Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineNěkolik poznámek k článku J. Tomina
| raw ◆ polemika | poznámky, česky, vznik: 26. 2. 1967