Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineReakce na článek Jiřího Lesslera
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 27. 9. 1996 ◆ poznámka: ad: Jiří Lessler, Duchovní pastýřství, in: Protestant, č. 7/1996; asi pro časopis Protestant