Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek – Václav Němec – Filip Karfík – Lenka Karfíková – Jan Kranát – Jan Payne – Pavel Kouba – Jakub Čapek, Filosofie nepředmětnosti. Disputace s Ladislavem Hejdánkem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ poznámka: Disputace se konala 21. 6. 2004 na ETF UK; texty příspěvků jsou dostupné také zde: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-801.html ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 71–135