 (leden)

Masaryks Vision
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: 1989
 • in: Dazwischen. Ostmitteleuropäische Reflexionen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, s. 85–92

Politika a programy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1989 ◆ poznámka: Přetištěno in: "Lidové noviny 1989". Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, Praha: Lidové noviny, 1989, č. 12, s. 4–5 (2. 12.)

Víra jako „kosmický faktor“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: srpen 1989

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1989

Sebekritika nebo iluze?
článek, česky, vznik: 27. 1. 1989
 • in: Velehrad, 1989, č. 2, s. 18–19

Theolog v reálném socialismu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 26. 4. 1989 ◆ poznámka: Přetištěno in: „Lidové noviny 1989“. Praha: Lidové noviny – SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 304 s.
 • in: Lidové noviny 2, 1989, č. 5, s. 4–5 (květen)

Poznámka redakce
předmluva / doslov | přípravné poznámky, česky, vznik: 28. 5. 1989 ◆ poznámka: pro samizdatovou Reflexi č. 2; viz MD 1989.3, 89/321
 • in: Reflexe, 1989, č. 2, s. 8.1

Svět divadla a znamení časů
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 7. 1989 ◆ poznámka: Text vyšel s názvem „O divadle“ v samizdatu v Praze 1989. Později vyšel s úpravami v Listech jako „Svět divadla a znamení časů“ (pozn. aut.).
 • in: O divadle, 1989, č. 5, s. 3–21
 • in: Listy 24, 1994, č. 3, s. 93–103
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 70–86

Víra jako základ svobody subjektu
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 1989? ◆ poznámka: nedokončeno

Lidská práva, budoucnost Evropy a jedna česká tradice
| docx ◆ článek, česky, vznik: 13. 11. 1989 ◆ poznámka: Původně 1989, připraveno pro mezinárodní konferenci, které krátce po zahájení policie zabránila v pokračování.
 • in: Reflexe, 1990, č. 4, s. 9.1–9
 • in: Vandkunsten, 1990, č. 2, s. 72–82 (dánsky)

Svobodný duch a univerzita
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 27. 12. 1989 ◆ poznámka: Odevzdáno do redakce LN 28. 12. 1989. Části vyznačené hranatými závorkami vypustila redakce (pozn. aut.).
 • in: Lidové noviny 3, 1990, č. 4, s. 8 (17. 1., zkráceno redakcí)

1990
Co dnes konzervovat?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: leden 1990 ◆ poznámka: přípravné poznámky ke glose viz Myšlenkový deník 89/588 (1989.4)
 • in: Lidové noviny, 1990, č. 7, s. 2 (27. 1.)

Democracy without Opposition is Nonsense
rozhovor, anglicky, vznik: 1990 ◆ poznámka: podzim-zima
 • in: East European Reporter 4, 1990, č. 3, s. 96–98

En kirke som svetr sitt folk
rozhovor, dánsky, vznik: 1990
 • in: Akt, 1990, č. 2, s. 2–3

Filosofie – a jazykový koutek
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 10.7–8

Filosofie a nacionální ideologie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990?
 • in: Reflexe, 1990, č. 3, s. 9.4–7
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 89–91

Filosof a politik
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1990, Jan Kašper (tazatel) ◆ poznámka: interview: Jan Kašper
 • in: Pochodeň, 1990, č. 285, s. 4 (5. 12.)

Frihetsĺnd og universitet
článek, norsky, vznik: 1990
 • in: Aftenposten, 1990, s. 10 (17. 4.)

Charta 77 nekončí
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 1. 1990 ◆ poznámka: odpověď na otázku
 • in: Lidové noviny, 1990, č. 3, s. 2 (13. 1.)

Intelektuál a politika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990?

Ještě k Rádlově profesuře
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 10.4–6

Lidská práva – odkaz i závazek
článek, česky, vznik: 1990
 • in: Lidová demokracie, 1990, č. 66, s. 1–4 (19. 3.)

Malá lekce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: leden 1990 ◆ poznámka: přípravné poznámky ke glose viz Myšlenkový deník 89/589 (1989.4)
 • in: Lidové noviny, 1990, č. 7, s. 1 (27. 1.)
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 87

Marx a kritika předmětnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 10.2–4

Návrat do Evropy?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Lidové noviny 3, 1990, č. 63, s. 1 (18. 5.)
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 36–37

Obnova akademickej filozofie na univerzite
rozhovor, slovensky, vznik: 1990, Peter Michalovič (tazatel), Ladislav Kiczsko (tazatel), Miroslav Marcelli (tazatel)
 • in: Kultúrny život, 1990, č. 35, s. 4, 9 (12. 12.)

Polezeme po stromech?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Lidové noviny 3, 1990, č. 93, s. 1 (22. 6.)

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: červenec-srpen
 • in: Protestant, 1990, č. 7–8, s. 8–11

Rjeblikkets fordring. Menneskerettighedsbegrebet og den demokratiskę Europeiske etik
článek, dánsky, vznik: 1990
 • in: Vankunsten, 1990, č. 2, s. 72–82

Theoloog in het reele socialisme
článek, holandsky, vznik: 1990 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: In de waag-schaal XIX, 1990, č. 17 (17. 12.)

Tilbake i historien og Europas fremtid
článek, norsky, vznik: 1990
 • in: Vinduet, Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1990, č. 1, s. 29–31

Tvorba protestem nebo protest tvorbou?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1969/1970? ◆ poznámka: Článek byl napsán na výzvu Vratislava Effenbergera v roce 1969 či 1970 pro první číslo časopisu Analogon. Druhé číslo už v počátcích normalizace nevyšlo, a tak zde článek vyšel až po dvaceti letech (pozn. aut.).
 • in: Analogon 2, 1990, č. 2, s. 67
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 57–59

Umění naslouchat
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: únor 1990
 • in: Lidové noviny, 1990, č. 10, s. 2 (7. 2.)

Víra proti mýtu
článek, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: Třetí kapitola habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970. Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 64–74, a též in: Filosofie a víra: nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 109–119.
 • in: Křesťanská revue 57, 1990, č. 6, s. 131–135

Výhledy filosofie na středních školách
článek, česky, vznik: 1990 ◆ poznámka: Vyšlo pod pseudonymem Lev Tvrdý
 • in: Reflexe, 1990, č. 3, s. 9.1–4

Potřeba dialogu a kritiky
článek, česky, vznik: snad 1990? ◆ poznámka: zatím nalezena jen první strana (existuje pokračování?)

