ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA

Bibliografie sekundární literatury k Ladislavu Hejdánkovi

BARGÁROVÁ, Ivana: Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek; česky
BLÁHA, Petr: O radikálnosti radikálního myšlení
článek; česky
BRINZANIK, Dušan: O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
bakalářská práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
vedoucí práce: Jaromír Murgaš
CHLUP, Radek: Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor
článek; česky
CHUCHMA, Josef: Hejdánka je nám zapotřebí [ad: Co je dnes zapotřebí?]
recenze; česky
CÍBIK, Matej: Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989
článek; česky
DOLEŽAL, Kryštof: Dialog Rádl versus Hejdánek
bakalářská práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 76 s.
vedoucí práce: Jan P. Kučera
DOSTÁL, Václav: Hejdánkovo pojetí subjektu
článek; česky
DOSTÁL, Václav: Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
bakalářská práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 42, xxxi s.
vedoucí práce: Lenka Karfíková
DOSTÁL, Václav: Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
článek; česky
FILIPI, Pavel: Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana
článek; česky
FLOSS, Karel: Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek; česky
FLOSS, Karel: V Písku se vyjevilo leccos podstatného
článek; česky
FLOSS, Karel: Křesťan a socialismus
článek; česky
FUCHS, Jiří: Omyly o pravdě
článek; česky
HAVEL, Ivan M.: Nepředmětnost a nejistota
článek; česky
HAVLÍČEK, Aleš: V útrobách Zlatého býka: k 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana
článek; česky
HAVLÍČEK, Aleš: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky
článek; česky
HAVLÍČEK, Aleš: Jsou lidská práva přirozená?
článek; česky
HAVLÍČEK, Aleš: Lidská práva a budoucnost
článek; česky
HAVLÍČEK, Aleš: Otázka lidských a přirozených práv
článek; česky
HEJDUK, Tomáš: Realismus Ladislava Hejdánka
článek; česky
poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek – moralista, nebo realista? Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
HEJDUK, Tomáš: Hejdánkova nepolitická politika
článek; česky
HEJDUK, Tomáš: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
habilitační práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. 252 s.
HERMANN, Tomáš: Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let
článek; česky
HOBLÍK, Jiří: Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka)
článek; česky
HORÁČEK, Michal: Co napadá Michala Horáčka
článek; česky
HRÁCH, Tomáš: Chybějící podezdívka docenta Rezka
článek; česky
HRON, Jan: Předmluva [kniha Havel je uhlík]
předmluva / doslov; česky: pdf
HRON, Jan: Provokace jako filosofická metoda [ad: Úvod do filosofování]
recenze; česky: pdf
HRON, Jan: Předmluva [kniha Češi a Evropa]
předmluva / doslov; česky: pdf
JÍRA, Petr: Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“
článek; česky
JIRKOVÁ, Markéta: Medaile přijela za Hejdánkem
článek; česky
KARFÍK, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
recenze; česky
KARFÍK, Filip: Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek; česky
KARFÍKOVÁ, Lenka: Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek; česky
KARFÍKOVÁ, Lenka: Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“ [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek; česky
poznámka: Také jako: příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.
KEŘKOVSKÝ, Pavel: Setkání a odstup
recenze; česky
KOUBA, Pavel: Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
projev; česky
poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR.
KOUBA, Pavel: Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek; česky
KRANÁT, Jan: Myšlení skutečnosti
recenze; česky
KRANÁT, Jan: Filosofie jako provokace
článek; česky
KRBEC, Šimon: K otázce nepředmětné intencionality
diplomová práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie.
vedoucí práce: Lenka Karfíková
KRBEC, Šimon: Fenomén budoucnosti
referát; česky
poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.
LALÁKOVÁ, Martina: Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi
článek; česky
LÖWENSTEIN, Bedřich: Havel je uhlík
recenze; německy
LÖWENSTEINOVÁ, Šimona: Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept?
