LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


PERIECHEIN (2) PERIECHON (6) PSYCHÉ Pamatování a pamatované Paměti (3) Paměť (10) Panpsychismus (2) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Paradox (2) Paralogismus a paradox Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Pasivity Patočka, Jan (15) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Peklo (Inferno; brána do něho) (2) Periody časové Peripatos jako „dialog“ Perpetuita nepravá Personalismus (2) Perspektiva a smutek Perspektiva a to „v ní“ Philosophia prima (2) Philosophie Philosophie – Voraussetzungslosigkeit Philosophiegeschichte Pisteologie filosofická Platonism politický Platonismus negativní (3) Platonismus pozitivní Platonismus pozitivní (a negativní Platonismus pravoslavný Platón - nepsaná doktrina Platón a psaná filosofie Platón o ideji (2) Plebejství Plnost (dokonalost) Pluralismus x monismus Pochopení Pochopení x souhlas Pochybnosti (5) Pochybování Pochybování a kritická volba Pochybování metodické Pociťování a myšlení Pocta a sláva Poddajnost Podmínky a následek Podmíněnost dobová atd. Podmět (2) Podněty a výzvy Podobnost a rozdílnost Podstata (2) Podvod (lež) v přírodě Poezie a tázání Pohotovost (připravenost) Pohotovost – příprava k ní Pohrdání a člověk Pohyb (26) Pojem (90) Pojmovost (14) Pojmy (14) Pokoj a „pokojnost“ Pokrok (11) Pole (prostředí) a „událost“ Pole a částice Pole kvantové Pole časové (a jiná pole) Polemika Polemika ve filosofii Polis a filosofie Politická „bytost“ Politika (10) Pomáhat si (pojišťovat se) Pomíjení a paměť Poměry a odpovědnost Porozumění (12) Poslední a předposlední Poslušnost a oddanost Poslání (3) Posměch Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Posvátno (a chrám) Potlesk (2) Potřeba (potřeby) Poutnictví Povinnost (2) Poznatek „čistý“ (reines Erkenntnis) Poznatek „čistý“ dle Kanta (reines Erkenntnis) Poznání (6) Poznávání (pravidlo) Pozorování (3) Počátek (18) Počátky (13) Počítání (matematika) Počítání a kvantifikace Pragmatika (2) Pragmatismus Prague (Praha) Pravda (378) Pravdivost (8) Pravdivá idea Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (4) Pravost (5) Pravé a dané Pravé jsoucno – člověk – A Pravé jsoucno – člověk – B Pravé x nepravé Pravé – nepravé Pravý Pravý a nepravý (2) Praxe a tělesnost Praxe – její pojetí Prima philosophia Principie (2) Principy Principy („donikání“ k nim) Principy a disputace (diskuse) Problematika méontologická Problematizace a „rozbřesk“ Problém (23) Proces (9) Profesionalita a „amatérství“ (ve filosofii) Prognóza jako výzva Program Progresivita (pokročilost) Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Promluva (řeč) Promluva a její zápis Promluva a myšlení Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (6) Prostředí a vztah subjektu k němu Protest(ování) Protestování (5) Protiklad a protiva Protiva a protiklad Protivenství (2) Provinilost a reflexe Provizornost jako pokušení Prožitek (2) Prožívat a myslet Prožívání a prožitek Prožívání a prožívané První filosofie (2) První hybatel Prvočinitel Prvočinitel(é) Práce a tvorba Práce x praxe Práva (8) Právní filosofie Právo (25) Prázdno Průměr (je proud) Průměrnost Psané slovo x mluvené Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudo-události (události falešné) Pseudověci Psychika a spontaneita Psychično a život Psychologie Péče o duši Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Písmo a psaný text Přechodnost a trvalost Přechodná doba Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (42) Předmětnost (20) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Předpoklady (a předsudky) Předpoklady problematické (byť jakoby „samozřejmé“) Představa (6) Překlad a výklad (2) Překladatelství Překlady ve filosofii Překonat (4) Překážka (jako prostředek) Přeludy Přemýšlení vlastní Přemýšlení vlastní (problém z Kanta) Přesnost (accuracy) Přesvědčení („víra“) ve vědě Přicházející Přirozenost (8) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Přátelství a přátelé Přátelé (falešní) Příbuzní Příběh (3) Příchod (přicházení) (2) Příklad (vzor) a jeho „moc“ Příklady ve filosofii Příležitost (šance) Příroda (21) Přírodozpyt a přírodopis Přístup (ke skutečnosti) Přístupy filosofické Přítel Přítomnost (16) Přítomnění a přítomnost Příčina (8) Příčinnost (10) Působení (vliv) Původ (3)