What can East learn from West, and vice versa?
článek, anglicky, vznik: 1990?

Rozhovor o socialismu, současných problémech a globalizaci
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Televizní pořad Sněží, o víře, náboženství atd.
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Panelová diskuse [ETF UK]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta, Milan Balabán (autor), Petr Pokorný (autor)

Rozhlasová diskuse Výzvy přítomnosti [o svobodě]
audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Evropa a dějiny
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990?
 • in: Lettre Internationale 1, 1990, č. 1, s. 11–13
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 38–47
 • in: Šimona Löwensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein (zum nichterreichten neunzigsten Geburtstag), Kulmbach: Nakladatelství a knihkupectví Šabat, 2019, s. 114–133 (zkrácená a mírně upravená varianta; vyšlo pod názvem Evropa a evropanství / Europa und das Europäertum)

Francie – potíže s Heideggerem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Reflexe, 1990, č. 1, s. 10.6–7

Ježíš jako výzva
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990
 • in: Souvislosti, 1990, č. 4, s. 62–66

Symbol a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990? ◆ poznámka: Srov. přípravné poznámky k textu v myšlenkovém deníku 89/564–565 (26. 12. 1989) a 89/651
 • in: Pavel Suchánek, Veronika Pokorná, Barbara Mazáčová (eds.): Ve jménu života vašeho…, Praha: Karolinum, 1990, s. 64–69
 • in: Jan Palach ’69, Praha: FF UK / Togga / ÚSTR, 2009, s. 150–156
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 73–81
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 6, s. 40–46
 • in: Adéla Petruželková (ed.): Ve jménu života vašeho…, Praha: Karolinum, 2019, s. 89–95

Rozhlasová diskuse
audio ◆ diskuse, česky, vznik: asi 1990, Pavel Bratinka (účastník), Miloš Havelka (účastník), Jaroslava Pešková (účastník)

Hejdánek, Ladislav ↔ Palouš, Radim [habilitace, Havel]
audio ◆ telefonát, česky, vznik: 1990, Radim Palouš (účastník)

Příležitostné poznámky
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1990

Povídání s Alešem Březinou
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 4. 1. 1990, Aleš Březina (tazatel) ◆ poznámka: na kazetě poznámka "u nás", není jasné, jestli v Praze nebo v Písku

Za ekologii integrální
glosa, česky, vznik: únor 1990
 • in: Lidové noviny, 1990, s. ???

Vlastní životopis
vlastní životopis, česky, vznik: 12. 4. 1990

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
| docx ◆ rozhovor, česky, vznik: 17. 6. 1990, M. Plzák (tazatel)

Filosofická logika
skeny ◆ kartotéční lístek, česky, vznik: 6. 7. 1990

Nothingness and Responsibility. The Problem of “Negative Platonism” in Patočka’s Philosophy
| docx | pdf | html ◆ článek, anglicky, vznik: 6. 9. 1990 ◆ poznámka: Příspěvek na mezinárodní konferenci „La Responsabilité / Responsibility“ v Praze 6. 9. 1990
 • in: Petr Horák, Josef Zumr (eds.): La responsabilité – Responsibility. Entretiens de Prague, Praha: Filosofický ústav ČSAV, 1992, s. 36–41

Collogne
audio ◆ diskuse, francouzsky, vznik: 22. 10. 1990 ◆ poznámka: v rámci zatím blíže neurčené konference

Nicota a odpovědnost. Problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 28. 10. 1990 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Původně předneseno anglicky 6. 9. 1990 na pražské mezinárodní konferenci „La Responsabilité / Responsibility“, do češtiny přeloženo 28. 10. 1990
 • in: Filosofický časopis 39, 1991, č. 1, s. 32–37
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 261–267

1991
„Como soy responsable, no entro en política“ (Entrevista a Ladislav Hejdanek, filósofo)
rozhovor, španělsky, vznik: 1991
 • in: La Vanguardia, 1991, č. 39, s. 57 (28. 11.)

Czechoslovakia’s Return to Europe. A Moral Revolution
článek, anglicky, vznik: březen 1991
 • in: Elizabethtown (The Magazine of Elizabethtown College) LXXVIII, 1991, č. 2, s. 24–25

Člověk a nemoc I
článek, česky, vznik: 1991
 • in: Protestant, 1991, č. 42, s. 253–258

Dramatik, nebo politik?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991?

Filosof a politická odpovědnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991

Filosofie v naší době (Slovo úvodem)
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1991?
 • in: Česká mysl, 1991, č. 1, s. 1–5

Gesprek met Ladislav Hejdánek, voorjaar 1991
rozhovor, holandsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: interview
 • in: In de waag­schaal, 1991, č. 5, s. 132–138 (20. 4.)

Intelektuálové a moc
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: (účast na diskusi pořádané revuí Prostor), červen 1991
 • in: Prostor, 1991, č. 16, s. 21–42

Kdo je Erazim Kohák?
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1991
 • in: Dopisy přes oceán aneb Čertování s Míšou, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 3–5

La fondation Jan Hus. Pour la liberté de la pensée
článek, francouzsky, vznik: 1991 ◆ poznámka: květen
 • in: La Vie tchécoslovaque, Praha: Orbis – ZOS Čs. Rozhlasu, 1991, s. 24–25

L'Europe et l'histoire
článek, francouzsky, vznik: 1991 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Lettre international, Paris: Aujourd’hui international, 1991, č. 29, s. 22–26

Národy bez ideologií?
článek, česky, vznik: listopad 1991 / 1993? ◆ poznámka: Původně předneseno v Barceloně na symposiu o nacionalismech, které se konalo 26.–27. listopadu 1991 (pozn. aut.).
 • in: Česká Metanoia: nezávislý čtvrtletník pro otázky společnosti a kultury 1, 1993, č. 1, s. 15–20

Otázky pro filosofa
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1991
 • in: Kostnické jiskry, 1991, č. 3, s. 2 (23. 1.)

Pravda vítězí v dějinách!
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991? ◆ poznámka: Vysíláno v rozhlase v lednu a únoru 1991; v Křesťanské revue vydáno pod novým názvem jako pokračování textu „Vítězí pravda v dějinách?“, ve svazku „Češi a Evropa“ začleněno do textu „Vítězí pravda v dějinách?“
 • in: Křesťanská revue 58, 1991, č. 7, s. 151–155

Sčítání a národnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 2. 1991
 • in: Lidové noviny, 1991, č. 43, s. 1 (20. 2.)

