LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


NOÉSIS Nacionalismus (2) Nadpředmětné Naděje (8) Nahlédnutí Nahodilost (8) Nahoře Napodobování Narativita (8) Naturgeschichte mathematischer Gegenstände Naturgeschichtliches Faktum Naturální theologie Nauka „nepsaná“ Navazování (4) Ne-dané a nedatelné Ne-jsoucí (5) Ne-předmět (5) Ne-předmětnost a non-existence Ne-předmětné (2) Nebesa v bibli Negativita (záporno) Negativní platonismus (3) Negativní theologie (nebo filosofie) Negentropie - jako pohyb Negování (názorů, myšlenek) Nejistota a jistota Nejsoucnost a „realita Nejsoucí (17) Nekonečno (3) Nekonečné (-nečno) Nemoc (2) Nemožnost – jak jí dát „šanci“ Nemyslíme zatím ještě? Neměnnost a změna Neměnnost a „dění“ Neomezenost Neomezené (APEIRON) Neomezené (apeiron Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Neporozumění Nepravděpodobnost a nahodilost Nepravidelnosti a pravidla Nepředmětnost (58) Nepřítel (12) Neskutečnost a skutečnost Nesmrtelnost (5) Nesmysl (2) Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Netečnost a pohyb Netečnost nebo reaktibilita Neues Testament Neurčitost a neúplnost Neurčitost a „dourčování“ Nevyslovené (nevyřčené) Nevyslovitelné Nevyřčené (nevyslovené) Nevědění – dvojí různé Nezjevné a zjevné Nezpředmětnitelné není neuchopitelné Neúplnost a neurčitost Nic (19) Nietzsche a „ateismus“ Nietzsche, Friedrich Nihilismus (10) Niternost (8) Nitro (7) Ničení a tvoření Noc (2) Non-existence a ne-předmětnost Non-objektivita a objektivita Non-objektivita a objektivizace Norbisms Normy (5) Normální – dvojí význam Nouveau Novost, nové (5) Nové (30) Nutnost (4) Náboženskost (4) Náboženská „víra“ Náboženství (18) Náhled a ponětí Náhoda (5) Nálada (4) Nápad (6) Nápověď v básni a ve filosofii Náprava (6) Národ (15) Násilí (následky jeho užití) Návraty k starému myšlenému Názor a mínění Názor na život Něco a „nic“