Bibliografie sekundární literatury o Ladislavu Hejdánkovi


BARGÁROVÁ, Ivana: Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
článek; česky
  • in: Křesťanská revue 74, 2007, č. 3, s. 55.

BLÁHA, Petr: O radikálnosti radikálního myšlení
článek; česky
  • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 11–19.

BRINZANIK, Dušan: O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
bakalářská práce; česky
poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
vedoucí práce: Jaromír Murgaš

  CHLUP, Radek: Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor
  článek; česky
   • in: Nomád(v)a 1, 2006 — zimní semestr, č. 2.

  CHUCHMA, Josef: Hejdánka je nám zapotřebí [ad: Co je dnes zapotřebí?]
  recenze; česky
   • in: MF Dnes — 11. 5. 2013, s. 36 (Magazín Víkend DNES).

  CÍBIK, Matej: Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989
  článek; česky
   • in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 250–262.

  DOLEŽAL, Kryštof: Dialog Rádl versus Hejdánek
  bakalářská práce; česky
  poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií. 76 s.
  vedoucí práce: Jan P. Kučera

  DOSTÁL, Václav: Hejdánkovo pojetí subjektu
  článek; česky
   • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 135–155.

  DOSTÁL, Václav: Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
  bakalářská práce; česky
  poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 42, xxxi s.
  vedoucí práce: Lenka Karfíková

  DOSTÁL, Václav: Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
  článek; česky

  DOSTÁL, Václav: Glaube ohne Gegenstand? Das Problem des Glaubens und des gegenständlichen Denkens bei Karl Jaspers und Ladislav Hejdánek
  článek; německy
   • in: Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft 33, 2020, s. 91–123.

  FILIPI, Pavel: Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana
  článek; česky

  FLOSS, Karel: V Písku se vyjevilo leccos podstatného
  článek; česky
   • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 4, s. 28–29.

  FLOSS, Karel: Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
  článek; česky

  FLOSS, Karel: Křesťan a socialismus
  článek; česky
   • in: Křesťanská revue 79, 2013, č. 1, s. 55–57.

  FUCHS, Jiří: Omyly o pravdě
  článek; česky
   • in: Kritické úvahy III, Praha: Krystal OP, 1996, s. 18–25.

  HAVEL, Ivan M.: Nepředmětnost a nejistota
  článek; česky
   • in: Vesmír 73, 1994, č. 7, s. 363.

  HAVLÍČEK, Aleš: Das Ende der Ontologie und die Aufgabe der Meontologie? (Beitrag über eine tschechische ontologische Tradition)
  článek; německy
  poznámka: Příspěvek na konferenci (I. Congreso Internacional de Ontología) v San Sebastiánu, 22. 4. 1993; viz https://studylib.es/doc/3029681/program-i-ontology_congress (program kongresu)
   • in: Actas del Primer Congreso Internacional de Ontología: categorías e inteligibilidad global: el proyecto ontológico a través de la reflexión contemporánea, ed. Víctor Gómez Pin, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1994, s. 373–377.

  HAVLÍČEK, Aleš: V útrobách Zlatého býka: k 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana
  článek; česky

  HAVLÍČEK, Aleš: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky
  článek; česky

  HAVLÍČEK, Aleš: Jsou lidská práva přirozená?
  článek; česky

  HAVLÍČEK, Aleš: Lidská práva a budoucnost
  článek; česky

  HAVLÍČEK, Aleš: Otázka lidských a přirozených práv
  článek; česky

  HEJDUK, Tomáš: Realismus Ladislava Hejdánka
  článek; česky
  poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek – moralista, nebo realista? Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
   • in: Hledání české filosofie: soubor studií, eds. Erazim Kohák, Jakub Trnka, Praha: Filosofia, 2012, s. 271–285.

  HEJDUK, Tomáš: Hejdánkova nepolitická politika
  článek; česky
   • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 297–313.

  HEJDUK, Tomáš: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
  habilitační práce; česky
  poznámka: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. 252 s.

  HERMANN, Tomáš: Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let
  článek; česky
   • in: Dějiny a současnost 30, 2008, č. 2, s. 38–39.

  HOBLÍK, Jiří: Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka)
  článek; česky
   • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 235–242.

  HORÁČEK, Michal: Co napadá Michala Horáčka
  článek; česky
   • in: MF Dnes — 24. 10. 1998.

  HRÁCH, Tomáš: Chybějící podezdívka docenta Rezka
  článek; česky
   • in: Respekt 11, 2000 — 22.5.2000, č. 22.

  HRON, Jan: Předmluva [kniha Havel je uhlík]
  předmluva / doslov; česky: pdf
   • in: Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost., ed. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, s. 9–11 (Sešity Knihovny Václava Havla 3/09. Recenze: Bedřich Loewenstein, in Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 50, 2010, č. 2, s. 446–447.).

  HRON, Jan: Provokace jako filosofická metoda [ad: Úvod do filosofování]
  recenze; česky: pdf
   • in: Respekt 23, 2012 — 14.5.2012, č. 20, s. 63.