článek; česky
MATĚJČKOVÁ, Tereza: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]
recenze; česky
MUSIL, Jan: Filosofova nesnáz s mocí
článek; česky
NĚMEC, Václav: Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
článek; česky
NĚMEC, Václav: Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
článek; česky
NĚMEC, Václav: Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti
článek; česky
NĚMEC, Václav: Hodnoty a nepředmětnost
článek; česky
NĚMEC, Václav: Úloha hodnot ve společnosti
článek; česky
NĚMEC, Václav: Svoboda, normalita a nepředmětnost
článek; česky
NOVOTNÝ, Jan: Filozofova tichá válka
článek; česky
poznámka: o diskusi Bělohradského a Hejdánka
ONDRAČKA, Lubomír: Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka)
článek; česky
PAYNE, Jan: Zkušenost s nepředmětnou skutečností
článek; česky
PINC, Zdeněk: Havlova Hostina
článek; česky
PŘIKRYL, Ivo: Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu
bakalářská práce; česky
poznámka: Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. 50 s.
vedoucí práce: Jakub Šedo
ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Pravda v Hejdánkově filosofii
bakalářská práce; česky
poznámka: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra filosofie a politologie. 31 s.
vedoucí práce: Martin Šimsa
ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku
článek; česky: pdf
ŘEBÍKOVÁ, Barbora: (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení
článek; česky
REZEK, Petr: Havlova filosofická hostina
článek; česky
REZEK, Petr: Válka doktorátů
článek; česky
REZEK, Petr: Filosof a podezdívka [ad: Filosofie a víra, 2. vyd.]
recenze; česky
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Přemýšlení o statečnosti
článek; česky
ŠIMSA, Jan: Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá
článek; česky
ŠIMSA, Martin: Boj, nebo dialog?
článek; česky
ŠIMSA, Martin: Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka
článek; česky
ŠIMSA, Martin: Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii
článek; česky
ŠIMSA, Martin: Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie
článek; česky
ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana: Hejdánek o přirozené morálce a politice
referát; česky
poznámka: Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana: K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho
článek; česky
SOUSEDÍK, Stanislav: Poznámka
článek; česky
SOUSEDÍK, Stanislav: Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad
článek; česky
SOUSEDÍK, Stanislav: Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
článek; česky
STARK, Stanislav: Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie
článek; česky
STARÝ, Ondřej: Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka
bakalářská práce; česky
poznámka: Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta. Katedra filosofie. 31 s.
vedoucí práce: Tomáš Hejduk
ŠTĚPÁNEK, Daniel: Metafyzická cesta méontologie
článek; česky
TARNOVSKÝ, Marek: Dopisy (každému) příteli
článek; česky
TIPPELT, Hynek: Nepředmětné myšlení nesubstanční reality
článek; česky
TOLLAR, Václav: Úkol filosofie pro 3. tisíciletí
referát; česky
poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.
TOLLAR, Václav: Filosofie jako dialog [ad: Setkání a odstup]
recenze; česky
TOLLAR, Václav: Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka
článek; česky: pdf
poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek, panpsychismus v jeho myšlení. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
TOLLAR, Václav: Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí]
článek; česky: pdf
TOLLAR, Václav: Emancipáty a problém lidských práv
článek; česky: pdf
TOLLAR, Václav: Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
disertační práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 156 s.
vedoucí práce: Jiří Chotaš
TOMIN, Julius: Překvapení z internetu
článek; česky
TROJAN, Jakub S.: Několik poznámek k příspěvku LvH k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
článek; česky
TROJAN, Jakub S.: Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka
článek; česky
poznámka: Poznámky ke statím v Reflexi, č. 28, 2005
TROJAN, Jakub S.: Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku
článek; česky
UMLAUF, Václav: Autonomie politické praxe
článek; česky
WALTER, Milan: Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze
předmluva / doslov; německy
ŽÁRSKÝ, Viktor: Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka
článek; česky