LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) (to) budoucí a kritika AISTHÉSIS ARETÉ Absolutno Akce Aktivita Antecipace Antropologie a teleologie Atheismus Begriff (5) Bible (není svatá) Budoucnost (15) Bytí (14) Bůh (2) Causalität Celek (4) Chórismos (2) Co jest Ctnost Danost (2) Darwin Deprese Descartes Dialektika Dialektika (marxistická) Dialog Dluh a situace Dluh a život Doba Dobro Dovršení - konec Duch (3) Dávní lidé (starší, zemřelí) Dílo umělecké (samo) Dějiny (7) EPISTÉMÉ EPOCHÉ Empirismus Erkenntnis der Zeit Evropa Existence (7) Existenciální FYSIS (2) Fantazie ve filosofii Fenomenologie (5) Fenomén (2) Filosof Filosofie (45) Filosofové Freunde (falsche) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Heidegger, Martin (5) Herder (2) Hodnoty (3) Humanismus (2) Humanita sokratovská Husserl, Edm. (2) Idea (11) Identita (2) Ideologie (2) Interes(ovanost) Jaspers, Karl Jazyk (9) Jednání Jsoucna Jsoucno Jsoucí (5) Kant o prostoru a čase Kauzalita Komenský o pravdě Konec Kosík, Karel (8) Kosíkova dialektika Kritika (2) Krize Kult osobnosti Křesťanství Leben - historisches Legalismus - mravní Lež Lidská práva MATHÉMATA Masaryk, Tomáš Garrigu (4) Matematizace a celek Menschenverstand gemeiner Metafyzika (18) Milost Minulost Modlitba Monismus Morálka (3) Možnost Mravní orientace Mystika Mythos (3) Myšlenka (4) Myšlení (3) NOÉSIS Nadpředmětné Ne-dané a nedatelné Ne-předmět Negativní platonismus (3) Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí Nekonečno Nepředmětnost (5) Neues Testament Nic (3) Nihilismus (5) Nitro Non-objektivita a objektivita Non-objektivita a objektivizace Nové (3) Náhoda Národ (2) Něco a „nic“ Objekt Objektivita Objektivizace (2) Objímající (2) Odcizení a pravost (2) Odpovědnost (4) Ontologická zkušenost Ontologie (2) Opakování nepravé Osobnost (2) Osvícenství Otázka (3) PERIECHON (2) PSYCHÉ Paměť Perpetuita nepravá Philosophia prima Philosophiegeschichte Platonismus negativní Platonismus pozitivní Platonismus pozitivní (a negativní Platón a psaná filosofie Poddajnost Pohyb (2) Pojem (5) Pojmovost (2) Pojmy (3) Pokrok (2) Polis a filosofie Politika (4) Porozumění Poslání Posměch Pragmatismus Pravda (61) Pravdivost (2) Pravidla Pravost (2) Pravé x nepravé Pravé – nepravé Praxe a tělesnost Prima philosophia Problém (2) Prostor Právo (3) Pseudověci Přechodná doba Před-dějinné lidstvo Předmět (10) Předmětnost (2) Překlad a výklad Překlady ve filosofii Přirozený svět Přátelé (falešní) Příroda (2) Přítomnost (3) Původ Reflexe (7) Religion Religiozita Rezignace (nekonečná) Rozum Rádl, Emanuel (13) Růst Samodanost a předmětnost (2) Sein Sein u. Leben Situace Skutečnost (3) Smrt (2) Smysl (10) Smích (3) Socialismus Sofistika Soud Sourozsažnost (pojmů) Sousvětí, okolí, svět Spinoza Subjekt (17) Subjektivita (4) Subjektivnost x psychičnost Subjektivně-vnitřní (a skutečnost) Svoboda (14) Svět (5) Svět, okolí, sousvětí Světskost a svět Síla ducha Sókratés (3) Teleologie a antropologie Teorie (2) Terminologie ve filosofii Text Theologie (3) Tolerance Transcendence Transcendentalismus Tvorba (2) Tělesnost (2) Tělo Umění (3) Vnitřek – vnějšek (2) Vnitřní (3) Vnějšek (2) Vnější a vnitřní (2) Vyčerpat téma (nebo problematiku) Vzdělání filosofické Válka (2) Víra (8) Výsměch Vývoj Věda Vědecká metodologie Vědomí Věrnost - zásada Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie Zahl und Zahlensystem Zeit und Wirklichkeit Zjevování (se) jsoucna Zkušenost (2) Změna (2) Zpředmětnění Zufall Zukunft bei Bloch Základ Zásady bezpodmínečné das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Úpadek Čas (13) Četba (filosofická) Člověk (7) Číselná soustava Řeč (2) Řím – druhý rozpad (dnes) Šalda, F.X. Šalda, František Xaver Život (4) „Epoché“ („vyřazení“) „Já“ jako primum principium „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Předběh“ „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“