Vítězí pravda v dějinách?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991 ◆ poznámka: původně rozhlasová přednáška; spolu s navazujícím článkem „Pravda vítězí v dějinách!“ se objevuje také pod titulem „Pravda a dějiny. K otázce kořenů dnešního evropanství“
 • in: Křesťanská revue 58, 1991, č. 6, s. 129–133
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 15–29 (dříve v Křesťanské revue text vydán ve dvou částech: „Vítězí pravda v dějinách?“ a „Pravda vítězí v dějinách!“)

Zur Geschichte und gegenwärtigen Lage der Philosophie in der ČSSR
| docx | pdf | html ◆ článek, německy, vznik: říjen 1990 ◆ poznámka: příspěvek na konferenci „Aktuelle Probleme der Philosophie in Mittel- und Osteuropa“ 1.–4. 11. 1990 v Eichstättu
 • in: Studies in Soviet Thought 42, 1991, č. 3, s. 253–258

Čí je pomsta a odplata
| docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 1991, Antonín Přidal (tazatel), Martin M. Šimečka (autor), Otta Bednářová (autor), Jan Sokol (autor), Zdeněk Kessler (autor), František Lízna (autor)
 • in: Moravské noviny, 1991, s. ? (14. 3.)

K otázce euthanasie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 21. 11. 1991 ◆ poznámka: Bibliografie nedohledána.

Intelektuál a spiritualita
článek, česky, vznik: nedatováno, asi 1991-92 ◆ poznámka: původně zamýšleno pro Křesťanskou revui; zatím nalezeny jen první tři stránky

Myšlení v časopise
glosa, česky, vznik: 1991? ◆ poznámka: psáno pro Lidové noviny, signováno „Tv.“ [Lev Tvrdý - pozn. red.]

Odpověď Domenachovi
fragment, česky, vznik: nedatováno, asi 1991

Musí demokracie rezignovat na pravdu?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991
 • in: Literární noviny 2, 1991, č. 44, s. 1 a 3 (31. 10.)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 268–273

Postmodernisme en Midden-Europa
článek, holandsky, vznik: 1991 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Objednáno a vyšlo: Postmodernisme en Midden-Europa, in: Wijsgerig perspektief op maatschappij en wetenschap (Meppel) 31, 1990–91, nr. 6, 166–172 (pozn. aut.).
 • in: Wijsgerig perspektief op maat­schappij en wetenschap 31, 1991, č. 6, s. 166–172

Úvod do filosofování. Filosofie pro naši dobu
skeny ◆ fragment, česky, vznik: 1991

Úvod do filosofické antropologie II - Reflexe
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991
 • in: Protestant, 1991, č. 2, s. 7–9

Úvod do filosofické antropologie III - Mýtus
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991
 • in: Protestant, 1991, č. 3, s. 7–9

„Kdysi – je tomu už pradávno – vynalezli archaičtí lidé…“
fragment, česky, vznik: 4. 1. 1991 ◆ poznámka: nedokončeno

Úvod do filosofické antropologie X - Člověk a práce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1991
 • in: Protestant, 1991, č. 10, s. 8–10

Milovník moudrosti
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: únor 1991, Jiří Hoblík (tazatel) ◆ web: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:3ec78f70-5e83-11e4-be62-005056825209
 • in: Studentské listy 2, 1991, č. 4, s. 3 (18. 2.)

Vina, trest, pomsta [TV Brno, Klub Netopýr]
skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 16. 2. 1991 ◆ příprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: přípravné poznámky k televiznímu vystoupení

Slovo úvodem [Filosofie a víra 1991]
předmluva / doslov, česky, vznik: březen 1991

Co to je etika?
různé, česky, vznik: 11. 3. 1991

Lidská práva (pro diskusi 12. 3. 1991)
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 12. 3. 1991 ◆ poznámka: Příprava na diskusi v rozhlase; neuveřejněno (pozn. aut.).

Lidská práva
skeny ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 3. 1991 ◆ poznámka: Příprava na diskusi v rozhlase; neuveřejněno. [pozn. aut.]

Vlastní životopis
vlastní životopis, česky, vznik: 13. 3. 1991

Provinilost a vina – jako naše otázka dnes
článek, česky, vznik: 7. 4. 1991

K otázce „krize hodnot“. Několik připomínek k podkladu „Hledání lidských hodnot pro XXI. století“
různé, česky, vznik: 7. 4. 1991

Věda v dnešní společnosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 8. 4. 1991 ◆ poznámka: ve Vesmíru vyšel úryvek z textu („Vědec, který dává…“)
 • in: Vesmír, 1994, č. 8, s. 472 (pod názvem "Vědec, který dává..."; jde pouze o úryvek)

Postmodernismus a střední Evropa
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 26. 4. 1991 ◆ web: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2022_03/505-517-fc3_22-HEJDANEK.pdf
 • in: Filosofický časopis 70, 2022, č. 3, s. 505–517

Interview de L. Hejdánek
rozhovor, francouzsky, vznik: 30. 4. 1991
 • in: Culture indepen­dante et espaces de liberté en Tchécoslovaquie 1969–1989, Grenoble II: Institut Pierre Mendes-France, 1991, s. 213–219

Konec staré a možný počátek nové metafyziky
skeny ◆ fragment, česky, vznik: zřejmě červen 1991

K 28. říjnu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 10. 1991

Diskuse o státu a národě
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1992, Jan Sokol (autor), Zdeněk Pinc (autor), Jiří Zajíc (redaktor) ◆ poznámka: záznam z rozhlasové debaty

1992
„První filosofie“ jako aktuální úkol
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
 • in: Neubauer – Laudatio. Sborník k padesátinám Zdeňka Neubauera, Praha: Centrum pro teoretická studia, 1992, s. 40–42
 • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, s. 12.7–8 (říjen)

Blížící se chvíli nepovažuji za poslední
článek, česky, vznik: 1992
 • in: Mosty, 1992, č. 30, s. 3

Člověk a nemoc II
článek, česky, vznik: 1992
 • in: Protestant, 1992, č. 1, s. 12–13

Intuice jako vnímavost vůči nepředmětným výzvám
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: listopad 1992 ◆ poznámka: na konferenci nakonec nepředneseno; vydáno jako: O intuici jako vnímavosti vůči nepředmětným výzvám

