LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES

Bibliography of secondary literature

BARGÁROVÁ, Ivana: Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
article; Czech
BLÁHA, Petr: O radikálnosti radikálního myšlení
article; Czech
BRINZANIK, Dušan: O pravdě a ne-pravdě aneb Pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského
bachelor thesis; Czech
supervisor: Jaromír Murgaš
CHLUP, Radek: Hejdánek a indická filosofie: kritický rozbor
article; Czech
CHUCHMA, Josef: Hejdánka je nám zapotřebí [ad: Co je dnes zapotřebí?]
review; Czech
CÍBIK, Matej: Politická filozofia v predvečer revolúcie: reflexia bytového seminára Ladislava Hejdánka na jar roku 1989
article; Czech
DOLEŽAL, Kryštof: Dialog Rádl versus Hejdánek
bachelor thesis; Czech
supervisor: Jan P. Kučera
DOSTÁL, Václav: Hejdánkovo pojetí subjektu
article; Czech
DOSTÁL, Václav: Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
bachelor thesis; Czech
supervisor: Lenka Karfíková
DOSTÁL, Václav: Víra podle Karla Jasperse a Ladislava Hejdánka
article; Czech
FILIPI, Pavel: Pětasedmdesátiny L. Hejdánka a J. S. Trojana
article; Czech
FLOSS, Karel: Několik slov k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana
article; Czech
FLOSS, Karel: V Písku se vyjevilo leccos podstatného
article; Czech
FLOSS, Karel: Křesťan a socialismus
article; Czech
FUCHS, Jiří: Omyly o pravdě
article; Czech
HAVEL, Ivan M.: Nepředmětnost a nejistota
article; Czech
HAVLÍČEK, Aleš: V útrobách Zlatého býka: k 85. narozením Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana
article; Czech
HAVLÍČEK, Aleš: Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky
article; Czech
HAVLÍČEK, Aleš: Jsou lidská práva přirozená?
article; Czech
HAVLÍČEK, Aleš: Lidská práva a budoucnost
article; Czech
HAVLÍČEK, Aleš: Otázka lidských a přirozených práv
article; Czech
HEJDUK, Tomáš: Realismus Ladislava Hejdánka
article; Czech
HEJDUK, Tomáš: Hejdánkova nepolitická politika
article; Czech
HEJDUK, Tomáš: Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
habilitation thesis; Czech
HERMANN, Tomáš: Případ Derrida: Francouzi na filosofických bytových seminářích 80. let
article; Czech
HOBLÍK, Jiří: Nepředmětná víra předmětem zájmu (Zvažování ideje víry u Ladislava Hejdánka)
article; Czech
HORÁČEK, Michal: Co napadá Michala Horáčka
article; Czech
HRÁCH, Tomáš: Chybějící podezdívka docenta Rezka
article; Czech
HRON, Jan: Předmluva [kniha Havel je uhlík]
foreword / epilogue; Czech: pdf
HRON, Jan: Provokace jako filosofická metoda [ad: Úvod do filosofování]
review; Czech: pdf
HRON, Jan: Předmluva [kniha Češi a Evropa]
foreword / epilogue; Czech: pdf
JÍRA, Petr: Hejdánek a Patočka: dva filosofové „nepředmětnosti“
article; Czech
JIRKOVÁ, Markéta: Medaile přijela za Hejdánkem
article; Czech
KARFÍK, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti [ad: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti]
review; Czech
KARFÍK, Filip: Co je to reflexe podle Ladislava Hejdánka [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
article; Czech
KARFÍKOVÁ, Lenka: Nitro a čas [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
article; Czech
KARFÍKOVÁ, Lenka: Továrna na budoucno: kritika Hejdánkova pojetí „budosti“ [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
article; Czech
KEŘKOVSKÝ, Pavel: Setkání a odstup
review; Czech
KOUBA, Pavel: Služba pravdě (Laudatio na Ladislava Hejdánka)
speech; Czech
KOUBA, Pavel: Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
article; Czech
KRANÁT, Jan: Myšlení skutečnosti
review; Czech
KRANÁT, Jan: Filosofie jako provokace
article; Czech
KRBEC, Šimon: K otázce nepředmětné intencionality
thesis; Czech
note: Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Katedra filosofie.
supervisor: Lenka Karfíková
KRBEC, Šimon: Fenomén budoucnosti
paper; Czech
LALÁKOVÁ, Martina: Filosofické předpoklady demokracie a lidských práv v Hejdánkově kritické reflexi
article; Czech
LÖWENSTEIN, Bedřich: Havel je uhlík
review; German
LÖWENSTEINOVÁ, Šimona: Program reformy světa? Úkol filosofie nebo nebezpečný koncept?
