LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(to) budoucí a kritika AISTHÉSIS ARETÉ Absolutno Akce Aktivita Antecipace Antropologie a teleologie Aristotelés Atheismus Budoucnost (10) Bytí (11) Celek (4) Chórismos (2) Co jest Ctnost Danost (2) Deprese Descartes Dialektika Dialektika (marxistická) Dluh a situace Dluh a život Doba Dobro Duch (2) Dílo umělecké (samo) Dějiny (5) EPISTÉMÉ EPOCHÉ Evropa Existence (6) FYSIS Fantazie ve filosofii Fenomenologie (5) Fenomén (2) Filosofie (39) Filosofování Fysika Hebrejské myšlení Heidegger, Martin (6) Herder (2) Hodnoty Humanismus (2) Humanita sokratovská Husserl, Edm. (2) Idea (11) Identita (2) Ideologie (2) Interes(ovanost) Jaspers, Karl Jazyk (8) Jednání Jsoucna Jsoucno Jsoucí (4) Kant o prostoru a čase Komenský o pravdě Kosík, Karel (8) Kosíkova dialektika Kritika (2) Kult osobnosti Legalismus - mravní Lidská práva MATHÉMATA Masaryk, Tomáš Garrigu (4) Matematika Matematizace a celek Metafyzika (17) Minulost Morálka (3) Možnost Mravní orientace Mystika Mythos (2) Myšlenka (4) Myšlení NOÉSIS Ne-dané a nedatelné Ne-předmět Negativní platonismus (3) Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí Nekonečno Nepředmětnost (5) Nic (2) Nihilismus Nitro Non-objektivita a objektivita Non-objektivita a objektivizace Nové (2) Národ (2) Něco a „nic“ Objektivita Objektivizace (2) Odcizení a pravost (2) Odpovědnost (3) Ontologická zkušenost Ontologie (2) Opakování nepravé Osobnost (2) Osvícenství Otázka PSYCHÉ Paměť Perpetuita nepravá Philosophia prima Platonismus negativní Platonismus pozitivní Platonismus pozitivní (a negativní Platón a psaná filosofie Poddajnost Pohyb (2) Pojmovost (2) Pojmy (3) Polis a filosofie Politika (4) Poslání Prague (Praha) Pravda (44) Pravdivost Pravidla Pravost (2) Pravé x nepravé Pravé – nepravé Praxe a tělesnost Prima philosophia Problém (2) Prostor Právo (3) Pseudověci Před-dějinné lidstvo Předmět (5) Předmětnost (2) Překlad a výklad Překlady ve filosofii Přirozený svět Příroda (2) Přítomnost (3) Reflexe (6) Rozum Rádl, Emanuel (13) Samodanost a předmětnost (2) Situace Smrt Smysl (10) Socialismus Sofistika Soud Sourozsažnost (pojmů) Sousvětí, okolí, svět Subjekt (10) Subjektivita (2) Subjektivnost x psychičnost Subjektivně-vnitřní (a skutečnost) Svoboda (13) Svět (3) Svět, okolí, sousvětí Světskost a svět Sókratés (3) Teleologie a antropologie Terminologie ve filosofii Text Tradice Transcendence Transcendentalismus Tvorba (2) Tělesnost (2) Tělo Umění Vnitřek – vnějšek (2) Vnitřní (2) Vnějšek (2) Vnější a vnitřní (2) Vyčerpat téma (nebo problematiku) Vzdělání filosofické Válka (2) Víra (6) Vývoj Věda Vědecká metodologie Vědomí Věrnost - zásada Zjevování (se) jsoucna Zkušenost (2) Změna Zpředmětnění Zásady bezpodmínečné Úpadek Čas (13) Četba (filosofická) Člověk (7) Řím – druhý rozpad (dnes) Šalda, F.X. Šalda, František Xaver Život (4) „Epoché“ („vyřazení“) „Já“ jako primum principium „Předběh“