J. L. Hromádka and Philosophy
článek, anglicky, vznik: 1992 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Communio viatorum 34, 1992, č. 1, s. 64–83

Jazyková norma a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
 • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, s. 9.1–5

Nations without ideologies?
článek, anglicky, vznik: 26. 11. 1991? / 11. 12. 1992? ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: Přednáška na symposiu o nacionalismu v Barceloně, 26.–27. 11. 1991
 • in: Metanoia 2, 1992, č. 3–4, s. 109–115

Nevydařená Sousedíkova kritika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
 • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, s. 677–679

Pravda a demokracie
článek, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: upravená přednáška pro pražskou YMCA a Akademickou YMCA dne 26. 3. 1992
 • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 8, s. 174–177

Rádlovo myšlení v Útěše z filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: duben 1992 ◆ poznámka: Původně předneseno 16. 4. 1992 na Vinohradech na kolokviu o Útěše z filosofie.
 • in: Modrá kniha. Sborník vydaný ku příležitosti šedesátin Jiřího Němce a padesátin Sváti Karáska, Praha: Inverze, 1992, s. 34–36
 • in: Reflexe, 1993, č. 10, s. 9.1–4

Rebirth of Bohemian Rhapsody
článek, anglicky, vznik: 1992, Anna Fraser (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: překlad Anna Fraser z textu „Československo – minulost a dnešek“
 • in: The Higher (The Times Higher Education Supplement), 1992, č. 1021, s. 15,19 (29. 5.)

Smíme umírajícím dovolit dobře a pokojně umřít?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 4. 4. 1992
 • in: Bratrstvo 33, 1992, č. 6, s. 93–95

The Conception of Truth and its Meontological Preconditions
článek, anglicky, vznik neuveden, , Milan Pomichálek (překladatel), Anna Mozga (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Good-bye, Samizdat. Twenty Years of Czechoslovak Underground Writing (ed. Marketa Goetz-Stankiewicz) III, Evanston: Northwestern University Press, 1992, s. 246–255

Trh myšlenek?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
 • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, s. 10.5–7

Univerzita a problém humanizace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: Původně přednáška na Západočeské univerzitě v Plzni. Odpověď na závěrečnou otázku v rámci diskuse po přednášce (s doplněním o úvodní odstavec) vyšla později také pod názvem „Být první?“ (in: Křesťanská revue 70, 2003, č. 6, s. 165–167).
 • in: Sborník konference o významu humanizace, Plzeň: ZČU, 1992, s. 9–30
 • in: Reflexe, 1993, č. 10, s. 6.1–26

Vznikla filosofie při zatmění?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992?
 • in: Reflexe, 1992, č. 5–6, s. 12.1–2 (říjen)

Charta 77 - Zda být, či nebýt
rozhovor, česky, vznik: 1992 ◆ poznámka: Rozhovor je součástí více rozhovorů s mluvčími Charty 77: Jiří Hájek, Marta Kubišová, Václav Malý, Radim Palouš, Petr Uhl, Martin Palouš, Libuše Šilhánová.
 • in: Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog XXII, 1992, č. 1, s. 7–8

Poznámky ke koncepci filosofie na FF UK
poznámky, česky, vznik: 1992

Pravda konce není koncem pravdy
skeny ◆ článek, česky, vznik: 1991/1992?

Bonhoefferův program nenáboženské interpretace
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992
 • in: Souvislosti, 1992, č. 1, s. 128–131

Filosofie na konci modernity
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992
 • in: Česká mysl, 1992, č. 1–2, s. 1–13

Néant et responsabilité. Le problème d’un platonisme négatif dans la philosophie de Patočka
článek, francouzsky, vznik: 1992?, Pascale Seys (překladatel) ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: překlad z angličtiny: Pascale Seys
 • in: Profils de Jan Patočka, Bruxelles: Facultés Universitaires Saint-Louis, 1992, s. 165–171

Pravda v demokracii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992? ◆ poznámka: původně přednáška v Akademické Ymce 26. 3. 1992
 • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 6, s. 122–126

Věda a dnešní společnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992
 • in: Reflexe, 1992, č. 7–8, s. 4.1–10

K otázce založení meontologie a jeho důsledků pro revizi chápání jsoucího
fragment | příspěvek | přípravné poznámky, česky, vznik: 27. 1. 1992 ◆ poznámka: příspěvek na mezinárodní konferenci "Konec ontologie?" konanou v Brně 10.-12. 11. 1992 (pořadatel Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Co se rozumí svobodou? [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html ◆ různé, česky, vznik: 3.2.1992 ◆ poznámka: RZHL. - Slovník

Vlastní životopis
vlastní životopis, německy, vznik: 19. 2. 1992

Poznámky k situaci v ČSAV
poznámky, česky, vznik: 1. 3. 1992

Víra v Novém zákoně [diskuse s Petrem Pokorným na ETF]
diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 4. 1992

Smysl [rozhlasový slovník]
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 6. 4. 1992

Demokracie v Americe [ad: Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, 1992]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 16. 4. 1992 ◆ poznámka: Recenze první části překladu Tocquevillovy knihy (pozn. aut.). Původně vysíláno v Československém rozhlase.
 • in: Křesťanská revue 59, 1992, č. 6, s. 143
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 291–292

Pravda o konci moderny není koncem pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: nejspíš květen 1992
 • in: Literární noviny, 1992, č. 18, s. 3 (13. 5.)

Reakce na recenzi Stanislava Sousedíka
polemika | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 5. 1992 ◆ poznámka: ad: Sousedík, Stanislav: "Meontologie L. Hejdánka. Pokus o kritický výklad" (Filosofický časopis 40, 1992, č. 3, str. - Diskuse, polemika)

Pojetí pojmu a otázka konce filosofie
poznámky, česky, vznik: 26. 9. 1992 ◆ poznámka: nepublikováno

Národ: ideologie, či idea?
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 12. 11. 1992
 • in: Válka Čechů s Němci, Praha: Melantrich, 1993, s. 274–287
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 92–103

Filosofická theologie jako problém
fragment, česky, vznik: 23. 11. 1992

Lidská práva a filosofie
fragment, česky, vznik: 7. 12. 1992

[Norský rozhovor]
rozhovor, norsky, vznik: 8. 12. 1992, Lars Roar Langslet (tazatel) ◆ poznámka: Na skenu rozhovoru není čitelný název.

