LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Zacílenost (3) Zahl und Zahlensystem Zanikání (2) Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zaslíbení a závazek Začátek (4) Zažít něco Zbabělost Zbožnost Zbožnost (víra) (2) Zchátralé x staré Zdatnost - vymezení Zdravý rozum Zdroje informací – tajné Zeit und Wirklichkeit Zen a filosofie Zen – hovořit o něm Zeď nářků lidstva Zjevnost a předmětnost Zjevnost a skrytost (2) Zjevné a nezjevné Zjevování (4) Zjevování (jevení) Zjevování (se) jsoucna (3) Zjinačení (alloiósis) Zkoumání Zkoumání ve filosofii (výzkum) Zkušenost (32) Zlo (11) Změna (36) Změny – druhy změn Znalost x obeznámenost Znamení (3) Znamení (ve světě) (2) Znamení potopy Znamení časů Znepokojivé Známé = nepoznané Znázornění nenázorného Zpředmětnění (2) Zpředmětnění jako „denaturace“ Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování a čas Zpředmětňování jako problém Zrak a nitro Zrnitost času Zrod (6) Zufall Zukunft bei Bloch Zvláštnosti a typičnost Zvnějšnění „vnitřního“ Zvyk (návyk) Zábava (2) Záchrana (spása) Základ Základ(y) (teoretické) Základní výzkum ve filosofii Základy Zákon přirozený Zákonitosti a pravidelnosti Zákony a právo (2) Zákony zachování Zákony – jejich „vývoj“ Zánik (6) Zápas slov (a moudrost) Zápor(no) (negativita) Zásady bezpodmínečné Zástupnost – Otec a Syn Zásvětí a „duchovnost“ Závist (10) Získané x samorostlé Zůstávající