article; Czech
MATĚJČKOVÁ, Tereza: Úvod do filosofování [ad: Úvod do filosofování]
review; Czech
MUSIL, Jan: Filosofova nesnáz s mocí
article; Czech
NĚMEC, Václav: Problém nepředmětnosti v myšlení [Filosofie nepředmětnosti: disputace s Ladislavem Hejdánkem]
article; Czech
NĚMEC, Václav: Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
article; Czech
NĚMEC, Václav: Ladislav Hejdánek: filosofie nepředmětnosti
article; Czech
NĚMEC, Václav: Hodnoty a nepředmětnost
article; Czech
NĚMEC, Václav: Úloha hodnot ve společnosti
article; Czech
NĚMEC, Václav: Svoboda, normalita a nepředmětnost
article; Czech
NOVOTNÝ, Jan: Filozofova tichá válka
article; Czech
ONDRAČKA, Lubomír: Ano, nejméně dvě (odpověď na dotaz Ladislava Hejdánka)
article; Czech
PAYNE, Jan: Zkušenost s nepředmětnou skutečností
article; Czech
PINC, Zdeněk: Havlova Hostina
article; Czech
PŘIKRYL, Ivo: Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu
bachelor thesis; Czech
supervisor: Jakub Šedo
ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Pravda v Hejdánkově filosofii
bachelor thesis; Czech
supervisor: Martin Šimsa
ŘEBÍKOVÁ, Barbora: Prof. Ladislavu Hejdánkovi byl udělen čestný doktorát až v Písku
article; Czech: pdf
ŘEBÍKOVÁ, Barbora: (Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení
article; Czech
REZEK, Petr: Havlova filosofická hostina
article; Czech
REZEK, Petr: Válka doktorátů
article; Czech
REZEK, Petr: Filosof a podezdívka [ad: Filosofie a víra, 2. vyd.]
review; Czech
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Přemýšlení o statečnosti
article; Czech
ŠIMSA, Jan: Historie nejen zkoumaná, ale i zodpovědně žitá
article; Czech
ŠIMSA, Martin: Boj, nebo dialog?
article; Czech
ŠIMSA, Martin: Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka
article; Czech
ŠIMSA, Martin: Demokratická kritika (neo)liberalismu: od české demokratické tradice k deliberativní demokracii
article; Czech
ŠIMSA, Martin: Vtělení filosofie – osobní zkušenosti s vtělováním filosofie
article; Czech
ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana: Hejdánek o přirozené morálce a politice
paper; Czech
ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana: K Hejdánkovu pojetí vztahu něčeho a ničeho
article; Czech
SOUSEDÍK, Stanislav: Poznámka
article; Czech
SOUSEDÍK, Stanislav: Meontologie L. Hejdánka: pokus o kritický výklad
article; Czech
SOUSEDÍK, Stanislav: Ladislav Hejdánek: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti
article; Czech
STARK, Stanislav: Ladislav Hejdánek (1927) a méontologie
article; Czech
STARÝ, Ondřej: Pojetí reflexe v díle Ladislava Hejdánka
bachelor thesis; Czech
supervisor: Tomáš Hejduk
ŠTĚPÁNEK, Daniel: Metafyzická cesta méontologie
article; Czech
TARNOVSKÝ, Marek: Dopisy (každému) příteli
article; Czech
TIPPELT, Hynek: Nepředmětné myšlení nesubstanční reality
article; Czech
TOLLAR, Václav: Úkol filosofie pro 3. tisíciletí
paper; Czech
TOLLAR, Václav: Filosofie jako dialog [ad: Setkání a odstup]
review; Czech
TOLLAR, Václav: Panpsychistické motivy ve filosofii Ladislava Hejdánka
article; Czech: pdf
TOLLAR, Václav: Předmluva [kniha Co je dnes zapotřebí]
article; Czech: pdf
TOLLAR, Václav: Emancipáty a problém lidských práv
article; Czech: pdf
TOLLAR, Václav: Pojmové myšlení u Ladislava Hejdánka v kontextu Husserlovy fenomenologie
dissertation thesis; Czech
supervisor: Jiří Chotaš
TOMIN, Julius: Překvapení z internetu
article; Czech
TROJAN, Jakub S.: Několik poznámek k příspěvku LvH k otázce vztahu mezi filosofií a theologií
article; Czech
TROJAN, Jakub S.: Zastavení u několika tezí Ladislava Hejdánka
article; Czech
TROJAN, Jakub S.: Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku
article; Czech
UMLAUF, Václav: Autonomie politické praxe
article; Czech
WALTER, Milan: Ladislav Hejdánek: Eine biographische Skizze
foreword / epilogue; German
ŽÁRSKÝ, Viktor: Příroda vědy, příroda filosofie a svět člověka
article; Czech