1993
Dopisy příteli
česky, 1993, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku
Předmluva, s. 7-12 | Milý čtenáři!, s. 7–12 | Dopis příteli č. 01, s. 13–17 | Dopis příteli č. 02, s. 18–23 | Dopis příteli č. 03, s. 24–27 | Dopis příteli č. 04, s. 28–32 | Dopis příteli č. 05, s. 33–37 | Dopis příteli č. 06, s. 38–43 | Dopis příteli č. 07, s. 44–49 | Dopis příteli č. 08, s. 50–55 | Dopis příteli č. 09, s. 56–61 | Dopis příteli č. 10, s. 62–67 | Dopis příteli č. 11, s. 68–73 | Dopis příteli č. 12, s. 74–79 | Dopis příteli č. 13, s. 80–84 | Dopis příteli č. 14, s. 85–91 | Dopis příteli č. 15, s. 92–98 | Dopis příteli č. 16, s. 99–104 | Dopis příteli č. 17, s. 105–110 | Dopis příteli č. 18, s. 111–116 | Dopis příteli č. 19, s. 117–122 | Dopis příteli č. 20, s. 123–128 | Dopis příteli č. 21, s. 129–134

Filosofický odkaz českého myslitele
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1969 / 1. 1. 1993 ◆ poznámka: Hejdánkův doslov k Rádlově Útěše z filosofie je citelně rozšířenou a přepracovanou verzí jeho recenze Útěchy otištěné ve Tváři v únoru 1969 („Útěcha z filosofie“) a doslovu k 4. vydání Útěchy z roku 1969 v Mladé frontě („Emanuel Rádl 22. 12. 1873 – 12. 5. 1942“).
 • in: Útěcha z filosofie, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994, s. 78–91

K aktuálnímu problému „vyučování“ filosofii
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1993?
 • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. 9.15–20

Na úvod
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1993?
 • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. [0.4] (za mottem)

Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1993?
 • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. 5.1–17
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 104–120

Nesoustavná poetika: O intuici jako vnímavosti vůči nepředmětným výzvám
článek, česky, vznik: 1993
 • in: Iniciály. Měsíčník pro mladou literaturu, Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1993, č. 31, s. 54–56

Úvodem k novému ročníku Reflexe
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: nedatováno, asi 1993

K problematice tzv. „hodnot“ a „norem“
výklad, česky, vznik: 1993? ◆ poznámka: ověřit, zda není totožné s textem „Hodnoty dnes“

Demokracie a pravda
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1992/1993? ◆ poznámka: původně přednáška pro pražskou YMCA a Akademickou YMCA 26. 3. 1992
 • in: Teologické texty, 1993, č. 2, s. 41–42

La valeur des valeurs
článek, francouzsky, vznik: 25. 1. 1993 ◆ poznámka: Barcelona, 25. 1. 1993
 • in: Metanoia, 1993, č. 3, s. 87–95

Debata o pravdě
| docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 31. 5. – 3. 6. 1993, Václav Bělohradský (autor) ◆ poznámka: Příloha bakalářské eseje Dušana Brinzanika (Fakulta humanitních studií) „O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského“ z roku 2000. Přepis pořídil Dušan Brinzanik.
 • in: Dušan Brinzanik: O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského — 2000, 2000

Skandály a filosofie
| docx ◆ článek, česky, vznik: 7. 6. 1993
 • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. 9.1–5

Odpověď Rezkovi
článek, česky, vznik: 12. 6. 1993
 • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. 9.14–15

Méontologická kritika tradiční ontologie
článek | fragment, česky, vznik: 20. 9. 1993 ◆ poznámka: Článek pro Filosofický časopis; nedokončeno

Křesťanství a filosofie
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1993, Václav Němec (tazatel)

Spravedlnost
rozhovor | přípravné poznámky, česky, vznik: listopad 1993 ◆ poznámka: Příprava na rozhovor - natáčený 18.11.1993, bude vysílán. [pozn. aut.]

O nejsoucnosti pravdy (k otázce nepředmětné skutečnosti)
skeny ◆ přípravné poznámky, česky, vznik: 29. 11. 1993 ◆ příprava k tomuto dokumentupříprava k tomuto dokumentu ◆ poznámka: české body k přednášce Über das Nicht-sein der Wahrheit. Zur Frage der Nicht-gegenständlichkeit und deren „Ortes“, vytvořené později - jako nabídka publikace do časopisu Listy

Morálka a pravda
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1993, L. Křivánek (tazatel)
 • in: Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku 26, 1993, č. 12

Dialog – otevřenost k druhému a k pravdě
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 31. 12. 1993 ◆ poznámka: Předneseno na konferenci o křesťanství, judaismu a islámu, kterou v květnu 1994 pořádal v Praze Evropský kulturní klub; zatím nalezena jen poslední strana
 • in: Česká Metanoia, 1994, č. 4, s. 18–21

1994
Dialogue – Openness to Others and to the Truth
článek, anglicky, vznik: 1994 ◆ překlad tohoto dokumentu ◆ poznámka: příspěvek na „International Symposium Christianity – Judaism – Islam. Europe et the Close of the 20th Century“, Praha 6.–8. 5. 1994
 • in: Metanoia 3/4, 1994, s. 93–97

GENetické myšlenky
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1994
 • in: Listy 24, 1994, č. 4, s. 81–84

Mythos jako aktuální filosofický problém
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: nedatováno, zřejmě leden 1994
 • in: Reflexe, 1994, č. 11, s. 2.1–11

Neue Denkanstöße aus Mittel- und Osteuropa und ihre Bedeutung für zukünftige europäische Perspektiven
článek, německy, vznik: 1994
 • in: Actas del II Congresso „Cultura Europea“, Pamplona, 28.–31. 10. 1992, Pamplona: Aranzadi, 1994, s. 25–31

Pojem jako „logický objekt“?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1994?
 • in: Reflexe, 1994, č. 12, s. 10.1–5

Z dopisů redakci
článek, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: http://www.vesmir.cz/clanek/z-pruvodniho-dopisu-k-autorske-korekture
 • in: Vesmír 73, 1994, č. 7, s. 364

Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem
rozhovor, česky, vznik: 1994 ◆ poznámka: Dostupné online: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/5.1994/19/20.png
 • in: Tvar. Literární obtýdeník 5, 1994, č. 19, s. 20 (17. 11.)