  HRON, Jan: Předmluva [kniha Češi a Evropa]
  předmluva / doslov; česky: pdf
   • in: Češi a Evropa., ed. Jan Hron, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 7–11.

  JÍRA, Petr: Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“
  článek; česky
   • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 171–183.

  JIRKOVÁ, Markéta: Medaile přijela za Hejdánkem
  článek; česky
   • in: Lidové noviny — 10. 12. 2010.

  JOHN, Ctirad: Žít v pravdě
  článek; česky
   • in: Zrcadlo mých lásek aneb Vzpomínky, ed. František Houdek, Praha: Galén, 2009, s. 184–187 (i jinde: str. 193, 197, 276, 306).

  KARFÍK, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
  recenze; česky
   • in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71.

  KARFÍK, Filip: Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek; česky
   • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 90–100.

  KARFÍKOVÁ, Lenka: Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek; česky
   • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 81–86.

  KARFÍKOVÁ, Lenka: Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“ [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
  článek; česky
  poznámka: Také jako: příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.

  KEŘKOVSKÝ, Pavel: Setkání a odstup
  recenze; česky
   • in: Protestant: nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 6.

  KOUBA, Pavel: Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
  projev; česky
  poznámka: Řeč přednesená 3. 12. 1997 u příležitosti předání medaile F. Palackého, kterou L. Hejdánkovi udělila Akademická rada AV ČR.

   KOUBA, Pavel: Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
   článek; česky
    • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 76–80.

   KRANÁT, Jan: Myšlení skutečnosti
   recenze; česky
    • in: Teologická reflexe 4, 1998, č. 1, s. 90–94.

   KRANÁT, Jan: Filosofie jako provokace
   článek; česky
    • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, s. 2.

   KRBEC, Šimon: K otázce nepředmětné intencionality
   diplomová práce; česky
   poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie.
   vedoucí práce: Lenka Karfíková

   KRBEC, Šimon: Fenomén budoucnosti
   referát; česky
   poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.

   LALÁKOVÁ, Martina: Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi
   článek; česky
    • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 317–330.

   LÖWENSTEIN, Bedřich: Havel je uhlík
   recenze; německy
    • in: Bohemia Band 50, 2010, s. 446–447.

   LÖWENSTEINOVÁ, Šimona: Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept?
   článek; česky
    • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 377–389.

   MATĚJČKOVÁ, Tereza: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]
   recenze; česky

   MUSIL, Jan: Filosofova nesnáz s mocí
   článek; česky
    • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 361–373.

   NĚMEC, Václav: Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
   článek; česky
    • in: Reflexe, 2005, č. 28, s. 112–125.

   NĚMEC, Václav: Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
   článek; česky: pdf

   NĚMEC, Václav: Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti
   článek; česky
    • in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí: podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci, Hora Svaté Kateřiny: Nomáda, 2013, s. 168–187.

   NĚMEC, Václav: Hodnoty a nepředmětnost
   článek; česky
    • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 23–43.

   NĚMEC, Václav: Ladislav Hejdánek. Svědek nepředmětnosti v předmětném světě
   nekrolog; česky: pdf

   NĚMEC, Václav: Svoboda, normalita a nepředmětnost
   článek; česky: pdf

   NĚMEC, Václav: Úloha hodnot ve společnosti
   článek; česky: pdf

   NOVOTNÝ, Jan: Filozofova tichá válka
   článek; česky
   poznámka: o diskusi Bělohradského a Hejdánka
    • in: Listy: dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog 37, 2007, č. 4.

   ONDRAČKA, Lubomír: Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka)
   článek; česky
    • in: Nomád(v)a 1, 2006 — zimní semestr, č. 2.

   PAYNE, Jan: Zkušenost s nepředmětnou skutečností
   článek; česky
    • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 109–132.

   PINC, Zdeněk: Havlova Hostina
   článek; česky
    • in: Kritický sborník 1, 1986, č. 6, s. 45–58 (samizdat) (pod pseudonymem K. Žádný).

   PŘIKRYL, Ivo: Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu
   bakalářská práce; česky
   poznámka: Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Katedra politologie. 50 s.
   vedoucí práce: Jakub Šedo

   ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Pravda v Hejdánkově filosofii
   bakalářská práce; česky
   poznámka: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra filosofie a politologie. 31 s.
   vedoucí práce: Martin Šimsa

    ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku
    článek; česky: pdf
     • in: Zpravodaj UJEP, 2011, č. 1, s. 33.

    ŘEBÍKOVÁ, Barbora: (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení
    článek; česky
     • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 255–264.

    ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Předmluva [O umění]
    předmluva / doslov; česky
     • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 7–8.

    REZEK, Petr: Havlova filosofická hostina
    článek; česky
     • in: Střední Evropa, 1986, č. 6 (samizdat).
     • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, s. 15–33 (o Hejdánkovi s. 17–18).
     • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, s. 26–49 (o Hejdánkovi s. 29–30).

