Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHermeneutik und die Zeit
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, německy, vznik: 1. 11. 2001 ◆ poznámka: Konference o hermeneutice, ETF, 1. 11. 2001
  • in: Jan Roskovec – Petr Pokorný (vyd.), Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, str. 42–48