LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (5) Bytí (3) Bůh (2) Causalität Darwin Dialog Dovršení - konec Duch Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (2) Empirismus Erkenntnis der Zeit Existence Existenciální FYSIS Filosof Filosofie (7) Filosofové Freunde (falsche) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hodnoty (2) Husserl, Edm. Jazyk Ježíš Jsoucí Kauzalita Kipling, Rudyard Konec Krize Křesťanství Leben - historisches Lež Lidská práva Life Menschenverstand gemeiner Metafyzika (2) Milost Moc Modlitba Monismus Mythos Myšlení (2) Nadpředmětné Neomezené (APEIRON) Nepřítel (9) Neues Testament Nic Nihilismus (4) Nové Náhoda Objekt Objímající (2) Odpovědnost Otázka (2) PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Platón - nepsaná doktrina Pohyb Pojem (5) Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Pragmatismus Pravda (19) Pravdivost Pravý Protivenství Právo Přechodná doba Předmět (5) Přátelé (falešní) Příchod (přicházení) Přítel Původ Reflexe Religion Religiozita Resistence Rezignace (nekonečná) Růst Sein Sein u. Leben Skutečnost (3) Slova Smrt Smích (3) Spinoza Subjekt (7) Subjektivita (2) Svoboda Svět (2) Síla ducha Teorie (2) Theologie (3) Tolerance Umění (2) Vnitřní Víra (2) Výsměch Vědění Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie World Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Změna Zufall Zukunft bei Bloch Základ das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Číselná soustava Řeč (2) „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“