LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) Aristotelés Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (5) Bytí (3) Bůh (3) Causalität Celek Credere Darwin Dialog Dovršení - konec Duch Dávní lidé (starší, zemřelí) Dějiny (3) Empirismus Erkenntnis der Zeit Existence Existenciální FYSIS (2) Filosof Filosofie (18) Filosofování Filosofové Freunde (falsche) Fysika Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Hebrejské myšlení Heidegger, Martin Hodnoty (2) Husserl, Edm. Intellectus Intelligere Jazyk Jednota (2) Jsoucí Kauzalita Konec Krize (2) Křesťanství (2) Leben - historisches Lež Matematika Menschenverstand gemeiner Metafyzika (4) Milost Modlitba Monismus Mythos Myšlenka Myšlení (3) Nadpředmětné Neues Testament Nic Nihilismus (4) Nové Náboženství Náhoda Objekt Objímající (2) Odpovědnost Otázka (2) PERIECHON (2) Philosophiegeschichte Pojem (5) Pojmy Pokrok (2) Porozumění Posměch Pragmatismus Prague (Praha) Pravda (30) Pravdivost Protivenství Právo Přechodná doba Předmět (5) Představa Přátelé (falešní) Příroda (2) Původ Reflexe Religion Religiozita Resistence Rezignace (nekonečná) Růst Sein Sein u. Leben Skutečnost (3) Smrt Smích (3) Spinoza Subjekt (10) Subjektivita (2) Svoboda Svět (2) Síla ducha Teorie (2) Theologie (3) Tolerance Tradice Umění (2) Veritas Dei Vnitřní Víra (2) Výsměch Vědění Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Změna Známé = nepoznané Zufall Zukunft bei Bloch Zábava Základ Zápor(no) (negativita) das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Čas Člověk Část Číselná soustava Řeč (2) Žertování „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“