    REZEK, Petr: Válka doktorátů
    článek; česky
     • in: Kritický sborník, 1987, č. 3 (samizdat).
     • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 1. vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991, s. 90–92.
     • in: Petr Rezek, Filosofie a politika kýče. 2., upravené vyd., Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2007, s. 121–124.

    REZEK, Petr: Filosof a podezdívka [ad: Filosofie a víra, 2. vyd.]
    recenze; česky
     • in: Respekt 11, 2000 — 2. 5. 2000, č. 19.

    RŮŽIČKA, Tomáš: Nesmíš si sebe příliš cenit. Osobní vzpomínka na Ladislava Hejdánka
    nekrolog; česky: pdf
     • in: Evangelický kalendář 2021, Praha: Kalich, 2021.

    ŠIKLOVÁ, Jiřina: Přemýšlení o statečnosti
    článek; česky

    ŠIMSA, Jan: Milý čtenáři!
    předmluva / doslov; česky
     • in: Dopisy příteli., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, s. 7–12.

    ŠIMSA, Jan: Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá
    článek; česky

    ŠIMSA, Martin: Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie
    článek; česky
    poznámka: Příspěvek na konferenci „Péče o tělo“ v Ústí nad Labem 5. 5. 2005 (http://casopis.ergo.sweb.cz/texty/pece_konference.htm).

    ŠIMSA, Martin: Boj, nebo dialog?
    článek; česky
     • in: Literární noviny, 2008, č. 51.

    ŠIMSA, Martin: Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka
    článek; česky
     • in: Filosofický časopis 59, 2011, č. 1, s. 148–152.

    ŠIMSA, Martin: Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii
    článek; česky
     • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 393–409.

    ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana: Hejdánek o přirozené morálce a politice
    referát; česky
    poznámka: Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.

     ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana: K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho
     článek; česky
      • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 79–90.

     SOUSEDÍK, Stanislav: Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad
     článek; česky
      • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, s. 673–676.

     SOUSEDÍK, Stanislav: Poznámka
     článek; česky
      • in: Filosofický časopis, 1992, č. 4, s. 679–680.

     SOUSEDÍK, Stanislav: Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
     článek; česky

     STARK, Stanislav: Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie
     článek; česky
      • in: Stanislav Stark, Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení, 2011, s. 91–93.

     STARÝ, Ondřej: Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka
     bakalářská práce; česky
     poznámka: Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta. Katedra filosofie. 31 s.
     vedoucí práce: Tomáš Hejduk

     ŠTĚPÁNEK, Daniel: Metafyzická cesta méontologie
     článek; česky
      • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 47–75.

     TARNOVSKÝ, Marek: Dopisy (každému) příteli
     článek; česky
      • in: Lidové noviny 6, 1993, č. 35, s. 7.

     TIPPELT, Hynek: Nepředmětné myšlení nesubstanční reality
     článek; česky
      • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 93–106.

     TOLLAR, Václav: Úkol filosofie pro 3. tisíciletí
     referát; česky
     poznámka: Příspěvek na kolokviu k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana, 18. 5. 2007, ETF UK.

     TOLLAR, Václav: Filosofie jako dialog [ad: Setkání a odstup]
     recenze; česky
      • in: Respekt 22, 2011 — 21. 3. 2011, č. 12, s. 63.

     TOLLAR, Václav: Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí]
     článek; česky: pdf
      • in: Co je dnes zapotřebí., Praha: Knihovna Václava Havla, 2012, s. 7–12 (Sešity Knihovny Václava Havla).

     TOLLAR, Václav: Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka
     článek; česky: pdf
     poznámka: Původně jako: Ladislav Hejdánek, panpsychismus v jeho myšlení. Příspěvek na konferenci „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti“, 7. 11. 2011.
      • in: Hledání české filosofie: soubor studií, eds. Erazim Kohák, Jakub Trnka, Praha: Filosofia, 2012, s. 287–300.

     TOLLAR, Václav: Emancipáty a problém lidských práv
     článek; česky: pdf
      • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 333–357.

     TOLLAR, Václav: Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
     disertační práce; česky
     poznámka: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav filosofie a religionistiky. 156 s.
     vedoucí práce: Jiří Chotaš

     TOMIN, Julius: Překvapení z internetu
     článek; česky

     TROJAN, Jakub S.: Několik poznámek k příspěvku LvH k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
     článek; česky: pdf

     TROJAN, Jakub S.: Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka
     článek; česky
     poznámka: Poznámky ke statím v Reflexi, č. 28, 2005

     TROJAN, Jakub S.: Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku
     článek; česky
      • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 6, s. 53–54.

     UMLAUF, Václav: Autonomie politické praxe
     článek; česky

     WALTER, Milan: Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze
     předmluva / doslov; německy
      • in: Wahrheit und Widerstand: Prager Briefe, překl. Milan Walter, Eva Bauer, München: P. Kirchheim, 1988, s. 276–279.

     ŽÁRSKÝ, Viktor: Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka
     článek; česky
      • in: Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2013, s. 247–252.

     :