ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA

Milý příteli,

tak jsem to v rychlosti napsal a odevzdal Cveklovi. Podepište to na stroji mým jménem a postarejte se sám, aby to dal přepsat. Není to moc důkladné, neměl jsem čas, ale bude to jistě stačit, ne-li, poraďte se s Cveklem, co tam doplnit, se vším souhlasím, co tu věc zlepší. - Prosím, odneste si také knížky, Honzík Vám je vydá, když mu večer zatelefonujete, bude jistě některý den doma. Bojím se, aby to zde u mne nepřišlo k úrazu. Příští týden, jak víte, tady nejsem, bylo by dobré, kdybyste to udělal co nejdříve, věci mají své úklady a rády se ztrácejí, a Vy byste jistě nerad přišel o svůj archiv.

Váš

Patočka


(Zmiňovaný posudek datován: V Praze dne 15. května 69. Razítko na obálce je 22.5.69.)