GEN – Ladislav Hejdánek
rozhovor, česky, vznik: 1994

Demokracie a intelektuálové = vláda lidu a vláda pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1994?
 • in: Trend politiky, vědy, kultury, společnosti, 1994, č. 9–10, s. 19–20
 • in: Martin Šimsa (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, s. 336–341

Filosofie pro naši dobu
skeny ◆ fragment, česky, vznik: 1994

K problému nepředmětných intencí
skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 25. 1. 1994 ◆ poznámka: Hejdánek zařadil text do složky, kde shromažďoval materiály k plánovaným knihám - možná jde o nedopsaný text, který měl vyjít v druhém vydání knihy Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. (vyšlo 1997).

Nadace Ecoterra, dotazník
poznámky, česky, vznik: 4. 3. 1994

Vlastní životopis
vlastní životopis, anglicky, vznik: 5. 5. 1994

Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 5. 1994 ◆ poznámka: Předneseno na ustavujícím shromáždění Učené společnosti České republiky dne 10. 5. 1994 v Karolinu. Dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/nepredmetnost-ve-skutecnosti-a-v-mysleni.

Pobožnost na podzimním retreatu Akademické YMCA (Janské lázně, 28.–30. 10. 1994)
kázání | přípravné poznámky, česky, vznik: říjen 1994 ◆ poznámka: nedokončeno

1995
Filosofie a kritičnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1995?
 • in: Kritický sborník 15, 1995, č. 4, s. 3–4

Ještě k pojmu jako objektu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1995
 • in: Reflexe, 1995, č. 13, s. 8.4–8

Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994]
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: říjen 1995 ◆ poznámka: Recenzi Kratochvílovy knížky jsem napsal v říjnu 1995, ale už nevím, na čí podnět (pozn. aut.).
 • in: Kritický sborník 15, 1995, č. 3, s. 69–73
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 301–310

Závěrečné slovo
článek, česky, vznik: 1995
 • in: Reflexe, 1995, č. 14, s. 8.4

Nominalismus v novinách
článek, česky, vznik: 1995
 • in: Reflexe, 1995, č. 14, s. 5–6

Filosof každým coulem / Dobrá filosofie je praktičtější než pragmatismus
| docx | pdf | html ◆ článek | rozhovor, česky, vznik: 30. 1. 1995?, Martin Komárek (tazatel)
 • in: Martin Komárek: GEN – 100 Čechů dneška, Praha: Fischer, 1995, s. 225–230

Old Testament Philosophemata Challenging Contemporary Ways of Thinking
příspěvek, anglicky | česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: příspěvek pro mezinárodní symposium "The Old Testament as Inspiration in Culture" 4.-8. září 1995

Nejhorší je zlo, které vypadá jako dobro. S Ladislavem Hejdánkem o pravdě, zlu, feminismu a mýtu
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14. 8. 1995, Olga Nytrová (autor) ◆ poznámka: název na titulní straně: S profesorem Ladislavem Hejdánkem o Bohu, slovu Bůh, pravdě, mýtu, feminismu a zlu ◆ web: https://www.respekt.cz/tydenik/1995/33/nejhorsi-je-zlo-ktere-vypada-jako-dobro?gift=h1r4izxy5f
 • in: Respekt 6, 1995, č. 33, s. 1 a 12 (14. 8.)

1996
Etické „normy“ a „hodnoty“ jako vědecký a filosofický problém
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1996?
 • in: Vybrané hodnotové aspekty transformující se společnosti, Praha: Česká asociace Římského klubu, 1996, s. 5–16

Mýtus, narativita a pojmovost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1996?
 • in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 7, s. 194–195

Teologie a filosofie jako spoluslužebnice pravdy
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1996 ◆ poznámka: Recenze na: Ruml, Jiří, Theologie děvkou filosofie?, in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 5, s. 130–131.
 • in: Křesťanská revue 63, 1996, č. 7, s. 195–196

Jaspersův úvod do vlastní filosofie
recenze, česky, vznik: nedatováno, asi 1996 ◆ poznámka: nepublikováno

Heidegger: Bytí a čas
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1996
 • in: Kritický sborník, 1996, č. 2, s. 41–43

Smysl ve světě a v dějinách
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1996
 • in: Reflexe, 1996, č. 16, s. 5.1–13
 • in: Teologická reflexe 2, 1996, č. 15, s. 1–13

Heidegger ve Filosofickém časopise
| docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1996? ◆ poznámka: podepsáno jako Lev Tvrdý

Hejdánek, Ladislav → Kohák, Erazim
korespondence, česky, vznik: 27. 3. 1996

Reakce na článek Jiřího Lesslera
polemika, česky, vznik: 27. 9. 1996 ◆ poznámka: ad: Jiří Lessler, Duchovní pastýřství, in: Protestant, č. 7/1996; asi pro časopis Protestant

Vnitřní emigrace jako téma
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1996, Tomáš Hájek (tazatel)
 • in: Literární noviny 7, 1996, č. 51–52, s. 7 (18. 12.)

1997
Die europäische Integrität als Dialog
článek, německy, vznik: 1997 ◆ překlad tohoto dokumentu
 • in: Identität, Integrität, Integration, Münster: LIT, 1997, s. 105–111

Doslov
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1996/1997?

Filosofický problém nepředmětnosti a jeho možný teologický dosah
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1997?

Inspirace, nebo muzejní exponát?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1997
 • in: Listy, 1997, č. 1, s. 8–10

Minulost a budoucnost Charty 77
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1997 ◆ poznámka: výňatky z projevu – zpracovala alk
 • in: Forum, Praha: Universita Karlova, 1997, č. 7, s. 4 (14. 2.)

Před dvaceti lety byla publikována Charta 77
článek, česky, vznik: 1997 ◆ poznámka: Část Dopisu příteli z r. 1977.
 • in: Protestant, 1997, č. 1, s. 13–14

Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: březen 1997

Rede zur Festsitzung des Wissenschaftsrates der Karls-Universität aus Anlass des 20. Jahrestages der Entstehung der Charta 77
článek, česky, vznik: 1997
 • in: Horch und Guck 6, 1997, č. 21, s. 1–3

Nebýt pouhým příživníkem
rozhovor, česky, vznik: leden 1997, Martina Dvořáková (tazatel) ◆ poznámka: interview: Martina Dvořáková
 • in: Dobrý večer plus, 1997

Philosophieren im Geheimen
rozhovor, německy, vznik: 1997, Doris Liebermann (tazatel)
 • in: Frankfurter Rundschau, 1997, č. 107, s. ZB 2 (10. 5.)

