LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) ARCHAI (počátky) Aristotelés Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (5) Bytí (3) Bůh (3) Causalität Darwin Dialog Dovršení - konec Duch Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (2) Empirismus Erkenntnis der Zeit Existence Existenciální FYSIS Filosof (4) Filosofie (7) Filosofování Filosofové Freunde (falsche) Fysika Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hebrejské myšlení Heidegger, Martin Hodnoty (2) Husserl, Edm. Jazyk Ježíš Jsoucí Kauzalita Kipling, Rudyard Konec Krize Křesťanství Leben - historisches Lež Lidská práva Lidstvo Life Matematika Menschenverstand gemeiner Metafyzika (3) Milost Moc Modlitba Monismus Morálka Moudrost Mythos Myšlení (2) Nadpředmětné Nejsoucí Neomezené (APEIRON) Nepřítel (9) Neues Testament Nic Nihilismus (4) Nové Náhoda Objekt Objímající (2) Odpovědnost Otázka (2) Otázky PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Platón - nepsaná doktrina Pohrdání a člověk Pohyb Pojem (5) Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Počátky Pragmatismus Prague (Praha) Pravda (22) Pravdivost Pravý Protivenství Právo Přechodná doba Předmět (5) Přátelé (falešní) Příchod (přicházení) Přítel Původ Reflexe Religion Religiozita Resistence Rezignace (nekonečná) Rozum Růst Sein Sein u. Leben Skutečnost (5) Slova Smrt Smích (3) Směr a „velikost“ Spinoza Subjekt (7) Subjektivita (2) Svoboda Svět (2) Systém (2) Síla ducha Teorie (2) Theologie (3) Tolerance Tradice Umění (2) Velikost a „směr“ Vnitřní Víra (2) Výsměch Vědění (2) Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie World Zahl und Zahlensystem Začátek Zbabělost Zeit und Wirklichkeit Změna Zufall Zukunft bei Bloch Základ das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Člověk Číselná soustava Řeč (2) Šílenství a rozumnost „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Víra“ „Zázračné“