Vzpomínky na rok 1977
vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

Vzpomínky na rok 1990
vzpomínka, česky, vznik: 9. 2. 1997

Jak být spravedliví k minulosti? [původně: Justice for the Past (Jak být spravedliví k minulosti? – Úvaha teoretická)]
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 15. 2. 1997 ◆ poznámka: publikovaná verze (dostupné online: http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=501&vid=33)
 • in: Prostor, 1997, č. 33, s. 83–85

Philosophieren im geheimen
rozhovor, německy, vznik: květen 1997, Doris Liebermann (tazatel) ◆ poznámka: interview: Doris Liebermann; skeny obsahují i průvodní dopis redaktorky

Vlastní životopis
vlastní životopis, česky, vznik: 30. 6. 1997

[Lohnt es sich zu leben?]
příspěvek | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 7. 1997 ◆ poznámka: pro setkání: 6.-9. 7. 1997 Cadenabbia, Villa La Collina, Konrad-Adenauer-Stiftung Internationales philosophisches Fachgespräch unter dem Thema "Es lohnt sich zu leben!"

Smysl obrazového a zejména filmového či televizního ztvárnění biblických příběhů
článek, česky, vznik: 3. 7. 1997 ◆ poznámka: text pro Martina C. Putnu, viz poznámka autora: "M. C. Putnovi odevzdáno cestou do Prahy (s Láďou Červinkou a Janou) v Zalužanech (spolu s disketou OC)"

Vážím si například Jana Stráského
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 11. 12. 1997, Bob Fiedler (tazatel)
 • in: Lidové noviny, 1997, s. ? (11. 12.)

Reakce na recenzi Filipa Karfíka
polemika, česky, vznik: 19. 12. 1997 ◆ poznámka: ad: Karfik, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti, in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71; zřejmě nepublikováno

1998
Gehört die Charta 77 in ein Museum?
článek, německy, vznik: 1998
 • in: Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat (eds.): Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler. Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, Essen: Klartext, 1998, s. 198–201

Potřebujeme novináře, kteří začnou dělat věci jinak...
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 1998 ◆ poznámka: příloha Orientace
 • in: Lidové noviny, 1998, č. 12, s. II–III (21. 3.)

Poznámky k naléhavosti otázky po „přírodě“
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1998
 • in: Křesťanská revue 65, 1998, č. 6, s. 163

Historický pokus a české selhání
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1998?
 • in: Protestant 9, 1998, č. 9, s. 10–11
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 82–85
 • in: Křesťanská revue 85, 2018, č. 3, s. 17–19

Lidská práva a filosofie
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1998
 • in: Křesťanská revue 65, 1998, č. 6, s. 148–153

Tzv. „historický“ Ježíš jako filosofický problém (Úvaha spíše metodologická)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1998? ◆ poznámka: máme počítačový strojopis

Podiumdiskussion
článek, německy, vznik: 1998
 • in: Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat (eds.): Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler. Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, Essen: Klartext, 1998, s. 252–273 (Hejdánkovy příspěvky na s. 258–259, 264 a 266)

Wahrheit und Widerstand
rozhovor, německy, vznik: 1998, Doris Liebermann (tazatel)
 • in: Doris Liebermann, Jürgen Fuchs, Vlasta Wallat (eds.): Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler. Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968–1998, Essen: Klartext, 1998, s. 141–154

Hejdánek, Ladislav → Kouba, Pavel
korespondence, česky, vznik: 17. 1. 1998 ◆ poznámka: komentář Koubovy lublaňské přednášky

Za Milíčem Čapkem
článek, česky, vznik: 17. 1. 1998

Politické působení je od křesťanství neoddělitelné
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 23. 6. 1998 ◆ poznámka: referát na semináři „Křesťanství v politice a politika v křesťanství“ 23. 6. 1998; příloha Orientace
 • in: Lidové noviny — 27.06.1998, Praha: Lidové noviny, 1998, s. 30

„Profily“
audio ◆ rozhovor, česky, vznik: 23. 6. 1998, Antonín Zelenka (redaktor) ◆ poznámka: rozhovor pro Český rozhlas

Smysl smrti
fragment, česky, vznik: 13. 10. 1998

Předzvěst soudu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 30. 12. 1998
 • in: Teologický sborník, 1999, č. 1, s. 7–8

1999
Dnešní krize křesťanství a možné východisko
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1999
 • in: Souvislosti, 1999, č. 3–4

J. L. Hromádka na pranýři?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1999
 • in: Křesťanská revue 66, 1999, č. 7, s. 179–182

Předmluva [Filosofie a víra, 1999]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1998/1999?

Spjatost evropské myšlenkové kultury s křesťanstvím (a její vnitřní rozpory)
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1999 ◆ poznámka: Přednáška na mezinárodní konferenci o křesťanství a kultuře, která se konala 11.–12. 11. 1999 ve Slovenské národní galerii v Bratislavě
 • in: Alena Piatrová, Ivan Rusina (eds.): Kresťanstvo a kultúra II: zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 11. a 12. novembra 1999 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, Bratislava: Slovenská národná galéria, 1999, s. 17–25

Zvířata člověka provázejí po celý život
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1999?
 • in: Křesťanská revue 65, 1999, č. 10, s. 273–276 (úryvek z knihy O. Nytrové а V. Strachoty „Opravdové příběhy zvířat")
 • in: Olga Nytrová, Václav Strachota: Opravdové příběhy zvířat, Praha: Formát, 1999, s. 274–281

Jan Palach
článek, česky, vznik: leden 1999

Jaká láska?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1999?
 • in: Radek Stránský (ed.): Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána, Praha: ONYX, 1999, s. 45–55

Pravda v dějinách a v práci historika
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1999?
 • in: Překračování hranic aneb zprostředkovatel Bedřich Loewenstein. Jubilejní spis k 70. narozeninám evropského historika = Grenzüberschreitungen oder der Vermittler Bedřich Loewenstein. Festschrift zum 70. Geburtstag eines europäischen Historikers, Praha – Brno: Doplněk, 1999, s. 100–106

[Reakce na knihu Bouše, Zdeněk Bonaventura: Paradox křesťanství]
| docx | pdf | html ◆ fragment, česky, vznik: 4. 2. 1999 ◆ poznámka: ad: Zdeněk Bonaventura Bouše, Paradox křesťanství, Praha 1978; poznámka autora: "3. 11. 1998 odeslán dopis z Brna (od Jiřího Hanuše), kde jsem žádán o „reakci“ na text Bonaventury Boušeho do Teologického sborníku (vycházejícího v Brně). „Reakce“ může být „tak na 2-3 NS“, uzávěrka je posledního prosince. – Chci něco napsat, ale nebude to snadné, nemá-li to upadnout hluboce pod úroveň textu, který napsal před 20 lety Zdeněk Bouše a který jsme tehdy četli."

Niternost organismu a pseudo-niternost textu
článek, česky, vznik: 20. 2. 1999

Svobodné církve ve svobodné společnosti
poznámky, česky, vznik: 17. 3. 1999 ◆ poznámka: zřejmě vyjádření pro jakousi komisi

The Non-object-like Actuality of a Moral Challenge
fragment, česky, vznik: 10. 5. 1999 ◆ poznámka: Abstrakt příspěvku pro mezinárodní konferenci v Jeruzalémě "Moral Philosophy as an Educational Tool"; k napsání příspěvku ani k účasti na konferenci ale zřejmě nedošlo.

Víra v XXI. století
fragment, česky, vznik: 22. 9. 1999

O pravdě a pravdivosti
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 11. 1999 ◆ poznámka: Předneseno na mezioborovém semináři „Pravdivost ve vědě a filosofii“ 10. 11. 1999 ve vile Lanna (jen částečně)
 • in: Jiří Nosek (ed.): Úvahy o pravdivosti. Sborník příspěvků, Praha: Filosofia, 2001, s. 11–17

Na hraně [Česká televize]
diskuse, česky, vznik: 20. 12. 1999, Ivan M. Havel (autor)

2000
Co je to víra?
článek, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: překlad
 • in: Evangelický kalendář 2001, Praha: Kalich, 2000

Mýtus a dvojí pokus o jeho překonání
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2000
 • in: Reflex 10, 2000, č. 1, s. 60–63 (6. 1.)

Nepřítel jako bližní a jako dar nebes
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: "Dnes (17.10.2000) na redakční radě Křesťanské revue jsem slíbil, že zítra napíšu a ve čtvrtek dodám Balabánovi na fakultu menší článek o pojetí nepřátelství, v kterém platí, že Bůh nám musí pomoci se ubránit proti našim přátelům, neboť proti nepřátelům se dokážeme ubránit sami. Inspirující text (Tydlitátová + Balabán) jsem si narychlo oxeroxoval a kopii odnesl. Zítra ráno se do toho musím pustit." [pozn. aut.]
 • in: Křesťanská revue 67, 2000, č. 8, s. 202–205

Předmluva [Paul Ricœur: Myslet a věřit]
| docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: červen
 • in: Paul Ricœur, François Azouvi, Marc de Launay: Myslet a věřit. Kritika a přesvědčení (rozhovor), Praha: Kalich, 2000, s. 7–11

Můj typ [kniha, anketa pro Literárni noviny]
článek, česky, vznik: 2000

Kdyby dnes přišel Ježíš, kolik křesťanů by alespoň poznalo, že je to alespoň velký muž?
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 18. 8. 2000 ◆ poznámka: s fotografií, příloha Salon č. 183, ročník 10
 • in: Právo, 2000, s. 2–4 (7. 9.)

Otázka supersubjektů v dějinách
| docx | pdf | html | audio ◆ promluva, česky, vznik: nedatováno, někdy po roce 2000

Demokracii máme, demokratů se nedostává
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2000, Josef Mlejnek (tazatel)
 • in: Mladá fronta Dnes 11, 2000, č. 6, s. 16–17 (8. 1.)

Rádlův život
audio ◆ diskuse, česky, vznik: 11. 5. 2000 ◆ poznámka: panelová diskuse na ETF UK, 11. 5. 2000 (Klub Emanuela Rádla - Doležal); další účastníci, mimo jiné: Vl. Rádl, Jan Šimsa, Jiřina Šiklová

Čas a problém filosofické theologie
článek | fragment, česky, vznik: 3. 11. 2000 ◆ poznámka: nedokončeno

2001
Budoucnost, „nápad“ a povaha tvorby
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2001
 • in: Reflexe, 2001, č. 22, s. 35–44 (upravená podoba textu)
 • in: Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám, Praha: Filosofia, 2001, s. 99–114
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 107–118

Hermeneutik und die Zeit
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, německy, vznik: 1. 11. 2001 ◆ poznámka: Konference o hermeneutice, ETF, 1. 11. 2001
 • in: Jan Roskovec, Petr Pokorný (eds.): Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, s. 42–48

Jak je to vlastně s naším křesťanstvím?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2001
 • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 2, s. 32–35

Pokoj i meč
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2001 ◆ poznámka: K příspěvku mne vyzvala redakce (pozn. aut.).
 • in: Literární noviny 12, 2001, č. 52/1, s. 20 (27. 12.)
 • in: Ladislav Hejdánek: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 311–313

Rozhovory o židovství
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2001
 • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 6, s. 158–164

Nikdo si s pojmy nedává dost práce
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 14.1.2001, Lubor Kasal (tazatel) ◆ web: http://old.itvar.cz/prilohy/327/T02_01.pdf
 • in: Tvar. Literární obtýdeník 12, 2001, č. 2, s. 8–9

Myšlenka božské trojice
fragment, česky, vznik: květen 2001

Dobro a zlo - jen mimo přírodu?
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 29. 8. 2001 ◆ poznámka: psáno pro časopis Vesmír, zřejmě nepublikováno; dokument obsahuje i přípravné poznámky

Vzpomínka na přítele: k úmrtí Jiřího Němce
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: nejspíš říjen 2001
 • in: Křesťanská revue 68, 2001, č. 10, s. 269–272

2002
Rádl v nových německých překladech
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2002 ◆ poznámka: Recenze na: Rádl, Emanuel. 10 ausgewählte Kapitel aus Geschichteder Philosophie. -- [s.l.] : [s.n.], 1998. Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert. -- Stuttgart : Deutsche Verlagsanstalt, 2002.
 • in: Křesťanská revue 69, 2002, č. 10, s. 279–280